wz

Tu sú odkazy na moje a mnou vytvorené weby•••Seniorka•••Cezmín•••Slovania Kelti•••Svadba•v•Vianoce•••Múdra ako rádio•••Moji psi•••Príroda•••Cintorín•••Gloria Polo•••CBRSK CB rádioamatéri•••Aishwarya Rai•••Veľká noc•••Viktoriánska doba•••Obec Horné Chlebany•••Jedovaté bylinky•••Jánska noc Kelti•••Ľudový básnik M.Krpelan•••Svet bábik•••Dieťa•••Holub Olympionik z Liptova•••Buldog English•••Senior Baťo•••Seniorka a deti


Bez  lásky  sme  najchudobnejšími  tvormi  pod  slnkom!

Trochu z histórie svadieb na Ukrajine a v Rusku

 Do XVII. storočia často bolo spolužitie mladých párov bez svadby a svadba sa mohla uskutočniť až oveľa neskôr aj po niekoľkých rokoch. Po pričlenení ukrajinských krajín k Rusku, svadba bola uznaná riadiacim panstvom a keď sa vzali jednoduchí poľnohospodári nastalo platenie daní - čo sa stalo pre všetkých manželov ako zákonná povinnosť.

Svadobný odev v tomto čase bol vyšitý tradičný ukrajinský ľudový kroj. Na svadbe mali na sebe nové veci, ktoré bolo možné neskôr nosiť. Tradícia nosenia bielych šiat sa masívne rozmohla v polovici 20. storočia. V západnej Ukrajine ešte i v dnešnej dobe mávajú svadbu v tradičnom ľudovom oblečení. Od roku 2000 sú mnohí novomanželia v tradičnom ukrajinskom ľudovom oblečení aj vo zvyšku Ukrajiny.
Vzhľadom k náboženskej prepojenosti, svadba je viazaná na náboženský kalendár. Áno, svadobná sezóna začína po pôste - Maslenici tak na Ukrajine, ako i v Rusku.

http://cezmina.wz.sk/Maslenica.htm

Za sovietskej vlády vzhľadom na dominantne zavedené ideológie inovácií na svadobné praktiky, bolo niečo ako "červená svadba", "robotnícka/banská svadba", "svadby komsomolské." Paradoxne boli aj svadby "nealkoholické" na začiatku 1980 rokov v období "zákazu" alkoholu.
Niektoré sovietske inovácie sa stali súčasťou moderných ukrajinských svadobných obradov. - Napríklad "Palácove oslavy", ktoré v sovietskych časoch súťažili s zdanlivo zakázanou svadbou, ktorú možno elegantne zariadiť vrátane účasti verejnosti (niekedy napájanie) na prácu, kolektív a ďalšie. Ďalšie... (začalo s tým ZSSR) tradícia zapustila korene v modernej ukrajinskej svadbe - návštevy, s kvetmi a vždy zobrazovanie videí pamätných miest v každej oblasti. Každé ukrajinské mesto, aj menšie, má svoje miesto, obvykle sú to centrálne námestia alebo ulice mesta (dediny), pamätník alebo múzeum slávneho krajana, pamiatky zakladateľa osady, historické postavy, vojenské víťazstva (napr.kozákov, neznámeho vojaka, ktorý zomrel počas 2. svetovej vojny, atď.) budovanie miestnej správy či pozoruhodné stavby, pamiatka alebo prírodné funkcie, ako je napríklad pamätník zakladateľov Kyjeva Sv.Michael a Sv.Sophia katedrály, Alej neznámeho vojaka v Poltave - s bielym altánkom atď. Na Kryme je svadobná tradícia, ktorá pravdepodobne pochádza od Tatárov, viažu tam špeciálny "svadobný strom".

Svadobný strom krymských Tatarov a ukrajinský vyšívaný svadobný uterák.

Moderná ukrajinská svadba v uvedenej forme sa koná najmä vo veľkých mestách a na východe krajiny (Kyjev, Dnepropetrovsk, atď.), sú viac závislé na rozhodnutiach a vkuse, často finančnej spôsobilosti mladých aj ich rodičov a príbuzných. Významná je úloha cirkvi v svadobných obradoch.

