wz
 Cezmín Cezmín

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

 

RODINA

Ať každý ví, co nás čeká…?!

Ve čtvrtek vynesl odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek, podle kterého sedmnáctiletý cikán z Krupky nepůjde sedět na 10, ale jenom na 5 let do vězení.
Nebyl uznán vinným za rasově motivovaný pokus o vraždu, znásilnění, vydírání a loupež.
Dopustil se "jenom" vydírání a znásilnění.

Považuji to za lidské i profesní selhání vrchního soudu...!

A ja tiež! (Cezmín)

Nasleduje HOROR!!!

Téměř doslovný přepis výroku předneseného předsedkyní trestního senátu v listopadu 2010:
"...dne 29. 4. 2010 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod. poblíž nádraží ČD Bohosudov v obci Krupka ... jej odvedli k Unčínskému potoku a odsouzený pod pohrůžkou zbití jej donutil, ač věděl, že je mu 12 let, aby si klekl a sál mu pohlavní úd, také štípl nezjištěnými kleštěmi poškozeného do malíku ruky proto, že nechtěl i jeho nezletilému spolupachateli sát pohlavní úd. Nakonec to ze strachu poškozený učinil a musel spolknout jeho ejakulát, následně mu nařídili, aby se plazil, svlékl do slipů a vlezl do potoka, kde musel dělat kliky, stojky, po první stojce jej kopli do hlavy, aby další udělal o kus dál. Nařídili mu vylézt na můstek vysoký 150 cm, strčili ho a on spadl do potoka... na okraji pole mu odsouzený nařídil, aby běžel, zakopl a upadl na zem, tak i dvakrát učinil, nejméně třikrát chlapce vzali za ruce a nohy, rozhoupali a z výšky ho nechali dopadnout na zem.
Poškozený musel nejméně dvakrát zvednout dřevěnou desku 1 x 1 m, tloušťky 2 cm, váhy 1,5 kg a pustit si ji na hlavu, podráželi mu nohy.
Následně v úmyslu jej usmrtit ho společně fyzicky napadli střední až velkou intenzitou tak, že jej bili pěstmi, šlapali na něj, kopali do žeber, hlavy a dalších částí těla, v průběhu napadení se jej mladší útočník zeptal, zda ví, co dělal Hitler za války s cikány v koncentráku, že to budou dělat s ním, protože je bílej;
musel se opřít o strom, sundat si slipy a švihali ho páskem s kovovou sponou na holé části těla i do zad, udeřili jej klackem do zad a tímto jednáním poškozenému způsobili zlomeninu 7.žebra vpravo se zavzdušněním pravé pohrudniční dutiny, nalomení 10.žebra vlevo s zakrvácením levé pohrudniční dutiny, trhlinu sleziny s krevním výronem, pohmoždění levé ledviny, pohmoždění břišní slinivky a jater, tržně zhmožděnou ránu pravé čelně-temenní krajiny hlavy, mnohočetné pohmožděniny trupu, hlavy i končetin, při pohmoždění svalů prodělal i mírnější formu tzv. crushsyndromu...
Musel být hospitalizován od 29. 4. 2010 do 13. 5. 2010 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, z toho 10 dnů na jednotce intenzivní péče...
Také prodělal akutní reakci na stres, která přešla v poruchu přizpůsobení a posttraumatickou stresovou poruchu ... i v současnosti musí pravidelně užívat antidepresiva (placené léky)..."

Jsem rozhořčen tím, jak se soudní vrchnost vypořádala s rasistickým vražedným útokem.

On totiž vrchní soud za takovou "maličkost" nebude přece cikánského vraha soudit jako vraha.
Přitom sedmnáctiletý cikánský útočník ještě s jedním mladším cikánským klukem málem ukopali k smrti dvanáctiletého chlapce jen proto, že ho náhodně potkali a proto, že "byl bílej".
Jen shodou štěstěny chlapec přežil.
Jenom IQ 111 mu pomohlo, že se zorientoval a došel si pro pomoc.
Chlapec byl mlácen, kopán, sexuálně zneužit, okraden.
Trestní senát ústeckého krajského soudu správně posoudil tento útok jako rasový a jako pokus o vraždu.
Bohužel, vrchnost v Praze má jasno. Když obětí není Rom nebo cikán, ale je naopak útočníkem, raději případ posuzovat opatrněji, aby se o vrchnosti neřeklo, že je proticikánsky zaměřena a nelétali potom na koštěti kolem vrchního soudu aktivisté za všelijaká práva s bičem v barvách EU. Dvanáctiletý chlapec měl tu "smůlu", že do něho oba útočníci nebodali. Protože v takovém případě se lépe prokazuje, že bylo jen shodou náhody, že rána nožem nešla kousek vedle - a přišla by smrt.
Když "pouze" do něho velmi dlouho kopou a mláti ho, raději mávne soudní vrchnost rukou a smete pokus vraždy ze stolu?
Jo, kdyby chlapce skutečně ukopali k smrti a zemřel by na vnitřní krvácení, to by asi cikánskému útočníkovi trest příliš nesnížili...
Naskýtá se závažná otázka.
Jak dlouho a kam až budeme této komunitě ustupovat?!
Tak totiž hodnotí rozhodnutí vrchního soudu mnoho občanů na severu Čech. A já také.

Jaroslav Doubrava, senátor Parlamentu ČR

Prosím poslat, komu to půjde, ať se také ví, jak to tu vypadá a jak je k nám utlačovaná menšina vstřícná. Nepreposielam, dávam to na web pre svojich netových priateľov, aby si to tu prečítali a je mi smutno, že takéto e-mailové správy sa množia a deti "gadžov" sú ohrozované primitívnymi a násilníckymi cigáňmi, ktorí akoby ani rodinu nemali a nemali v sebe ani štipku citu a úcty k životu.

Čo hovorí štvrté prikázanie?

 ŠTVRTÉ PRIKÁZANIE

„Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo verši 12. A v knihe Deuteronomium v hlave 5 vo verši 16 okrem prvej časti čítame zdôvodnenie, ktoré nenachádzame ani v Katechizme   „...ako ti to Pán, Boh tvoj, prikázal, aby dni tvojho života dlho trvali a tebe sa darilo v zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj, dáva.“   V Katechizme je uvedený holý príkaz: „Cti otca svojho i matku svoju!“ U Lukáša je dodatok, ktorý hovorí: „A poslúchaj ich!“ (Lk 2,51).
Boh chcel, aby sme si po ňom ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme za svoj život a ktorí nám odovzdali poznanie Boha. Sme povinní ctiť a rešpektovať všetkých, ktorým Boh pre naše dobro odovzdal svoju autoritu. Toto prikázanie je vyjadrené kladným spôsobom ako povinnosť, ktorú máme splniť. Ohlasuje nasledujúce prikázanie, ktoré sa týka zvláštnej úcty k životu, k manželstvu, k majetku, k slovu. Je jedným zo sociálnych prikázaní, zo základov sociálnej náuky Cirkvi.
Štvrté prikázanie sa výslovne obracia k deťom v rámci ich vzťahov k otcovi a matke lebo tento vzťah je najvšeobecnejší. Požaduje, aby sme zahrňovali úctou, láskou a vďačnosťou prarodičov a predkov. Vzťahuje sa konečne na povinnosti žiakov voči učiteľom, zamestnancov voči zamestnávateľom, podriadených voči ich nadriadeným, občanov voči ich vlasti, voči tým, ktorí spravujú verejné veci a voči vládnym predstaviteľom.
Toto prikázanie zahrňuje v sebe aj úctu v širšom slova zmysle, ako aj povinnosti rodičov, poručníkov, učiteľov, verejných a vládnych predstaviteľov, všetkých, ktorí vykonávajú nejakú právomoc nad druhými alebo nad nejakým spoločenstvom osôb.
Dodržiavanie tohto prikázania prináša spolu s duchovnými plodmi aj časné plody mieru a blahobytu. Naopak prestupovanie tohoto prikázania spôsobuje ťažké škody spoločenstva aj jednotlivých osôb.
I. Rodina v Božom pláne.
Nepochybne sa štvrté prikázanie v prvom rade dotýka rodiny. Čo je to rodina? Rozoberme si to postupne:
POVAHA RODINY

Muž a žena spojení v manželstve tvoria spolu so svojimi deťmi rodinu. Táto inštitúcia má prioritné uznanie pred akoukoľvek ustanovizňou zo strany verejnej moci; sama si zabezpečuje svoju vážnosť. Rodina sa bude považovať za normálny vzťah, podľa ktorého sa majú hodnotiť rôzne spôsoby príbuzenstva. Boh tým, že stvoril muža a ženu, ustanovil ľudskú rodinu a dal jej základný poriadok. Jej členovia sú rovnakej dôstojnosti. Pre obecné blaho jej členovia sú v rodine rôzne zodpovení a majú rôzne práva a povinnosti.
Manželské spoločenstvo je založené na vzájomnom súhlase manželov. Manželstvo a rodina sú zamerané k dobru manželov, k plodeniu a výchove detí. Manželská láska a plodenie detí vytvárajú medzi členmi tej istej rodiny osobný vzťah a základnú zodpovednosť.
KRESŤANSKÁ RODINA
Kresťanská rodina je „špecifickým vyjadrením a uskutočnením... cirkevným spoločenstvom... Preto taktiež môže mať a má byť nazývaná domácou cirkvou. Je spoločenstvom viery, nádeje a lásky; v Cirkvi nadobúda zvláštnej dôležitosti, ako je to v Novom zákone. Kresťanská rodina je spoločenstvom osôb, stopou a obrazom spoločenstva Otca a Syna v Duchu Svätom. Jej plodivá a výchovná sila a činnosť je odbleskom stvoriteľského diela Otca. Rodina je povolaná, aby sa podieľala na modlitbe a obeti Krista. Denná modlitba a čítanie Božieho slova v nej posilňuje lásku. Kresťanská rodina pôsobí evanjelizačne a misionársky.
Vzťahy v rodine vytvárajú podobnosť citov, náklonností a záujmov, ktoré sa rodia predovšetkým zo vzájomnej úcty jej členov. Rodina je výsadným spoločenstvom povolaným k tomu, aby uskutočnila vzájomné dorozumenie manželov, a svedomitou spoluprácou rodičov pri výchove detí.
II. Rodina a spoločnosť
Rodina je základnou bunkou života spoločnosti. Je to prirodzená spoločnosť, v ktorej muž a žena povolaní k tomu, aby sa sebe navzájom dávali v láske a v dare života. Autorita, stálosť a prežívanie vzťahov v lone rodiny tvoria základy bezpečnosti a bratstva, v ktorom sa dá už od mladosti naučiť mravným hodnotám, začať uctievať Boha a správne užívať slobody. Rodinný život je uvádzaním do života spoločnosti. Dôležitosť rodiny pre život a blahobyt spoločnosti ukladá spoločnosti zvláštnu zodpovednosť pri podporovaní a upevňovaní manželstva a rodiny.
III. Povinnosti členov rodiny.
POVINNOSTI DETÍ

