wz

 Cezmín Cezmín VITAJTE, ČÍTAJTE! Prajem Vám pohodu tela, pokoj duše, radosť v mysli a lásku v srdci!

Stránka je vytvorená pre Internet Exploer 4.0 a viac a Mozilla Firefox, na podporu hudby nainštalovať: QuickTime player

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách...

VIERA A NÁBOŽENSTVO

Dostala som mailom (20.8.2013)

Dr. Emanuel TANAY

Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel TANAY, známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí. Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem,který může být určující pro náš postoj k fanatizmu: "Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo. Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů.
Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo.
Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa. Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny." Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam!!!! Je to bezcenné šidítko, které; nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu...Islámu...!!!!!!!!!
Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. (Moja otázka: Len Islamom?)
Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě.
Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti.
Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů...Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými bombovými ...zabijáky... Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, mlčící většina!!!!!!!!!" ...je vyděšena a je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí.
Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí. Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgii zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.
Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina Rwanďanů byli mírumilovní lidé? Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přese vše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se stejně jako Dr. Tanay jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že "nastal konec světa".
Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě.
Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá:  na fanatiky, kteří nás !!!!! ohrožují !!!!!!!! náš způsob života !!!!!
Žádná mešita ani minaret v Evropě !!!!!, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství katolíků.!!!!!
Pedofily civilizovaný svět trestá... a co muslimové, kteří souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti, co Mohamed, jejich bůh, také měl 8 letou., také byl pedofil !!!! Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky !!!! let souložil nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku?!!!!
A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitost. A kdo vymaže tento mail, aniž by ho poslal dál, ten se podílí na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly. Proto se trochu rozmáchněte a pošlete to dál a dál, a ještě dalším.
Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí na světě, přemýšlejí o něm.
Pošlete jej dále - než bude příliš pozdě!
Evropská unie nás nezachrání...to musíme udělat sami !!!!!
Přeji hezký den.

========================================================================
Pod čiarou
Jeden z názorov na obsah toho, čo som dostala...
No ak si myslíte, že to zachránime posielaním e-mailov, tak ja si to nemyslím.
Komu ide o ropu?
Každý súdny človek dobre vie, že fanatizmus bol, je a aj bude a zodpovednosť je na voličoch, aby vyberali kandidátov na vedúce miesta, ktorí majú morálne zásady a hlavne sú zodpovední za svoje konanie. Pokiaľ sú voliči volmi, tak len volov volia.
Náboženských vojen bolo neúrekom čo existuje civilizácia a dnes sú snahy za každú cenu rozpútavať aj náboženské vášne, len aby bohaté zbrojné monopoly mali zisky zo zbraní a slúži k tomu aj tzv.boj proti moslimizmu v Európe. Otázka znie, kto dotlačil ľudí v Európe k tomu, aby prijímali moslimských a iných utečencov vo svojich krajinách a je jasná aj odpoveď. Na to sa treba obrátiť a hlavne proti tomu sa treba obrátiť a nie vyvolávať náboženskú neznášanlivosť. Moslimovia nech idú do svojej krajiny a nepelešia sa v Európe a katolíci nech idú do katolíckych krajín a nepelešia sa medzi moslimami. A drísty o nejakom obohacovaní sa vzájomnom medzi kultúrami je len zásterka pre budúce možné vojnové konflikty, ktoré zabezpečia zisky pre zbrojné kartely a biznisové nadnárodné monopoly sveta.
Osobne nikoho nebudem obťažovať takýmito a podobnými e-mailami, tobôž mojich priateľov, pretože takéto záležitosti majú priatelia medzi sebou vykonzultované a poznajú svoje názory navzájom medzi sebou a podľa nich aj konajú ako môžu v rámci svojho postavenia a schopností a hlavne možností.
Podstatné je, aby sa rodičia venovali výchove svojich detí a nenechávali ich ulici a spoločnosti na formovanie ich budúcich životov a tu je dôležité apelovať hlavne na rodičov spoločnosti v ktorej žijeme a v prvom rade na štátnikov, ktorí sú povinní chrániť základ spoločnosti, ktorou rodina nesporne je. A robia pravý opak, viď zákon Rodovej rovnosti, oberajú rodičov o ich práva, nepodporujú ich snahy postarať sa o svoje potomstvo kresťanskou morálkou, ktorá je Európe najbližšia. O tomto je treba písať a rozposielať e-maily.
Také e-maily majú zmysel a tým by sa podporovalo a ovplyvňovalo to, čo podporiť a ovplyvniť každý z nás môže. Od seba začnime a nie poukazovaním na iných morálku a kultúru či nekultúru.

Dve rezolúcie a Deklarácia mieru prijaté

18. Svetovým kongresom humanistov


Rezolúcia o korupcii

Svetový kongres humanistov 2011 konštatuje, že:

Kofi Annan sa o korupcii zmieňuje ako o „zákernom more”, ktorý „podkopáva demokraciu a právne princípy, vedie k porušovaniu ľudských práv, deformuje trh, narušuje kvalitu života a umožňuje organizovanému zločinu, terorizmu a iným hrozbám ľudskej bezpečnosti prekvitať.”
Korupcia sa pohybuje v rozmedzí od malých úplatkov vyplácaných miestnym vládnym úradníkom až po veľké platby štátnym predstaviteľom za neprimerane výnosné zmluvy.
Skorumpované vlády majú sklon vynakladať prostriedky na zbytočné kapitálovo náročné projekty s cieľom maximalizovať príjmy z úplatkov. Takto dochádza k narušeniu priorít rozvoja a k odkloneniu od dôležitých základných služieb, ako je vzdelanie a zdravotné služby, k projektom ako je nákup vojenského materiálu, ktoré umožňujú väčšie úplatky.
Korupcia má väčšiu šancu na prosperitu najmä v oblastiach, kde sa uplatňuje netransparentnosť a kde majú menší vplyv médiá a inštitúcie občianskej spoločnosti schopné priviesť mocných k zodpovednosti.

V dôsledku toho:
Vyzývame Radu OSN pre ľudské práva, aby ako prvý krok k opatreniam zameraným na boj proti korupcii na celom svete zriadila pracovnú skupinu pre Korupciu a ľudské práva.
Naliehavo žiadame všetky štáty, aby považovali boj proti korupcii za nevyhnutnú prioritu, aby kriminalizovali zahraničnú aj domácu korupciu vrátane využitia ich finančných inštitúcií pri transakciách súvisiacich s korupciou, a ak to doteraz neurobili, aby podpísali, ratifikovali a uplatňovali Dohodu Organizácie spojených národov o korupcii.
Naliehame na všetky medzinárodné organizácie k upriameniu pozornosti na riešenie problémov s korupciou a na podporu Dohovoru proti podplácaniu zahraničných úradníkov OECD a Parížskej deklarácie o Účinnosti pomoci, ktorá zahŕňa úsilie o boj proti korupcii pri medzinárodne poskytovanej pomoci.
Vyzývame všetky spoločnosti k náležitému správaniu s ohľadom na vnútroštátne právo a medzinárodne zmluvy. Všetky spoločnosti by mali zaviesť program pre boj proti korupcii na základe Podnikateľských zásad pre boj proti úplatkárstvu podľa dobrovoľného kódexu pre súkromný sektor od Transparency International. Všetci vedúci predstavitelia majú zodpovednosť zabezpečiť to, aby ich spoločnosť fungovala v súlade s pravidlami a predpismi v tejto oblasti.
Voláme na podporu transparentnosti v správe finančných prostriedkov na všetkých úrovniach spoločnosti a vo všetkých spoločnostiach (vrátane tzv. „daňových rajov”) a na podporu zodpovednosti a posilnenia občianskej spoločnosti a jej orgánov zodpovednosti, ako sú médiá.
Vyzývame všetkých humanistov, humanistické skupiny a iné organizácie občianskej spoločnosti k riešeniu problematiky korupcie kdekoľvek je to možné a k podpore všetkých vládnych snáh o zlepšenie legislatívy týkajúcej sa korupcie a vyšetrovanie podozrení z korupcie a finančnej kriminality. Napriek rôznym kultúram a národnostiam sa musíme spoločne postaviť za zavedenie súdržnej a komplexnej stratégie boja proti korupcii. Hlavná zodpovednosť zostáva na vládach, OSN a iných medzinárodných organizáciách. Bohatšie štáty sveta nesmú ignorovať nutnosť zavedenia nevyhnutných kontrolných opatrení v domácom prostredí, vrátane sledovania majetku ministrov vlády.

Rezolúcia o pastoračnej podpore nenáboženského vojenského personálu
Svetový kongres humanistov 2011 konštatuje, že:


Vojenskí kapláni a poradcovia môžu zohrávať dôležitú úlohu v morálnej a emocionálnej podpore vojenského personálu.
Niektoré krajiny ako Holandsko a Belgicko majú humanistických poradcov, ktorí popri náboženských kaplánoch pracujú ako podpora nenáboženského personálu. V mnohých ďalších krajinách má vojenský personál, veteráni a ich rodiny k dispozícii podporu náboženských kaplánov, ale nenáboženský personál nemá žiadnu analógiu humanistických poradcov, inde sú zas poradcovia či kapláni zamestnancami armády s cieľom podpory všetkých zamestnancov, ale možnosť uchádzať sa o tieto pracovné miesta je obmedzená len na žiadateľov určitých náboženstiev alebo dokonca jedného náboženstva.
Článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zaručuje každému človeku „právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.”

Na základe uvedeného Svetový kongres humanistov 2011 konštatuje, že:
Tam, kde sú k dispozícii náboženskí vojenskí kapláni, ale neexistuje analógia v podobe humanistickej podpory, štáty nerešpektujú ľudské práva nenáboženského personálu.
Tam, kde vojenskí kapláni majú povinnosť poskytovať odporúčania, či iné služby náboženskému personálu nezdieľajúcemu ich vieru alebo presvedčenie, ale nemajú žiadnu tomu zodpovedajúcu povinnosť voči nenáboženskému personálu, štáty nerešpektujú ľudské práva nenáboženského personálu.
Tam, kde sú poradcovia alebo kapláni zamestnancami armády s cieľom podporiť všetkých zamestnancov bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, ale možnosť uchádzať sa o tieto pracovné pozície je obmedzená len na osoby jedného určitého náboženského vyznania, prípadne niekoľkých určitých náboženstiev, štáty nerešpektujú princíp rovnakého zaobchádzania.

Preto:
Vyzývame štáty, ktoré poskytujú podporu pre náboženský personál, veteránov a ich rodiny prostredníctvom kaplánov, aby umožnili humanistický ekvivalent nenáboženskému personálu, veteránom a ich rodinám.
Vyzývame štáty, ktoré poskytujú poradcov alebo kaplánov pre podporu všetkých zamestnancov bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, ale obmedzujú možnosť uchádzať sa o tieto pracovné pozície na náboženských žiadateľov, aby ukončili tieto obmedzenia a umožnili uchádzať sa o tieto pozície všetkým kvalifikovaným ľuďom.
Naliehavo žiadame národné humanistické skupiny o hľadanie spôsobov, ktoré zabezpečia, aby nenáboženskí zamestnanci národných ozbrojených síl neboli diskriminovaní a aby mohli všetci využívať svoje garantované ľudské práva.


Deklarácia mieru
Mnohí humanisti, počnúc učiteľmi hnutia Carvaka v starovekej Indii až po Bertranda Russella, alebo Epikurejcami v starovekej Európe po Jawaharlala Nehrua, tvrdo pracovali pre mier. Rešpektujeme nenahraditeľnú hodnotu individuálneho ľudského života, akceptujeme, že všetky problémy, ktorým ľudstvo čelí musíme riešiť tu a teraz, zaväzujeme sa k aktívnemu využívaniu ľudského rozumu a empatie pri ich riešení a vyjadrujeme presvedčenie, že:

Všetky vojny začali ľudia a vojna môže byť ukončená spoluprácou ľudí. Násilný konflikt je veľmi deštruktívny, ničí životy, plytvá zdrojmi a ničí životné prostredie. Niekedy vojna môže byť jediným spôsobom ako zabrániť ešte väčšej škode, ale vždy by to mala byť úplne posledná možnosť a mali by sme pracovať na jej ukončení.
Je to možné. Tak, ako ľudská veda dala do našich rúk prostriedky k totálnej deštrukcii, môže nám vedecké poznanie ľudstva pomôcť pochopiť a prekonať príčiny vojny. Nie sme biologicky naprogramovaní pre nevyhnutný násilný konflikt, naša povaha sociálnych bytostí môže byť v skutočnosti zdrojom mieru, no musíme na tom tvrdo pracovať a robiť vedomé etické voľby pre korekciu nášho správania.
Mier je viac než len neprítomnosť vojny medzi národmi. Mier si vyžaduje rešpekt hodnôt a dôstojnosti našich blížnych, toleranciu medzi jednotlivcami a harmóniu vo vnútri každého človeka. Taktiež si vyžaduje globálnu spravodlivosť v oblastiach globálnej nerovnosti a v neposlednom rade odstránenie hladu a smädu vo svete, ktorý produkuje hojnosť zdrojov.
Nadmerné hromadenie zásob zbraní vo svete je hrozbou pre mier. Zhromažďovanie zbraní je plytvanie zdrojmi, ktoré by bolo možné lepšie využiť pre odstránenie chudoby a zabezpečenie vzdelávania, zdravotníctva a ďalších verejných služieb. Preteky v zbrojení vytvárajú politickú a vojenskú nestabilitu a zvyšujú šance na vojnu, preto je odzbrojenie dôležitým krokom k pevnejšiemu mieru.
Organizácia spojených národov, tak ako je uvedené v jej pôvodnej listine, zostáva najlepším dostupným medzinárodným nástrojom podpory mieru a spolupráce. Vyzývame všetky naše národné vlády k dodržiavaniu zásad charty Organizácie spojených národov v každej dobe a k snahe o lepšiu OSN.
Avšak iniciatíva k mieru nemôže byť ponechaná výhradne v rukách vlád. Ako jednotlivci sa musíme usilovať o mier v našich životoch. Musíme sa snažiť v rámci susedstva, národov, sietí a organizácií, ktorých sme súčasťou, aby sme medzi nami podporili mier a mierumilovný vzťah s ostatnými.
Žiaľ seba regulujúce spoločenstvá často lepšie presadzujú mier medzi svojimi členmi než medzi sebou a inými skupinami. Zdravá hrdosť na naše vlastné tradície a ľudí sa môže veľmi ľahko zmeniť na nezdravú súťaž, alebo dokonca na opovrhovanie ostatnými ľuďmi. Príliš často sa spoločenstvá uchyľujú k zdieľanej nevraživosti voči spoločnému nepriateľovi, ako k spôsobu posilnenia ich vnútornej jednoty. Ľudia sa musia neustále usilovať o prekonanie týchto rozporov a spolupracovať na podpore našich spoločných ľudských práv a hodnôt.
Štáty by mali smerovať k demokracii a sekularizmu, aby zabezpečili všetkým jedincom, bez ohľadu na kultúrnu či náboženskú príslušnosť, rovnaké zaobchádzanie v spoločnosti a podporili dialóg medzi ľuďmi rôznych vierovyznaní pre zníženie napätia a zvýšenie vzájomného porozumenia.
Trvalý mier musí byť dynamický, nie statický. Prijmime hlučný mier prosperujúceho mesta a nesnažme sa uniknúť do tichého mieru cintorína. Mier je aktívnym a kontinuálnym procesom, spôsobom riešenia problémov spravodlivo a bez násilia.
— Zaväzujeme sa, že budeme pracovať pre mierumilovnejší svet vytvorením globálnejšieho spoločenstva humanistov, podporou väzieb medzi humanistami rôznych národností, podporou mierových vzťahov medzi zástupcami rôznych presvedčení a neochvejnou snahou našich delegácií v OSN a v ďalších medzinárodných inštitúciách podporiť snahu o dosiahnutie mierumilovnejšej globálnej kultúry.
— Presadzujeme zásadný význam vzdelávania od raného detstva a počas života pre budovanie kultúry mieru a podporujeme národný a medzinárodný rozvoj, ktorý zlepšuje výchovu k mieru.
— Naliehavo žiadame každú z našich členských organizácií a humanistov z celého sveta o úsilie o mierumilovnejšiu kultúru v rámci svojich národov a žiadame všetky vlády, aby uprednostňovali mierové riešenia konfliktov pred alternatívou násilia a vojny.
http://slovakia.humanists.net/oslo.htm

Odporúčam do pozornosti

                                                http://slovakia.humanists.net/kto-sme.htm

                                  SÚHRN

                                                                                názorov, ktoré analyzujem a obhajujem na tejto http://slovakia.humanists.net/jeroman.htm ; http://slovakia.humanists.net/jeroman2.htm stránke

  Adam Roman

Pokúsim sa zhrnúť obsah tejto stránky stručne, bez komentárov, ako sa to zvykne robiť vo vedeckých publikáciách.

 1. V každodennom živote nenarážame na nehmotného boha zďaleka tak často ako na hmotu, nestretávame sa s jednoznačnými prejavmi jeho pôsobenia tak, ako sa stretávame s prejavmi pôsobenia matérie. Dokonca jestvujú milióny ľudí, ktorí sa s nehmotným bohom, ani jeho prejavmi, za celý život nestretli. Na druhej strane niet nikoho, kto by nemal žiadne skúsenosti s hmotou. Preto tí, ktorí ateistom tvrdia, že nehmotný boh jestvuje a v našom svete sa prejavuje, im musia toto svoje tvrdenie dokázať, ak chcú, aby im uverili. Bremeno dôkazu leží na bedrách veriacich, nie ateistov. Samozrejme tým netvrdím, že veriaci nesmú veriť bez dôkazu. Veriť možno bez akéhokoľvek dôkazu čomukoľvek, a ľudia to aj často robia. Ibaže potom je to ich celkom súkromná vec.

 2. Čím úspešnejšie chce človek v svete prežiť, tým lepšie ho musí poznať. Systematicky a profesionálne sa poznávaním sveta zaoberajú prírodovedci – fyzikmi počínajúc a biológmi končiac. Poznávanie sveta je v podstate hľadaním pravdy o tom, ako tento svet funguje, akými pravidlami sa riadi. Obsahom poznávania je aj vysvetľovanie rôznych javov, pričom sa vždy dáva prednosť vysvetleniu jednoduchšiemu pred zložitejším, za predpokladu, že sú obe vysvetlenia rovnako presné. Pravda sa overuje pozorovaním, experimentami, overovaním predpovedí. Úspešné kroky na ceste k poznaniu predstavujú vedecké teórie, ktoré nemusia byť nutne dokonalé, ani presné, ale musia umožňovať predpovedať správanie prírody do tej miery, do akej sa to dá. Ak sa nájde teória, ktorá umožní predpovedať správanie prírody presnejšie a umožní vysvetliť viacero javov, nahradí starú teóriu obvykle tým, že ju do seba zahrnie ako špecifický prípad teórie novej.