Svadba je posvätný obrad sviatosti manželstva. V Rusku cirkevná forma manželstva priniesla spolu s kresťanstvom svadobné listy, ale takýto list pre množstvo obyvateľov nebol, hlavne pre tých, ktorí sa vzali podľa starých slovanských tzv. pohanských zvykov. Postupne v priebehu storočí Cirkev vštepila do ľudí náboženské vedomie o manželstve a obradoch Cirkvi, ale v riedko osídlených oblastiach a veľmi ďaleko od farnosti nielen v starých časoch, ale aj teraz, je spoľahlivý dôkaz, že existujú prípady manželstiev podľa jednoduchej dohody na spolužití, bez spečatenia zväzku Cirkevným obradom, alebo žijú spolu bez manželstva".

Podľa súčasného ruského zákona, cirkevná forma manželstva je výhradným spôsobom manželskej jednoty všetkých kresťanských vyznaní. Záznamy o sobášoch v matrikách sú zverené do svetskej moci, civilné sobáše. Predpoklad náboženskej formy manželstva  má právo vo vzťahu k nekresťanským náboženstvám, že "manželstvo vo všetkých náboženstvách, tolerantnej Ruskej republiky, vrátane Mohamedánov, Židov a Pohanov, sa považuje za právny, keď bolo uzavreté podľa pravidiel a rituálov ich viery".

Okrem uvedeného je aj širšia definícia, ktorá hovorí, že "každý kmeň a národ, bez vyčlenenia Pohanov, majú umožnené vziať sa podľa pravidiel zákona alebo prijatých postupov". Teda, prevládajúce pravidlo v každom akte manželstva vykonáva duchovenstvo: kňazi, rabíni, imamovia, lamovia, atď., ale... definíciu manželstva "bez chyby" možno pripísať len na spôsob manželstva v kresťanskej Cirkvi.
V starej Zmluve Judaizmu, ktorý bol považovaný za tolerantný k polygýnii, manžel mal konkubínu a bol zákon povolenia k prepusteniu ženy a rozvodu, no v jeho pokračovaní, Novej zmluve kresťanské manželstvo označilo polygýniu, konkubíny a rozvod za hriech cudzoložstva. Podobne prísne sú zakázané zväzky v rodine, čo je hriech - incest.

Inak, manželstvo bolo upravené podľa noriem Rímskeho práva, ktoré si vyžaduje právnu registráciu (podpísanie zmluvy) len pre členov hornej triedy, teda panstvá v Rusku. V Kyjeve Ján II. (1078-1089) poukazuje na to, že ruskí ľudia naďalej konajú pohanské zvyky únosu a kúpy nevesty. Táto tradícia slovanských predkov sa vyskytuje tradične aj na konci sedemnásteho storočia a v dnešnom živote a dobe sa koná takisto.

V skorších dobách, voľba ženícha úplne závisela na vôli rodičov, aj všetky záležitosti týkajúce sa manželstva. V ukrajinskom prostredí manželstvo nie je považované za súkromnú záležitosť, takže to malo veľký vplyv na rodinu a sprievod (priatelia, dievčatá, chlapci, susedia atď.); Základom manželstva na Ukrajine v XVI. - XIX. storočí boli "zmovyny", "dohoda" - ktorá bola uzatvorená medzi rodičmi a príbuznými budúcich mladomanželov. Posvätenie manželstva Cirkvou bolo súčasťou života postupne, počnúc XVI. - XVII. storočím až do XIX. storočia, ale vždy v kombinácii s tradičnými zvykmi a rituálmi.

Všetko sa začalo tým, že pozval snúbenec starších príbuzných a s rituálnym chlebom išiel k rodičom nevesty získať predchádzajúci súhlas so sobášom. Často to bolo neskoro v noci kvôli utajeniu. Ak bol získaný súhlas, nevesta bola spojená svatom uterákom cez rameno a ženích dostal šatku. Potom, čo došlo k úspešným pytačkám "nevesty", na znak toho, že je z domu hojnosti bolo demonštrovanie bohatstva rodičov ženícha - priviedli  kone, kravy, vrecia obilia, atď.).