Božie otcovstvo je zdrojom ľudského otcovstva, v Božom otcovstve má úcta k rodičom svoj základ. Úcta detí, nedospelých a dospelých, k vlastnému otcovi a k vlastnej matke pramení z prirodzeného citu zrodeného z puta, ktoré ich vzájomne spája. Túto úctu vyžaduje Božie prikázanie. V knihe Sir 7,27-28 čítame: „Z celého srdca cti otca a nikdy nezabudni na pôrodné bolesti svojej matky. Pamätaj, že im ďakuješ za svoje bytie. Čím sa im môžeš odplatiť za to, čo ti dali?“
Štvrté prikázanie pripomína deťom, ktoré sú už dospelé, ich zodpovednosť za rodičov. Úcta detí k rodičom napomáha ku zhode v celej rodine, v celom rodinnom živote, týka sa tiež vzťahov medzi súrodencami.
POVINNOSTI RODIČOV
Rodičia sa majú dívať na svoje deti ako na deti Božie a rešpektovať ich ako ľudské bytosti. Svoje deti vychovávať k dodržiavaniu Božieho zákona tým, že sú sami poslušní vôli nebeského Otca.
Rodičia sú prví, ktorí majú zodpovednosť za výchovu svojich detí. Rodina je zvlášť vhodným miestom pre výchovu k čnostiam. Rodičia majú veľkú zodpovednosť za to, aby dávali svojim deťom dobrý príkald. Ak uznajú svoje chyby pred deťmi, budú ich schopní lepšie viesť a naprávať. Rodičia dostali milosť pri vysluhovaní si sviatosti manželstva, zodpovednosť a výsadu evanjelizovať svoje deti. Už od prvých rokov ich majú viesť a uvádzať do tajomstiev viery. Sú prvými učiteľmi svojich detí. Deti prispievajú k rastu svojich rodičov vo svätosti. Rodičia, ktorí sú ako prví zodpovední za výchovu detí, majú právo zvoliť pre ne školu, ktorá zodpovedá ich presvedčeniu. To je ich základné právo.
Keď deti dospejú, majú právo zvoliť si svoje povolanie a svoj životný stav. Túto novú zodpovednosť vezmú na seba v dôvernom vzťahu k svojim rodičom. Rodičia sa vyhnú tomu, aby ich nútili pri voľbe povolania alebo stavu, pri voľbe manželky či manžela.
IV. Rodina a Božie kráľovstvo.
Aj keď sú rodinné zväzky dôležité, predsa nie sú absolútne! Je potrebné byť presvedčený, že prvým povolaním kresťana je nasledovanie Ježiša. Stať sa Ježišovým učeníkom znamená prijať pozvanie patriť k Božej rodine, viesť život zhodný s Božím životným systémom. Rodičia budú prijímať a rešpektovať s radosťou a vďakyvzdávaním Pánovi, ak sa Pán obráti na jedno z ich detí, aby ho nasledovalo v panenstve, alebo v celibáte pre nebeské kráľovstvo v zasvätenom živote alebo v kňazskom povolaní.
V. Verejná moc v občianskej spoločnosti.
Štvrté prikázanie nám predpisuje ctiť si taktiež všetkých, ktorí sa k nášmu dobru pričinili alebo pričiňujú, ktorí od Boha dostali autoritu v spoločnosti.
POVINNOSTI OBČIANSKYCH ORGÁNOV
Politická moc je povinná rešpektovať základné práva ľudskej osobnosti. Nech sa snaží vykonávať spravodlivosť a rešpektovať pri tom práva každého jednotlivca, predovšetkým rodín a núdznych. Občianske práva môžu a musia byť zaručené podľa požiadaviek všeobecného blaha. Nemôžu byť verejnými orgánmi odňaté bez oprávneného a primeraného dôvodu. Výkon politických práv je zameraný na všeobecné blaho národa a ľudskej spoločnosti.
POVINNOSTI OBČANOV
Je povinnosťou občana prispievať spolu s verejnými orgánmi k blahu spoločnosti v duchu pravdy, spravodlivosti, solidarity a slobody. Milovať vlasť a slúžiť jej vyplýva z povinnej vďačnosti a z dôvodu lásky. Podriadenosť právoplatnej autorite a služba všeobecnému blahu vyžadujú, aby občania plnili svoje funkcie v živote politického spoločenstva.
Bohatšie národy majú prijímať cudzincov, ktorí hľadajú bezpečie a prostriedky potrebné pre život, ktoré nemôžu nájsť v krajine, odkiaľ pochádzajú. Občan je vo svojom svedomí viazaný nekonať podľa nariadenia občianskych orgánov, ak sú tieto príkazy proti požiadavkám mravného poriadku, proti základným ľudským právam alebo proti učeniu evanjelia.
CIRKEV A ŠTÁT
Cirkev vyzýva nositeľov politickej moci, aby sa vo svojich úsudkoch a rozhodnutiach riadili zjavenou pravdou o Bohu a človeku. K poslaniu Cirkvi patrí posudzovať z hľadiska mravného aj tie veci, ktoré patria do oblasti politiky, ak to vyžadujú základné práva ľudskej osoby alebo spása duší. Pritom bude používať všetky prostriedy, ale len také, ktoré sú v súlade s evanjeliom a dobrom všetkých ľudí v rôznych dobách a situáciách.

STUDENÝ BIELY SNEH A HORÚCE SRDCE

Stalo sa jedného studeného februárového dňa v Dubčekovskom čase šesťdesiatehoôsmeho roku, keď zaznelo najkrajšie slovíčko dvoch zaľúbencov: "ÁNO!"

Tak začala neľahká tŕnistá cesta manželským životom a sme spolu nejakých pár desiatok rokov (v roku 2008 to bude 40 rokov) s malou kopou vnúčeniec - osem - a dúfajme, že sa dožijeme aj pravnúčeniec.

V rodine sa nekoná  všetko tak, ako je "vysnívané" v mladosti, pretože rodina si vyžaduje naozaj aby bola žena ako "holka pro všechno" (ako zvyknú hovorievať bratia Česi), čo predstavuje byť: manželkou, milenkou,  psychogičkou, šamankou, doktorkou, matkou, priateľkou, kamarátkou, poradkyňou i hovorkyňou, rozhodkyňou i sudkyňou, právničkou, neúnavnou robotníčkou nasadenou do akcie 20 hodín denne atď.  a hlavne hluchou a slepou celoživotne.

V mnohých prípadoch je to tak, keď človek na staré kolená zistí, že okrem rodiny nemá na tomto svete priveľa toho, čo by ho vnútorne napĺňalo istou dávkou spokojnosti, aby mohol v kľude a pohode dožívať svoju jeseň života a tešiť sa z toho, že ešte žije.

SVETLO SVIETI V TME

Ako zápasiť s vášňami?
Kresťan sa má starať, aby činil to, čo je opačné vášniam. Napríklad, vášeň ti ponúka, aby si táral a klebetil, ty sa však prinúť mlčať; vášeň ťa núti k prejedaniu, ty si ale nedopraješ najesť sa (do sýtosti) a pod.

 
Ako sa chrániť pohoršeniu?
1.) Nepozeraj na to, čo robia ľudia, nech sú akíkoľvek, ale počúvaj a venuj pozornosť, čo učí Božie slovo.
2.) Napodobňuj život Spasiteľa a Jeho svätých, ktorí sa Mu zapáčili.
3.) Sluch a oči odvracaj od toho, čo je neužitočné, lebo skrze to, ako cez dvere, vchádza do srdca každé zlo.
4.) Drž sa čo najviac doma a o samote.

Ako naučiť dieťa Božej bázni?
1.) Nauč dieťa klaňať sa k zemi pred svätým Krížom a ikonami a bozkávať ich.
2.) Čo najčastejšie ho privádzaj (alebo prinášaj) do Božieho chrámu.
3.) Jeho rukou stavaj sviece pred ikony, podávaj lístok s menami k modlitbe, rozdávaj almužnu a vhadzuj peniaze do chrámovej pokladničky.
4.) Nech často pristupuje k prijímaniu.
5.) Pred jedlom mu dávaj požehnanú posvätenú vodu (z kostola) k prežehnaniu.
6.) Nauč ho modlitbám.
7.) Privádzaj ho ku kňazovi, ktorý dáva požehnanie.
8.) Nauč ho, aby doma čítalo a spievalo.
9.) V prítomnosti dieťaťa zbožne rozprávaj o Bohu a o spáse duše.
10.) Nauč ho deliť sa o sladkosti i o svoj krajec chleba s bratmi, sestrami i cudzími ľuďmi.
Keď je treba deti potrestať, ako to správne urobiť?
Deti nesmieš podrobiť trestu, alebo dohovoreniu v podráždenosti alebo prenášaním hrubých slov. Inak ich dovedieš k presvedčeniu, že oni trpia trest len preto, že ich rodičia majú nepokojného ducha.

Ako učiť deti o Bohu?
Deti musíš učiť Evanjelium s láskou a prostredníctvom príbehu, a tak do ich sŕdc zasievať Božie slovo.
Čo je dôležité na našej duchovnej námahe?
Aký je úžitok našej námahy: pôstu, čítania Svätého Písma a pod., keď sme sa nenaučili pokoriť sa, odpúšťať urážky, milovať nepriateľov, modliť za tých, ktorí nám krivdia?

Z knihy 1250 otázok a odpovedí vydané Ruskou pravoslávnou Cirkvou (
zostavené podľa svätých otcov).

(10.11.2006)

"Hnev je zlý radca"

     OTCOVIA

Už neviem kde som čítala básničku jedného chlapca o svojom otcovi:

Otec žije

skrytý za novinami,

fajčiaci cigarety,

stále číta

bez hlesnutia hlasu,

bez slov,

bez dotyku,

len tam,

za stenou papiera.

V týchto slovách je skrytá túžba i poznanie.

Pred časom mi ktosi (Bože môj, musím sa polepšiť a pri každom e-maile či SMS-ke si napísať meno odosielateľa) poslal zaujímavý divadelný dialóg dvoch chlapcov na svojich otcov:

Môj otec je právnik.              Môj otec je lekár.

Stal som sa právnikom.           Stal som sa lekárom.

Žili sme v meste.                 Odsťahoval som sa.

Môj otec sa ma nedotýkal.       Svojho otca som sa nedotýkal.

Môj otec ma nepoznal.            Svojho otca som nepoznal.

Otec ma miloval.                  Svojho otca som miloval.

Môj otec bol môj hrdina.         Môj otec bol moje srdce.

Myslel som, že som ako on.      Vyrástol som, aby som hral jeho úlohu - rolu.

Ale nie som ako on.              Nikdy nezlyhá.

Môj otec bol vyrovnaný.          Vždy sa ovládal.

Nebo, so mnou.                   Nevidel ma.

Nevidí ma ani teraz.              Nedíval sa mi do očí.

Myslím, že z toho mal strach.    Utápal sa v lžiach, klamstvách.

Jeho nesplnené sny.               Predstieraj, že prežiješ.

Dal mi všetko čo mal.             Môj otec nebol špatný.

Len nebol tu.                      Nikto ho nenaučil byť otcom.

A ja ho naozaj milujem.           A on ma naozaj miluje.

Tak odznel koniec v nejakej divadelnej hre, dialóg, ktorý chlapci napísali v teste o svojich otcoch, urobenom pred napísaním hry, Každý má svojho otca ako i matku a niektorí otcovia sú aktívni, niektorí pasívni, nečinní. Niektorí žijú v nesúlade so svojim srdcom, niektorí sú príliš zaneprázdnení a nezostáva im priestor na to, aby si vytvorili vzťah k najdôležitejšej náplni života, k otcovstvu, náplni, akou otcovstvo nesporne je.

OTEC je prvým priateľom dieťaťa

Aktívni otcovia prijímajú všetky svoje povinnosti, pasívni len prizerajú a mlčia.

OTEC je prvým priateľom dieťaťa. Predstav si otca, ako sedí oproti tebe, aké má držanie tela, ako vyzerá, aký má základný dojem na človeka ako takého, ako pôsobí na teba - je to hnev, únava, temprerament, kľud, netrpezlivosť? Skús nájsť aspoň tri veci, teda rysy, ktoré na tvojom otcovi je možné obdivovať a tri veci, ktoré ťa na otcovi rozčuľujú a samozrejme pritom si všimnúť, ktoré z týchto vlastností sú v tebe, ako dôverne ste spojení, teda ako sa na seba podobáte.

Otec bol tvojim prvým priateľom od narodenia, mal si ho rád a on mal rád teba, bol ti vzorom - z toho dôvodu je dosť dobre možné, že sa ku svojim priateľom pravdepodobne chováš rovnako, ako sa on choval k tebe. Aby sa človek našiel, musí mať jasno v prvých základných vzťahoch so svojim prvým priateľom - otcom.

Aj zlý príklad otca je príkladom a dieťa môže pochopiť, akým nechce byť (pri otcovi, ktorý nie je aktívny) s plnou zodpovednosťou za svoje otcovstvo. Pokiaľ dieťa nemá dobrý vzor a vedenie, v krízových situáciách života koná na základe toho, čo získal v detstve od svojho prvého priateľa, teda otca, pretože to má zafixované vo svojom podvedomí a nemusí si to vonkoncom uvedomovať.

I priateľstvo má rôzne podoby a v priateľstve sa môže človek prejavovať rôzne ako napríklad: môže byť človek arogantný, ostýchavý, úprimný, pózer, intrigán, koketný, môže byť vodcovská sila, ale môže sa dať ťahať a ovládať a pod. I v tomto smere musí mať človek sám v sebe jasno, aby vedel, hlavne aby si uvedomoval a naplno uvedomil, aký je jeho vzťah k priateľstvu a priateľom.

To čo opisujem je základná potreba človeka mať vyrovnané účty s minulosťou tak, že si naplno uvedomuje čo v ňom je zakorenené z detstva a čo získal vlastným životom v dospelom veku (skúsenosťou a pochopením).  Tak je totiž možné podvedomé, podvedomo získané v detstve  "preprogramovať" na vedomé a sebou tvorivé.

V detstve sa malý človiečik učí byť svojim vlastným otcom a priateľom sám seba a práve vzťah s otcom rozhoduje o tom, či dieťa dokáže byť samé sebou, osobnosťou a "vyjadriť svoje srdce", alebo sa bude snažiť predvádzať, súťažiť, okúzľovať svoje okolie, tešiť, švindľovať, zvádzať, negovať, ničiť a pod., aby dosiahlo "uznanie". Tu ide o FAKT, že dieťa matkinu lásku prosto MÁ, ale otcovu lásku si musí "ZASLÚŽIŤ", lebo OTEC JE SKRÁTKA VYBERAVEJŠÍ na rozdiel od matky. Tak to prosto je, je to holý fakt života, či si to niekto uvedomuje alebo nie.Je prirodzené, že muži hrajú otcovskú rolu a ženy materskú, ale sám tento fakt nikomu nezaručuje a ani nie je zárukou úspešnej výchovy, keďže i vlastní rodičia zlyhávajú a naopak pestúni či adoptívni rodičia môžu vychovať deti s neporušenými inštinktmi Rovnako tak, ako rodičia, či jeden rodič, ktorí samí trpeli, ale vďaka vedomému prístupu a oddanosti boli a sú schopní vedomého rodičovstva a tak vychovajú deti so zachovanými inštinktmi.

Pokiaľ sa otec nevedel správať a chovať k vlastnému synovi, nevedel ani, aký vzťah má nadviazať s inými ľuďmi. Vzdialený a neprítomný otec je vzdialený a neprítomný aj v iných vzťahoch. Musí prosto analyzovať, lebo vzťahy nevníma "inštinktívne" – "musí sa rozhodnúť" – čo a ako má cítiť, doslova si musí urobiť zoznam dobrých a špatných vlastností ľudí, aby mohol určiť, či sa s nimi stýkať. Neodváži sa byť spontánny, lebo mu nedostatok sebadôvery bráni primerane zareagovať a prijať niekoho takého, akým je.