 3. Niektoré javy ľudia vysvetľujú aj nevedecky. Nevedecké vysvetlenie obvykle neberie ohľad na kauzálnu podmienenosť javov, unáhlene zovšeobecňuje malý počet pozorovaní, ignoruje fakty a protirečenia, uprednostňuje vysvetlenia, ktoré vedú k predstave o výnimočnom postavení človeka v prírode, postuluje na vysvetlenie javov prírody neoveriteľné predpoklady, existenciu neoveriteľných entít, pripisuje prírode vlastnosti a intencie, aké mávajú ľudia. Obvykle ignoruje mnohé vedecky dokázané fakty. Niet preto divu, že nevedecký postoj k svetu nie je v súlade s vedeckým.

 4. Tvrdím, že existencia boha sa vedecky nedá dokázať a preto považujem vieru v existenciu takej entity za nevedeckú. Veriaci nemožnosť vedeckého dôkazu boha občas pripúšťajú, ale ako alternatívu dôkazu ponúkajú subjektívne zážitky, ktoré si už z definície môžu overiť a potvrdiť len oni sami. O bohu hovoria veľmi obrazným jazykom, spomínajú jeho hľadanie, "otváranie" sa jeho prijatiu, dokonca tvrdia, že "nájdenie" boha je vecou božieho rozhodnutia, alebo ako oni hovoria, božej milosti, ktorú človek nemôže ovplyvniť. Tvrdím, že subjektívne zážitky môžu byť argumentom iba pre subjekty, ktoré ich zakúsia a na príklade veľmi hlbokého vnímania hudby sa pokúšam ukázať, že existencia ani tých najvýnimočnejších zážitkov neoprávňuje postulovať na ich vysvetlenie neoveriteľné predpoklady, či entity.

 5. Z toho všetkého robím záver, že ak sa existencia boha nedá dokázať vedecky, nedá sa dokázať vôbec a navrhujem preto vedecký dôkaz toho, že boh nejestvuje. Zdôrazňujem, že ide o dôkaz vedecký, nie logický a teda nie taký, ktorý by poskytoval úplnú istotu. Úplnú istotu o vonkajšom svete totiž neposkytuje vonkoncom nič. Používam pritom aj fakt, že prijatie existencie boha ako hypotézy, nič nevysvetľuje, nič nové nepredpovedá, naopak popis prírody len zbytočne komplikuje, čo odporuje aj prastarej zásade tzv. Ockhamovej britvy.

 6. Keďže aj niekoľkých významných vedcov – najmä ak ide o nositeľov Nobelovej ceny – možno po určitom vypreparovaní ich názorov považovať za veriacich, vysvetľujem, aký význam má tento pomerne zriedkavý jav a dospievam k záveru, že väčšina tvrdení o ich viere je jednoducho klamom (či už z neznalosti, alebo ako tvz. pia fraus), že zopár vedcov, ktorí sa sami deklarovali ako veriaci, sú takí, že uznávajú existenciu čohosi, čo za boha možno považovať len veľmi ťažko a rozhodne ich nemožno označiť za kresťanov. Jestvuje však pár, ale naozaj len pár takých, ktorých možno považovať za veriacich v tradičnom význame tohoto slova. Toto všetko však aj tak nemá význam, pretože fakt, že je niekto napríklad aj tým najvýznamnejším fyzikom, nezaručuje, že jeho kladný postoj k bohu čokoľvek dokazuje.

 7. Chápem, že základným zdrojom poznatkov o obsahu judaizmu a kresťanstva je Biblia, preto analyzujem jej obsah v pár systematickejších esejách a príležitostne prakticky všade. Na rozdiel od väčšiny ateistov totiž Bibliu veľmi dobre poznám, celý život ju študujem, som schopný čítať dokonca hebrejský originál Starého zákona a grécky originál Nového zákona, študoval som mnoho teologických disciplín, a preto sa považujem za kvalifikovaného o týchto textoch hovoriť a interpretovať ich. Ukazujem, že Biblia obsahuje protirečenia a amorálnosti, ktoré vylučujú, aby mala čokoľvek spoločného s aspoň trochu racionálnym a láskavým bohom.

 8. Analýza Biblie ukazuje, že ide o text, ktorý nenesie na sebe ani najnepatrnejšie stopy božského pôvodu, božskej inšpirácie. Má len "mytologickú" hodnotu, poučuje nás o tom, čomu v staroveku ľudia verili. Za najvážnejší argument proti vierohodnosti Biblie považujem jej "románový charakter", teda to, že obsahuje preveľa popisov toho, čo si jej hrdinovia mysleli, či konali bez akýchkoľvek svedkov.

  ...

 9. Za morálne považujem také správanie ľudí (a im podobných bytostí), pri ktorom čo najmenej bezdôvodne ubližujú druhým a spravodlivosť opierajú o symetriu svojich vzájomných stavov. Pôvod morálneho cítenia vidím v rodičovských inštinktoch, ktoré sme zdedili od zvieracích predkov a ktoré sa v ľudskej spoločnosti ďalej rozvíjajú výchovným pôsobením od raného detstva, verbalizáciou čoho vznikajú morálne "zásady". Rezolútne odmietam predstavu, že morálne zásady majú božský pôvod a tvrdím, že ak sa akákoľvek bytosť správa z ľudského hľadiska hlboko amorálne, diskvalifikuje ju to ako boha. Neakceptujem pseudoargumenty, ktorými veriaci "vysvetľujú", že boh môže pripustiť krátkodobé zlo len preto, lebo tým sleduje dobro, o ktorom my nevieme. Vysvetlenie, ktoré sa opiera o naše nepochopenie, nepovažujem za vysvetlenie, lebo vysvetlenie má byť už z definície evivalentné chápaniu. Preto tvrdím, že Jahwe – bytosť popisovaná v Starom zákone ako boh – vykonala, požadovala alebo schvaľovala toľko amorálností, že nemôže byť v žiadnom prípade bohom. Ak sa potom tvrdí, že Kristus je totožný (či aspoň intímne spriaznený) s touto amorálnou bytosťou, diskvalifikuje to aj jeho. Nepovažujem však takú úvahu za dostačujúci argument proti existencii boha. Také a podobné úvahy neexistenciu boha iba silne podporujú.

Na záver vysvetlím, prečo ja, človek intenzívne vyťažený vedeckou prácou, doslova márnim svoj drahocenný čas touto činnosťou, prečo – ako mi mnohí vyčítajú – "útočim" na kresťanstvo. Neútočím, ja sa iba bránim. Za čias komunizmu som sa kresťanov zastával, sympatizoval som s nimi, vydával som sa na verejnosti za kresťana. Prečo? Úspešne predstierali trpiacu menšinu, deptanú okovami komunizmu. Nemali mocenské ambície, nebolo o nich ani len počuť. Dnes ich však už počuť – na môj vkus až priveľmi.

Či si myslíte, že by som venoval toľko energie kritike ideológie, o ktorej by som ani nepočul, ktorá by ma neohrozovala? Ale zo Slovenska sa stáva farská republika, ktorá bude čochvíľa výkladnou skriňou Vatikánu. Nebránim nikomu vyznávať akýkoľvek názor – ako by som aj mohol, veď nemám moc – pokiaľ mi on sám nevnucuje svoje vzory správania, odôvodňované len jeho súkromným presvedčením. Postupne sa však stávam členom menšiny, o ktorej si myslím, že je v práve, ale musí bezmocne mlčať, keď ju o jej práva okliešťujú. Veď sa už čoskoro zakážu interrupcie a keď moju dcéru, nedajbože znásilní slabomyseľný netvor, budem ja povinný akceptovať slabomyseľného vnuka? To nie je zásah do môjho súkromia? A čím bude toto rozhodnutie parlamentu motivované? Len tým, že si ktosi bez dôkazu myslí, že znásilnením počatý plod s genetickou výbavou slabomyseľného, je želaním fiktívnej bytosti, v ktorú verí on, ale nie ja, ani moja dcéra? Toto nie je hrubý zásah do súkromia neveriacej menšiny?

Svoje deti som chránil (a uchránil) pred zhubnou komunistickou ideológiou, hlásajúcou, že baník je viac než lekár i inžinier spolu, a teraz sa mám pripravovať chrániť svojich vnukov pred zhubnou kresťanskou ideológiou, hlásajúcou nehanebne, že kajúci sa masový vrah je lepší človek, než bezúhonný ateista? Mám sa už teraz báť choroby, pri ktorej budem umierať niekoľkomesačným dusením len preto, že ktosi – veriaci v akúsi fiktívnu bytosť – rozhodol, že keď sa nevládzem zabiť sám, nesmie mi pomoc pri samovražde nikto poskytnúť? Obávam sa, že toto je iba začiatok, iba príprava na zmeny, ktoré si nechcem ani domýšľať.

Ak cirkev prestane zasahovať do môjho života, ak obmedzí svoje pôsobenie na svoje kostoly a svoje ovečky, ak o nej nebudem počuť – prečo by som mal pokračovať? Vydýchnem si s úľavou a zruším tuto stránku. Veď ja mám zmysluplnej práce vyše hlavy, mňa za túto "osvetovú" činnosť nikto neplatí. (Príspevok ešte nie je hotový. )

Videá: http://www.youtube.com/user/PrometheusSlovakia

25.7.2007)

Báha'izmus  si podmanil svet a stal sa svetovým náboženstvom, najrýchlejšie rastúce náboženstvo na svete
http://www.bahai.sk/ , http://www.bahai.sk/zeny.htm

10 dôvodov na to, aby ste sa zaujímali o bahájsku vieru
1. Bahájska viera patrí medzi najrýchlejšie rastúce náboženstvá na zemi. Je druhým najrozšírenejším náboženstvom na svete.
Preto je veľmi pravdepodobné, že sa skôr či neskôr stretnete s bahájmi – možno budú vašimi kolegami v práci, vašimi susedmi v dome či dokonca vašou rodinou. Bude teda stáť za to, aby ste vedeli niečo o ich presvedčení.
2. Bahájska viera je najnovšie svetové náboženstvo, jej učenie je jedinečné, odlišné od učenia predchádzajúcich náboženstiev.
V bahájskej viere nájdete náboženstvo určené pre moderného človeka a novodobú spoločnosť. Zistite, ako bahájska viera rieši problémy dnešnej doby!
3. Učenie bahájskej viery sa vzťahuje na všetky oblasti života.
Mnohé zo zásad bahájskej sú prijateľné a uplatniteľné pre všetkých ľudí bez ohľadu na vierovyznanie. Aj vy môžete využívať tieto princípy vo svojom živote, či už ste alebo nie ste bahájmi. Je vo vašom vlastnom záujme, aby ste sa o nich dozvedeli.
4. Vďaka bahájskej viere sa môžete dozvedieť, ako sa naplnili všetky prísľuby minulosti a čo ľudstvo čaká v budúcnosti.
Ak chcete vedieť, aký zmysel malo to, čím ľudstvo doposiaľ v histórii prešlo, a či ho v budúcnosti čakajú katastrofy alebo mier, prečítajte si Bahá’u’lláhovo učenie na túto tému. Určite bude pre vás zaujímavé porovnať ho so svojimi predstavami.
5. Spoznajte niečo nové!
Bahájska viera vám dá nové podnety na premýšľanie. Nemusíte súhlasiť s tým, čo učí, ale rozhodne bude stimulom pre vašu myseľ a poskytne vám hlbšie porozumenie sveta a ľudí okolo seba.
6. Bahájska viera vám môže pomôcť v lepšom pochopení vášho vlastného náboženstva.
Ponúkne vám vysvetlenia mnohých zložitých aspektov teológie a objasní vám duchovné otázky. Prehĺbi poznanie vášho vlastného vierovyznania.
7. Bahájska viera učí, že vďaka Bahá’u’lláhovmu zjaveniu môžeme všetci spolu vybudovať lepší svet – svet bez vojen, ktorého základom je jednota ľudstva.
Čo, ak je to pravda? Nechcete byť pri tom?
8. Bahájska viera je náboženstvo, ktoré doceňuje predchádzajúce svetové náboženstvá.
Ak skúmate rôzne náboženstvá či filozofické smery, možno je bahájska viera presne to, čo hľadáte. Navyše bahájska viera uznáva všetky predchádzajúce náboženstvá, takže nebudete musieť poprieť žiadneho z predchádzajúcich zakladateľov svetových náboženstiev.
9. Prostredníctvom bahájskej viery si budete môcť utriediť správy, ktoré sa každodenne objavujú v médiách.
Rozmach vedy a techniky, sociálne hnutia a reformy, ekonomická a politická nestabilita, terorizmus a globalizácia – to všetko sa dá pochopiť vo svetle Bahá’u’lláhovho učenia.
10. Bahájska viera odpovedá na tie najosobnejšie otázky každého človeka.
Čo je v mojom živote skutočne dôležité? Čo sa so mnou stane, keď zomriem? Ako mám v dnešnom svete vychovávať svoje deti?
Ak vás niektorý dôvod zaujal, pozývame vás, aby ste začali skúmať bahájsku vieru. Prečítajte si informácie na našej stránke a spojte sa s nami – radi vám pomôžeme! Na našej emailovej adrese
info@bahai.sk  odpovieme na všetky vaše otázky!

http://bahai.sk/bahaji.htm
Publikácia: http://bahai.sk/Bahaji.pdf
 

Literatúra:

O bahájskom spoločenstve - osemdesiat strán pútavého čítania
Na našej adrese info@bahai.sk  si môžete objednať nedávno vydanú publikáciu (v angličtine) nazvanú The Bahá´ís, ktorá formátom a štýlom pripomína časopis a podrobne informuje o všetkých základných aspektoch bahájskej viery, života bahájskeho spoločenstva ako aj jednotlivých veriacich. Táto publikácia na osemdesiatich stranách lesklého papiera prináša rozličné grafy, štatistiky, fotografie, rozhovory a stĺpčeky tak, ako je v časopisoch zvykom, čím určite zaujme širokú verejnosť ako aj odborníkov, ktorí chcú mať všetky informácie o bahájskej viere po ruke na jednom mieste. Ide už o druhé, aktualizované vydanie po tom, čo sa z prvého predalo 250-tisíc kusov. Na
info@bahai.sk  si The Bahá´ís môžete objednať za 100,- Sk vrátane poštovného a balného, pričom nezabudnite uviesť svoju poštovú adresu. Vhodná ako úvod do bahájskej viery.80 strán, brož., 100,- Sk
Modlitbičky (zbierka modlitieb pre deti)
Ako rodičia sa snažíme postarať o všetky potreby svojich detí - tie duchovné by nemali byť výnimkou. Nová knižka s názvom Modlitbičky nám v tom môže pomôcť. Ide o 32-stranovú knižôčku formátu, ktorý sa hodí do malých detských ručičiek. Texty sprevádzajú príťažlivé celostranové obrázky. Nájdete v nej 20 modlitieb, ktoré môžete svoje deti už od narodenia učiť, a dať im tak na celý život vzácny duchovný dar - lásku k Bohu. Knižka je vytlačená na kvalitnom lesklom papieri, aby sa k nej vaše deti mohli každodenne vracať. 32 strán, brož., 150,- Sk
Nechajte si poslať celú stránku www.bahai.sk  na CD zdarma!
Chcete si v pohodlí a bez ponáhľania prečítať našu webovú stránku www.bahai.sk ? Máme pre vás skvelú ponuku! Napíšte nám na adresu
info@bahai.sk  a my vám ju zdarma zašleme na CD - tak si ju budete môcť prečítať bez poplatkov za internet, nemusíte si ju sťahovať a tiež sa k nej môžete neustále vracať. Ako bonus na našom CD nájdete rozsiahlu fotogalériu a zaujímavé počítačové prezentácie. Vo svojom emaile uveďte svoje meno a presnú adresu. Objednávka CD pre vás neznamená žiaden ďalší záväzok.
Bahá’u’lláh: Skryté slová
Jedno z najznámejších a najčítanejších Bahá’u’lláhových diel, ktoré sa stalo neustálym spoločníkom mnohých ľudí na celom svete. V stručných a pôsobivých výrokoch je zhrnuté celé duchovné a etické posolstvo bahájskej viery, s ktorým sa môže stotožniť každý hľadajúci. Ide o najnovšiu publikáciu nášho vydavateľstva.
54 strán, brož., 40,- Sk
Bijan Khadem-Missagh: Život spätý s hudbou, Krédo
„Hudba je základom pravej sebarealizácie, otvára nové horizonty a umožňuje nové poznanie. Bijan Khadem-Missagh nie je iba medzinárodne uznávaným dirigentom, virtuózom a skladateľom. Je zároveň učiteľom, ktorý sa neúnavne pokúša provokovať a ovplyvňovať človeka tak, aby mohol uskutočniť nový spôsob života. Nepredstavuje naša existencia zvyčajne premárnený proces? Nie je to zjavné obzvlášť v starobe? Nedostavuje sa tak pocit zúfalstva – zúfalstva, ktoré môže viesť až k samovražde? Nemusíme azda zmeniť zmýšľanie, aby sa uskutočnili naše ideály, aby sme umenie prežívali ako naliehavú nevyhnutnosť, a nielen ako niečo abstraktné? Montaigne zdôrazňuje: ,Vietor nežičí tomu, kto nemá cieľový prístav.´ Brilantné myšlienky Bijana Khadem-Missagha nám môžu pomôcť, aby sme ,cieľový prístav´ našli.“
Z doslovu ku knihe od profesora Fredericka Mayera (geniálny hudobník a autor mnohých kníh, ktoré boli preložené do 12 jazykov.)
„... prečítal som si knihu Život spätý s hudbou ... a teraz už viem, aký klenot múdrosti som od vás dostal ... – krédo osvieteného človeka a nadaného umelca. Bijan Khadem-Missagh jasným a jednoduchým odhaľuje vlastnú vysoko cennú múdrosť, ktorá ma hlboko ovplyvnila a obohatila.“
Albert Hofmann (slávny nemecký chemik)
Táto knižka je veľmi vhodná ako dar i ako úvod do bahájskej viery. 120 strán, viaz., preklad z nemčiny: Mgr. Adriana Mikulčíková, 150,- Sk
Z ponuky občianskeho združenia Šťastný svet: Konštruktívne a zmysluplné hry
Pre všetkých, ktorí chcú deťom ukázať, ako možno spolupracovať a nesústreďovať sa len na súťaživosť odporúčame knižku Konštruktívne a zmysluplné hry, ktorá obsahuje 41 zábavných hier. Deti sa pri nich naučia koordinovať spoločné úsilie, posilňuje ich vzájomné vzťahy a súdržnosť a na druhej strane aj zdravé sebavedomie a integritu ich osobnosti. Knižka obsahuje ilustrácie a prehľadné pokyny, vysvetľuje účel hry, vek detí, veľkosť skupiny, potrebný materiál a čas a postup je vysvetlený krok za krokom. 48 strán, brož., 119,- Sk (vrátane poštovného a balného)
Annamarie Honnoldová: Múdrosť, láska, šťastie (príbehy na každý deň)
Táto kniha obsahuje dvestopäťdesiat rozličných príbehov, ktoré sa spájajú s osobou ‘Abdu’l-Bahu – syna zakladateľa bahájskej viery. Vytvárajú jedinečnú zbierku príhod, výrokov a poznámok, pričom prevrávajú priamo do srdca. Pritom sú to všetko príbehy, ktoré sa skutočne stali a ktoré vyjadrujú pozitívny prístup ku každodenným radostiam i starostiam. Ich čítanie do duše vnáša mnoho potešenia i chute do ďalšieho života. Táto knižka je veľmi vhodná ako dar i ako úvod do bahájskej viery. 192 strán, viaz., 130,- Sk
Ruže lásky (výber citátov z bahájskych spisov)
Výber z bahájskych spisov, ktoré prevrávajú priamo do duše človeka. Táto knižka prináša posolstvo nádeje a viery v ušľachtilú budúcnosť ľudstva. Hoci predstavuje iba zopár kvapiek z rozľahlého oceánu bahájskych spisov, odráža podstatu učenia, ktoré v minulom storočí svetu priniesol Bahá’u’lláh, zakladateľ bahájskej viery. Vyjadruje myšlienky jednoty, svetového mieru a vzájomnej lásky, ktoré upútali milióny ľudí na celom svete. A nielen to. Prenikli do každodenného života mnohých svetoznámych osobností ako i najjednoduchších obyvateľov každého kúta planéty a dokázali ho pozitívne zmeniť. Najpredávanejšia bahájska publikácia v SR. Vhodná ako dar, skvelá na každodenné zamyslenia. 32 strán, brož., 20,- Sk
William Sears: Boh má smiech rád
Máte radi smiech? Ak áno, tak potom táto knižka je pre vás. Bude vás baviť od začiatku až do konca. Autor, ktorý dlhú dobu pôsobil v mnohých rozhlasových a televíznych staniciach ako tvorca zábavných programov, humorne rozpráva svoj životný príbeh. Popisuje svoje nezbednosti počas detstva, ťažké obdobie mladosti i veselé časy svojho manželstva. Spolu s množstvom humoru sa v tejto knihe objavujú i vážne myšlienky.Táto knižka je veľmi vhodná ako dar i ako úvod do bahájskej viery. 165 strán, viaz., 120,- Sk
Zoznámte sa s bahájskou vierou (brožúrka)
Stručný popis učenia a zásad bahájskej viery. Vhodné pre každého, kto chce získať základné informácie o tomto nesporne zaujímavom náboženstve. Brožúrku zasielame zdarma. 16 strán, brož.
‘Abdu’l-Bahá: Odpovědi na některé otázky
Táto kniha otázok a stručných odpovedí obsahuje vysvetlenia problémov, ktoré už oddávna zamestnávali myseľ filozofov i obyčajných ľudí. Zaoberá sa dôkazmi existencie Boha, rozmanitými duchovnými otázkami, vysvetleniami zázrakov, symbolov a proroctiev Biblie, mnohými kresťanskými témami (od krstu, vzkriesenia, Ducha Svätého až po predurčenie), definíciou duše a ducha, zmyslom života, problémami dobra a zla, Božej spravodlivosti atď. 320 strán, brož., česky, 300,- Sk
Bahá’u’lláh: Bahá’u’lláhovy vybrané spisy
Rozsiahly výber z diel Bahá’u’lláha – zakladateľa bahájskej viery. Sprístupňuje čitateľovi autentické zjavenie, ktoré po štyridsať rokov plynulo z Bahá’u’lláhovho pera. Kniha oplýva láskou a duchovnou silou. Obsahuje ústredné témy Bahá’u’lláhových spisov týkajúce sa významu dnešnej doby, vzťahu medzi rozličnými náboženstvami, zmyslu života, svetového mieru, duchovnej ale i spoločenskej stránky života človeka, šťastia, života po smrti, budúcnosti ľudstva atď. Ak hľadáte ideály, podľa ktorých by ste mohli viesť svoj život, tak potom je táto kniha určená práve vám.Pripravuje sa slovenské vydanie. 209 strán, viaz., česky, 245,- Sk
Bahá’u’lláh: Sedem údolí a Štyri údolia
Jedno z Bahá’u’lláhových najznámejších mystických diel. Popisuje cestu duše, ktorá hľadá zmysel svojho bytia a snaží sa priblížiť k Bohu. Bahá’u’lláh popisuje stav duše v jednotlivých etapách skúmania – hovorí o údolí hľadania, lásky, poznania, jednoty, spokojnosti, údivu a úplnej ničoty. Jedno z najobľúbenejších Bahá’u’lláhových diel, ku ktorému sa budete neustále vracať. 116 strán, viaz., 100,- Sk
kol., Bahá’u’lláh
Stručný životopis zakladateľa bahájskej viery – Bahá’u’lláha. Ide o strhujúci príbeh, ktorý ovplyvnil životy miliónov ľudí na svete. Knižka obsahuje mnoho Bahá’u’lláhových citátov, ktoré vypovedajú o rozličných obdobiach Jeho života. Objasňuje i niektoré zásady Bahá’u’lláhovho učenia ako i výroky o tom, že s Bahá’u’lláhovým príchodom sa naplnili prísľuby a proroctvá všetkých predchádzajúcich náboženstiev. 53 strán, brož., 39,- Sk
Bahájske modlitby (zbierka)
Výber z modlitieb Bahá’u’lláha, zakladateľa bahájskej viery, ako i ďalších dvoch ústredných postáv viery Bába a ‘Abdu’l-Bahu. Obsahuje nádherné a inšpirujúce modlitby vzťahujúce sa na tie najrozličnejšie aspekty ľudského života. 135 strán, viaz. 80,- Sk
Hossein Danesh: Společnost bez násilí: Dar našim dětem
Štúdia kanadského psychológa o vzniku násilia a jeho prevencii. Ide o vedeckú rozpravu, ktorú uvítajú učitelia, rodičia a vôbec všetci, ktorí sa zaujímajú o zlepšenie stavu súčasnej spoločnosti. 80 strán, brož., česky, 25,- Sk
David Hoffman: Bahá’u’lláh - Kníže pokoje - Portrét
Vynikajúca kniha pre každého, kto si rád prečíta príbeh o živote Bahá’u’lláha, ktorý čitateľovi nemôže nepripomenúť život Krista. Ide o zatiaľ najpodrobnejšie spracovaný životopis zakladateľa bahájskej viery, ktorý bol v preklade sprístupnený slovenským čitateľom. Kniha zasadzuje udalosti Bahá’u’lláhovho života do širšieho kontextu svetových dejín, pričom sa z nej dozvedáme mnoho i o dejinách krajiny, ktorá nám nie je veľmi známa – Perzie 19. storočia. Autor v roku 1998 navštívil Slovensko. 168 strán, brož., česky, 120,- Sk
John Huddlestone: Země je jediným domovem
Táto kniha predstavuje ucelený úvod do učenia najmladšieho svetového náboženstva – bahájskej viery. Jej autor, predseda Oddelenia pre plán a rozpočet Medzinárodného menového fondu, analyzuje súčasný stav sveta a popisuje riešenia, ktoré bahájska viera ponúka na jeho duchovné i spoločenské problémy. Kniha hovorí o témach, ktoré sa výsostne dotýkajú života každého jednotlivca. John Huddlestone navštívil v roku 1997 v Slovensko a pri tejto príležitosti mal prednášku i pre učiteľov Ekonomickej univerzity. Skvelý úvod do bahájskej viery, vhodná pre všetkých záujemcov o bližšie spoznanie bahájskej viery. 157 strán, brož., česky, symbolická cena: 10,- Sk
Mírzá Abu’l-Fadl: Brilantní důkaz
Táto knižka je síce stručná, ale uspokojivo odpovedá na otázky každého, kto sa zaujíma o vzťah kresťanstva a bahájskej viery. Okrem toho výstižne objasňuje nové princípy a zásady, ktoré Bahá’u’lláh priniesol vo Svojej Najsvätejšej knihe a ktoré sa nenachádzajú v predchádzajúcich náboženstvách. Vznikla ako odpoveď na nepriaznivý článok kresťanského misionára Petera Z. Eastona pôsobiaceho v Perzii, ktorý bol publikovaný v časopise Evangelical Christendom. 64 strán, brož., česky, 60,- Sk
Rodinný život (zbierka citátov)
Výber z bahájskych spisov, ktoré sa často zaoberajú rodinným životom, manželstvom a výchovou detí. Bahá´u´lláh v nich potvrdil sviatosť manželstva a zdôraznil jeho význam najmä pre výchovu detí, ale aj pre vzájomnú podporu a duchovný rozvoj partnerov. Ako prvý Boží Posol ustanovil monogamiu. Jeho spisy taktiež kladú dôraz na posilňovanie rodinný pút a na poslušnosť detí voči rodičom. 35 strán, brož., česky, 30,- Sk
Svetový dom spravodlivosti: Prísľub svetového mieru
Dokument, ktorý vydal najvyšší správny orgán bahájskeho spoločenstva pri príležitosti 40. výročia založenia OSN. Táto publikácia bola slávnostne odovzdaná predstaviteľov všetkých štátov sveta a svetových náboženstiev. Bola poctená prestížnou cenou OSN „Posol mieru“. Predkladá jedinečnú a ucelenú analýzu súčasnej situácie na planéte a navrhuje kroky, ktoré ľudstvo musí podniknúť v oblasti duchovnej i spoločenskej na ustanovenie celosvetového mieru, o ktorom zakladateľ bahájskej viery, Bahá’u’lláh, tvrdí, že „je nielen možný, ale priam nevyhnutný“. 30 strán, brož., symbolická cena: 1,- Sk
George Townshend: Kristus a Bahá’u’lláh
Kniha, ktorú by si nemal ujsť každý kresťan. George Townshend bol vysokým hodnostárom anglikánskej cirkvi, ktorý sa po štyridsiatich rokoch pôsobenia v cirkvi vzdal kňazského stavu, pretože uveril, že Bahá’u’lláh naplnil proroctvá Biblie týkajúce sa druhého príchodu Krista a že priniesol posolstvo, ku ktorému sa upierajú nádeje všetkých celého kresťanského sveta. 98 strán, brož., česky, 85,- Sk
William Sears: Vysloboďte slnko
(ranné dejiny bahájskej viery) Pútavým spôsobom podaný príbeh z ranného obdobia bahájskej viery. Opisuje jedinečnú osobnosť Bába, ktorý hlásal, že príchod Prisľúbeného už nie je ďaleko. S jeho tvrdením sa v priebehu niekoľkých mesiacov stotožnili tisícky ľudí, z ktorých vyše dvadsaťtisíc za svoje presvedčenie položilo život. Bábova poprava sa pritom spája so zázrakom, ktorý okrem tejto knihy popísali mnohí očití svedkovia a historici 19. storočia. Siahnite po tejto knihe a dozviete sa, čo sa odohralo v posledných minútach Bábovho života. V dodatku tejto knihy nájde čitateľ objasnenie biblických proroctiev týkajúcich sa doby návratu Krista a jej znamení. 317 strán, viaz., 100,- Sk
Zásady bahá‘í správy (zbierka citátov)
Zbierka citátov popisujúca nielen duchovnú a konkrétnu podstatu bahájskej správy, ale aj zaoberajúca sa takými otázkami ako napríklad duchovné zážitky, meditácia, povinnosť pracovať, bahájske manželstvo a svadobné obrady, pohreb, samovražda, bahájsky kalendár atď. 123 strán, brož., 50,- Sk
Letáčiky (zadarmo): Koncepcia svetoobčianstva, Ženy a muži: Partnerstvo pre zdravú planétu, Rodina v celosvetovom spoločenstve, Mama (výber citátov o matkách a deťoch)

(24.7.2007)

Religiozita
Religiozita: Religiozita (lat.) je religióznosť - nábožnosť ( http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvr/religiozita.html  )
Založená výlučne na poznaní, alebo aj na zážitku a správaní?
Motivovaná iba extrinzicky (nevlastne), alebo aj intrinzicky (vlastne – určovaná obsahom)?
Motivovaná skôr strachom, alebo skôr naplnením?
Vzťahujúca sa prevažne na seba a svoje želania, alebo hlavne obetavá a chápajúca?
Preddialogická (prednáboženská), alebo dialogická, alebo dokonca dialogicko-spásnodejinná?
Ako vzor zážitku, myslenia a konania viažúci, alebo neviažúci sa na situáciu?
Prekrývajúca zážitok, alebo zakorenená v zážitku (pravá)?
Religiozita nemá byť považovaná za jednorozmernú veličinu, ktorá je chápaná ako prijatie viery v „Boha" a evidovaná podľa návštevnosti bohoslužieb. Preto sa začali rozlišovať rôzne typy religiozity viac podľa osobnostno-psychologických kritérií (napr. druh náboženského zážitku, konzekvencia vlastného náboženského presvedčenia pre medziľudsko-sekulárnu sféru, potreby, ktoré motivujú vzťah k náboženskému spoločenstvu a pod.)

Allporta
Poukazuje na vplyv skúsenosti, dôvery, pozitívneho životného postoja, prosociálneho cítenia a iných aspektov na zdravý vývin religiozity. Predkladá 7 alternatívnych možností stvárňovania alebo orientovania religiozity (s. 17-38):
Jednou z najznámejších typológií religióznych osobností, resp. religiozity je typológia Allporta (in Ugrinovič, 1989). Vo svojej práci zo šesťdesiatych rokov nastolil koncepciu, v ktorej vyčleňuje dva základné typy veriacich:
K prvému typu zaraďuje ľudí, pre ktorých je náboženstvo iba prostriedkom na dosiahnutie životných cieľov nesúvisiacich s náboženstvom. Návšteva kostola, účasť na činnosti náboženských skupín je pre nich manifestáciou sociálnej ctihodnosti, lojálnosti k všeobecne uznávanému spôsobu života. Náboženstvo je pre takýchto veriacich hodnotou, lebo utešuje, zabezpečuje duševný komfort, pomáha prekonávať negatívne zážitky. Allport označuje tento typ veriacich slovom extrinsic, čo by sa mohlo preložiť ako „vonkajší", „neorganický".
Pre veriacich druhého typu je náboženstvo autonómnou a konečnou hodnotou. Náboženskou vierou motivujú svoju činnosť v rôznych sociálnych sférach. Nenáboženské potreby a záujmy majú pre nich druhoradý význam; celé svoje správanie podriaďujú náboženským normám a príkazom.
Allport nazval tento typ veriacich intrinsic (t. j. „vnútorný", „imanentný"). Jednou z najznámejších škál na výskum religiozity je ROS škála (Allport, Ross) zisťujúca tieto dimenzie orientácie. Túto typologickú schému rozvinuli Batson a Ventis (in Ugrinovič, 1989).
O vonkajšej religiozite píše aj Jung (in Balko, 1998, s. 27): „Jeden z dôvodov, prečo duša zostala Božím slovom nedotknutá je ten, že vnútorné prežite božieho obrazu nevzniklo z núdze duševnej kultúry a preto zostalo trčať v pohanstve a vo vnútri vládnu ďalej archaickí bohovia". Balko (1998, s. 27) ďalej uvádza, že „vo vonkajšej náboženskej forme, kde leží všetok dôraz na vonkajšej figúre (ide o viac-menej úplnú projekciu), je archetyp božieho obrazu identický s vonkajšími predstavami; zostáva ako duševný faktor nevedomý. Keď nevedomý obsah naplnil projekčný obraz, je vylúčený zo spolužitia s vedomím. Iným prípadom je strachom motivovaná religiozita, keď je existencia pred Bohom prežívaná ako nátlak. Pri vonkajšej religiozite je hlavná potreba príslušnosti k iným, naplňuje potrebu nazývanú motív závislosti u Banduru, Waltersa; identifikácia u Freuda; participačná potreba Szondiho a skupinová identita Eriksona".
Ugrinovič (1989) vytvoril vlastnú tóriu existencie dvoch typov veriacich: introvertných (t. j. obrátených do seba) a extrovertných (obrátených navonok). Opieral sa pri tom o psychologické typy ľudí, ktoré vyčlenil Jung. Pre veriacich prvého typu je náboženstvo „prostriedkom na únik z okolitého sveta, útek do ríše ilúzií a fantázie. Možno k nim zaradiť (ako krajné prejavy tohto typu) mnoho náboženských askétov, mníchov, pustovníkov, náboženských mystikov a meditujúcich". „Druhý psychologický typ predstavujú veriaci a náboženskí činitelia, pre ktorých je náboženstvo špecifickou formou sebarealizácie a sebavyjadrenia v náboženskej skupine a v systéme náboženských vzťahov. Patrí sem mnoho náboženských hierarchov, kazateľov a aktivistov, ktorí stoja na čele náboženských spoločenstiev alebo majú dôležitú úlohu v náboženských organizáciách. Ich religiozita má často výrazne vonkajší charakter, lebo náboženstvo má pre nich význam len ako prostriedok na zabezpečenie blahobytu, moci, kariéry, sociálneho vplyvu, autority. Tento typ sa v mnohých parametroch približuje Allportovmu typu extrinsic " (s. 238). Allport (in Balko, 1998) ďalej hovorí o zrelej a nezrelej religiozite.
Gromm (1992) uvádza túto zrelú religiozitu ako cieľ nábožensko-pedagogického úsilia. Zrelá religiozita sa vyznačuje:
-komplexnosťou a expanzívnosťou
-objektivitou voči vlastnej osobe
-schopnosťou rozsiahlej integrácie skúseností
Stríženec (1996, s. 66) dodáva, že „kritériami zrelej osobnosti sú angažovanie sa v niektorej oblasti aktivít, neegoistický postoj k ľuďom, schopnosť prekonávať frustrujúce situácie (emočné akceptovanie vlastných nedostatkov), realistické vnímanie a hodnotenie okolia, sebahodnotenie, porozumenie druhému človeku, zodpovednosť za vlastné rozhodovanie a postupovanie, spájanie rôznych prvkov vlastnej aktivity. Pri zrelej religiozite sú náboženské hodnoty cieľom, nie prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov".