Následne začala príprava na svadbu. Budúce družičky a nevestine kamarátky chystali vence a výzdobu z vetiev borovice, čerešne, kaliny, dozdobené farebnými stuhami. Veniec je starobylý atribút uctievania slnka a manželstva. Ešte v 17.stor. bolo zvykom, že všetky družičky mali vence na hlavách a tak ich spoločne pripravovali nielen pre nevestu, v dome nevesty. A samozrejme konala sa rozlúčka so slobodou tak u ženícha, ako aj u nevesty, kedy mladí ľudia prinášali svoje dary pre budúcich novomanželov.

Na svadbe hrala hlavnú predstavenú "kmotra", ktorá robila rituál na znak hojnosti a plodnosti v podobe posypania obilím a drobnými mincami. Rituálne pristúpenie manželky do rodiny muža symbolizovalo zapaľovanie rúry, varenie večere. Druhý deň bol so zábavnými okamihmi s maskami zobrazujúcimi zvieratá, cigáňov, žobrákov atď. za veselého spevu a tanca, kedy boli zaslané rodičom mladých palacinky. Tu bol zaujímavý zvyk predstavovania "falošnej nevesty." Hosť oblečený v handrách so žihľavovým vencom na hlave, potretý sadzami a matka nevesty argumentuje, že je jej dcéra, až sa napokon objaví skutočná budúca nevesta.

Svadobné uzatvorenie partnerstva dvoch rodín = Vďakyvzdanie". Potom sa konajú raz za mesiac vzájomné návštevy, ktoré nakoniec spečaťujú vytvorenie novej rodiny.
PERLIČKA: V Záporoží bol zaujímavý zvyk, keď si deva alebo slobodná žena mohla vybrať muža odsúdeného na smrť. Na znamenie svojho výberu dala na hlavu odsúdenému šatku (mal na výber smrť alebo manželstvo) a potom mal zrušený trest smrti.

Svadobný sprievod

Svadobný bochník

Požehnanie od rodičov

Svadba na Ukrajine
Park Feofanija


Jedným z miest, kde mladí ľudia najradšej uzatvárajú manželský zväzok je Feofanija v Kyjeve. Je to Park Feofanija s krásnou flórou a množstvom nádherných zákutí tak pre zaľúbených, ako aj pre celé rodiny s malými aj väčšími deťmi i domácich a zahraničných turistov holdujúcich dovolenkám v mestách. Svadby na Ukrajine sa približujú západnému typu organizovania svadieb, hoci si niektoré páry zachovávajú folklórne doplnky odevov a aj predsvadobné a svadobné rituály.

Okrem uvedeného v tomto parku sa nachádza prameň s trochu slanou vodou, ku ktorému mieria aj kroky mladých novomanželov pod názvom "Slzy Matky Božej." Traduje sa, že na tomto mieste spadla slza Panny Márie a na tom mieste vyvrela mierne slaná voda, ktorá má liečivé účinky.

 

Neďaleko tohto prameňa je ďalší prameň vody ohradený drevom, kde si pútnici, návštevníci a turisti namáčajú hlavu veriac tomu, že všetky bolesti hlavy pominú vďaka liečivej sile tejto vody.

 

    

Park neviest "Feofanija"

Svadby v jarnom a letnom období

 

Svadba na jeseň


http://uk.wikipedia.org/wiki/Традиційне_українське_весілля
http://traditions.org.ua/zvychai-ta-obriady/vesilni-obriady/68-vesillia-stsenarii-vesillia
http://azbyka.ru/parkhomenko/foto/tainstvo-brakovenchanija
http://www.pravmir.ru/tainstvo-braka-posledovanie-sluzhby/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брак_в_Древнем_Риме
http://www.rummuseum.ru/lib_s/uch_kniga40.php
http://uk.wikipedia.org/wiki/Весільні_обряди
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_угол
http://www.sedmitza.ru/text/404199.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шлюб
http://vesillya.kiev.ua
http://www.altaiinter.info/project/culture/Mythology/Ethnography/CL_Siberian%20Wedding/sib01.htm

Odkazy
http://cezmina.wz.sk/Maslenica.htm
http://cezmina.wz.sk/Park.htm
http://cezmina.wz.sk/Zber.htm
http://cezmina.wz.sk/Hriby.htm
http://cezmina.wz.sk/Trojka.htm

14.3.2015 Slovakia Cezmín