Je mnoho ľudí s nevyvinutým otcovským inštinktom, ktorí doslova „konštruujú krycie vzorce“ a veľmi dbajú na tituly, diplomy, majetok, prestíž, postavenie. Im peniaze slúžia na to, aby získali vplyv, autoritu a lásku. Voči ľuďom si osvojili určitú "pózu" a stratégiu bez nadväzovania skutočných vzťahov, do ktorých by sa aktívne zapojili vlastným srdcom a dušou. Človek bez inštinktu pre vzťahy je pri akomkoľvek stretnutí či v práci a pri zábave celý nesvoj, cíti sa trápne, falošne a možno je aj tak potichu zúfalý. Inak, v manželstve môže otcovskú rolu do určitej miery nahradiť i matka, keď sa deťom plne venuje a keď má v sebe silný otcovský inštinkt – podotknem, že rovnako majú i mnohí muži silný materský inštinkt – a môže deťom poskytnúť to, čo matky s nedostatočne vyvinutým otcovským inštinktom nevedia a ani nemôžu.

Nuž a potom je to tak, že priatelia sa vlastne stávajú „maskovaní otcovia“, lebo... pokiaľ otec dával to, čo dieťa potrebovalo  a odpovedal dieťaťu svojim srdcom, varoval dieťa, dodával mu odvahu, TAK... svet dieťaťu nastavuje priateľskú tvár a dieťa i v dospelosti vie byť priateľom. Keď tu bol otec pre dieťa, tak aj dieťa už inštinktívne vie byť tu a ako tu má byť prítomné pre iných. Toto sú maximálne dôležité veci pre človeka, aby mohol byť sám sebou, čiže musí mať jasno vo vzťahoch s otcom, matkou a súrodencami.

A je zaujímavé v duchu si prebrať svoje priateľstvá, priateľov, známych... a to preto, aby sa niečomu naučil alebo on aby niečomu naučil ich. Stačia k tomu v sebe položené jednoduché otázky a odpovede:

Kto ma oživuje? Ako? A prečo?

Kto ma vysáva z energie? Ako? A prečo?

Komu sa vyhýbam? Ako? A prečo?

Čo odomňa chce? Čo chcem ja od neho? Ako? A prečo?

Ku komu sa upínam? Ako? A prečo? Atď. Po takýchto otázkach a odpovediach a prehodnotení, následnom pochopení a hlavne uvedomení si sa stanú vzťahy s otcom, matkou, súrodencami i priateľmi BOLI naplno pochopené a od tejto chvíle už len SÚ a BUDÚ MOJE. A to predpovedá už len dynamické, premenné a vitálne vzťahy, čiže „SÚ“. Boh ma obdaroval dobrými priateľmi vďaka priamosti a úprimnosti od srdca k srdcu a mnohé veci zabolia i dlhšie bolia, ale veď o tom predsa priateľstvo je. Od priateľa priamosť a otvorenosť tak nebolí, lebo priateľ nechce raniť, ale chce "budiť", prebúdzať k zdokonaľovaniu osobnosti a vieme predsa, že zdokonaľovanie vedie k plnosti života i vzťahov, k múdrosti a k Bohu.

Jedna pani mi pred mnohými rokmi povedala (napíšem svojimi slovami, necitujem): Nemám rada, keď mi niekto vidí na dno duše, neznesiem to, lebo musím mať predsa svoje tajomstvá o ktorých nikto, okrem mňa, nesmie vedieť.“Pred tými mnohými rokmi som jej odpovedala, že čistá duša nepotrebuje mať žiadne tajomstvá, lebo nič na svete nie je také tajné, aby sa neprezvedelo a nič tak skryté, aby sa neodhalilo (z Biblie). To, čo sa tají a o čom sa nehovorí, to sa prejaví v konaní človeka počas života a to, čo jeden človek skrýva v seba ako tajomstvo, to iný človek na inom konci (ulice, dediny, mesta, štátu, svetadielu) vytrúbi zo strechy domu“. Tak akéže to má mať človek tajomstvá? Podľa mňa ani nešlo uvedenej panej o tajomstvá ako také, ale o hranie sa na tajomnú...

Život je posvätný

Život je posvätný, žiť svoj život je umenie a človek sa stáva „svätým hercom“, keď jeho hra vychádza zo srdca a duše, nie z ega. Apropo, ego. Silné ego bráni v sebarealizácii, bráni vo vyjadrovaní seba samého svojim štýlom a s radosťou doslova oslavovať to, kým človek v skutočnosti je. Na dôvažok, ego priamo neguje schopnosť byť, milovať, poznať, vidieť atď. Ego je záležitosťou "hlavy", ego je psychickým pancierom obranného systému, obklopujúcim zraniteľnú podstatu človeka. Asi tak by sa to dalo vyjadriť. Sebakontrolou, sebaovládaním je možné určiť kým vlastne človek SKUTOČNE JE a NIE JE. Keď sa človek o sebe dozvie KÝM NIE JE, môže byť TÝM,KÝM JE, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou TEN, KÝM človek NIE JE, JE práve TEN, ZA KOHO SA človek POVAŽUJE a chce považovať (?).

Dobrá rada na záver:

Treba prijať FAKT ŽIVOTA: EGO reaguje (pýcha, nadutosť, namyslenosť atď.), ale DUŠA odpovedá! Jednoducho povedané, keď človeka niečo vytočí, ZAREAGUJE EGO, no človek sa nezžije s tým, ale odpovie dušou. Duša človeka má odpovedať a má dať odpoveď na reakciu ega. A duša človeka je predsa nevinná, čistá, skromná, nezávislá, odvážna, dobrá, triezvo posudzuje. Nie vypľuť jedovatú slinu "dotknutého ega", ale vypustiť zo svojej duše von DOBRO, lebo to je pravá podstata dobrého človeka. Treba sa naučiť a zvyknúť si hovoriť: "Pokiaľ by som nemal dušu, tak ti poviem, že si hajzel, potkan, svrab, no keďže mám dušu, vidím, že ti nie je dobre a pľuješ okolo seba jedovaté sliny, je mi ťa ľúto, ale s tebou pľuvať jedovaté sliny nemôžem a ani nechcem."

Tak sa dá pre začiatok dušou človeka odrážať útok a reakcia ega. „Osobnosť človeka nereaguje, na osobnosť človeka reagujú iní“, osobnosť má sebakontrolu a uvedomuje si svoje ego i dušu, preto nereaguje na ego iného, kto chce uraziť, ponížiť, raniť). Odpovie mu duša nevinná, čistá a kľudne, bez urážky, dobrým slovom vráti späť urážky toho druhého ega a pokiaľ ten druhý má takisto dušu, pochopí. Pokiaľ však u neho prevažuje ego, hnevá sa ďalej a pľuje ďalej svoje jedovaté, žlčové sliny, no vtedy už nie je žiadnej pochybnosti o tom, že to je problém toho druhého a nie môj. Takto sa človek dozvie o iných, čo u nich prevažuje a čo je na prvom mieste ich charakteru, inštinktov, či ego alebo duša. A preto, človek, radšej maj dušu na dlani, veď kto má dušu na dlani je síce zraniteľný a dáva seba samého, svoju kožu „na trh“, (vydáva sa na milosť a nemilosť posmechu, poníženiu a pod.), no má zdravé sebavedomie a pokoru zároveň. Nezabúdajme, že NA ÚROVNI EGA SA V ŽIVOTE KONÁ NAJVIAC INTERAKCIÍ a duša môže odpovedať. Ego je dôležité tak, ako duša, no ide o schopnosť obracať negatívne na pozitívne a nedovolenie stotožňovať sa s egom, čiže rolami - úlohami, ktoré človek v spoločenstve ľudí hrá a čo je najhlavnejšie,uvedomovať si to, nestratiť sám seba v niektorej úlohe, v egu.

Tak možno v seba "preprogramovávať" svoj systém automatických reakcií, ktoré sú už nepotrebné a aj mnoho krát škodlivé, prosto nevhodné po vysporiadaní sa s minulosťou – otcom, matkou, súrodencami, rodinou. To čo v krátkosti opisujem je proces, ktorý možno do dieťaťa siať od útleho detstva tak, že sa mu to dostane do podvedomia, preto je dôležité priveľmi impulzívne dieťa krotiť a utiahnuté dieťa vyťahovať z ulity.

Objasniť si deficity z detstva je prvým krokom k sebe samému spolu s odpustením tým, ktorí dieťaťu ublížili, teda dieťaťu stále žijúcom už v dospelom človeku, to dieťa totiž v človeku stále žije. (Všetko čo som sa naučila o živote sa dá povedať tromi jednoduchými slovami: „ŽIVOT IDE ĎALEJ!“ (Cezmín)

11.11.2006

Dostala som list od prostredného syna

Listy, ktoré mnohí poznajú a ktoré sa hromadne rozosielajú, ale...keď sa s textom stotožňuje ktosi Vám srdcu blízky a s úprimnosťou v srdci Vám ich pošle s doprovodným textom a pozdravom, potom to, čo sa len automaticky a hromadne rozosiela nadobúda plnší obsah, čím oslovuje do duše a srdca...

Mami, neposielam preto, lebo treba, ale preto, lebo je to pekné...

Aby si si uvedomil cenu sestry - spýtaj sa niekoho, kto ju nemá.
Aby si si uvedomil cenu 10. rokov - spýtaj sa práve rozvedeného manželského páru.
Aby si si uvedomil cenu 4. rokov - spýtaj sa maturanta.
Aby si si uvedomil cenu jedného roka - spýtaj sa študenta, ktorý prepadol pri ročníkovej skúške.
Aby si si uvedomil cenu 9. mesiacov - spýtaj sa matky, ktorá nosila dieťa, ktoré sa narodilo mŕtve.
Aby si si uvedomil cenu jedného týždňa - spýtaj sa človeka, ktorý týždeň prežil v kóme.
Aby si si uvedomil cenu jednej minúty - spýtaj sa človeka, ktorý zmeškal vlak, autobus, lietadlo.
Aby si si uvedomil cenu jednej sekundy - spýtaj sa človeka, ktorý prežil autonehodu.
Aby si si uvedomil cenu priateľa, alebo člena rodiny - nesnaž sa ho stratiť.

ČAS na nikoho NEČAKÁ. Váž si každú chvíľu, ktorú máš. Budeš si ju vážiť ešte viac, ak ju budeš prežívať s niekým výnimočným. Nikto z nás nevie, kedy príde čas jeho odchodu a na všetko už bude neskoro.
Pôvod tohto listu nie je známy, ale prináša šťastie každému, kto ho pošle ďalej. Nenechávaj si ho pre seba. Pošli ho svojim priateľom a rodine, ktorým praješ šťastie.

Pamätaj, DRŽ SA PEVNE VŠETKÝCH, KTORÝCH MILUJEŠ. A pamätaj, že ten, kto Ti toto poslal, Ti praje šťastie viac, ako si myslíš... (Tvoj syn)

(11.11.2006)

Slohová práca v ZŠ o svojom ockovi - rádioamatérovi. (Osnova: Ocko je všestranný, vhodný pre každú dobu. Ockova šikovnosť. Opis postavy. Zábavný typ človeka. Ockové vzdelanie a záľuby. Skúsenosti s okolím. Povaha. Neprajníctvo môže byť veľkou pekážkou. Ocko je pre mňa vzor číslo jedna.)

Aký je môj ocko

Môj ocko patrí k tej skupine ľudí, ktorá nechce životom len tak prejsť, ale ho chce prežiť užitočne. Je jednoduchý a skromný človek 21.storočia a určite by sa nestratil ani v 4.storočí pred našim letopočtom alebo v 25. storočí, ktoré nás ešte len čaká. Po rodovom a druhovom označení by mal mať aj typové označenie „goláš“. Ľudia, ktorí ho poznajú o ňom hovoria, že má zlaté ruky a nervy. Dokazuje to nielen svojim postojom k práci, ale aj vzťahom k nám, priateľom a ľuďom.

Je stredná postava, čierne kučeravé vlasy, zelené oči ukryté za okuliarmi a pevné svaly na rukách i nohách – taká je charakteristika po fyzickej stránke. Veľmi sa mi páči.

Po psychickej stránke je to húževnatý, odolný človek, ktorého len tak niekto neodradí ísť za svojim cieľom. Keby som ho mala hodnotiť podľa kritérií „Reality show“ manželov Mojsejovcov, určite by z poslednej dvanástky nevypadol. Ľahko sa zaradí do kolektívu, je veľmi spoločenský, ale aj náročný a sebakritický. Určite by uvaril, vypral, stanovil pravidlá spolunažívania a všetkých by zabavil tak, až by ich boleli bruchá od smiechu. Keď sa takto „odtrhne“ doma a ešte aj s maminou, bolia brušká sestru i mňa alebo „nešťastníka“, ktorý je u nás na návšteve. Dedko napríklad vraví, že u nás na návšteve sa vždy nabije obrovskou energiou a aspoň o polovicu omladne. Zábavnú atmosféru šíri ocko nielen okolo seba, ale aj v éteri. Je totiž rádioamatérom prvej triedy. Keď spustí svoje vtipy, veselé pesničky, ktoré aj sám zahrá, tak sa po pásmach smejú Česi, Rusi, Nemci, Mongoli. Je jednoducho „popstar“. Nepreháňam ani trochu. Jeho šikovnosť, precíznosť, usilovnosť pri práci je podložená aj vzdelaním. Absolvoval vysokú školu. Mnohí o ňom hovoria, že sa vie veľa nielen naučiť, ale vie veľa aj naučiť iných. Neustále sa zaujíma o vývoj vo svete, o rozvoj techniky, o všetko nové. Najviac sa však zaujíma o maminu a samozrejme nás, deti. Obdivujem ho. Niekedy sme aj neznesiteľní a on to všetko vydrží, vysvetlí nám správny prístup k príbuzným, k okoliu, k životu. Dúfam, že aj ja si nájdem takého pozorného a úžasného manžela.