Viera

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (Kačala, Pisarčíková, 1989, s. 497) je viera „1. pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho, verenie; v. v človeka, v spravodlivosť, vo vlastné schopnosti, v. v boha, v. v krajšiu budúcnosť 2. náboženské presvedčenie; vierovyznanie: kresťanská v., prestúpiť na inú v."
Viera je v širšom zmysle „pevné presvedčenie (resp. postoj) o určitom jave, získané obvykle na základe inej, najmä kompetentnej alebo dôveryhodnej osoby. Okrem kognitívneho aspektu ide obvykle aj o emočne výrazné prijatie určitého presvedčenia, z ktorého človek odvodzuje svoje pohnútky a konania. Čo do stupňa určitosti (istoty) stojí medzi znalosťou a názorom. Náboženská viera sa týka jednak kognitívneho aktu vyjadrujúceho uznávanie existencie dokonalej nadprirodzenej bytosti (Boha) ako aj vzťahu povinnej úcty a dôvery k nej. Zahrňuje kognitívny, emočný a konatívny aspekt. Je to základný ľudský vzťah k Bohu (Stríženec 1996, s. 23-24).
Křivohlavý vo svojej práci o psychologicko-zdravotno-duchovnej (pastierskej) starostlivosti o zomierajúcich okrem teologického pohľadu definuje vieru z hľadiska psychológie pomocou aj etymologicky podobného slova dôvera. Podľa neho majú k sebe viera aj dôvera veľmi blízko. „Z psychologického hľadiska ide o zameranie mysle k predstavám, v ktoré máme dôveru" (Křivohlavý, Kaczmarczyk, 1995, s. 32).
Kierkegaard (ibid., s. 87) tvrdí, že „viera nie je vedenie, ale akt slobody, výraz vôle. Viera nie je úsudok, ale rozhodnutie, ktoré vylučuje akékoľvek pochybnosti". Podľa Luthera (ibid., s. 81) je „kresťanská viera nevyhnutnou podmienkou spravodlivosti, zbožnosti a spásy človeka, kým jej absencia sa rovná hriechu". Tým sa definícia viery značme zúžila oproti všeobecnému významu presvedčenia o niečom, čo sa momentálne nedá dokázať. Viera je často chápaná ako druh náboženskej konfesie (ľudová otázka „A ty si akej viery…?"). Toto je podľa nášho názoru prenesený význam, „viera" je tu skôr nositeľom významu pojmu náboženstva, náboženskosti s celým jeho širokým konotatívnym i denotatívnym významom. Jedinec sa označuje za „veriaceho" ako synonymum príslušnosti k nejakému, najčastejšie tradičnému náboženskému spoločenstvu (problematika „božích vnúčat" – Holm, 1998). Pôvodný náboženský význam je odvodený z judaizmu, ako sme uviedli vyššie. Viera predstavovala viaceré dimenzie:
poslušnosť zákonom a z toho plynúca podriadenosť Bohu
vyznanie – odlíšenie od pohanstva (najmä v antickom prostredí)
zbožnosť – t. j. život smerujúci k vyjadreniu najvyššieho dobra a cnosti (Maříková, Petrusek, Vodáková et al., 1996).
Novozákonné chápanie viery, ako ho formuloval Luther vychádza z definície uvedenej v biblickej epištole Hebrejom (11:1, 2): „Viera je zaiste podstatou toho, na čo sa nádejame a dôvodom toho, čo nevidíme" „(presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia)". „Vierou chápeme, že veky povstali Slovom Božím, aby čo je viditeľné nepovstalo z viditeľného" „(...že sú veky ustrojené slovom Božím, áno aj tomu, že nie z viditeľného povstalo to, čo sa vidí)". Viera je predstavovaná ako nutná a dostatočná podmienka spásy: „A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Nemu, musí veriť že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú je odplatiteľom" (ibid., 11:7). „Lebo sme milosťou spasení skrze vieru a to nie sami zo seba, je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil" (Ef. 2:8).
Biblia taktiež rozlišuje vieru ľudskú (prirodzenú) a Božiu, ktorá je daná Bohom skrze jeho Slovo; inšpirované písmo. „Ekete pistin Teou" (majte vieru Božiu, ekvivalentný preklad je aj majte vieru v Boha) (Mk 11:22 in Yonggi Cho, 1996).
O odlišnom pôvode Božej viery píše apoštol Pavol v liste Rímskym (10:17): „A viera prichádza z počutia a počutie skrze Slovo Božie". V známom príbehu bol Tomáš, Ježišov nasledovník a neskôr apoštol (z gréckeho apostolos - posol) nazvaný „neveriacim" po výroku „neuverím, kým neuvidím".
Pravá viera podľa Ježiša znamená „…blahoslavení, ktorí nevideli, ale uverili". Nie je to slepá dogmatizácia, ale získanie vnútorného presvedčenia na základe transcendentného stimulu, ktorý je podľa citovaných statí „podstatou toho, na čo sa človek nádeja…" a ktorý bez evidentných empiricko-logických dôkazov spôsobí nadobudnutie tej istoty, ktorá je tu nazývaná vierou a ktorá sekundárne prináša všetky artefakty duchovnej reality do hmotného sveta (odpustenie hriechov, spasenie, uzdravenie, osobnostná zmena a najmä osobný vzťah s „pôvodcom a dokonávateľom našej viery").
Na základe uvedených pohľadov na pojem viera možno povedať, že existujú minimálne tri základné prístupy k pochopeniu a výkladu tohto fenoménu (citácie sú uvedené vyššie):
Široké chápanie viery; všeobecne je to presvedčenie o niečom, čo momentálne nemožno dokázať; mentálne stanovisko, ktoré potvrdzuje reálnosť daného objektu (Pratt), jedným špecifickým druhom je náboženská viera, ktorá sa v základe nelíši od iných druhov
oddelenie všeobecnej viery od náboženskej – náboženská viera nie je výsledkom poznávacej činnosti človeka, ale jej predpoklad, východisko, ktorého zdrojom je božie požehnanie (O´Doherty), …jej zdrojom je Boh, nie človek (Trilhaas)
náboženská viera je vnímaná ako pôvodný význam celého pojmu, svoj pôvod má v Bohu, je ním inšpirovaná (viera Božia); ďalšie významy viery sú prenesené, sekundárne (teologický prístup)
Dôležité je vytvoriť kritériá pre psychologické rozlíšenie medzi normálnou náboženskou vierou na jednej strane a fanatickou fixáciou obsahov viery a presvedčení na druhej strane. „Náboženská viera v užšom zmysle slova môže byť základom pre spoľahlivé a obšťastňujúce zakotvenie v živote, pokiaľ vďaka svojej voľnosti a pocitu bezpečia nepotrebuje permanentné hektické uisťovanie alebo prílišné presadzovanie" (Hole, 1998, s. 111). Autor sa ďalej zameriava na rozdiely medzi fanatickými prejavmi „viery" a náboženstiev a medzi životom = vierou v praxi - Ježiša Krista. Je to podľa neho ideál nefanatickej, vyváženej a ľudsky otvorenej religiozity.

Možno povedať, že náboženské zážitky môžu mať veľmi rozdielnu povahu a intenzitu.
-štrukturovanie zážitku podľa určitého vzoru (tendencia k usporiadaniu),
-potreba racionálnosti a jasnosti rozprávania (tendencia k intelektualizácii)
--skon minimalizovať svoj vlastný podiel
-sklon konštatovať výsledok, t. zn. začleniť výsledok do zmysluplnej súvislosti
Preto existujú pokusy klasifikovať a usporiadať ich podľa nejakej formy. Holm uvádza schému podľa Glocka a Starka (ibid., s. 39). Títo chápu náboženskú skúsenosť „hlavne ako zážitok interakcie c niečím nadprirodzeným" („some sense of contact with supernatural agency"). Zážitky takýchto interakcií usporadúvajú do hodnotiacej stupnice, v ktorej sa kvantifikuje intimita, častosť a zložitosť. Ich schéma obsahuje štyri hlavné skupiny a niekoľko podskupín:
-utvrdzujúce zážitky (confirming) – vyskytujú sa najčastejšie a sú menej intímne a zložité. Sú dvojakého typu:
-všeobecný prežitok posvätnosti, napr. na bohoslužbách a posvätných miestach
-špeciálnejší – konkrétne vedomie Božej prítomnosti, napr. prostredníctvom kázne, spevu, hudby a pod.
-zážitky vypočutia modlitby (responsive experience) - rozdiel oproti prvej skupine je vtom, že osoba na „druhej strane" nie je len zakúšaná, ale človeku zároveň venuje svoju pozornosť a odpovedá na jeho modlitbu. Tu sú tri podtriedy:
-zážitky spasenia (obrátenia, konverzie)
-zážitky zázračna (zázraky)
-zážitky trestu (napr. pocit zavrhnutia)
extatické zážitky – tie vlastne v sebe zahŕňajú aj vyššie uvedené skupiny, ale líšia sa od nich väčšinou intimitou a zložitosťou. Preto sa celkovo vyskytujú zriedkavejšie.
zjavenia – božstvo sa zmocňuje jednotlivca a zvláštnym spôsobom mu oznamuje svoje rozhodnutia a činy. Možno ich usporiadať podľa troch kritérií:
ortodoxia – heterodoxia: zodpovedá zjavenie ostatným normám viery skupiny
osvietenie – príkaz: je to informácia o budúcich udalostiach, alebo o tom, čo treba vykonať
osobné – všeobecné: jeho adresátom je jednotlivec, alebo skupina
Glockovo a Starkovo usporiadanie je podložené veľkým množstvom údajov zhromaždených v USA. Ukazuje sa pri tom, že náboženské zážitky nie sú vôbec také neobvyklé, ako sa niekedy predpokladá. Často majú pre dotyčného zásadný význam. Autori uvádzajú, že nie je známe, do akej miery častosť ich výskytu závisí na vyznaniach (napr. u katolíkov, pravoslávnych, luteránov); o tom nie sú k dispozícii podrobnejšie štúdie.
Posledným delením, ktoré použijeme z Holmovej práce je ponímanie náboženských zážitkov Ungera (ibid., s. 40), ktorý ich interpretuje ako vnemy, ktoré sú veľmi podobné s estetickými či etickými názormi. Na základe zhromaždených údajov dospieva k tomuto deleniu spôsobov vnímania Boha:
-Božia prítomnosť: Boh je prítomný a „je mi po boku"
-Božie jednanie: Božie uzdravovanie, záchrana z nebezpečenstva a pod.
-Božie povolanie: Boh povoláva človeka k novému a zvláštnemu poslaniu
-Božie zjavenie: videnie Krista a iných osôb ústredného významu v danom náboženstve
-Boh ako jednota: Boh splýva s človekom samotným; človek sa cíti v objatí, nesený, vznáša sa v nekonečnom Božom priestore alebo v Jeho náručí
Nie je to také komplexné delenie ako Glockovo a Starkovo ale taktiež postihuje stupňovitosť náboženských zážitkov, ale z trochu iného pohľadu.
„Pokiaľ je náboženstvo len vierou a vonkajšou formou a náboženská funkcia nie je skúsenosťou vlastnej duše, potom sa nič zásadného nestalo.
http://kruciata.sk/?obsah=1504

Literatúra
Balko, M.: Niektoré otázky psychológie a psychopatológie človeka v jeho vzťahu k Bohu. (Diplomová práca.) Bratislava 1998. 70 s. Univerzita J. A. Komenského. Filozofická fakulta. KP.
Cruz, N.: Utíkej, malý, utíkej. Albrechtice, Křesťanský život 1992. 206 s.
Frankl, V. E.: Vůle k smyslu. Brno, Cesta 1997, 212 s.
Glaser, F. B.: The Origins of the Drug-free Therapeutic Community: A Retrospective History. In: British J. Addict. 76, 1981, s. 13-25. In: Nociar, A.: Úvod do liečby drogových závislostí. Bratislava, Asklepios 1996, 271 s.
Grác, J.: Závislosť a nezávislosť v živote človeka a drogy. In: Ondrejkovič, P., Poliaková E. et al.: Protidrogová výchova. Bratislava, Veda 1999, 356 s.
Grom, B.: Nábožensko-pedagogická psychológia. Trnava, Vydavateľstvo spolku Svätého Vojtecha 1992, 336 s.
Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka 1994, 291 s.
Hole, G.: Fanatismus. Praha, Portál 1998, 151 s.
Holm, N. G.: Úvod do psychológie náboženství. Praha, Portál 1998, 160 s.
Chromý, K.: Duševní nemoc. Praha, Avicenum 1990, 84 s.
Ivanová-Šalingová, M., Maníková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava, Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo 1990, 943 s.
Jung, C. G.: Člověk a duše. Praha, Akademie 1995, 210 s.
Janík, A., Dušek, K.: Drogy a spoločnosť. Martin, Osveta 1975, 408 s.
Jones, M.: Therapeutic communities, old and new. Am J. Drug Alkohol Abuse, 1979, 137-149 In: Nociar, A.: Úvod do liečby drogových závislostí. Bratislava, Asklepios 1996, 271 s.
Jones, M.: Why two therapeutic communities? J. Psychoact. Drugs, 1984, 23-26. In: Nociar, A.: Úvod do liečby drogových závislostí. Bratislava, Asklepios 1996, 271 s.
Kačala, J., Pisarčíková, M. et al.: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, VEDA 1989, 592 s.
Kafka, J. et al.: Psychiatria. Martin, Osveta 1993, 236 s.
Koenig, H. G.: Is Religion Good for Your Health? N. Y., Haworth Pastoral Press 1997, 136 s.
Komárik, E.: Spirituálna zanedbanosť dieťaťa ako možný zdroj sociálnej narušenosti. Dieťa v ohrození, 1998, s. 100-103.
Kolibáš, E., Novotný, V.: Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava, Univerzita Komenského 1996, 122 s.
Křivohlavý, J., Kaczmarczyk, S.: Poslední úsek cesty. Praha, Návrat domů 1995, 93 s.
Lietava, J.: Drogy v dejinách ľudstva. Bratislava, UNIAPRESS 1997, 288 s.
Maříková, H., Petrusek, M., Vodáková, A. et al.: Velký sociologický slovník. Praha, Karolinum 1996, 1. a 2. svazek.
Masár, O, Ondrejkovič, P.: Rozdelenie drog a ich účinky. In: Ondrejkovič, P., Poliaková E. et al.: Protidrogová výchova. Bratislava, Veda 1999, 356 s.
Masarik, P., Masariková, A., Wiegerová, A.: Spoločnosť, droga a drogová závislosť. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, 1997, s. 25 – 34.
Meadow, M. J., Kahoe, R. D.: Psychology of Religion. Religion in individual lives. N. Y., Harper & Row 1984, 485 s.
Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. Revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznakú a diagnostická vodítka. (přel. z angl. orig.) Praha, Psychiatrické centrum 1992, 282 s.
MiniMagazín. Bratislava, Hlas pre Krista 2000, 8 s.
Nejedlíková, S.: Drogové závislosti a religiozita. (Diplomová práca.) Bratislava 1997. 83 s. Univerzita J. A. Komenského. Filozofická fakulta. KP.
Nešpor, K.: Kouření, pití, drogy. Praha, Portál 1995, 128 s.
Nociar, A.: Úvod do liečby drogových závislostí. Bratislava, Asklepios 1996, 271 s.
Novotný, I.: Vznik drogových závislostí a štádiá drogových závislostí. In: Ondrejkovič, P., Poliaková E. et al.: Protidrogová výchova. Bratislava, Veda 1999, 356 s.
Ondrejkovič, P.: Príčiny užívania drog, etiológia drogových závislostí. In: Ondrejkovič, P., Poliaková E. et al.: Protidrogová výchova. Bratislava, Veda 1999, 356 s.
Ondrejkovič, P.: Všeobecná charakteristika nelegálnych drog a drogových závislostí. In: Ondrejkovič, P., Poliaková E. et al.: Protidrogová výchova. Bratislava, Veda 1999, 356 s.
Pargament, K. I.: The Psychology of Religion and Coping. N. Y., The Guilford Press 1997, 548 s.
Poláková, L., Verešová, M.: Absencia duchovnej mystiky a jej náhrada drogou. In: Jablonický, M. (ed.): QUO VADIS VÝCHOVA…?. Bratislava, IUVENTA 1997, s. 67 – 83.
Procter, P. et al.: Cambridge International Dictionary of English. Cambridge, Cambridge University Press 1995, 1774 s.
Slovník Filozofia a prírodné vedy. Bratislava, Pravda 1987, 863 s.
Snopko, L., Štúrová, J. (ed.): Protidrogové fórum. Bratislava, Kultúrne zariadenia Petržalky 1997, 140 s.
Szasz, T.: Ceremoniální chemie. Olomouc, Votobra 1996, 186 s.
Stríženec, M.: Aktuálne problémy psychológie náboženstva. Bratislava, UEP SAV 1999, 97 s.
Stríženec, M.: Psychológia náboženstva. Bratislava, VEDA 1996, 112 s.
Stríženec, M.: Religiozita. In: Ďurič, L., Bratská, M. et al.: Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1997, 463 s.
Štefanková, R.: Psychologická manipulácia v zhubných sektách a kultoch. (Diplomová práca.) Bratislava 1999. 83 s. Univerzita J. A. Komenského. Filozofická fakulta. KP.
Ugrinovič, D. M.: Psychológia náboženstva. Bratislava, Pravda 1989, 288 s.
Valchář. T.: Ako zvíťaziť nad závislosťou. Bratislava, ECM 1995, 33 s.
Wilkerson David: Dýka a kríž. Bratislava, Kresťanský život 1994. 180 s.

(20.2.2007)

TAIZÉ
Hnutie... (?)

Taizé údajne nie je hnutie, ale ekumenická komunita bratov žijúcich vo francúzskej dedinke Taizé. Vychádzajú z toho, že ak Ježiš tak túžil po jednote tých, ktorí v neho uveria, tak umožňuje túto jednotu aj žiť (viď Jn 17,20-22: "No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ...").

Nepredkladajú nejakú novú teológiu, nezakladajú novú cirkev ani neorganizujú ľudí do hnutia, ale hovoria: "choď domov a tam zober na seba zodpovednosť a ži Kristovu lásku v tom prostredí a cirkvi, v ktorej žiješ".

Bratia nikoho nesúdia, ale radšej milujú; nevedú dlhé diskusie o tom, kto má pravdu, ale radšej - v súlade s evanjeliom - v pokore prijímajú každého takého, aký je, s jeho chybami, hľadaním a darmi.

Tým z vás, ktorým ide o zistenie o čom Taizé je odporúčam nie veľmi obsiahle informácie na webe uvedenej komunity:
www.taize.fr/sk , prípadne priamo to, čo napísal ich zakladateľ brat Roger a je dostupné v našich kníhkupectvách:
- antológia z jeho diel: "Vlastnými slovami"
- základné texty pre pochopenie povolania komunity: "Pramene Taizé - Láska každej lásky"
- knižka: "Boh môže iba milovať"
Viac informácií o publikáciách v slovenčine nájdete na:
http://www.taize.fr/en_article957.html?territ=21&type=1&lang=sk  Títo bratia každoročne organizujú stretnutia, posledné bolo v Záhrebe: http://www.taize.fr/sk_rubrique531.html .

Čo si o tom myslím?

Vyhlasovať na základe jednej vety o celom hnutí nie je správne, no synkreticko- pohanský pôvod Taizé je predsa len aspoň trochu známy, hoci etymológia slova Taizé o uvedenom "hnutí" povie asi toľko, ako výklad slova "Augsburg" o našich evanjelikoch... takže si myslím:

Keď mám blízko PRAMEŇ, nepôjdem a nebudem hľadať POHÁR, aby som sa napila.

Máme u nás kresťansko-katolíckú väčšinu veriacich a je zbytočné vstupovať do akýchkoľvek spoločenstiev a hnutí, keď máme blízko PRAMEŇ...