Ocko má rád prírodu, hudbu, knihy a spravodlivosť. Tú očakáva aj od iných. V posledných rokoch sa však veľa krát presvedčil, že za dobré človek nemusí vždy čakať dobré. Sklamali ho niektorí „tiežkamaráti“ z doby, keď on bol ten, kto rozkazoval, určoval vývoj firmy, osud pracovníkov. Keďže je elektronik analytik, pracoval na technických postoch. Hoci je veľmi vzdelaný, nie je namyslený a žiadnej práci sa nebráni. Je to človek veľmi otvorený, dobrého a veľkého srdca. Je veľmi prísny, hlavne na seba. Niektorí ľudia si myslia, že prísnosť, nemennosť jeho rozhodnutí a to, že len málo kedy dá človeku, ktorý ho po určitej stránke sklamal, aj šancu úplne to napraviť, vymazať, sú podľa niektorých ľudí jeho zlé vlastnosti. Ja však viem, že ocko to s ľuďmi mieni dobre, praje si pokoj pre všetkých a občas mu je smutno z toho, že ľudia 21.storočia tak ťažko chápu, že stačí len málo a svet by bol krajší a lepší. Jeho celoživotné krédo znie: „Keď môžem, pomôžem“. Svojim správaním, postojom k životu a jeho prekážkam ma už veľa naučil.

Aj on však nie je bez chýb a tak ako každý baran, je tvrdohlavý. Pozná však svoje hranice a za omyly sa dokáže ospravedlniť. Ocko sa snaží šíriť okolo seba radosť a pohodu. Čo mu však nie je vždy umožnené. Ľudská závisť niekedy nepozná hraníc a aj Július Tuwin už povedal: „Úspech je niečo, čo ti priatelia nikdy neodpustia“. A keby len tí... Ockovi ale stačí, že dokáže dosiahnuť a zrealizovať to, o čo má záujem, že vďaka tomu dosiahne duševné uspokojenie. Iným sa nepotrebuje chváliť, ani dokazovať svoje vedomosti. Stále je pre mňa najlepším ockom, akého som pri narodení mohla dostať. Budem raz ako on.

MÚDROSTI PREDKOV

Učíš sa preto, aby si zistil, že nič nevieš.

Ľudská myseľ je schopná bleskovo pochopiť zlo. V každom, kto pácha nejaký zlý skutok, je istá dávka nevinnosti a sebaklamu. Pokladá svoj čin za takú hroznú vec, ktorá by iného človeka ani nenapadla a ktorá je pre ostatných prosto nepochopiteľná. Je to však omyl! Zlo nie je pre človeka záhadou, záhadou je práve láska.

Žiaden problém nie je tak malý, aby vám neprerástol cez hlavu. Riešenie problému pravdepodobne spočíva v nájdení riešenia, ale to je vždy problém...

Aj to najväčšie zlo má svoj malý začiatok.

Čo je stálym neduhom a každej doby (nielen dneška) u človeka, ľudí a ľudstva?

Mahátma Gándhí povedal o tom nadčasovú múdrosť:

Bohatstvo bez práce.

Radovánky bez svedomia.

Poznanie bez charakteru.

Veda bez ľudskosti.

Obchod bez morálky.

Pobožnosť bez obetovania.

Politika bez chrbtovej kosti.

Keď hovoríš k Bohu, tak sa modlíš.

Keď hovorí Boh k tebe, tak trpíš schizofréniou.

Keď konáš dobro, vyvaruj sa hlasitosti. Keď konáš zlo, vyvaruj sa vedomia samého seba.

Pesimizmus je prosto schopnosť predvídať zlé veci.

Boj s klebetou sa nedá vyhrať, nanajvýš sa dá prežiť.

U žien je všetko srdce, dokonca i hlava.

Žena je ako košeľa, až keď ju máš zistíš, aké je „číslo“.

Manželstvo nie je slovo, je to rozsudok – kým prídeš na rad, zmenia sa pravidlá.

Zniesť sám seba zo sveta môže byť najťažšia vec na tomto svete a vo vesmíre.

Život je ako bomboniéra, nikdy nevieš, aký kúsok sa ti ujde.

Všetko čo sa dá zaplatiť peniazmi, je lacné.

 Drobné rady starej matere

Škvrny od sviečky alebo pečatného vosku odstraňujeme tak, že vosk olúpeme, látku dáme medzi dva pijavé papiere a prehladíme horúcou žehličkou. Papier niekoľkokrát vymeníme. Po farebnej sviečke zostane niekedy tmavá škvrna, ktorú odstránime perchlóroetylénom, benzínom alebo vypratím v horúcom saponátovom roztoku.

Čerstvé škvrny od olejových farieb vytrieme terpentínom alebo perchlóretylénom a vyperieme v mydlovej vode.

Čerstvé mastné škvrny hneď posypeme škrobovou múčkou a necháme posypané až 8-10 hodín. Potom múčku odstránime a prášok ktorý zostal vykefujeme.

Škvrny od rajčinovej omáčky a rajčín odstránime octovou vodou.

Škvrny od sadzí môžeme za sucha vyčistiť chloridom uhličitým.

Strieborné predmety leštíme bavlnenou handrou a jedlou sódou bicarbónou alebo handričkou namočenou v liehu.

Čerstvé škvrny od moču odstránime namočením do teplého roztoku kyseliny citrónovej, necháme 5 minút pôsobiť a potom ich vyčistíme liehom. Napokon vyperieme vodou, môžeme aj octovou a napokon vo vode s niekoľkými kvapkami čpavku. Nakoniec vo vode so saponátom.

Škvrny od čerstvej krvi hneď vyperieme v studenej vode, do ktorej pridáme väčšie množstvo soli, aby sa krv na vlákne nevyzrážala. Na ich odstránenie môžeme tiež použiť čpavkovú vodu.

Ako leštidlo na striebro možno použiť aj popol z fajky, cigár a cigariet pomiešaný s citrónovou šťavou. Po očistení predmety opláchneme a dosucha vyleštíme.

Všetky krištáľové predmety sa budú opäť lesknúť, keď do vody na umývanie pridáme niekoľko kvapiek čpavku a trochu octu do vody na opláchnutie.

Drobné krištáľové predmety občas očistíme deväťdesiatpercentným liehom.

Silne matné striebro opäť nadobudne lesk, keď ho ponoríme do kyslého mlieka, osušíme a vyleštíme bavlnenou tkaninou.

Tmavé plstené klobúky čistíme svetlou handričkou namáčanou v roztoku 10 dielov liehu a 1 diel čpavku. Vyčistené miesta vytrieme dosucha. Klobúk sa nesmie namáčať, len po povrchu pretierať. Obyčajne čistíme striešku alebo premastené miesta. Prepotené a vyblednuté miesta však už ničím neodstránime.
Prameň: Drobné rady starej matere sú z pamätí starých mám obcí H. Chlebany a V. Bedzany.

Slovenské príslovia v odbornom jazyku:

Kinetická energia eroticky motivovaného vzťahu môže byť použitá k transportu veľkých geologických útvarov. (Láska hory prenáša)

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou už saturovanou, je blokovaný. (Sýty hladnému neverí)

Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimálnu úroveň hlasitosti, spôsobuje eróziu vrstvy hornín, uložených pozdĺž jej trajektórie. (Ticha voda brehy myje)

Akustické vlny, šíriace sa zo zdroja v ľudskom hrdle, sa odrazia od bariéry geologického pôvodu so silou adekvátnou k pôvodnému impulzu. (Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva)

V závode na spracovanie obilia, riadenom nadprirodzenou bytosťou, je nízka produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou. (Božie mlyny melú pomaly, ale isto)

Vtip o Dežovi: „Panenka Mária!“

Pýtajú sa Deža:

-„Kde si bol tak dlho?“

-„Ále, oženil som sa“- hovorí Dežo.

-„A čo, ženu máš peknú?“

-„Nó ludá ju prirovnávajú k Panenke Márii.“

-„A čo, fotku máš? Máš jej fotku?“

-„Ále mám, co by som nemieu.“  Dežo vytiahne fotku, ukáže a ten chlapík si ju pozerá s hnusom vykríknuc:

-„Panenka Mária!“

Vinšujem vám týmto slávne svátky, Krista Pána narození,

Aby vám dal Pán Boh zdravá, Šťastné božské požehnání

A po smrti království nebeské obsáhnuť.(Nová Ves nad Váhom)

Šťastlivé a veselé svátky, aby bolo mlieka plné látky,

aby dal Pán Boh dobrého zdravía po smrci království nebeské. (Stará Turá)

 

Rok Nový zas nám prišiel, preto, ó, večná dobroto,

chráň nás i roku tohto, prispor nám všeho dobrého,

a zbav nás všeho zlého. (Z Uhrovca )

 

Jedna dzjevka vodu njesla a ta voda neni čista – Napadauo prachu, liscia.

Že sa nam narodziu Noví rok.(Z Východnej)

 

Vincujem vam vincujem, na to bože narodzene, že by še mohli dočekať

druheho Božeho narodzeňa, pri šťasťju, pri zdraviu,  pri dobrom pokoju.

Aby ste mali teľo hojnosti, keľo je na tej kozine košči. (Z Veľkej Lesnej)

Vinšujem vám tento Nový rok, aby vám padov z pece bok a z povala hrada,

aby sa dobre vydala vaša dievka mladá.(Horné Chlebany)

 

Dobrý deň vinšujem! Ako sa máte? Nesiem vám novinu, šetci počúvajte!

V mestečku Betleme vykvitov z ruže kvet a to bov Pán Kristus, čo nám vykúpev svet.

Vinšujem vám šťasné vianočné sviatky, aby vám dav Pán Boh zdravia, šťastia,

hojného Bošského požehnania a po smrti královstvo nebeské obsiahnuť.(Veľké Bedzany)

 

Či tu neboua Anežka Vražbová? Neboua, neboua, ale príde, keď jej na um CB zíde!

Čas radosti, veselosti na sviatu Viliju, kde sa dve – tri ženy zídu priam pálenku piju.

Ja som malá, maličička, posuali ma mamička, že by ste mi dačuo dali do fertušky naviazali.

Do fertušky kouačik a do rušky turačik.

Ja som maly, maličičky, pýtam sebe do kapsičky, kus kouača, kus kabača, prinesiem van jutro ftača.

A to ftača uleteuo, neviem kde sa vam podeuo.(Od troch milovníkov z oblasti Važca)

Ja som malý neveličký, pýtam si ja do kapsičky,

kus koláča, kus mrváča, vypustím vám z kapsy vtáča.

A ak sa vám babka Kosačka nelúbi, vypustím vám tri holuby.( Liptovské Sliače)

 

Ja som malý do povaly, vypil by som, keby dali.

Pálenčičky do skleničky a koláčik do kapsičky,

ešte k tomu babka, na chrbát lopatka.(Z Kokavy nad Rimavicou)

Vinšujem vám títo nastavajíce sviatky, v hojnom Božskom požehnaní,

aby vám dal Pánboh šťastia, Na poli úrod, v chyži veselia

a vám všetkým dobrýho zdravia. (Ladzany)

 

Aňjeliky roztrúbili chýr veliký, že Kristus Pán z neba stúpil,

šecko ľudstvo by vykúpil, zarmúcených rozveselil, dary lásky štedre delil.

K aňjelikom sa ja drúžim,  za Ježiškom srcom túžim, ktorý vo vianočnej dobe dary lásky dá chudobe.( Z Dačovho Lomu)

Vinšujem, vinšujem na toho Krista Pána narodenie,

aby ste mohli tie rôčky dočkati hojnejšie, spokojnejšie, ako ste dočkali.

Na poli úrodu, vo dvore príplodu  a v chyži lásku, svornosť, spokojnosť. Sláva Isusu Kristu. (Z Telgártu)

Ja som mali ziacik, spievam ako ptacik, keď mi ňic ňedaťe, dluho ma ňebavťe,

vezmite lopatku a mňa po zatku, ci ti stupas na Zavatku? ( Odpoveď: Možno tam raz prídem za vami. A.V.) (Závadka)

 

Nah nás pánboh živí, dokiaľ budú slivy, a keď budú čerešne, trebárs nech vás čert vezme(Z Liptova)

 

Vinšujem vám ščastlivy Novi rok, žeby vám odpadnul z peci bok,

a z kozuba rúra, žeby vaša dziefka bola hrubá.

Vinšujem, vinšujem, na peci pálenku čujem, a vinšovac neprestanem, kým palenku nedostanem. (Z Batizoviec)

 

Do Bog sčenšče, na sčenšče, na tento tu Novi rok. Vinsujem vom zdrovio, sčenščo po celi rok.

Hojnošči, pilnošči, džientok okvitošči, na džetuskaf počešeňe a dušne spúaseňe. (Zo Skalitého)

Dneská je prvý deň v roku prišiel som vám zavinšovať trochu,

aby ste mali šťastia, zdravia stáleho a mešteka nikdy prázdneho. (Liptovské Sliače)

 

Vinšujem vám mecu konopí, mecu repy, záčinok púčkov, plevienec detí! (Vierka, ďakujem!) (Sučany-Turiec)

Vinšujem vám šťastlivý tento Nový rok, že nám dal Boh starý prežiť a nového sa dožiť. (Bardejov)

Vinšujem smele všetkým vesele: sedliakom vrece, plné na plece,

pastierom kaše a kravkám paše: sviniam žaludu, že tučné budú.(Oblasť Gemera)

 

Nový rok nám nastal všetci sa radujme a tomu starému pekne zaďakujme.

Ďakujeme tebe i ty ročku starý, že sme ťa prežili vo šťastí vo zdraví.

Po prve vinšujem panu gazdičkovi, aby on bol zdraví celý roček nový.

Po druhe vinšujem aj pani gazdinke, aby bola zdrava po cely roček novy.

Po trete vinšujem aj tam vašim detkam,  aby boli zdrave cely roček novy.

Po štvrte vinšujem aj statku na roli, aby ho Pánbožko zachoval od škody,

od veľkej nehody. Panenka Mária buď im na pomoci. (Oravská Lesná)

 

Veľavážení priatelia, milí a úprimní boží ctitelia!

Podľa zvyku kresťanského dnes do príbytku vašeho

prichádzame v dôvernosti želať vašej ctižiadosti.

A preto vám vinšujeme, všetko zo srdca prajeme,

aby ste v budúcom roku šťastní boli v každom kroku.

Nech vás Pán Boh posilňuje v zdraví, vašej dobrote, by ste mali pokoj,

radosť vo svojom živote.

A tak nech vás požehnáva svätá milosť božia, by ste mali komory vždycky plné zbožia.

Taktiež zemiakov plné pivnice, v maštali tučné kravy a jalovice.

Odvráť, Bože, odvráť biedu, nedostatky, by ste nezažili v dome  žiadne zmätky,

by ste vychovali zdatné deťúrence, v kurínoch husi, sliepky a kurence,

tučného brava vo vašom chlievku, by ste mali mäsko i chutnú polievku.

Ešte máme dodať nejaké slovíčka. A keď toto riadne zachováte,

iste si poviete, že biedy nemáte. (Žitná Radiša)

 

Zaspal bača na salaši, prišli k nemu tra juhasi, stávaj hore bača náš, narodil sa Kristus Pán.

Aj my sme prišli ku tebe, volal nás anjel z nebe, že sa Kristus narodil, celý svet vyslobodil.(Zo Starých Hôr)

 

Vinšujem, vinšujem to Božie narodenie, aby ste mohli hojnejšie a pokojnejšie rôčky dočkať:

z lesa žírnosť, z poľa pilnosť, od Boha lásku, od susedy prajnosť a vždy všetkého hojnosť.(Zo Zemplínskej oblasti)

Radosť, radosť veliká: vidíme z Boha človeka, v meste Betléme Júdskom, narodil sa v tele lidskom.

Panna Mária čistá porodila Pána Krista. Pri jeho slávnom narodzení anjéle spievali.

Aj my tak spievajme a Pána Boha vítajme: Vitaj Pane, vitaj krále, čo učiníš nech sa stane.

Neprestanem ťa chváliti,  počím ma bude Boh živiti. (Z Detvy)

Rok nový spokojný, šťastlivý a hojný, na tele, na duši, daj, Pane Ježiši.

Po smrti nás priveď do nebeskej ríši! My vám to zvestujeme, šťastné sviatky vinšujeme! (Zvolenská oblasť)

ZÁKON O RODINE

V dnešnej dobe je naozaj nevyhnutnosťou vyznať sa aspoň zčasti v zákonoch a sledovať zmeny v legislatíve, keď chce mať jasno v právach a povinnostiach voči svojej najbližšej rodine. K tomu nám slúži najmä internet, aby sme mali rýchle informácie a mohli si ich preštudovať. Veď je ešte stálo dosť tých, pre ktorých je azda jedinou znalosťou, že donesú domov výplatu a tým to pre nich hasne. prečítajte si v zbierke:   Zákon o rodine , aby ste boli v obraze o tom, o čom všetkom treba vedieť, resp. s čím všetkým treba byť oboznámený. 

Ako rieši Zákon o rodine výživné...

Národná rada Slovenskej republiky 20. januára opäť schválila nový Zákon o rodine, ktorý jej koncom minulého roka vrátil prezident Ivan Gašparovič. Jeho pripomienky poslanci neakceptovali. Aj napriek jeho druhému vetu nadobudne účinnosť nový zákon už čo nevidieť uverejnením v Zbierke zákonov (okrem niektorých častí). V prílohe Občiansky servis postupne zverejňujeme jeho úplné znenie, minule sme sa venovali druhej polovici Druhej časti, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o dieťa, poručníctvom a opatrovníctvom. Teraz sa budeme venovať Tretej časti zákona, ktorá upravuje problematiku výživného. Na budúcu stredu ukončíme informovanie o zákone Štvrtou časťou - Určenie rodičovstva a osvojenie.

Výživné na dieťa

Najdôležitejšou novinkou vo výživnom je toľko diskutovaná problematika určovania výživného súdom. Ten mohol doteraz určovať výživné ľubovoľne, čo v mnohých prípadoch spôsobovalo kontroverzie. Nový zákon stanovuje pevnú minimálnu sumu výživného na dieťa - 30 percent životného minima, čo je v súčasnosti zhruba 624 korún (životné minimum na nezaopatrené dieťa je 2080 Sk).
Zákon pamätá aj na prípadné špekulácie rodiča podnikateľa, pre ktorého je výhodnejšie nepreukázať súdu svoje majetkové pomery. V takom prípade sa za jeho čistý mesačný príjem automaticky považuje dvadsaťnásobok životného minima (91 600 Sk - výška životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je 4580 Sk, tá sa mení vždy k 1. 7. bežného kalendárneho roka).
Solventní rodičia majú povinnosť zabezpečiť pre svoje dieťa takú životnú úroveň ako majú sami. Súd im môže určiť navyše aj pri určovaní výšky výživného nariadiť časť z neho odvádzať ako "tvorbu úspor" na osobitný účet dieťaťa. Ten založí rodič, ktorému bolo zverené do osobnej starostlivosti. O nakladaní s týmito financiami rozhoduje súd.
Ak má platiteľ výživného nepravidelné príjmy (sezónne zamestnanie, podnikanie), môže súd využiť tzv. tezauráciu výživného, teda povinnosť zložiť peniaze na výživné dopredu. Ide o prípady, keď na seba berie rodič neprimerané majetkové riziká a hrozí, že by výživa dieťaťa nebola v budúcnosti riadne zabezpečená.
Ďalšie druhy výživného
Okrem povinnosti rodičov platiť výživné na dieťa upravuje nový zákon o rodine aj ďalšie druhy výživného:
a) vyživovacia povinnosť detí voči rodičom
b) vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
c) vyživovacia povinnosť medzi manželmi
d) príspevok na výživu rozvedeného manžela
e) príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
Súvisiace zmeny od 1. januára
S Treťou časťou nového Zákona o rodine, ktorý upravuje výživné, súvisí aj od 1. januára platný zákon o náhradnom výživnom. To poskytne štát na dieťa za rodiča, ktorý si neplní povinnosť platiť súdom určené "alimenty" alebo ich časť. Vyplácať ho bude mesiac pozadu príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vtedy, keď rodič neplatí minimálne tri mesiace. Zároveň na neplatiča podá trestné oznámenie za zanedbanie vyživovacej povinnosti a bude od neho vymáhať tieto peniaze s 25-percentným penále.
Náhradné výživné sa poskytne najviac do výšky 1,2-násobku životného minima dieťaťa (2496 Sk). Nárok naň bude mať rodič, starajúci sa o dieťa, ak čistý príjem rodiny nepresiahne 2,2-násobok súm životného minima. V prípade rodiča s jedným dieťaťom ide o príjem nepresahujúci 14 652 Sk.
Od januára sa sprísnili aj tresty pre rodičov, ktorí sa vyhýbajú plateniu výživného z nedbanlivosti z jedného až na dva roky, za úmyselné neplatenie dokonca až na tri roky. Ak sa tohto trestného činu dopustí opakovane alebo neplatením vystaví dieťa nebezpečenstvu núdze, môže sa do väzenia dostať až na päť rokov. Do konca minulého roku mohol byť nezodpovedný rodič trestne stíhaný len vtedy, ak neplatil výživné tri mesiace po sebe. Teraz sa už súdu nevyhne, keď nezaplatí aj časť výživného hociktoré tri mesiace v priebehu dvoch rokov.
Takisto sa znížila suma, ktorú nemožno neplatičovi ekzekvovať, z 1600 na 800 korún (ak je od neplatiča závislá iná osoba, navyšuje sa táto suma o 600 korún).
Exekútor môže siahnuť aj na sociálne dávky.

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, ktorá je od 1. júla 2005 vo výške 2 150 Sk mesačne. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti sa prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará a ak rodičia žijú spolu, ako sa ktorý stará o domácnosť.
Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
O výživnom pre maloleté deti môže súd rozhodovať aj bez návrhu, ale výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Výška náhradného výživného

Náhradné výživné sa podľa § 4 zákona poskytuje žiadateľovi vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vo výške súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa určené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení.
Životné minimum na nezaopatrené dieťa je s účinnosťou od 1. 9. 2004 vo výške 2 080 Sk mesačne, náhradné výživné sa teda poskytuje najviac vo výške 2 496 Sk.
Ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške nezaplateného výživného. Obmedzenie maximálnej výšky náhradného výživného týmto nie je dotknuté.

Keď právoplatným rozsudkom stanovenú vyživovaciu povinnosť povinný neplní včas a v plnej výške
Oprávnený má možnosť podať návrh na výkon rozhodnutia. Spísanie návrhu na exekúciu sa môže realizovať prostredníctvom ÚPSVaR, oddelenie SPOaSK, kde je aj zoznam súdnych exekútorov v meste.
Zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
§38, ods. 2
Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne neplní to, čo mu ukladá rozhodnutie.
§39 ods. 1
Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a dátovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva. K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul).
O všetkých náležitostiach takýchto úkonov Vás usmernia pracovníci odd. SPOaSK

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. (§ 8 Zákona č. 305/2005 Z.z.).

Právne predpisy na úseku sociálnych vecí a rodiny

• Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiace predpisy
• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
• Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
• Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.
• Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom.
• Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.
• Zákonník práce.
• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.).
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z.

Rodina a hmotná núdza
• Zákon č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom
• Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
• Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 236/1998 Z. z. o o zaopatrovacom príspevku v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 235/1998 Z. z. o o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení nesk. predpisov.

Zamestnanci pri výkone prác vo verejnom záujme
• Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
Cestovné náhrady
• Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
• Výška súm základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
• Výška stravného pri tuzemských pracovných cestách

Minimálna mzda
• Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Dôchodkové zabezpečenie Sociálne poistenie
• Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) § 85 a 88 Zákona o rodine.
2) § 41 ods. 2 a § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. § 274 Občianskeho súdneho poriadku.
3) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z.
6) § 12 Trestného poriadku.
7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.
8) § 65 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10) § 101 Zákona o rodine.

Vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon Čl. III nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z.,
Doterajší text § 278 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je polovica základnej sumy určenej podľa odseku 1.“.
V § 299 ods.1 sa slová „dávky sociálnej pomoci“ nahrádzajú slovami „dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.“.
Čl. IV
Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom sa dopĺňa takto:
V § 9 sa pripája nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Poskytnutím náhradného výživného príslušným orgánom, nie je dotknutá trestnoprávna zodpovednosť povinného podľa osobitného predpisuX).“.
Poznámka pod čiarou X) znie:
X) § 213 Trestného zákona.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
K Čl. IV
Navrhuje sa doplniť ustanovenie odseku 7 v § 9 zákona č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom, za účelom trestného stíhania osôb, za ktoré príslušný orgán poskytol náhradné výživné.