VIERA A NÁBOŽENSTVO

Náboženstvo a filozofia majú úzky, no zložitý vzťah. Jaspers uvádza ako základné funkcie filozofie orientáciu vo svete (výklad sveta), vyjasnenie vlastného Ja a metafyziku (prekročenie sveta a existencie k transcendencii. Tieto funkcie však majú svoje hlavné opodstatnenie i práve v náboženstve. Preto sa stáva aktuálnou otázka rozdielu medzi filozofiou a náboženstvom.

Rozhodujúci rozdiel leží v chápaní filozofie ako rozumovej vedy. Jej hľadanie odpovedí po podmienkach možností úplnej skúsenostnej skúsenosti sa uskutočňuje zásadne ako úsilie ľudského rozumu. Z tohto dôvodu filozofia vylučuje všetky výpovede, ktoré nevyplývajú z čistého rozumu.

Vzájomný vzťah filozofie a náboženstva je chápaný rovnako ako vzťah viery a poznania, pričom vykazuje 4 alternatívy:

1. náboženstvo a filozofia nemajú nič spoločné (výpovede náboženstva nie sú pravdivé a sú vedecky nezmyselné)
2. medzi náboženstvom a filozofiou je rozpor
náboženstvo kontra filozofia (viera sa presadzuje v protiklade k rozumu a zavrhuje filozofiu)
filozofia kontra náboženstvo (filozofia sa snaží odhaliť náboženstvo ako protirozumové, kritika náboženstva)
3. náboženstvo a filozofia tvoria jednotu
vychádza sa od náboženstva (napríklad kresťanská filozofia; viera osvecuje rozum, aby človek správne filozoficky usudzoval)
vychádza sa od filozofie (snaha zredukovať náboženstvo na tzv. filozofickú vieru, náboženské témy riešiť rozumovo a vedecky)
4. náboženstvo a filozofia sú rôzne oblasti, ale sú vo vzájomnom vzťahu
Náboženstvo využíva pri svojom racionálnom uvažovaní a rozvíjaní svoje axiómy (nedokazované základné vety systému) a zjavenie. Filozofia ich v tejto podobe vôbec nepozná. Jej jediným prostriedkom hľadania pravdy je rozum.

Základ nášho bytia sprevádza: VIERA, NÁDEJ, LÁSKA a s tým spojené čnosti.

Budhizmus

Budhizmus je stokrát realistickejší ako ostatné náboženstvá... Vznikol po niekoľko sto rokoch filozofického vývoja. Pojem boha bol odstránený tak rýchle ako sa objavil. Modlitba nepripadá vôbec v úvahu... Žiadne donucovanie, dokonca ani v mníšskej obci. K tomu vôbec nevyzýval bojovať proti ľuďom inej viery. Jeho učenie sa neobracia voči ničom tak dôrazne ako proti pocitom neprajnosti, nepriateľstva a hnevu." (Friedrich Nietzsche)


"Náboženstvo budúcnosti bude kozmické náboženstvo. Prekročí osobného boha a vyvaruje sa dogmám a teológii. Zahrňujúc v sebe ako oblasť prírodnú, tak duchovnú, bude založené na religióznom cítení vyrastajúcom zo skúsenosti objímajúcej všetky veci, prírodné i duchovné ako zmysluplnú jednotu. Budhizmus odpovedá tomuto popisu." (
Albert Einstein)

 

"Budhizmus je v prvom rade náboženstvo más. Nezúfam. Ani na okamžik nemyslím, že budhizmus bol vypudený z Indie. Každú podstatnú charakteristiku vidím v Indii prevedenú v skutok ďaleko viacej ako napríklad v Číne, na Cejlóne a v Japonsku, kde výslovne vyznávajú budhizmus... Je nemožné vypudiť Budhu. Nemôžete ho pripraviť o jeho narodenie v Indii. Vo svojom vlastnom živote si vytvoril nezabudnuteľné meno. Žije dnes v životoch miliónov ľudských bytostí. Nech si každý vezme, čo najviac môže z posolstva milosti, zbožnosti, ktoré Budha roznášal. Musíme preložiť toto posolstvo do našich vlastných životov. Sme schopní vzdať našu poctu veľkému majstrovi a učiteľovi ľudstva? Myslenie, ktoré Budha daroval pred 2.500 rokmi sa nikdy nepominie." (Mahatma Gándhí)

Budhistická filozofia je náboženská filozofia tvoriaca filozofickú zložku budhizmu, ktorý je učením o spáse. Základom je náuka o kolobehu zrodenia a štyri pravdy:
1. celý ľudský život je utrpením, pretože všetko je pominuteľné. V oblasti nami uchopiteľného niet nijakého pevného prazákladu, nijaká substancia, všetko je iba dianie; neexistuje ani nijaké substanciálne ja. Opätovné zrodenie nespočíva v návrate tej istej pozemskej osobnosti, ale v prísnej kauzálnej súvislosti ovládajúcej prechod od jednej existencie k druhej i prechod medzi stavmi tej istej existencie.
2. Pôvodcom utrpenie je túžba a nevedomosť. Utrpenie sa podrobne opisuje v učení o dvanásťstupňovom kauzálnom nexe. Predpokladom staroby a smrti je zrodenie. Zrodenie je ale len vtedy, keď je vznikanie. Vznikanie má opäť svoju podmienku - pochopenie, pretože bez pochopenia zmyslového sveta by bol život smerujúci k novému zrodeniu nemožný. Pochopenie sa však deje len na základe túžby alebo žiadostivosti. Žiadostivosť sa živí vnímaním. To je zapríčinené stykom zmyslov s vecami. Zmysly majú svoj predpoklad meno a tvar, ktoré sa tvoria, keď je vedomie rodiaceho sa človeka počaté v matke. Nové vedomie je ďalším pôsobením tvarovania predchádzajúceho vedomia. Tieto tvarovania majú však svoju príčinu v nevedomosti. Treba teda zrušiť túto nevedomosť, čím sa zrušia medzipríčiny i posledný účinok - utrpenie.
3. Koniec utrpenia vyplýva z bezozvyškového zrušenia túžby. Iba čiastočné zrušenie túžby vedie k nebeskej alebo pozemskej existencii, z ktorých môže byť dosiahnutý posledný stupeň - nirvána. Tento stav však môže nastať aj pred smrťou, ak plameň žiadostivosti celkom vyhasne. Nirvána nie je ničota, lež úplné odpútanie sa od všetkého pominuteľného a strastiplného. Čo je mimo tohto negatívneho určenia, nemožno povedať vzhľadom k tomu, že prekračuje všetku skúsenosť a každý pojem. Názorné vylíčenia, ktoré sa pokúšajú prispôsobiť rozumeniu širších vrstiev, exponujú nirvánu často ako rajský stav.
4. Cestou k tomuto cieľu je osemstupňová cesta, ktorá obsahuje etické a meditatívne požiadavky ako joga. Na vrchole etických požiadaviek, ktoré nie sú samoúčelom, ale prostriedkom na odbúranie prekážok duchovného vzostupu, stojí šetrenie všetkého živého činom, slovom a myšlienkou. Viac informácií nájdete na:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Budhizmus

Budha

Budha (Prebudený), indický šľachtic menom Sidhárta Gautama, sa narodil pred viac ako 2.500 rokmi. Názory na presný rok narodenia Budhu sa rôznia. Najpravdepodobnejšie sa tak stalo v 5. storočí pred Kristom.
Tak ako v Novom zákone:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biblia , (http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm ) tak aj v niektorých budhistických výkladoch sa vynárajú predpoklady, že Sidhártovému narodeniu predchádzalo nepoškvrnené počatie, keď "Duch Svätý" v súlade s tamojšími zvyklosťami prijal podobu bieleho slona. Je tiež pozoruhodné, že Sidhártova matka Májá mala vyše 40 rokov. Vo vysokom stupni tehotenstva odišla z domu svojho manžela v Kapilavaste, aby svojho syna priviedla na svet v rodičovskom dome. No nestihla to. Pôrodné bolesti ju prepadli skôr, a tak sa Budhovo rodisko nachádza na severoindickej rovine medzi predhorím Himalájí a brehmi Gangy pri dedine Lumbini. Ešte aj dnes tam stojí kamenný stĺp s nápisom, že dedine Lumbini sa pre túto česť odpúšťajú dane.
Matka, len čo priviedla dieťa na svet, zomrela. O chlapca sa tak starala sestra, ktorá bola zároveň druhou manželkou jeho otca.

BUDHA učil, že život je plný utrpenia. Vysvetliť a premôcť bôľ možno ôsmimi spôsobmi:
- správnym názorom
- správnym zmýšľaním
- správnou rečou
- správnym činom
- správnym životom
- správnym umieraním
- správnym premýšľaním
- správnym sebaskúmaním
Vykúpenie znamená vstup do nirvány. Samota duše nie je večná, je to len predstava, tak, ako aj ostatné veci vonkajšieho sveta. Pretože ten, kto tak jednoznačne podlieha zmene a ničeniu, nemôže byť pre poznanie pravdy, ktorá pretrvá všetko, dôležitý.

Budha hlásal, že o vykúpenie z kolobehu duší sa treba usilovať nie obeťou ani extrémnou askézou, ale pomocou meditácie a sebazdokonaľovania, ktoré umožňuje spoznať vlastné „ja“. Základ budhizmu dodnes tvorí predstava, že jedinou formou každého bytia je utrpenie. Vykúpenie z tohto utrpenia, ktoré spočíva v zániku individuality a vyhasnutí všetkých túžob, možno dosiahnuť len poznaním. Poznanie musí zahŕňať všetky oblasti života človeka a má nevyhnutne dosah na jeho životný štýl. Takto vznikli budhistické rády, v ktorých mnísi žili odlúčení od vonkajšieho sveta a rozvíjali Budhovo učenie. Budha a budhizmus jednoznačne odmietali kastový systém.
Budhizmus kladie vedľa pôvodného ideálu sebavykúpenia cnosť súcitu. Základom budhistického učenia je predstava opätovných narodení človeka, zakaždým v nových existenciách, v ktorých sa ľudské utrpenie stále opakuje.
Existencia a osud nového bytia sú určené karmou človeka, ktorá závisí od jeho činov a skutkov v predchádzajúcom živote. Z tohto kruhu sa človek môže vyslobodiť len dosiahnutím nirvány, stavu bez utrpenia. Krokmi k ceste nirvány sú:

- rozpoznanie zla
- poznanie príčin
- odstránenie príčin
- prostriedky, ktoré je treba na tento účel vynaložiť

Sebavykúpeniu slúži aj
budhistická etika s jej požiadavkami:
- nezabíjať
- nekradnúť
- byť zdržanlivý
- byť pravdovravný
Mnísi prijatí do mníšskych komunít sa mali vzdať svojich príbuzných aj manželiek a živiť sa len almužnou.

Najhodnotnejšou knihou Budhizmu u nás je "Budhovo Evanjelium" (v češtine).

Rôzna literatúra viery, náboženstvá, sekty

nemožno vylúčiť, že niektoré tituly sú viac - menej prosektárske alebo racionalisticko - ateistické.

Barret, D. V.: Sekty, kulty, alternativní náboženství
Beck, H. F.: Ako odpovedať na ... kulty, Tranoscius 1993
Bresse, H.: Spoznaj znaky siekt, MSEJK 1999
Brusius, R.: Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch, tranoscius 1993
Büchnerová, B.: Co máme vědet o sektách, Amulet, Praha 1999
Dam, W. C. van: Okultismus a křesťanská víra, ICHTHYS, Havlíčkův Brod 1991
Danneels, G., kardinál: Kristus nebo vodnář?, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
Elser, M., Ewald, S., Murrer, G.: Encyklopedie náboženství, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997
Engelhart, V.: Kto sú Svedkovia Jehovovi, Lúč 1992
Enroth, R. a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími, Nakladatelství Návrat domů 1995
Ferfecki, S.: Byl jsem svědkem Jehovovým, Vydavatelství křesťanských sborů 1990
Frederikson, B. G.: Ako odpovedať na ... satanizmus, Tranoscius 1993
Gitt, W.: Hledání východiska (Náboženství - sekty - křesťanství), Tandem 1995
Groothius, D. R.: Tváří v tvář New Age, Návrat domů 1995
Hassan, S.: jak čelit psychické manipulaci zhouných kultů, Nakladatelství Tomáše janečka 1994
Hert, J. a kol.: Homeopatia, clusterova medicína a antroposofická medicína, Nakladatelství Lidové noviny 1997
Heřt, J.: Alternativní medicina. Možnosti a rizika, Grada - Avicenum 1995
Hoover, D. W.: Ako odpovedať na ... okultizmus
Hrabal, f. R.: Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností, CAD Press 1998
Hummel, R.: reinkarnace, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997
Christiane, F.: My, děti ze stanice ZOO, Mladá Fronta 1978, 1995
Kahan, K.: Jehovovi svedkovia, Pravda 1988
Keden, J.: Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna, Lúč 1990
Kern, H.: Ako odpovedať na ... svedkov jehovových, Tranoscius 1993
Krajská pedagogicko - psychologická poradňa Banská Bystrica: Zhubné kulty a sekty, 1996
Krajská pedagogicko - psychologická poradňa Banská Bystrica: Zhubné kulty a sekty II, 1999
Küng, H.: Křesťanství a náboženství Číny, Vyšehrad 1999 (Podľa mnohých kresťanov už aj bývalý katolícky teológ H. Küng a (bývalá) katolícka univerzita v Tübingene sú hlásateľmi New Age - M Rosa 4/ 2001)
Küng, H., Bechert, H.: Křesťanství a budhizmus, Vyšehrad 1998, (Podľa mnohých kresťanov už aj bývalý katolícky teológ H. Küng a (bývalá) katolícka univerzita v Tübingene sú hlásateľmi New Age - M Rosa 4/ 2001)
Küng, H., Ess, J. van: Křesťanství a islám, Vyšehrad 1998, (Podľa mnohých kresťanov už aj bývalý katolícky teológ H. Küng a (bývalá) katolícka univerzita v Tübingene sú hlásateľmi New Age - M Rosa 4/ 2001)
Küng, H., Stietengron, H., von: Křesťanství a hinduismus, (Podľa mnohých kresťanov už aj bývalý katolícky teológ H. Küng a (bývalá) katolícka univerzita v Tübingene sú hlásateľmi New Age - M Rosa 4/ 2001)
Langleyová, M., Butterworth, J., Allan, J.: Viery a vyznania, Slovart 1994
Lochhaas, P. H.: Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek, Tranoscius 1993
Lochhaas, P. H.: Ako odpovedať na ... východné náboženstvá
Lyons, A.: Satan tě chce, Nakladatelství Tomáše Janečka 1994
Malý slovník sekt, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1998
Mulík, P.: neregistrované cirkvi a náboženské spoločenstvá v Slovenskej republike a formy ich pôsobenia, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 1997
Novotný, O.: Za cizým však nepůjdou, Oliva 1996
Novotný, T., Vojtíšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
Peřimovský, j.: Náboženství - původ, zkoumání, srovnávání, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1998
Porterfieldová, K. M.: O sektách, Lidové noviny pod odbornou záštitou Českej asociácie pracovníkov liniek dôvery 1997
Rejchrt, L.: Pavučiny. Náboženství. Nová náboženská hnutí. Sekty, Alternativa 1995
Salvucci, R.: Zkušenosti exorcisty, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1999
Scientologie, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů 1998
Sekty a nová náboženská hnutí - dokumenty Katolické církve z roků 1986 - 1994, Zvon 1997
Sire, J. W.: Za novými světy - průvodce světovými názory, Návrat 1993
Spesz, A. (katolícky kňaz): Špiritizmus či parapsychológia (z pôvodiny z r. 1946 skrátila a upravila: Z. Hodošová), Ars stigmy 1990
Škvaŕil, R.: Had leze z víry, Talpress 1995
Soloviov, V.: Židovstvo a kresťanská otázka, Segej Chelemendik Press, Bratislava 1991
Tokarczyk, M.: Amway. prednáška na vedeckom seminári Veda - Viera - Spoločnosť v Badíne 29. 3.. - 30. 3. 1996. Kazeta C LUMEN RECORDS 1996
Vojtíšek, Z.: Náboženství a sekty v Českej republike, vyšlo ako mimoriadna príloha časopisu Policista č. 8/ 1998
Vojtíšek, Z.: Netradiční náboženství u nás, Dingir 1998
Widl, M.: Křesťanství a ezoterika, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydŕí 1997
Zweig, S.: Léčení duchem, Odeon 1988

Inojazyčná literatúra


Larson, B.: Larson´s Book of Cults, Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois 1983
Groothius, D. R.: Unmasking the New Age, Inter - Varsity Press, III., Downers Grove 1986 (preložené len voľné pokračovanie: Groothius, D. R.: Tváří v tvář New Age, Návrat domů 1995)

Literatúra propagujúca sekty

Alchýmia
Michio Kushi: Kámen filosofů - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

Manicheizmus
Decret, F.: Mání a tradice manicheismu, CAD PRESS, Bratislava

Joga
Šiva Samhita, Gheranda Samhita (významné diela tantra jogy), CAD PRESS, Bratislava
Swami Kuvalayananda, Vinekar: Jógová terapie, CAD PRESS, Bratislava

 Ekonáboženstvo
Eseje o budhismu a ekologii. Antologie, CAD PRESS, Bratislava
Dharma Gaia: Eseje o budhismu a ekologii, CAD PRESS, Bratislava
Ezoterika, okultizmus, parapsychológia, alternatíva a pod.
Poncé, Ch.: Hra čarodějů. Kořeny esoterických umění, CAD PRESS, Bratislava

Gnóza
Kozák, J.: Evangelium “neznámeho” boha, Bibliotheca gnostica 1994
Patočka, J.: Kacířske eseje, Praha, samizdat
Hahnemann, S.: Organon racionální léčby, Praha 1933
Haré Krišna
Prabupáda, S.: Bhagavadgíta taková jaká je, Praha 1991

Liečiteľstvo
Duchovní aspekty léčitelství. Antologie, CAD PRESS, Bratislava
Grinspoon, L., Bakalar, J.: Marihuana - zakázaná medicína, CAD PRESS, Bratislava

Slobodomurárstvo
Staré povinnosti svobodných zednářů, CAD PRESS, Bratislava
Spoločnosť svedkov Jehovových
Jehova. Kto je to? Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylvania
Základy viery v nový svet

New Age (Nový vek)
Capra, F.: Tao fyziky, Bratislava 1992
Doležal, O.: Vítezství ducha nad hmotou. Sborník pŕednášek a esejů o životě a díle K. J. Maliarika
Ferguson, M.: The Aquarian Conspiracy, J. P. Tarcher, Inc., Los Angeles 1980
Michio Kushi: Duchovní cesta - Průvodce k nekonečné sebe-realizaci a osvobození
U´Fon, J. K.: Pojednání o psychologii, náboženství, magii a sexu I, II, CAD PRESS, Bratislava
Starkhauer, J.: Večné tabu - eros a etos v náboženských systémech I, CAD PRESS, Bratislava

Kresťanské spoločenstvá
Drápal, D.: Můj vztah ke katolické církvi, Sborový dopis 1995

Budhizmus
Budhizmus. Odpovede budhizmu na niektoré dnešné problémy, The British Budhist Society, 58 Eccleston Square, London SW1V 1PH
Budhismus a psychologie. antologie, CAD PRESS, Bratislava
Budhismus I až Budhismus VI. Antologie, CAD PRESS, Bratislava
Carus, P.: Budhovo evangelium, CAD PRESS, Bratislava
Claremon, N.: Zen a lukostřelba, CAD PRESS, Bratislava
Čado - Tajemství čajového obradu, CAD PRESS, Bratislava
Černega, J.: O počátku budhismu
Dharma Gaia: Eseje o budhismu a ekologii
David - Neelová, A. : Mystiques et magiciens du Tibet, Paris 1929
Donden, Y: Úvod do tibetské medicíny, CAD PRESS, Bratislava
Draeger, D. F., Smith, R. W.: Asijská bojová umění
Eseje o budhismu a ekologii. Antologie, CAD PRESS, Bratislava
Glasenapp, Róši Kaisen: Budhismus a křesťanství
Gunaratana, B.: The practice of Recollection (Cvičenie pamäti)
Kapleau R. P.: Chránit vše živé. Vegetariánství z hlediska budhismu
Kapleau R. P.: Tři pojednání o zen - budhismu
Marek, J.: O meditaci
Mijamoto Musaši: kniha pěti kruhů, CDP
Pchra Khantipálo: Úvod do budhismu
Procházka, L.: O budhistické meditaci, CAD PRESS, Bratislava
Procházka, L.: Budhovo učení, Plzeň 1922
Rahula, W.: What the Budha Taught (Čo učil Budha)
Róši Y., Kennett, J., Philamy, D. Mac: Kniha života I, II, CAD PRESS, Bratislava
Róši Y., Kennett, J.: Jak se zenový budhista připravuje na smrt
Róši Y., Kennett, J: Zen je věčný život
Róši Kaisen: Budodharma neboli poučení samuraje, CAD PRESS, Bratislava
Róši Kaisen: Mnich bojovník, CAD PRESS, Bratislava
Santin, P. D.: Základy budhizmu
Snelling, J.: The Buddhist Handbook (Budhistická príručka)
Sumedho, A.: Bdělost - cesta k nesmrtelnosti
Takuan Sóhó: Cesta zenu - cesta meče
Thich Nhat Hanh: Mír v nás
Urgela, R.: Trénink v bojových umění. Praktický úvod do kung - fu, CAD PRESS, Bratislava
Výbor z budhistických súter
Zen 1 až Zen 8. Antologie zen - budhismu, CAD PRESS, Bratislava
Referáty o Budhizme - sú zaujímavými prácami ducha rôznych ľudí. Prečítajte si...