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Účelom navrhovanej novelizácie právnych predpisov je komplexne posilniť právo dieťaťa na výživné. Návrh zákona zvýši vymožiteľnosť práva v oblasti vymáhania výživného pre dieťa tým, že posilňuje všetky dostupné právne prostiedky, ktoré má oprávnený, resp. jeho zákonný zástupca k dispozícii.
Najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky v zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy SR, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti a keď je ohrozený ich zdravý vývin musí byť a aj je prioritou každej vyspelej spoločnosti.
K uvedenému zaväzuje Slovenskú republiku aj Dohovor o právach dieťaťa (uverejnený pod č. 104/1991 Zb.), ktorý v článku 3 zmluvné strany zaväzuje: „Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.“
Účelom novelizácie Trestného zákona je nanovo definovať ustanovenie § 213 (Zanedbanie povinnej výživy). V doterajšej praxi bolo bežné, že napriek trestnému činu podľa § 213 sa povinní často vyhýbali plneniu vyživovacej povinnosti. Doterajšie ustanovenie § 213 pre naplnenie znakov skutkovej podstaty vyžaduje neplnenie povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného „po dobu najmenej troch mesiacov“. Súčasný výklad pojmu „po dobu najmenej troch mesiacov“ znamená neplnenie si tejto povinnosti počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. Uvedené spôsobuje v praxi problémy najmä, ak povinný plní svoju povinnosť napríklad každý tretí mesiac alebo plní len čiastočne. V takomto prípade nemožno proti neplatičovi viesť úspešne trestné stíhanie.
Navrhuje sa zmeniť skutkovú podstatu trestného činu podľa ustanovenia § 213 tak, že trestným činom bude čo aj čiastočné neplnenie zákonnej povinnosti za tri mesiace, bez ohľadu na to či po sebe nasledujú alebo nie. Súčasne sa navrhuje zvýšiť trestné sadzby pri trestnom čine podľa § 213 Trestného zákona.
V novelizácii Trestného zákona sa dopĺňa nový odsek 2 v § 214 za účelom sprístupnenia účinnej ľútosti aj tým páchateľom, za ktorých poskytol orgán sociálnoprávnej ochrany (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) náhradu. Uhradením toho, čo orgán poskytol ako náhradu za výživné (náhradné výživné) zaniká trestná zodpovednosť páchateľa za podmienok v § 214 ods. 2.
V súvislosti s rekodifikáciou tresného práva na Slovensku je potrebné upozorniť, že účinnosť navrhovanej právnej úpravy je nevyhnutná k 1.1. 2005, najmä v dôsledku jej potrebnosti a nádväznosti na schválený zákon č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom. Pripravované rekodifikácie Trestného zákona a Trestného poriadku majú nadobudnúť účinnosť najskôr v polovici roku 2005, pričom reálnejší je neskorší termín 1.1.2006.
Účelom novelizácie Občianskeho súdneho poriadku a Exekučného poriadku je zosúladiť zmeny, ktoré nastali v oblasti sociálneho zabezpečenia (zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Navrhuje sa, aby v prípade vyživovacej povinnosti k maloletému sa základná suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúciou sa znížila na polovicu základnej sumy určenej nariadením vlády (č. 89/1997 Z.z.). Umožní sa tým v prípade povinných poberajúcich dávku v hmotnej núdzi alebo príspevku k dávke v hmotnej núdzi efektívne vymôcť aspoň určitú sumu potrebnú dieťaťu na pokrytie životných potrieb. Dieťa sa častokrát dostáva v dôsledku neplnenia vyživovacej povinnosti do existenčných problémov, pričom môže byť ohrozené jeho zdravie alebo zdravý vývin. Prioritou spoločnosti musí byť preto v prvom rade riešenie existenčných problémov maloletých detí, ktoré si svoju situáciu pre svoj vek nemôžu vyriešiť samy a zvýšenie zodpovednosti najmä tých rodičov, ktorí si svoju povinnosť neplnia.
Návrhom novelizácie zákona o náhradnom výživnom je zosúladenie právnej úpravy s novelizáciou v článku I a umožnenie tresne stíhať osoby za ktoré poskytne náhradné výživné príslušný orgán.
Navrhovaný zákon uplatňuje ústavnú garanciu zvýšenej ochrany detí a mladistvých. Článok 41 Ústavy SR v odseku 1 druhej vete ustanovuje, že: „Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“ Podľa článku 41 Ústavy SR má teda štát povinnosť dbať o ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny. Návrh zákona úplne v súlade s článkom 41 Ústavy SR prenáša do praxe princíp ochrany rodiny a zvýšenej ochrany mladistvých a detí, v tomto prípade maloletých detí ohrozených neplnením vyživovacej povinnosti zo strany jedného z ich rodičov.
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet. Prijatý zákon č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom predpokladal dopady na štátny rozpočet v roku 2005 vo výške 21,06 mil Sk. V prvom roku sa predpokladala vymožitelnosť náhrad za poskytnuté výživné v miere 10 % až 15 %. Navrhovaná právna úprava zvýši vymožiteľnosť výživného najmenej o 10 %. Úspora finančných prostriedkov by mala z uvedeného dôvodu dosahovať najmenej 2,106 mil. Sk. Pre roky 2006 a nasledujúce sa predpokladá zvýšenie vymožiteľnosti náhrad o rovnakú mieru.
Návrh zákona nemá dopad na rozpočty obcí a na rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh zákona nemá bezprostredný vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR.
Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev s právom Európskej únie nie je možné vypracovať tabuľku zhody ani aproximačnú prílohu.

Odpoveď na otázku: Výška výživného 21.07.2007
Ako súd vypočíta výšku výživného?
Proces stanovenia výšky výživného je pomerne komplikovaný a spravidla i časovo náročný.
Súd postupuje pri stanovení výšky výživného zo zásad, vyplývajúcich priamo zo zákona o rodine:
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa.
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.
U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.
Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
Ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, súd môže rozhodnúť o povinnosti zložiť peňažnú sumu na výživné, ktoré sa stane splatné až v budúcnosti, na osobitný účet zriadený v prospech maloletého dieťaťa rodičom, ktorý ho má v osobnej starostlivosti. V rozhodnutí uvedie spôsob, akým sa z tohto účtu zabezpečí v prospech maloletého dieťaťa pravidelné mesačné poukazovanie určených súm na výživné.
Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.
Pre všetky druhy vyživovacej povinnosti platí, že:
Výživné treba platiť v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Proti pohľadávkam na výživné, ktoré sa poskytuje maloletým deťom, nie je však takéto započítanie prípustné. Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najdlhšie troch rokov späť od tohto dňa.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela
Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Výška výživného (26.07.2007)

V zásade je možné výšku výživného i znížiť. Vyplýva to priamo z ustanovenia § 78 ods. 1 prvá veta zákona o rodine, v zmysle ktorého "Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery.". Z dikcie uvedeného zákonného ustanovenia je pritom zrejmé, že pod pojmom "zmeniť" je možné rozumieť zvýšenie i zníženia stanovenej výšky výživného. Možnosť zníženia výživného nepriamo vyplýva i z ustanovenia § 78 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého "Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.". Zákon tu teda výslovne počíta z možnosťou zníženia, resp. dokonca i zrušenia výživného pre maloleté dieťa. Hoci konanie o výživnom pre maloleté dieťa je v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 O.s.p. potrebné považovať za konanie, ktoré je možno začať i bez návrhu, prípadné konanie o zníženie už súdom určenej výšky vyživovacej povinnosti bude spravidla začaté na návrh toho z rodičov, ktorý o zníženie výživného požiada. Pri následnom rozhodovaní o určení výšky výživného postupuje súd podľa ustanovenia § 75 ods. 1 zákona o rodine, pričom prihliada tak na odôvodnené potreby oprávneného (t.j. v danom prípade maloletého dieťaťa), ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (t.j. rodiča, ktorému bola určená vyživovacia povinnosť).

Chcela by som sa opýtať. Môjmu bývalému priateľovi súd vyrátal výšku výživného v sume 500 Sk mesačne. Dozvedela som sa, že nedávno začal pracovať na živnosť. Je nejaká minimálna hranica, koľko by mal platiť ako živnostník?

Podľa v súčasnosti platného zákona o rodine č. 36/2005Z.z., § 62 ods. 3 je každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti , možnosti a majetkové pomery, povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Keďže od júla tohto roku je životné minimum na nezaopatrené maloleté dieťa 2.340,-Sk, minimálne výživné (30%)je teda 702,-Sk, pričom nezáleží na skutočnosti či rodič je živnostníkom alebo nie. Preto v tvojom prípade by bolo dobre podať návrh na zvýšenie výživného.

5. Minimálna mzda sa zvyšuje od 1 .10. 2007 na sumu 8100 Sk
Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa zvyšuje minimálna mzda s účinnosťou od 1.10.2007 z 7 600 Sk na 8 100 Sk. (minimálna hodinová mzda bude 46,60 Sk). Táto minimálna mzda by mala platiť až do konca roka 2008. Potom podľa pripravovaného zákona totiž minimálna mzda sa bude meniť k 1. januáru.
3. Zvýšilo sa niekoľko druhov sociálnych dávok (od 1.9.2007)

Rodičovský príspevok - Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje z 4440 Sk na 4 560 Sk, opatrením MPSVaR č. 321/2007 Z.z.
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona 627/2005 Z.z., menia sa opatrením MPSVaR č. 322/2007 Z.z.) :
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti (§ 3 ods.4) sa mení z 9 290 Sk na 9 550 Sk
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti (§ 4 ods.3) sa mení z 23 240 Sk na 23 910 Sk
Opakovaný príspevok dieťaťu (§ 5 ods.3 písm.a)sa mení z 3 490 Sk na 3 590 Sk
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (§ 6 ods.4) sa mení z 4 440 Sk na 4 560 Sk
Zvýšenie opak.príspevku náhr.rodičovi (§ 6 ods.5) sa mení z 3 150 Sk na 3 240 Sk
Osobitný opak. príspevok náhr.rodičovi (§ 7 ods.4) sa mení z 1 830 Sk na 1 880 Sk
Dávky v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie (menia sa nariadením vlády č. 377/2007 Z.z.) :

Nová výška dávky v hmotnej núdzi je:

a) u jednotlivca 1 680 Sk mesačne,
b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 800 Sk mesačne,
c) u dvojice bez detí 2 910 Sk mesačne,
d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 4 000 Sk mesačne,
e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 4 100 Sk mesačne,
f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 360 Sk mesačne.

Nové zvýšenie dávky (podľa § 10 ods. 3 a 5 zákona 599/2003 Z.z.) je 370 Sk mesačne.

Nová výška príspevku na bývanie je
a) 1 490 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b) 2 350 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti (§ 3 ods.4) sa mení z 9 290 Sk na 9 550 Sk

Príspevok na pohreb (mení sa nariadením vlády č. 393/2007 Z.z.) - suma príspevku na pohreb je 2 400 Sk.

Príspevok pri narodení dieťaťa a rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí (menia sa nariadením vlády č. 394/2007 Z.z.)
Zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa je 4 560 Sk.

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, je
a) 2 470 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b) 3 050 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,
c) 3 240 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
Zdroj: Informačný spravodaj o tlačivách - aktuality 2007/09

Ďalší zdroj rok 2007:
Informácia pre verejnosť o zmene výšky rodinných dávok, dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Dňa 1. septembra 2007 nadobudne účinnosť niekoľko legislatívnych zmien, ktorými vláda Slovenskej republiky upravila výšku štátnych sociálnych dávok určených predovšetkým rodinám s deťmi. Platná legislatíva umožňuje vláde každoročne k 1. septembru upraviť štátne sociálne dávky so zohľadnením miery rastu inflácie a rastu životných nákladov a v závislosti od možností štátneho rozpočtu.
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku sa upravila výška rodičovského príspevku zo sumy 4 440 Sk mesačne na sumu 4 560 Sk mesačne. Keďže rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ho vyplatia rodičom v novej sume po prvýkrát v mesiaci október za mesiac september.
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 322/2007 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa upravila výška jednorazových a opakovaných príspevkov:
- jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zo sumy 9 290 Sk na 9 550 Sk,
- jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti zo sumy 23 240 Sk na 23 910 Sk,
- opakovaný príspevok dieťaťu zo sumy 3 490 Sk mesačne na 3 590 Sk mesačne,
- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo sumy 4 440 Sk mesačne na 4 560 Sk
mesačne,
- zvýšený príspevok náhradnému rodičovi sa upravuje zo sumy 3 150 Sk na 3 240 Sk
mesačne,
- osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje z 1 830 Sk na 1 880 Sk.
Nariadením vlády Slovenskej republiky sa upravila výška jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa zo sumy 4 460 Sk na 4 560 Sk. Týmto nariadením sa zároveň upravila aj výška príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dvojčatá:
- pre dieťa do 6 rokov veku zo sumy 2 420 Sk na 2 470 Sk,
- pre dieťa od 6 do 15 rokov veku zo sumy 2 980 Sk na 3 050 Sk,
- pre dieťa vo veku 15 rokov zo sumy 3 170 Sk na 3 240 Sk.
Príspevok rodičom vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny raz ročne.
Nariadením vlády Slovenskej republiky sa zvýšil aj jednorazový príspevok na pohreb, a to zo sumy 2 300 Sk na 2 400 Sk.
Občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám spoločne s nimi posudzovanými sa s cieľom zabezpečenia základných životných podmienok a poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Vláda Slovenskej republiky môže v súlade s platnou legislatívou vždy k 1. septembru kalendárneho roka upraviť výšku dávky a príspevkov. V nadväznosti na vyššie uvedenú možnosť sa upravili sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, a to na základe zohľadnenia rastu inflácie pre rok 2007, resp. rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vzhľadom na jednotlivé skupiny.
Nariadením vlády SR č. 377/20007 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, sa zvýšili pevné sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška základnej dávky sa upravila:
- pre jednotlivca bez detí zo sumy 1 640 Sk na 1 680 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi z 2 630 Sk na 2 800 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 5 a viac deťmi z 3 900 Sk na 4 100 Sk mesačne,
- pre dvojicu bez detí zo sumy 2 850 Sk na 2 910 Sk mesačne,
- pre dvojicu s 1 až 4 deťmi z 3 890 Sk na 4 000 Sk mesačne
- pre dvojicu s 5 a viac deťmi z 5 210 Sk na 5 360 Sk mesačne.
Uvedeným nariadením sa zároveň zvyšuje aj dávka pre tehotnú ženu, ktorá sa spoločne posudzuje s občanom v hmotnej núdzi, z pôvodnej sumy 350 Sk na 370 Sk mesačne. Táto dávka patrí aj fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a preukáže potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
Nariadením sa upravuje aj výška jedného z príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to príspevku na bývanie:
- pre jednu osobu zo sumy 1 460 Sk na 1 490 Sk mesačne,
- pre jednu a viac osôb zo sumy 2 300 Sk na 2 350 Sk mesačne.
Výška ostatných príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ostala nezmenená: príspevok na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne, aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne a ochranný príspevok je 1 900 Sk mesačne. Aktivačný príspevok sa nezvýšil z dôvodu straty motivácie zamestnať sa. V nadväznosti na to sa neupravila ani suma ochranného príspevku. Pri zdravotnom príspevku sa valorizácia pri prepočte neprejavila, vzhľadom na nízke percento inflácie.
Motiváciu občanov v hmotnej núdzi môžu zlepšiť aj nové aktívne opatrenia trhu práce v rámci pripravovanej novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, aplikované s cieľom zvýšenia ich zamestnateľnosti a možností zamestnania a predchádzaniu rizikám vylúčenia z trhu práce.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú vyplácať od septembra 2007 upravené štátne sociálne dávky oprávneným osobám bez podania žiadosti o ich zvýšenie.

Dane - nezdaniteľná časť základu
Nezdaniteľná časť základu dane
– týka sa len fyzických osôb,
– upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (najmä § 11, § 35, § 37 a ďalšie),
– pre rok 2005 sú štyri druhy:
základná (na daňovníka),
na manželku/manžela,
za platené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a
za platené finančné prostriedky na účelové sporenie.
Základná nezdaniteľná suma (na daňovníka):
– počíta sa ako 19,2-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Ide o sumu životného minima platnú pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
– na rok 2005 je vo výške 87 936 Sk (19,2 x 4 580 Sk), resp. mesačne 7 328 Sk (87 936 : 12),
– nárok má každá fyzická osoba, aj cudzinec, študent, nezamestnaný (ak má napr. príjem na dohodu o vykonaní práce do možnej výšky), nezaopatrené dieťa, na ktoré si rodič uplatňuje daňový bonus, aj poberateľ výsluhového príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval aspoň 15 rokov, poskytovaného podľa § 124 ods. 8 a 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov..., aj poberateľ invalidného dôchodku okrem poberateľa invalidného dôchodku, ktorý pred 1. 1. 2004 dovŕšil vek najmenej 60 rokov, ak ide o muža, alebo vek najmenej 57 rokov, ak ide o ženu, pretože sa vyplácaný dôchodok považuje od 1. 1. 2005 za starobný dôchodok,
– nárok však nemajú poberatelia starobných a ďalších ďalej uvedených dôchodkov.
Kto nemá nárok:
– nárok nemá tá fyzická osoba, ktorá bola k 1. 1. 2005 poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Rovnako sa posudzuje aj daňovník, ktorému bol niektorý z uvedených dôchodkov priznaný v priebehu roku 2005 spätne k 1. 1. 2005,
– ak začne fyzická osoba poberať niektorý z uvedených dôchodkov v priebehu roka 2005 a nie je mu priznaný spätne k 1. 1. 2005, má nárok na plnú, nekrátenú sumu.
Kto má nárok na nižšiu sumu
– ak suma niektorého z týchto dôchodkov v úhrne za rok 2005 nepresiahne sumu 87 936 Sk, po skončení roka bude možné znížiť základ dane daňovníka (dôchodcu) o rozdiel medzi touto sumou a vyplatenou ročnou sumou príslušného dôchodku.
Spôsob uplatnenia
– nárok (vo výške 1/12 ročnej sumy, t. j. 7 328 Sk mesačne) si možno uplatniť už v priebehu roka v prípade, ak má daňovník príjmy zo závislej činnosti a ak nie je poberateľom niektorého z uvedených dôchodkov. Podmienkou je, že podpíše u jedného zamestnávateľa v rovnakom čase vyhlásenie k zdaneniu týchto príjmov, z ktorého je zrejmé, že si túto sumu uplatňuje len jedenkrát a že nie je poberateľom príslušného dôchodku,
– po skončení roka si môže uplatniť daňovník dôchodca nárok na časť nezdaniteľnej sumy, ak jeho ročný dôchodok je nižší ako ročná nezdaniteľná suma (v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní u zamestnávateľa, ktorému na tento účel prinesie buď posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku, alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku),
– ak si daňovník nárok neuplatnil v priebehu roka, má nárok po skončení roka na sumu, na ktorú spĺňa podmienky.
Nezdaniteľná suma na manželku/manžela
– počíta sa vo výške 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného roka, t. j. pre rok 2005 je stanovená vo výške 87 936 Sk, ak manželka nemala v tomto roku žiaden vlastný príjem,
– ak manželka (manžel) bude mať za rok 2005 určitý vlastný príjem nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná suma bude predstavovať rozdiel medzi týmito sumami.

Vyživovaná manželka
– musí s ňou daňovník žiť v domácnosti (podmienkou nie je rovnaký trvalý pobyt) a daňovník (nie vyživovaná manželka) musí mať na území SR trvalý pobyt,
– nemožno uplatniť na družku/druha,
– uplatniť sa môže až po skončení roka (buď v daňovom priznaní, alebo v ročnom zúčtovaní u zamestnávateľa na základe podpísaného vyhlásenia s uvedením počtu mesiacov splnenia podmienok a výšky vlastného príjmu – zákon neukladá povinnosť predkladať doklady o príjmoch),
– do úvahy sa berie príjem brutto bez ohľadu na to, či ide o príjem zdaniteľný alebo od dane oslobodený, t. j. napr. aj úroky z úsporných vkladov (v rámci bezpodielového spoluvlastníctva ide o polovicu...), nemocenské dávky, úrazové dávky, peňažné príspevky za opatrovanie, podpora v nezamestnanosti, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
– do vlastného príjmu manželky na uvedené účely sa nezapočítavajú len tieto príjmy: zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie,
– medzi štátne sociálne dávky patria napr.: prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevky pri narodení dieťaťa (detí), zaopatrovací príspevok, príspevok na bývanie, príspevok na pohreb atď.,
– manželka na materskej dovolenke: materské sa do vlastných príjmov na tieto účely započítava (nie je to štátna sociálna dávka, i keď ide o príjem od dane oslobodený) a na druhej strane sa do príjmov nezapočítava rodičovský príspevok, pretože ide o štátnu sociálnu dávku,
– možno ju uplatniť len v pomernej sume zodpovedajúcej 1/12 tejto nezdaniteľnej časti základu dane v prípade, ak neboli splnené potrebné podmienky celý rok (trvanie manželstva, žitie v domácnosti), resp. 1/12 rozdielu medzi 87 936 Sk a vlastnými príjmami manželky.
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a finančné prostriedky na tzv. účelové sporenie
– po skončení roku 2005 bude možné uplatniť nové nezdaniteľné sumy základu dane, a to vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie (životné poistky), a to najviac v úhrne do výšky 12 000 Sk,
– pri príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie budú musieť byť splnené podmienky podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (ide o bývalé doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov podľa zákona č. 123/1996 Z. z.) a
– pri účelovom sporení musí byť v zmluve dojednaná doba platenia príspevkov najmenej 10 rokov (s nemožnosťou požadovať plnenie pred uplynutím tejto lehoty) a súčasne plnenie najskôr po dovŕšení 55 rokov veku daňovníka,
– „účelové sporenie” je vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo platenie poistného na životné poistenie, alebo investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa príslušných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, a to na zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi po dovŕšení 55. roku života,
– ak daňovník tieto podmienky nedodrží, bude povinný do troch rokov od skončenia roku, v ktorom došlo k ich porušeniu, o sumu zaplatených a uplatnených príspevkov zvýšiť základ dane. Tým sa uvedené sumy dodatočne dodania,
– budú sa môcť uplatniť buď v rámci ročného zúčtovania u zamestnávateľa, alebo v daňovom priznaní,
– v priebehu roka 2005 sa zamestnancami platené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie nemôžu nezohľadňovať pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (nemožno o ich výšku znížiť základ dane),
- ak zamestnávateľ za zamestnanca platí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie alebo účelové sporenie, že ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Uvedené príspevky je potrebné v čase plnenia zamestnancom pripočítavať k zdaniteľným príjmom.
Nezdaniteľná časť základu dane na rok 2006:
– základná nezdaniteľná suma (na daňovníka) je vo výške 90 816 Sk (19,2 x 4 730 Sk), resp. mesačne 7 568 Sk (90 816 : 12),
– v rovnakej výške bude nezdaniteľná suma na manželku, ak nebude mať v roku 2006 žiadne vlastné príjmy, ktoré sa na tento účel započítavajú alebo vo výške rozdielu medzi 90 816 Sk a vlastnými príjmami. (autor: Ing. Dagmar Piršelová)

Ako žiadať o prídavky na dieťa a daňový bonus
Rodičia žiakov stredných škôl, ktorí chcú mať už v októbri vyplatené prídavky na dieťa, musia do konca septembra odovzdať úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta svojho bydliska potvrdenie o návšteve školy.
Ak si uplatňujú nárok na rodinný prídavok prvýkrát (žiak je v prvom ročníku strednej školy), musia vyplniť aj žiadosť o rodinné prídavky. Tlačivá žiadosti nájdu na spomenutých úradoch alebo na internetovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. K nim treba doložiť rodný list dieťaťa, váš občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy.
Prídavky dostane len jeden z rodičov
"Nárok na prídavok si môže uplatniť len jeden z rodičov, jeho výška je 540 korún mesačne na jedno dieťa. Vypláca sa mesačne pozadu," informovala Katarína Belická z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Dôležité je tiež vedieť, že úrad vám vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac aj v prípade, ak podmienky nároku na prídavok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
Rodičia žiakov základných škôl, teda školopovinných detí do 15 rokov, nemusia potvrdenie o návšteve školy predkladať - peniaze im vyplatia automaticky.
Nárok majú aj študenti druhej strednej školy
Čo však so študentmi, ktorí skončili strednú školu a pokračujú na ďalšej? Majú aj tí nárok na prídavky? "Syn úspešne skončil štúdium na gymnáziu, na vysokú školu, odbor herectvo, ho však neprijali. Preto sa rozhodol, že ešte dva roky bude študovať na konzvervatóriu, aby sa na skúšky lepšie pripravil," 
V tomto prípade ide o pomaturitné štúdium. Niektorí absolventi stredných škôl zase pokračujú v nadstavbovom štúdiu, v ktorom si dorábajú maturitu. Podľa Kataríny Belickej majú aj oni nárok na rodinné prídavky. Nesmie však ísť o kombinované štúdium, štúdium popri zamestnaní či štúdium jednotlivých predmetov.
Daňový bonus
Pracujúci rodič nezaopatrených detí má okrem prídavkov nárok aj na daňový bonus. Ten je v tomto roku 5000 korún na jedno dieťa, čiže mesačne 450 korún.
Rodičia, ktorí sú zamestnaní, si bonus uplatňujú u zamestnávateľa. Ten im o túto sumu každý mesiac zníži dane. Musia však o to požiadať. "Zamestnanec by mal podať u zamestnávateľa vyhlásenie o tom, že si uplatňuje daňový bonus, spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu a daňový bonus si za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje u iného zamestnávateľa," povedali nám na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
Formuláre vyhlásení by mal mať zamestnávateľ, nájdete ich tiež na
www.finance.gov.sk .
O daňový bonus sa však žiada až v januári, výnimkou sú rodičia, ktorí nastúpili do nového zamestnania. Tí by oň mali požiadať najneskôr do konca mesiaca, v ktorom nastúpili do zamestnania.
Rodičia - živnostníci si nárok na daňový bonus uplatňujú sami - jednoducho si o túto sumu znížia daňový základ.
Zmeny treba nahlásiť
Každú zmenu, ktorá môže ovplyvniť poberanie rodičovského prídavku, ste povinný do ôsmich dní písomne oznámiť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak to neurobíte a neskôr sa príde na to, že ste vlastne už nemali na prídavok nárok, budete ho musieť vrátiť. Oznámiť by ste mali najmä:
- ak vaše dieťa prekročilo štandardnú dobu štúdia na vysokej škole alebo ak ukončí vysokú školu
- ak z denného štúdia prestúpi na externé
- ak z nejakých dôvodov náhle ukončí štúdium na strednej alebo vysokej škole
- keď sa zaradí do evidencie nezamestnaných, hľadajúcich si prácu
- ak mu vznikne nárok na invalidný dôchodok
- ak váš syn/dcéra uzavreli dohodu o vykonaní práce

90/1996 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 21. marca 1996 o minimálnej mzde

Zmena: 366/1997 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len "zamestnanec").
Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1) Výška minimálnej mzdy je
a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 14,20 Sk,
b) za mesiac 3 000 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
c) 75% súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
d) 50% súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.

(2) Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 a 1/2 hodiny; pri skrátení ustanoveného týždenného pracovného času 1) sa výška minimálnejmzdy úmerne upraví.

(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dojednaný alebo povolený kratší týždenný pracovný čas 2) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
------------------------------------------------------------------
1) § 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce.
2) § 86 Zákonníka práce.
§ 3
(1) Ak mzda 3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.

(2) Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok 4) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom; u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze.
------------------------------------------------------------------
3) Napríklad § 111 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z.z., § 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
4) Napríklad § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Zb., § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4
U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom. 5)
------------------------------------------------------------------
5) § 114 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 1/1992 Zb.
§ 5
Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas. 6)
------------------------------------------------------------------
6) Napríklad § 5 zákona č. 1/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z.z., § 10 zákona č. 143/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z.z.
§ 6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu, 7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
§ 7
Zrušujú sa:
1. § 111 ods. 3 druhá veta Zákonníka práce.
2. § 4 ods. 4 tretia a štvrtá veta zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
3. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z.z.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Zákon č. 366/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1998.
Michal Kováč v.r. Ivan Gašparovič v.r. Vladimír Mečiar v.r.