Hinduizmus
Filipský, J., Vacek, J.: Bhagavadgíta, Odeon 1976
Gándhí, M. K.: Môj experiment s pravdou, Bratislava 1989
Janíček, R.: Bhagavadgíta, Železný Brod 1945
Merhaut, B.: Jóga od staré Indie k dnešku, Praha 1971
Néhrú, J.: Objevení Indie, Praha 1957
Rádhakrišnan, S.: Indická filosofie I, II, Praha 1961, 1962
Rolland, R.: Mystický a činný život dnešní Indie I, II, Praha 1931, 1935
The Song of God Bhagavad-Gita (úvod: A. Huxley), London 1947

Konfucionizmus
Konfucius: Hovory (Lun-jü), CAD PRESS, Bratislava


Taoizmus
Draeger, D. F., Smith, R. W.: Asijská bojová umění
Ducourant, B.: Klíče k dokonalému štestí. Taoismus v denním životě
Lao-c´: Tao-te-ťing (kniha o Tao a ctnosti)
Tao - Výbor z klasických taoistických spisů
Urgela, R.: Trénink v bojových umění. Praktický úvod do kung - fu, CAD PRESS, Bratislava
Židovstvo a židovské sekty
Casaril, G.: Rabbi Šimon Bar Jochai a Kabala, CAD Press
Balabán, M.: Hebrejské myšlení, Praha 1993

Islám
Vitray - Meyerovitch, E. de: Rúmí a súfismus - Úvod do islámské mystiky, CAD PRESS, Bratislava

Čchi - kung
Yang Jwing - ming: Čchi - kung. Pro zdraví a bojová umění, CAD PRESS, Bratislava
Yang Jwing - ming: Čchi - kung. Bojová umění a zdraví, CAD PRESS, Bratislava
Yang Jwing - ming: Osm kusů brokátu. Waj tan čchi - kung, CAD PRESS, Bratislava
Yang Jwing - ming: Základy tchaj - ťi čchi - kung (zaj chi chi kung), CAD PRESS, Bratislava
Yang Jwing - ming: Pokročilý jangův styl tchaj - ťi čchuan
Kim Taum: Tajná cvičení taoistických mnichů

Inojazyčná literatúra
Auch du kanst harmageddon überleben, Wiesbaden 1957
Babylon die Grosse ist gefallen! Gottes Königsreich herrschet! Wiesbade 1965
Dein Wille geschehe auf Erden, Wiesbaden 1960
Hat sich der Mensch entwickelt, oder ist er erschaffen worden, Wiesbaden 1968
In der Hoffung auf eine gerechte neue Welt leben, Wiesbaden 1963
Jehovas Zeugen in Gottes Vorhaben, Wiesbaden 1971
G., Manfred: Die Zeugen jehovas, Berlin 1970
Rutherford, J. F.: Kríza, Brooklyn - New York 1933
Šamanizmus
Šamanismus I až Šamanismus VI. Antologie, CAD PRESS, Bratislava
 

Angelológia

Existujú stovky náboženských tradícií,
ale čo o duchovnom svete naozaj vieme?
Máme stovky špeciálnych vied, ale pomohli človeku,
aby spoznal sám seba a stal sa lepším?  Existuje u nás škola
Angelológie so snahou o jasné poznanie nadzmyslovej, duchovnej prírody a podstate sveta, človeka, čo je predpokladom psychologickej a morálnej revolúcie. Angelológia vo Vikipédii...

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg

05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg

Odporúčam do pozornosti: http://gnosis9.net

Tomášovo evanjelium

Z neznámych evanjelií, ktoré nie sú zaradené v Biblii, hlavne preto, že boli neskôr objavené, je najviac cenené Tomášovo evanjelium. Tomášovo evanjelium je apokryfná zbierka 114 výrokov pripisovaných Ježišovi. Celé sa dochovalo na papyrusovom rukopise v koptštine, objavenom v roku 1945 v egyptskom Nag Hammádí. Rukopis je datovaný približne do roku 340, no už z roku 200 pochádzajú zlomky tohto evanjelia z gréckeho Oxyrhynchu, objavené v roku 1898.

1 Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.

2 Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
(Mt 7,7-11; L 11,9-13)

3 Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.
(L 17,20-21)

4 Ježíš řekl: Starý muž ve svých dnech nebude váhat a zeptá se malého dítěte v sedmi dnech, kde je místo života, a bude žít. Neboť mnozí první budou poslední a stanou se jedním jediným.
(Mt 11,25; Mt 19,14; Mt 19,30; Mk 9,35-37; Mk 10,31; L 10,21)

5 Ježíš řekl: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
(2K 10,7; Mk 4,22; Mt 10,26; L 8,17; L 12,2)

6 Jeho učedníci se ho ptali a říkali mu: Chceš, abychom se postili? A jakým způsobem se máme modlit? Budeme dávat almužny a jaké (předpisy ohledně) jídla máme dodržovat? Ježíš řekl: Nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno a co je ukryto, nezůstane nezjeveno.
(Mk 2,18-19)

7 Ježíš řekl: Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem.
(1Pt 5,8)

8 A řekl: Člověk se podobá moudrému rybáři, který hodil síť do moře a vytáhl ji z moře plnou malých ryb. Mezi nimi našel ten moudrý rybář velkou dobrou rybu. Tu hodil všechny malé ryby do moře a ponechal si bez váhání tu velkou rybu. Kdo má uši k slyšení, slyš!
(Mt 13,47-50; Mk 4,9)

9 Ježíš řekl: Hle, vyšel rozsévač, nabral do dlaně a rozhazoval. Něco spadlo na cestu, přilétli ptáci a sezobali to. Jiné dopadlo na skálu a nemohlo se zakořenit a nevyhnalo klas. A jiné dopadlo do trní a to udusilo semena a červ je sežral. A jiné dopadlo na dobrou zem a ta vydala dobrý plod. Přinesla šedesátinásobek a stodvacetinásobek.
(Mk 4,3-10; Mt 13,3-9; L 8,5-10)

10 Ježíš řekl: Hodil jsem na svět oheň a udržuji jej, dokud neshoří.
(L 12,49)

11 Ježíš řekl: Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat?
(Mk 13,31; 1K 6,16-17; Ef 2,14-16)

12 Učedníci řekli Ježíšovi: Víme, že od nás odejdeš. Kdo bude naším vůdcem? Ježíš jim řekl: Kamkoli půjdete, dojdete k Jakubovi Spravedlivému, kvůli němuž vzniklo nebe i země.

13 Ježíš řekl svým učedníkům: Srovnejte mne s někým a povězte mi, komu se podobám. Šimon Petr mu řekl: Podobáš se spravedlivému andělovi. Matouš mu řekl: Podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl: Mistře, má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš řekl: Nejsem tvůj mistr, neboť ty jsi pil z tryskajícího pramene, který jsem já sám odměřil a opojil ses. A vzal ho, poodešel a řekl mu tři slova. Když Tomáš přišel ke svým společníkům, ptali se ho: Co ti Ježíš řekl? Tomáš jim odpověděl: Když vám řeknu jedno ze slov, která mi pověděl, vezmete kameny a hodíte je po mě, oheň vyšlehne z těch kamenů a spálí vás.
(Mk 8,27-29; Sk 2,13)

14 Ježíš jim řekl: Jestliže se postíte, hřešíte. A hestliže se modlíte, budete odsouzeni. A jestliže dáváte almužnu, uškodíte svýmduchům. Když půjdete do nějaké země a budete putovat tamější krajinou a přijmou vás, tak jezte, co vám předloží a uzdravujte jejich nemocné. Neboť to, co vchází do vašich úst, vás neposkvrní. Avšak to, co z vašich úst vychází, to je to, co vás špiní.
(Mt 7,15; Mt 15,11; L 10,3-12)

15 Ježíš řekl: Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec.
(Žd 7,3)

16 Ježíš řekl: Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení - oheň, meč a boj. Neboť je-li pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní.
(Mt 10,34-36; L 12,49-53)

17 Ježíš řekl: Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo.
(1K 2,9)

18 Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, jaký bude náš konec. Ježíš řekl: Už jste odkryli počátek, že se ptáte po konci? Tam, kde je počátek, tam bude i konec. Blažený je ten, kdo stojí na počátku. Takový pozná i konec a neokusí smrti.
(L 9,27; Zj 20,6; Zj 22,13)

19 Ježíš řekl: Blažený je ten, kdo byl dříve, než vznikl. Když budete mými učedníky a uslyšíte má slova, budou vám i tyto kameny sloužit. Neboť máte pět stromů v ráji, které se nemění v létě ani v zimě a jejichž listí neopadává. Kdo je pozná, neokusí smrti.

20 Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, čemu se podobá království nebe? On jim řekl: Je podobné hořčičnému zrnu, menšímu než ostatní semena, když ale dopadne na zem, která je obdělávána, vyžene velký výhonek a stane se ochranou pro nebeské ptactvo.
(Mk 4,30-32; Mt 13,31-32; L 13,18-19)

21 Marie řekla Ježíšovi: Komu se podobají tvoji učedníci? On řekl: Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé pole a řeknou: "Vraťte nám naše pole", děti jsou před nimi nahé, aby jim ho nechaly a jejich pole jim daly. Proto vám říkám: Když pán domu ví, že přijde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci. Buďte na pozoru před světem. Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat. Neboť to potřebné, k čemu se upínáte, se stane. Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!
(Mk 3,27; Mk 13,34-37; Mt 24,43-51; L 12,35-40)

22 Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu - pak vejdete do království.
(Mk 10,13-16; Ef 2,14-16)

23 Ježíš řekl: Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce a budou stát jako jeden jediný.
(Mt 22,14)

24 Jeho učedníci řekli: Pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět. Když on nesvítí, je tma.
(Mk 4,23, Mt 5,15-16; Mt 6,22-23)

25 Ježíš řekl: Miluj svého bratra jako svou duši, chraň ho jako zřítelnici svého oka.
(Mk 12,31; 1J 2,10)

26 Ježíš řekl: Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš. Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.
(Mt 7,3-5, L 6,41-42)

27 Ježíš řekl: Když se nebudete postit světu, nenaleznete království. Když neuděláte sobotu sobotou, nespatříte Otce.
(Žd 4,3-11)

28 Ježíš řekl: Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle a našel jsem všechny opilé. Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a moje duše pocítila bolest nad lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až setřesou své víno, budou činit pokání.
(J 7,37)

29 Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě.
(J 3,6; J 6,63)

30 Ježíš řekl: Kde jsou tři bohové, jsou to bohové. Kde jsou dva nebo jeden, jsem s ním já.
(J 10,34-35; Mt 18,20)

31 Ježíš řekl: Žádný prorok není přijímán ve své vesnici. Žádný lékař neléčí ty, kteří ho znají.
(Mk 6,4; L 4,23-24; J 4,44)

32 Ježíš řekl: Město je postavené na vysoké hoře a je opevněné, nemůže padnout ani nemůže být ukryto.
(Mt 5,14)

33 Ježíš řekl: Co uslyšíš jedním uchem - i jiným uchem, vyhlašujte to na svých střechách. Nikdo totiž nerozsvěcuje lampu a neklade ji pod nádobu ani ji nedává na skryté místo, ale staví ji na svícen, aby každý, kdo vchází dovnitř a kdo vychází ven, viděl její světlo.
(Mt 10,27; Mt 5,15; L 8,16; L 11,33; L 12,3; Mk 4,21)

34 Ježíš řekl: Když slepý povede slepého, spadnou oba do jámy.
(Mt 15,14; L 6,39)

35 Ježíš řekl: Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.
(Mk 3,27; Mt 12,29)

36 Ježíš řekl: Nestarejte se od rána do večera a od večera do rána [o své jídlo, co budete jíst, ani o své oblečení], co si vezmete na sebe. [Jste mnohem cennější, než lilie, které nečesají ani nepředou.]
(Mt 6,25; L 12,22)

37 Jeho učedníci řekli: Kdy se nám ukážeš a kdy tě uvidíme? Ježíš řekl: Až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně. Pak uvidíte syna Živého a nebudete se bát.

38 Ježíš řekl: Mnohokrát jste si přáli slyšet tato slova, která vám říkám, ale nemáte nikoho jiného, od koho byste je mohli slyšet. Přijdou dny, kdy mě budete hledat, ale nenaleznete mě.
(Mt 13,17; L 10,24)

39 Ježíš řekl: Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
(Mt 10,16; Mt 23,13; L 11,52)

40 Ježíš řekl: Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude se svými kořeny vyvrácen a zahyne.
(Mt 15,13; J 15,1-6)

41 Ježíš řekl: Tomu, kdo něco má ve své ruce, bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odebráno i to málo, co má.
(Mk 4,25; Mt 13,12)

42 Ježíš řekl: Staňte se neulpívajícími. (Buďte kolemjdoucími.)
(1K 7,31)

43 Jeho učedníci mu řekli: Kdo jsi, že nám tohle říkáš ? (Ježíš odpověděl): Z toho, co vám říkám, nepoznáte, kdo jsem? Ovšem jste jako židé, neboť oni milují strom a nenávidí jeho plody, nebo milují plody a nenávidí strom.
(J 1,10-11; Mt 23,29-33; L 11,47-48)

44 Ježíš řekl: Kdo se rouhá Otci, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá Synu, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá svatému Duchu, nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi.
(Mk 3,28-29; L 12,10)

45 Ježíš řekl: Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci.
(L 6,43-45; Mt 7,16-20; Mt 12,33-35)

46 Ježíš řekl: Od Adama až po Jana Křtitele není nikdo, kdo se zrodil z ženy, větší než Jan Křtitel, takže jeho oči neklesnou. Avšak řekl jsem: Kdo bude mezi vámi malý, ten pozná království a bude větší než-li Jan.
(Mt 11,11; L 7,28)

47 Ježíš řekl: Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínat dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.
(Mt 6,24; L 16,13; L 5,36-39; Mk 2,21-22)

48 Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
(Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

49 Ježíš řekl: Blažení, kteří jsou samojediní a vyvolení, neboť vy naleznete království. Pocházíte z něj a opět se tam vrátíte.
(Mt 6,33; L L 12,31)

50 Ježíš řekl: Když vám řeknou: "Odkud jste?", řekněte jim: "Přišli jsme ze světla, z místa, kde světlo vzniklo samo ze sebe. Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze." Když vám řeknou: "Kdo jste vy?", tak řekněte: "Jsme jeho synové, vyvolení živého Otce." Když se vás budou ptát: "Co je ve vás znamením vašeho Otce?", tak jim řekněte, že je to pohyb a klid.

51 Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete.
(Mt 17,10-13; J 1,10-11)

52 Jeho učedníci mu řekli: Dvacet čtyři proroků mluvilo v Izraeli a všichni mluvili v tobě. On jim řekl: Zapomněli jste na živého a mluvili o mrtvých.
(Mt 8,22; L 9,60)

53 Jeho učedníci mu řekli: Prospívá obřízka nebo ne? On odpověděl: Pokud by prospívala, jejich otec by je z jejich matky plodil obřezané. Ale pravá obřízka na duchu přináší velký prospěch.
(Ř 2,28-29; Ko 2,11; F 3,3)

54 Ježíš řekl: Blažení chudí, neboť vám patří království nebe.
(L 6,20; Mt 5,3)

55 Ježíš řekl: Kdo nemá v nenávisti svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem. A kdo nemá v nenávisti své bratry a své sestry a nenese svůj kříž tak jako já, nebude mne hoden.
(Mt 10,37; L 14,26)

56 Ježíš řekl: Ten, kdo poznal svět, objevil mrtvolu a kdo objevil mrtvolu, toho svět není hoden.

57 Ježíš řekl: Království Otce se podobá člověku, který zasel [dob]ré semeno. Jeho nepřítel přišel v noci a zasadil plevel mezi dobrá semena. Ten člověk však nenechal své čeledíny plevel vytrhat. Řekl jim: "Jen abyste nešli vytrhat plevel a nevytrhali s ním pšenici, neboť v den žně se plevel ukáže. Pak bude vytrhán a spálen."
(Mt 13,24-30)

58 Ježíš řekl: Blažený člověk, který se namáhal. Nalezl život.
(Mt 5,10; Mt 11,28)

59 Ježíš řekl: Dávejte pozor na živého, dokud žijete, abyste nezemřeli a chtěli ho pak vidět, ale už byste nemohli.
(Mt 16,28; Zj 2,11)

60 (Viděli) Samařana, který nesl jehně a šel do Judska. (Ježíš) řekl svým učedníkům: (Proč jde) s jehnětem? Oni mu odpověděli: Aby ho zabil a snědl. On jim řekl: Dokud žije, nebude ho jíst, ale až ho zabije a bude z něj mrtvola. Oni řekli: Jinak to udělat nemůže. Řekl jim: Vy sami si hledejte místo spočinutí, abyste se nestali mrtvolou a nesnědli vás.
(Žd 3,11-4,11; Mt 11,28-29)

61/A Ježíš řekl: Dva budou odpočívat na jednom loži, jeden zemře a druhý bude žít.
(L 17,34)

61/B Salóme řekla: Kdo jsi, člověče? Vstoupil jsi na mé lůžko a jedl si z mého stolu. Ježíš jí řekl: Já jsem ten, který povstal z toho, co je jednotné. Dali mi z toho, co patří mému Otci. (Salóme řekla:) Jsem tvá učednice. (Ježíš jí odvětil:) Proto ti říkám: Kdo je mu podobný, bude naplněn světlem. Kdo je však rozdělen, bude naplněn tmou.

62 Ježíš řekl: Říkám svá tajemství [těm, kteří jsou mých] tajemství [hodni]. Když něco činí tvoje pravice, ať to neví tvoje levice.
(Mt 6,3)

63 Ježíš řekl: Byl jeden bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: "Budu si užívat svého majetku, abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou, abych neměl v ničem nedostatek." To je to, co si ve svém srdci myslel. A té noci zemřel. Kdo má uši, slyš.
(L 12,15-20; Mk 4,9)

64 Ježíš řekl: Jeden muž měl hosty, a když připravil hostinu, poslal svého čeledína, aby hosty svolal. Přišel k prvnímu a řekl mu: "Můj pán tě volá." On ale řekl: "Mám u obchodníků peníze. Přijdou ke mně večer a já musím jít a dát jim pokyny. Z hostiny se omlouvám." (Čeledín) šel k druhému a řekl mu: "Můj pán tě zve." Ten ale odpověděl: "Koupil jsem dům a je mne tam celý den zapotřebí. Nebudu mít volno." (Čeledín) přišel k dalšímu a řekl mu: "Můj pán tě volá." On mu řekl: "Můj přítel se bude ženit a já jsem ten, kdo bude pořádat hostinu, nebudu moci přijít, z hostiny se omlouvám." (Čeledín) šel za dalším a řekl mu: "Můj pán tě volá." On mu (ale) řekl: "Kupil jsem vesnici a jdu, abych vybral daně, nebudu moci přijít, omlouvám se." Čeledín se vrátil. Řekl svému pánovi: "Ti, které si pozval na hostinu, se omluvili." Pán řekl svému čeledínu: "Jdi ven na cesty a přiveď ty, které tam nalezneš, aby se zúčastnili hostiny. Kupci a obchodníci neve[jdou] do míst mého Otce."
(Mt 22,2-10; L 14,14-24)

65 Řekl: Jeden d[obrý] muž měl vinici a dal ji rolníkům, aby ji obdělávali a on od nich bral svou úrodu. Poslal svého čeledína, aby mu rolníci dali plody vinice. Oni se jeho čeledína chopili, zbili ho a málem ho zabili. Čeledín šel a pověděl to svému pánu. Jeho pán řekl: "Možná ho nepoznali." Poslal jiného čeledína, ale také toho rolníci zbili. Tu vyslal pán svého syna a řekl si: "Mého syna snad budou mít v úctě." Rolníci ale věděli, že syn je dědicem vinice, chopili se ho a zabili. Kdo má uši, slyš!
(Mk 12,1-8; Mt 21,33-39; L 20,9-15)

66 Ježíš řekl: Ukažte mi kámen, který stavitelé zavrhli. To je kámen úhelný.
(Mk 12,10; Mt 21,42; L 20,17; Sk 4,11; 1P 2,4)

67 Ježíš řekl: Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.
(Mk 8,36; Mt 10,39; Mt 16,25-26; L 9,25; L 17,33; J 12,25)

68 Ježíš řekl: Blažení jste, když vás nenávidí a pronásledují. To místo, kam vás pronásledují, nenaleznou.
(Mt 5,11; L 6,22)

69 Ježíš řekl: Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží.
(Mt 5,10; Mt 5,6; L 6,21)

70 Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

71 Ježíš řekl: Zboř[ím tento] dům a nikdo jej nebude moci [znovu] postavit.
(Mk 14,58, J 2,19; Sk 6,14)

72 Jeden muž mu řekl: Řekni mým bratrům, aby si se mnou rozdělili věci po mém otci. On (však) pravil: Člověče, kdo mě ustanovil za dělitele? Obrátil se ke svým učedníkům a řekl jim: Jsem snad ten, který rozděluje?
(L 12,13-14)

73 Ježíš řekl: Sklizeň je velká, ale dělníků málo. Poproste Pána, aby poslal dělníky ke žním.
(Mt 9,37; L 10,2)

74 Řekl: Pane, mnozí jsou okolo (pramene), ale žádný v [pram]eni.
(J 4,14)

75 Ježíš řekl: Jsou mnozí, kteří stojí přede dveřmi, ale jen samojediní vstoupí do svatební komnaty.
(Mk 2,19; Mt 9,15; L 5,34 v dosl.řec.překl., Zj 3,20)

76 Ježíš řekl: Království Otce se podobá obchodníkovi, který má zboží a který nalezl perlu. Ten obchodník je moudrý, prodal zboží a koupil si tu jedinou perlu. Vy sami hledejte poklad, který nepomíjí, kde nejsou moli a kde červ neničí.
(Mt 13,45-46; Mt 6,19-20; L 12,33)

77 Ježíš řekl: Já jsem to světlo, které je nade všemi. Já jsem vším. Vše ze mne vyšlo, vše se ke mně navrací. Rozštípněte dřevo, já jsem tam. Zvedněte kámen a také tam mne naleznete.
(J 1,5; J 3,19; J 8,12; Kol 3,11)

78 Ježíš řekl: Proč jste vyšli na pole? Abyste viděli rákos, který se chvěje ve větru? Abyste viděli člo[věka], který má na sobě měkké šaty [jako vaši] králové a vaši předáci? Ti mají na sobě měkké šaty, a nebudou moci poznat pravdu.
(Mt 11,7-8; L 7,24-25)

79 Jedna žena z davu mu řekla: Blaze lůnu, které tě nosilo a prsům, které tě kojily. On (jí však) řekl: Blaze těm, kteří slyšeli slovo Otce a v pravdě ho zachovali. Přijdou dny, [kdy] řeknete: Blažené lůno, které nepočalo, a prsy, které nekojily.
(L 11,27-28; L 23,29)

80 Ježíš řekl: Kdo poznal svět, nalezl tělo. A kdo nalezl tělo, toho svět není hoden.

81 Ježíš řekl: Kdo se stal boháčem, má být králem. A kdo má moc, ať se jí zřekne.

82 Ježíš řekl: Kdo je mi nablízku, je nablízku ohni. A kdo je ode mne vzdálen, je vzdálen od království.
(L 12,49)

83 Ježíš řekl: Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryté v obraze světla Otce. On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle.

84 Ježíš řekl: Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když ale spatříte své obrazy, které vznikly před vámi - ani neumírají, ani se nezjevují - kolik snesete?

85 Ježíš řekl: Adam vznikl z veliké moci a z velikého bohatství a nebyl vás hoden. Kdyby vás byl hoden, ne[okusil by] smrti.

86 Ježíš řekl: [Lišky mají] své nory a ptáci mají svá hnízda, ale Syn člověka nemá žádné místo, kam by hlavu složil a odpočinul si.
(Mt 8,20; L 9,58)

87 A Ježíš řekl: Nešťastné je tělo, které je závislé na těle. A nešťastná je duše, která je závislá na těchto obou.
(J 6,63; Mt 8,21-22)

88 Ježíš řekl: Andělé přijdou s proroky a dají vám to, co je vaše. A vy sami jim dáte to, co máte ve své ruce. Říkejte si: Kdy přijdou, aby si vzali to, co je jejich?

89 Ježíš řekl: Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, kdo stvořil vnitřek, je ten, kdo stvořil také vnější stranu?
(Mt 23,25; L 11,39-40)

90 Ježíš řekl: Pojďte ke mně, neboť mé jho je dobré a mé panství mírné a naleznete spočinutí.
(Mt 11,28-30)

91 Řekli mu: Pověz nám, kdo jsi, abychom v tebe uvěřili. Řekl jim: Zkoumáte tvář nebe i země, a toho, který před vámi stojí, jste nepoznali. Ani tento okamžik nedokážete prozkoumat.
(L 12,54-56)

92 Ježíš řekl: Hledejte a naleznete. Ale to, na co jste se mne dříve ptali, jsem vám tehdy neřekl. Teď vám to chci povědět, ale vy se na to neptáte.
(Mt 7,7-8; L 11,9-10; J 16,12)

93 (Ježíš řekl:) Nedávejte svaté psům, aby to nehodili na hnůj. Neházejte perly sviním, aby je ne[zničily].
(Mt 7,6)

94 Ježíš řekl: Kdo hledá, najde. A [kdo klepe], tomu bude otevřeno.
(Mt 7,7-8; L 11,10)

95 (Ježíš řekl:) Když máte peníze, nedávejte je na úroky, ale dejte je tomu, který vám je už ne[vrátí].
(Mt 5,42; L 6,30; L 6,34-35)

96 Ježíš řekl: Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvasu a skryla ho do těsta - tak z něho udělala velké chleby. Kdo má uši, slyš.
(Mt 13,33; L 13,20)

97 Ježíš řekl: Království O[tce] se podobá ženě, která nese [džbá]n plný mouky. Když šla dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se sypala po cestě, aniž by to věděla. Nevěděla vůbec, co se stalo. Když došla k domu, postavila džbán na zem a zjistila, že je prázdný.
(2K 4,7)

98 Ježíš řekl: Království Otce se podobá muži, který chtěl zabít jednoho mocného muže. U sebe doma vytáhl meč a vrazil do stěny, aby poznal, zda je jeho ruka [dost] silná. Potom zabil toho mocného.

99 Učedníci mu řekli: Tvoji bratři a tvá matka stojí venku. Řekl jim: Ti zde, co činí vůli Otce, to jsou moji bratři a má matka. To jsou ti, kteří vejdou do království mého Otce.
(Mt 12,46-50; Mk 3,32-35; L 8,19-21)

100 Ukázali Ježíšovi zlatou minci a řekli mu: Císařovi lidé od nás vymáhají daně. On jim řekl: Dejte císaři, co je císařovo, dejte Bohu, co je Boží, a co je mé, to dejte mně.
(Mk 12,14-17; Mt 8,19-21; L 20,24-26)

101 (Ježíš řekl:) Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého [otce] a svou matku, nemůže se stát mým [učedníkem]. A kdo nemiluje svého [otce] a svou matku tak jako já, nemůže být mým [učedníkem]. Neboť má matka, která (… chybí 1-2 slova ...) ale moje pravá [matka] mi dala život.
(L 14,26)

102 Ježíš řekl: Běda jim, farizeům. Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek. Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral.
(L 11,52)

103 Ježíš řekl: Blažený je člověk, který ví, v jakou chvíli vejdou lupiči, takže vstane, sebere své [síly] a opásá svá bedra dříve, než oni vstoupí.
(Mt 24,43; Lk 12,39)

104 Řekli mu: Pojď, dnes se budeme modlit a postit. Ježíš však pravil: Jakého jsem se dopustil hříchu a v čem jsem podlehl? Ale když ženich vyjde ven ze svatební komnaty, tehdy ať se modlí a postí.
(Mk 2,18-20; Mt 9,14-15; L 5,33-35 v dosl.řec.překl.)

105 Ježíš řekl: Kdo pozná otce a matku, toho nazvou synem děvky.

106 Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.
(Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

107 Ježíš řekl: Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší, zabloudila. Nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenašel. Když ji unaven našel, řekl té ovci: "Mám tě rád víc než těch devadesát devět."
(Mt 18,12; L 15,4-6)

108 Ježíš řekl: Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.
(Mt 4,4; Ga 2,19-20)

109 Ježíš řekl: Království se podobá člověku, který má na svém poli ukrytý poklad a neví o něm. A když zemřel, zanechal jej svému [synovi]. Syn o něm (také) nevěděl (a) pole prodal. Ten, kdo je koupil, přišel, a když oral, [našel] ten poklad. Začal půjčovat peníze na úrok těm, kterým chtěl.
(Mt 13,44)

110 Ježíš řekl: Kdo nalezl svět a zbohatl, ten ať se světa zřekne.
(Mk 8,36; Mt 16,26; L 9,25)

111 Ježíš řekl: Nebe i země budou před vámi svinuta. A živý z Živého nespatří smrt ani strach. Neříká Ježíš: Kdo nalezl sám sebe, toho svět není hoden?

112 Ježíš řekl: Běda tělu, které závisí na duši. Běda duši, která závisí na těle.
(J 6,63; Mt 8,21-22)

113 Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí.
(L 17,20-21; Mt 24,23)

114 Šimon Petr jim řekl: Ať Marie od nás odejde, neboť ženy nejsou života hodny. Ježíš pravil: Dávejte pozor! Já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se stala živým mužným duchem podobným, jako jste vy. Každá žena, která se učiní mužem, vejde do království nebe. http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001;  http://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_(apo%C5%A1tol)

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060001

Evanjelium podľa Judáša

Časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou nadací Mecenáš pro antické umění (Maecenas Stiftung für antike Kunst) zveřejnil počátkem dubna 2006 obsah Jidášova evangelia. Vydání apokryfu ve třech světových jazycích (němčině, angličtině a francouzštině) bylo avizováno déle než rok. Práci na překladu se věnoval odborný tým pod vedením profesora Rodoplha Kassera z Ženevské univerzity. I přes veškerou snahu se vědcům nepodařilo obnovit celý text. Zrekonstruovány byly čtyři pětiny evangelia.

PŘEDMLUVA


Tajná zpráva o zjevení, kterou Ježíš sdělil v rozhovoru s Jidášem Iškariotským během týdne tři dny před tím, než oslavil svátek Pesah.


JEŽÍŠOVA POZEMSKÁ SLUŽBA

Když se Ježíš objevil na zemi, vykonal zázraky a velké divy pro záchranu lidstva. A zatímco někteří šli cestou spravedlnosti, jiní vstoupili ve své hříchy. Povoláno bylo dvanáct učedníků. A rozmlouval s nimi o mystériích světu neznámých a o tom, co se bude dít na konci. Často se svým učedníkům zjevoval ne jako on sám, ale pobýval mezi nimi jako dítě.


SCÉNA PRVNÍ

JEŽÍŠ ROZMLOUVÁ SE SVÝMI UČEDNÍKY, MODLITBA DÍKUVZDÁNÍ NEBOLI EUCHARISTIE

1 Jednoho dne byl se svými učedníky v Judeji a nalezl je společně sedící shromážděné při náboženském obřadu. Když [přistoupil] k sedícím učedníkům shromážděným a nabízejícím děkovnou modlitbu za chléb, zasmál se.

2 Učedníci mu řekli: "Mistře, proč se směješ naší modlitbě díkuvzdání? Udělali jsme to, co je správné."

3 On odpověděl a řekl jim: "Já se nesměji vám. [Vy] jste to nedělali ze své vlastní vůle, ale proto, aby tím byl pochválen váš bůh."

4 Oni řekli: "Mistře, ty jsi [...] syn našeho boha."

5 Ježíš jim řekl: "Že mě znáte? Vpravdě, pravím vám, žádné pokolení lidí, které je mezi vámi, mě nepozná."


UČEDNÍCI SE ZLOBÍ

6 Když to jeho učedníci slyšeli, začali se zlobit a vztekat se a rouhali se proti němu ve svých srdcích.

7 Když Ježíš uviděl jejich nedostatek, [řekl] jim: "Proč vás tato diskuse svádí k hněvu? Váš bůh, který je uvnitř vás [...], vás vyprovokoval k tomu, aby [ve] vašich duších [probudil] hněv. [Ať] každý z vás, kdo je [dostatečně silný], se ukáže lidským bytostem jako dokonalý člověk a stane před mou tváří."

8 Všichni řekli: "My máme tu sílu."

9 Ale jejich duchové se neodvažovali před ním stanout - kromě Jidáše Iškariotského. Ten byl schopen před ním stanout, ale nemohl se mu podívat do očí a odvracel tvář.

10 Jidáš mu [řekl]: "Já vím, kdo jsi a odkud jsi přišel. Ty jsi z nesmrtelné říše Barbeló a já nejsem hoden vyslovit jméno Toho, který tě poslal."


JEŽÍŠ V SOUKROMÍ ROZMLOUVÁ S JIDÁŠEM

11 Ježíš vědouce, že Jidáš přemýšlel o něčem, co bylo vznešené, mu řekl: "Odstup od ostatních a já ti sdělím mystéria království. Je možné, abys toho dosáhl, ale budeš velice trpět. Jinak tě bude muset nahradit někdo jiný, aby dvanáct [učedníků] mohlo znovu dospět ke svému bohu."

12 Jidáš mu řekl: "Kdy mi povíš o těch věcech a kdy nastane velký den zářivého úsvitu pro toto pokolení?"

13 Avšak jakmile to řekl, Ježíš ho opustil.


SCÉNA DRUHÁ

JEŽÍŠ SE OPĚT ZJEVUJE SVÝM UČEDNÍKŮM


1 Druhý den ráno, po té, co se to událo, se Ježíš znovu [zjevil] svým učedníkům.

2 Řekli mu: "Mistře, kde jsi byl a co jsi dělal, když si od nás odešel?"

3 Ježíš jim řekl: "Šel jsem za jiným velkým a svatým pokolením."

4 Učedníci mu řekli: "Pane, jaké je to velké pokolení, které je lepší a svatější než my a není z těchto království?"

5 Když to Ježíš uslyšel, zasmál se a pravil: "Proč uvažujete ve svých srdcích o onom silném a svatém pokolení? Vpravdě vám pravím, že nikdo, kdo se zrodil v tomto věku, to [pokolení] nespatří a žádný zástup andělů z hvězd nebude nad tím pokolením vládnout. A žádný člověk smrtelného původu se s ním nemůže spojovat, neboť to pokolení nepochází z [...], které se stalo [...]. Pokolení z lidí mezi [vámi] je z pokolení lidského [...] síly, která [...] další síly [...] skrze [něž] vládnete."

6 Když to učedníci slyšeli, byl každý z nich zneklidněn ve svém duchu. Nemohli říct ani slovo.

7 Další den k nim Ježíš přišel [a] oni mu řekli: "Mistře, spatřili jsme tě ve [vidění], protože jsme měli velké [sny ...] noc [...].

8 [Řekl:] "Proč jste [...] šli ukrýt?"


UČEDNÍCI SPATŘÍ CHRÁM A DISKUTUJÍ O NĚM

9 [Řekli: "Viděli jsme] velký dům s velkým oltářem [uvnitř a] dvanácti muži - jsou to kněží, řekli bychom - a jméno; a zástup lidí čekajících u toho oltáře, [dokud] kněží [nepřijmou] dary. [Ale] my jsme je nechali čekat."

10 [Ježíš pravil:] "Kdo jsou ti [kněží?]"

11 Oni [řekli: Někteří ...] dva týdny. [Někteří] obětovali své vlastní děti, jiní své ženy, v chvále a pokoře mezi sebou. Někteří spali s muži, někteří se zapojili do [vraždění], někteří páchali velké množství hříchů a činů bezpráví. A ti muži, kteří stáli [před] oltářem, se dovolávali tvého [jména] a ve všech činech nepravosti přinášeli oběti k završení [...]."

12 Poté, co toto řekli, mlčeli, protože byli zneklidněni.


JEŽÍŠ NABÍZÍ ALEGORICKÝ VÝKLAD VIDĚNÍ CHRÁMU

13 Ježíš jim řekl: "Proč jste zneklidněni? Vpravdě vám pravím, všichni kněží, kteří stojí před oltářem, se dovolávají mého jména. Znovu vám říkám, že moje jméno bylo napsáno na to [...] pokolení z hvězd přes lidská pokolení. [A oni] zasadili stromy bez ovoce v mém jménu [a] v ostudném způsobu."

14 Ježíš jim řekl: "Ti, které jste viděli přijímat u oltáře dary, to jsou [tací], jací jste vy. To je bůh, jemuž sloužíte a vy jste těch dvanáct mužů, [které] jste spatřili. Dobytek, jenž jste viděli přinášet k oběti, to je množství lidí vámi svedených z pravé cesty před ten oltář. [...] bude stát a používat mé jméno tímto způsobem a pokolení zbožných mu zůstane věrno. Po něm tam bude stát jiný muž, bude chodit do [nevěstinců] a další [bude] stát za vrahy dětí. A další [bude] z těch, kteří spí s muži, a těch, kteří jsou zdrženliví. A ostatní lidé [budou] z nečistoty, bezpráví a omylu a [z] těch, kteří tvrdí, 'my jsme jako andělé'. Jsou hvězdami, jež přivedou všechno ke svému konci.

15 Pokud jde o lidské pokolení, tomu bylo řečeno: 'Pohleď, Bůh přijal tvou oběť z rukou kněze' - to jest služebníka omylu. Avšak On je Pán, Pán všehomíra, který rozkázal: 'V den poslední budou zahanbeni.'"

16 Ježíš pravil: "Přestaňte s obě[ťmi ...], které máte [...] nad oltář, od doby, co jsou nad vašimi hvězdami a vašimi anděly a už docházejí ke svému naplnění. Tak je nechte před vámi a nechte je jít [... chybí asi 15 řádků ...] pokolení [...]. Pekař nemůže nasytit všechno tvorstvo pod [nebem]. A [...] jim [...] a [...] nám a [...].

17 Ježíš jim řekl: "Přestaňte s bojem proti mně. Každý z vás má svou vlastní hvězdu a každý [... chybí asi 17 řádků...] v [...] který má přijít [... jaro] pro strom [...] z tohoto věku [...] na čas [...], ale on musí přijít k vodě Božího ráje, a [pokolení], které vydrží, protože on nebude znesvěcen tímto pokolením, ale [...] po celou věčnost.


JIDÁŠ SE PTÁ JEŽÍŠE NA TOTO POKOLENÍ A POKOLENÍ LIDÍ

18 Jidáš mu řekl: "[Mistř]e, jaký druh ovoce bude přinášet toto pokolení?"

19 Ježíš řekl: "Duše všech pokolení lidí zahynou. Nicméně až tito lidé naplní čas království a duch je opustí, jejich těla zemřou, jejich duše však budou žít a oni budou vyvýšeni."

20 Jidáš řekl: "A co bude dělat zbytek lidského pokolení?"

21 Ježíš pravil: "Je nemožné rozsévat semeno na [skále] a sklízet úrodu. [Toto] je také cesta [... pošpiněného] pokolení [...] a zkažená Sofie [...] ruka, která stvořila smrtelné lidi tak, aby jejich duše odcházely až do věčných říší nahoře. [Vpravdě,] pravím vám, [...] anděl [...] moci, bude schopen pohlédnout [...] ti, pro něž [...] svaté pokolení [...]."

22 Jakmile to Ježíš řekl, odešel.


SCÉNA TŘETÍ

JIDÁŠ POPISUJE SVÉ VIDĚNÍ A JEŽÍS ODPOVÍDÁ

1 Jidáš řekl: "Mistře, protože jsi poslouchal je všechny, poslechni si teď také mne, neboť já jsem měl velké vidění."

2 Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl mu: "Ty třináctý duchu, proč to tak ustavičně zkoušíš? Mluv však, já to s tebou vydržím."

3 Jidáš mu řekl: "Ve vidění jsem spatřil sám sebe, jak mě dvanáct učedníků kamenuje a pronásleduje. Také jsem přišel na místo, kde [...] po tobě. Spatřil jsem [dům...] a moje oči nemohly [obsáhnout] jeho velikost. Byl obklopen velkým lidem a střechu [měl] z listoví. A uprostřed domu byl [zástup ... chybí dva řádky ...] říkající: 'Mistře, vemte mě ve spojení s těmito lidmi.'"

4 [Ježíš] odpověděl a řekl: "Jidáši, tvá hvězda tě svedla z cesty." A pokračoval: "Žádný člověk smrtelného původu není hoden, aby vstoupil do domu, [který] jsi viděl, neboť to místo je vyhrazeno pro svaté. Tam nebude panovat Slunce ani Luna, ani den, ale svatí tam budou setrvávat stále, ve věčném království se svatými anděly. Pohleď, zjevil jsem ti mystéria království a poučil jsem tě o omylu hvězd a [...] poslal to [...] k dvanácti věkům."


JIDÁŠ SE PTÁ NA SVŮJ VLASTNÍ OSUD

5 Jidáš řekl: "Mistře, mohlo by se stát, že je mé semeno pod kontrolou mocností?"

6 Ježíš odpověděl a řekl mu: "Pojď, já který [... chybí dva řádky ...], ale ty se budeš velmi rmoutit, až spatříš království a celé jeho pokolení."

7 Když to Jidáš uslyšel, řekl mu: "K čemu je to dobré, že jsem to přijal? Vždyť ty jsi mě oddělil od tohoto pokolení."

8 Ježíš odpověděl a řekl: "Staneš se třináctým a budeš proklet dalšími pokoleními - a přijdeš nad nimi panovat. V posledních dnech budou proklínat tvůj výstup mezi svaté."


JEŽÍŠ UČÍ JIDÁŠE O KOSMOLOGII - DUCH A SAMOSTVOŘITEL

9 Ježíš řekl: "Pojď, abych tě mohl poučit o [tajemstvích, jaká] žádný člověk nikdy neviděl. Neboť tam existuje velká a nekonečná říše, jejíž rozsah žádné pokolení andělů nespatřilo, [v níž] je velký neviditelný [Duch], jehož žádné oko anděla nevidělo, žádná myšlenka srdce nepochopila a nebyl nikdy nazván nějakým jménem.

10 A objevil se zářící oblak. Řekl: 'Nech stvořit anděla jako mého služebníka.'

11 A velký anděl, osvícený božským Samostvořitelem, vystoupil z oblaku. Kvůli němu byli stvořeni čtyři další andělé z dalšího oblaku a stali se služebníky andělského Samostvořitele. Samostvořitel řekl: 'Nechť [...] vznikne [...].' A to vzniklo [...]. A on [stvořil] první světelné těleso, aby nad ním vládlo. Pravil: 'Nechť vzniknou andělé, aby [mu] sloužili.' A vzniklo nesčetné množství [andělů]. Pravil: '[Nechť] vznikne osvícený věk,' a on vznikl. On stvořil druhé světelné těleso, [aby] mu vládlo společně s nespočetným množstvím andělů nabízejících mu své služby. Tak stvořil ostatní osvícené věky. Učinil je, [aby] nad nimi vládli. A stvořil pro ně nesčetné množství andělů, aby jim pomáhali.


ADAM A SVĚTELNÁ TĚLESA

12 Adam nebyl v prvním zářícím oblaku, který nikdy neviděl žádný z andělů mezi tím vším, co se nazývá 'Bůh'. On [...] který [...] obraz [...] a podle podoby z [tohoto] anděla. Vytvořil neporušitelné [pokolení] vycházející ze Setha [...] dvanáct [...] dvacetčtyři [...]. Vytvořil sedmdesátdva světelných těles vycházejících v neporušitelném pokolení v souladu s vůlí Ducha. Sedmdesátdva světelných těles si pro sebe vytvořilo třistašedesát světelných těles vycházejících v neporušitelném pokolení v souladu s vůlí Ducha, takže jejich počet by měl být pět pro každého.

13 Dvanáct věků dvanácti světelných těles ustavilo svého otce se šesti nebesy pro každý věk, takže je tam sedmdesátdva nebes pro sedmdesátdva světelných těles a pro každé [z nich pět] nebí. [Celkem] třistašedesát [nebí ...]. Byla jim svěřena moc a [velké] zástupy andělů [bez počtu] pro slávu a úctu. [A pak také] neposkvrnění duchové pro slávu a [úctu] ze všech věků a nebes a jejich nebí.


SVĚT, CHAOS A PODSVĚTÍ

14 Velké množství těchto nesmrtelných bytostí je nazýváno svět - to jest záhuba - Otcem a sedmdesátidvěma světelnými tělesy, jež jsou se Samostvořitelem a jeho sedmdesátidvěma věky. V něm se objevil první člověk se svými neporušitelnými silami. A věk, který se objevil s jeho pokolením, věk, v němž existuje oblak vědění a anděla, se nazývá El. […] věk […]

15 Poté […] řekl: 'Nechť povstane dvanáct andělů, [aby] vládli nad chaosem a [podsvětím].'

16 A hle, z oblaku se zjevil [anděl], jehož tvář planula ohněm a jehož zjev byl pošpiněný krví. Jeho jméno bylo Nebro, což znamená 'buřič'; jiní ho nazývají Jaldabaóth. Další anděl, Saklas, vystoupil také z oblaku. Tak Nebro stvořil šest andělů - stejně tak jako Saklas - aby jim sloužili, a ti stvořili dvanáct andělů v nebesích, každý z nich přijal díl v nebesích.


VLÁDCI A ANDĚLÉ

17 Dvanáct vládců mluvilo s dvanácti anděli: 'Nechť každý z vás […] a nechte je […] pokolení [… chybí jeden řádek ...] andělé.'

18 První je [S]eth, který je nazýván Kristus.
[Druhý] je Harmathoth, který je [...].
[Třetí] je Galila.
Čtvrtý je Yobel.
Pátý [je] Adonaios.

19 Toto je [těch] pět, kteří vládnou podsvětí a především nad chaosem.


STVOŘENÍ LIDSTVA

20 Pak řekl Saklas svým andělům: 'Nechejme stvořit člověka podle podoby a podle obrazu.'

21 Vytvořili Adama a jeho ženu Evu, která je v oblaku nazývána Zoé. Od tohoto jména všechna pokolení hledají muže a každý z nich nazývá ženu tímto jménem. Nyní Saklas nep[řikázal] kromě [...] pok[olení ...] tato [...]. A [vládce] řekl Adamovi: 'Musíš žít dlouho, ty se svými dětmi.'


JIDÁŠ SE PTÁ NA OSUD ADAMA A LIDSTVA

22 Jidáš řekl Ježíši: "[Jak] dlouhý je čas, po který bude lidský tvor žít?"

23 Ježíš řekl: "Proč se o to zajímáš? Adam se svým pokolením žil celý život na místě, kde dostal své království a dlouhověkost se svým vládcem."

24 Jidáš řekl Ježíšovi: "Může lidský duch zemřít?"

25 Ježíš řekl: "To je důvod, proč Bůh nařídil Michaelovi, aby dal lidem ducha jako půjčku, aby mu mohli nabízet službu, avšak ten Velký Jeden přikázal Gabrielovi, aby poskytl duchy velkému pokolení, nad nímž [nepanuje] žádný vladař - to jest ducha a duši. Proto tedy [zbytek] duší [... chybí jeden řádek ...].

JEŽÍŠ ROZMLOUVÁ S JIDÁŠEM A OSTATNÍMI O ZNIČENÍ ZLÉHO

26 [...] světlo [... chybí téměř dva řádky ...] kolem [...] nech [...] ducha, [který je] uvnitř vás v tomto [těle] uprotřed pokolení andělů. Ale Bůh způsobil, [že] vědění bylo [dáno] Adamovi a těm, jež byli s ním, aby vládci chaosu a podsvětí nad nimi nemohli panovat.

27 Jidáš řekl Ježíšovi: "Co tedy budou ta pokolení dělat?"

28 Ježíš řekl: "Vpravdě vám pravím, u každého z nich přinesou hvězdy podstatu k naplnění. Až Saklas ukončí jemu přidělenou délku času, jejich první hvězda se zjeví s pokoleními a oni dokončí to, o čem tvrdili, že to udělají. Pak budou v mém jménu smilnit a zabíjet své děti a budou [...] a [... chybí šest a půl řádku ...] mé jméno, a on bude [...] tvoje hvězda nad věkem.

29 Pak se Ježíš [zasmál].

30 [Jidáš řekl:] "Mistře, [proč se nám vysmíváš]?"

31 [Ježíš] odpověděl [a řekl:] "Nesměji se [vám], ale omylu hvězd, protože těchto šest hvězd putuje kolem s těmito pěti bojovníky. A ti všichni budou zničeni společně se stvořením.


JEŽÍŠ HOVOŘÍ O TĚCH, KTEŘÍ JSOU POKŘTĚNÍ, A O JIDÁŠOVĚ ZRADĚ

32 Jidáš řekl Ježíšovi: "Pohleď, co budou dělat ti, kteří byli pokřtěni ve tvém jménu?"

33 Ježíš pravil: "Vpravdě, říkám [ti], tento křest [...] v mém jménu [... chybí asi devět řádků ...] ke mně. Vpravdě, říkám ti, Jidáši, [ti, kteří] nabízejí oběti Saklasovi [...] Bůh [... chybí tři řádky ...] všechno to, co je zlo. Ale ty je všechny překonáš. Pro tebe bude obětován muž, který mě odívá.

34 Již byla pozvednuta hlásná trouba,
tvůj hněv se roznítil,
tvá hvězda se objevila zářicí,
a tvé srdce má [...]

35 Vpravdě [...] tvůj poslední [...] se stane [... chybí asi dva a půl řádku ...] truchlit [... chybí asi dva řádky ...] vládce, protože bude zničen.
A pak obraz velkého pokolení Adamova bude vyvýšen nad nebesa, zemi a anděly, [neboť] ono pokolení, které je z věčných království, existuje. Pohleď, tobě bylo řečeno vše. Pozvedni své oči a podívej se na oblak a světlo uvnitř něj a [na] hvězdy okolo. Hvězda, která jde v čele, je tvoje hvězda."

36 Jidáš pozvedl své oči a spatřil zářící oblak, i vstoupil do něj. Ti, kteří stáli na zemi, slyšeli hlas přicházející z oblaku, říkající [...] velké pokolení [...] obraz [... chybí asi pět řádků ...]


ZÁVĚR

JIDÁŠ ZRAZUJE JEŽÍŠE


[...] jejich velekněží mumlali, neboť vstoupil do hostinského pokoje k modlitbě. Avšak někteří zákoníci tam bedlivě hlídali, aby ho mohli zatknout během modlitby, protože se obávali lidu od té doby, co byl všemi považován za proroka.

Přistoupili k Jidášovi a řekli mu: "Co tady děláš? Ty jsi Ježíšův učedník."

Jidáš odpověděl, jak si přáli. Dostal nějaké peníze a vydal jim ho.

POZNÁMKY

Barbeló - v gnostické (především setovské) terminologii první emanace z Boha, mocnost, která má někdy ženský, jindy oboupohlavný charakter, jedna z forem Sofie.

Eón (aion, zde překládáno jako věk) - časové období, v gnostické kosmologii často i kosmická sféra nebo duchovní bytost (anděl nebo mocnost).

Jaldabaóth - slovo původem z aramejštiny znamená "zploditel nebes", někdy se překládá jako "syn chaosu"; gnostikové ztotožňovali Jaldabaótha s židovským Jahvem (stvořitelem hmotného světa).

Saklas - v překladu "pošetilec" nebo "blázen", jedno z jmen Stvořitele (Demiurga).

Zoé - v překladu z řečtiny "život", v gnósi zosobňuje Evu nebo Sofii.

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060001

Redemption Of Judas(Manga)

http://www.youtube.com/watch?v=G3ZXLPoYgfE

Lady Judas (Lady Gaga vs Judas Priest Mashup by Wax Audio)

http://www.youtube.com/watch?v=Q-ZlRl1_4Ws&feature=related

Zdroje a odkazy
Judáš iškariotský: http://sk.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A1%C5%A1_I%C5%A1kariotsk%C3%BD
http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/CopticGospelOfJudas.pdf
http://www7.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf
http://sweb.cz/gnostica/jidasovo_evangelium.pdf
http://www.truthbook.com/index.cfm?linkID=1233
http://www.truthbook.com/
http://www.truthbook.com/index.cfm?linkID=1033
Videá: http://www.truthbook.com/index.cfm?linkID=577
http://www.catholicwebphilosopher.com/2011/04/forcing-hand-of-god-reflections-on.html

Kniha Tomášova: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010010011
http://www.earlychristianwritings.com/contender.html
http://www.gnosis.org/naghamm/bookt.html
http://jdt.unl.edu/thomasbook.htm
Tajná kniha Jánova: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080001
Rukopisy v egyptskom Nag Hammád: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080002
Judášove evanjelium:http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/CopticGospelOfJudas.pdf
http://www7.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf
http://sweb.cz/gnostica/jidasovo_evangelium.pdf
http://www.gnosis.org/naghamm/gosthom.html
http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=335
http://www.earlychristianwritings.com/thomas.html
http://sweb.cz/gnostica/
http://iac.cgu.edu/
Rannokresťanské spisy
- Bible on-line http://www.dumbible.cz/v1/index_soubory/cep.htm
- Wikipédia http://cs.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi  (Nag Hammádí)
- Fysis http://www.fysis.cz/Texty/TextologieNZ.htm  (Textológia Nového zákona)
- HCJB World Radio http://www.hcjb.cz/Zapas_o_dusi/83/zodc8308.phtml  (Kresťanská dogmatika)
- FATYM http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_cdej.htm  (Eusebios z Césareje: Cirkevné dejiny)
- Wikipédia http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_Otcov%C3%A9  (Cirkevní Otcovia)
- Early Christian Writings http://www.earlychristianwritings.com/ (The numbers on the left are for an estimated range of dating)
- Katolicka teologická fakulta UK v Prahe http://www.ktf.cuni.cz/~broz/  (Studijní texty pro studenty prezenčního studia)
- New Testament Canon http://ntcanon.org/table.shtml  (Cross Reference Table: Writings and Authorities)
 

Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia H.Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári: http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.cz