Ďalší zdroj:
90/1996 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 21. marca 1996 o minimálnej mzde Zmena: 366/1997 Z.z. Zmena: 56/1999 Z.z. Zmena: 346/1999 Z.z. Zmena: 298/2000 Z.z. Zmena: 411/2001 Z.z. Zmena: 225/2002 Z.z. Zmena: 226/2002 Z.z. Zmena: 514/2002 Z.z. Zmena: 400/2003 Z.z. Zmena: 525/2004 Z.z. Zmena: 428/2005 Z.z.Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:§ 1 Rozsah platnosti Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnompracovnom vzťahu (ďalej len "zamestnanec"). Výška minimálnej mzdy§ 2 (1) Výška minimálnej mzdy je a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 39, 70 Sk, b) za mesiac 6 900 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, c) 75% súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov, d) 50% súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov. (2) Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždennýpracovný čas je 40 hodín. Ak ustanovený týždenný pracovný čas je nižší 1) ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši. (3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas 2) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcejodpracovanému času. ------------------------------------------------------------------ 1) § 85 ods. 2 až 5 Zákonníka práce. 1a) § 83 ods. 2 Zákonníka práce. 2) § 49 Zákonníka práce.
Page 2
§ 3 (1) Ak mzda 3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľposkytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.(2) Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje akopreddavok 4) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty.Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve; u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovnývzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze.------------------------------------------------------------------ 3) § 118 Zákonníka práce. § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 15 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe. 4) § 131 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Spoločné a záverečné ustanovenia § 4 U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina prácepodľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom. 5)------------------------------------------------------------------ 5) § 133 Zákonníka práce. § 5 Pri výpočte doplatku podľa § 3 ods. 1 sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa mzda za prácu nadčas, 6) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 6a) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu6b) a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.6c) Do počtu odpracovaných hodín sa na účely tohto zákonanezahŕňajú hodiny práce nadčas. 6d) ------------------------------------------------------------------ 6) Napríklad § 121 Zákonníka práce, § 93 zákona č. 312/2001 Z. z., § 34 zákona č. 313/2001 Z. z.6a) Napríklad § 122 Zákonníka práce, § 88 zákona č. 312/2001 Z. z., § 33 zákona č. 313/2001 Z. z.6b) Napríklad § 123 Zákonníka práce, § 86 zákona č. 312/2001 Z. z., § 31 zákona č. 313/2001 Z. z.6c) Napríklad § 124 Zákonníka práce, § 89 zákona č. 312/2001 Z. z., § 24 zákona č. 313/2001 Z. z.6d) § 120 ods. 2 Zákonníka práce. § 6 Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu, 7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze. ------------------------------------------------------------------ 7) Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnejslužbe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Page 3
§ 6a (1) Výšku minimálnej mzdy podľa odsekov 2 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výšku minimálnej mzdy podľa odseku 5 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka, ak vláda rozhodne o jej zvýšení.(2) Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnejmzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu a zaokrúhli sa na celé desiatky korún smerom nahor. (3) Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len "sociálny partner") 8) vždy najneskôr do 31. júla kalendárneho roka na základe návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predloženého Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskejrepubliky vždy najneskôr do 15. júna kalendárneho roka. Koeficient s presnosťou na dve desatinné miestadohodnú tak, aby výška minimálnej mzdy za mesiac prevýšila sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, 9) zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu, 10) poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie,poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti. (4) Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa úmerne upraví podľa výšky minimálnej mzdy upravenej podľa odseku 2 a zaokrúhli sa na celé desiatky halierov. (5) Ak sa sociálni partneri nedohodnú na koeficiente v lehote ustanovenej v odseku 3, o výške minimálnej mzdyrozhodne vláda Slovenskej republiky. ------------------------------------------------------------------ 8) Zákon č. 106/1999 Z.z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite). 9) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok. 10) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.§ 6b Zamestnávateľ na výpočet doplatku uplatní § 5 prvýkrát za apríl 2002. § 7 Zrušujú sa: 1. § 111 ods. 3 druhá veta Zákonníka práce. 2. § 4 ods. 4 tretia a štvrtá veta zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernomzárobku. 3. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znenínariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z.z. § 8 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996. Zákon č. 366/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1998.
Page 4
Zákon č. 56/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1999.Zákon č. 346/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2000. Nariadenie vlády č. 298/2000 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. októbrom 2000.Nariadenie vlády č. 411/2001 Z.z. nadobudlo účinnosť 19. októbrom 2001.Zákon č. 225/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 30. aprílu 2002. Nariadenie vlády č. 226/2002 Z.z. nadobudlo účinnosť 30. aprílom 2002. Nariadenie vlády č. 514/2002 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. októbrom 2002.Nariadenie vlády č. 400/2003 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. októbrom 2003.Nariadenie vlády č. 525/2004 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. októbrom 2004.Nariadenie vlády č. 428/2005 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. októbrom 2005.Michal Kováč v.r. Ivan Gašparovič v.r. Vladimír Mečiar v.r.

Ďalší zdroj z roku 2005:
Návrhy nariadení vlády SR - Sociálne veci
Vláda SR na svojej 141. schôdzi dňa 17. augusta 2005 prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku, ďalej Návrh nariadenia vlády SR o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku.
V septembri sa nariadením vlády zvyšujú dávky v hmotnej núdzi ako aj rodinné dávky. V priemere sa zvýšia dávky v tomto roku takmer o osem percent. Pre najnižšie príjmové skupiny obyvateľov, ktoré sú odkázané na pomoc štátu sa najväčším rozdielom zvýši aktivačný a ochranný príspevok a to o 200 Sk.
Prvýkrát dostanú poberatelia dávok ich zvýšené sumy v októbri, keďže dávky sa na rozdiel od dôchodkov vyplácajú mesiac pozadu.
Predpokladaný odhad zvýšenia finančných prostriedkov v dôsledku úpravy súm dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku v roku 2005 je 86,4 mil. Sk.
Dávky a príspevky v hmotnej núdzi poberá mesačne v priemere 170 tisíc občanov Slovenska.

Ako sa zvýšia nasledovné dávky a príspevky

Dávka v hmotnej núdzi Sumy platné od Rozdiel
1. 9. 2004 1. 9. 2005

jednotlivec 1 530 Sk 1 560 Sk + 30
jednotlivec s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 450 Sk 2 500 Sk + 50
dvojica bez detí 2 660 Sk 2 710 Sk + 50
dvojica s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 630 Sk 3 700 Sk +70
jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi 3 640 Sk 3 710 Sk +70
dvojica s viac ako štyrmi deťmi 4 850 Sk 4 950 Sk +100

Aktivačný a ochranný príspevok
Príspevky Sumy platné od Rozdiel
1. 9. 2004 1. 9. 2005
Aktivačný príspevok 1 500 Sk 1 700 Sk +200
Ochranný príspevok 1 500 Sk 1 700 Sk +200

Príspevok na bývanie
Právny stav platný od Rozdiel
1. 9. 2004 1. 1. 2005
Jeden občan v hmotnej núdzi 980 Sk 1 040 Sk + 60
Jeden občan v HN a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú 1 670 Sk 1 770 Sk + 100

Ako si prilepšia rodiny s deťmi
Vyššia podpora čaká okrem iného matky na rodičovskej dovolenke ale aj tie rodiny, ktorým sa narodí dieťa. Ministerstvo práce navrhlo zvýšiť rodičovský príspevok ako aj príspevok pri narodení dieťa, či zaopatrovací príspevok.
Podľa súčasného právneho stavu sa príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje jednorazovo v sume 4 320 Sk a s účinnosťou od 1. septembra 2005 sa navrhuje upraviť túto sumu na 4 460 Sk. Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok rodičom sú štátne sociálne dávky, ktorými štát prispieva rodinám pri zabezpečovaní nevyhnutných potrieb novorodencov a zvýšených výdavkov spojených so starostlivosťou o tri a viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat.
Pre rodičov, ktorým sa narodili dvojčatá, trojčatá alebo viac detí sa zvýši aj ich paušálny príspevok, ktorý dostávajú jeden krát v roku podľa veku dieťaťa o 80 až 100 korún.
Tento rok sa neplánujú zvýšiť prídavky na deti ale uvažuje sa o výraznejšom zvýšení daňového bonusu, ten je dnes vo výške 400,- Sk na každé dieťa v prípade ak jeden z rodičov pracuje.
Zvýšenie príspevkov sa ešte dotkne vojakov základnej vojenskej služby. V prípade, ak je oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na zaopatrovací príspevok manželka vojaka alebo iná osoba, voči ktorej má vojak súdom upravenú vyživovaciu povinnosť, výška zaopatrovacieho príspevku od septembra 2004 je 1140 Sk mesačne, ak má vojak dieťa výška príspevku je 870 Sk. Obidva príspevky sa zvýšia na 1 180 a 900 Sk mesačne. Všetky rodinné dávky vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miest trvalého bydliska žiadateľa.

Prehľad rodinných dávok po valorizácii:
Výška príspevku pri narodení dieťaťa
Súčasný právny stav Návrh s účinnosťou od 1.9. 2005 Rozdiel
4 320 Sk 4 460 Sk + 140

Výška rodičovského príspevku
Súčasný právny stav Návrh s účinnosťou od 1.9. 2005 Rozdiel
4 110 Sk 4 230 Sk + 120

Výška príspevku rodičom
Súčasný právny stav Návrh s účinnosťou od 1.9. 2005 Rozdiel
pre dieťa do 6 rokov veku 2 340 Sk 2 420 Sk + 80
pre dieťa od 6 do 15 rokov veku 2 880 Sk 2 980 Sk + 100
pre dieťa od 15 rokov veku 3 070 Sk 3 170 Sk + 100

Výška zaopatrovacieho príspevku na vlastné alebo osvojené dieťa vojaka v Sk
Súčasný právny stav Návrh s účinnosťou od 1. 9. 2005 Rozdiel
870 Sk 900 Sk + 30

Výška zaopatrovacieho príspevku pre manželku vojaka alebo inú osobu, voči ktorej má vojak súdom určenú vyživovaciu povinnosť v Sk
Súčasný právny stav Návrh s účinnosťou od 1 .9. 2005 Rozdiel
1 140 1 180 Sk + 40

Ďalší zdroj:
Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 90/1996 Z. z.

z 21. marca 1996
o minimálnej mzde
Zmena: 366/1997 Z. z.
Zmena: 56/1999 Z. z.
Zmena: 346/1999 Z. z.
Zmena: 298/2000 Z. z.
Zmena: 411/2001 Z. z.
Zmena: 225/2002 Z. z.
Zmena: 226/2002 Z. z.
Zmena: 514/2002 Z. z.
Zmena: 400/2003 Z. z.
Zmena: 525/2004 Z. z.
Zmena: 428/2005 Z. z.
Zmena: 540/2006 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len "zamestnanec").
Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1) Výška minimálnej mzdy je
a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 43,70 Sk,
b) za mesiac 7 600 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
c) 75% súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
d) 50% súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.
(2) Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak ustanovený týždenný pracovný čas je nižší1) ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši.
(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas2) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
------------------------------------------------------------------
1) § 85 ods. 2 až 5 Zákonníka práce.
2) § 49 Zákonníka práce.
§ 3
(1) Ak mzda3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.
(2) Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok4) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve; u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze.
------------------------------------------------------------------
3) § 118 Zákonníka práce.
§ 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 15 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
4) § 131 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4
U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)
------------------------------------------------------------------
5) § 133 Zákonníka práce.
§ 5
Pri výpočte doplatku podľa § 3 ods. 1 sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa mzda za prácu nadčas,6) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,6a) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu6b) a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.6c) Do počtu odpracovaných hodín sa na účely tohto zákona nezahŕňajú hodiny práce nadčas.6d)
------------------------------------------------------------------
6) Napríklad § 121 Zákonníka práce, § 93 zákona č. 312/2001 Z. z., § 34 zákona č. 313/2001 Z. z.
6a) Napríklad § 122 Zákonníka práce, § 88 zákona č. 312/2001 Z. z., § 33 zákona č. 313/2001 Z. z.
6b) Napríklad § 123 Zákonníka práce, § 86 zákona č. 312/2001 Z. z., § 31 zákona č. 313/2001 Z. z.
6c) Napríklad § 124 Zákonníka práce, § 89 zákona č. 312/2001 Z. z., § 24 zákona č. 313/2001 Z. z.
6d) § 120 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 6
Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon; pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze.
------------------------------------------------------------------
7) Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
§ 6a
(1) Výšku minimálnej mzdy podľa odsekov 2 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výšku minimálnej mzdy podľa odseku 5 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka, ak vláda rozhodne o jej zvýšení.
(2) Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu a zaokrúhli sa na celé desiatky korún smerom nahor.
(3) Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len "sociálny partner")8) vždy najneskôr do 31. júla kalendárneho roka na základe návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predloženého Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky vždy najneskôr do 15. júna kalendárneho roka. Koeficient s presnosťou na dve desatinné miesta dohodnú tak, aby výška minimálnej mzdy za mesiac prevýšila sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,9) zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu,10) poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
(4) Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa úmerne upraví podľa výšky minimálnej mzdy upravenej podľa odseku 2 a zaokrúhli sa na celé desiatky halierov.
(5) Ak sa sociálni partneri nedohodnú na koeficiente v lehote ustanovenej v odseku 3, o výške minimálnej mzdy rozhodne vláda Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
9) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
10) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 6b
Zamestnávateľ na výpočet doplatku uplatní § 5 prvýkrát za apríl 2002.
§ 7
Zrušujú sa:
1. § 111 ods. 3 druhá veta Zákonníka práce.
2. § 4 ods. 4 tretia a štvrtá veta zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
3. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Zákon č. 366/1997 Z. z., ktorým sa mení zákon NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 1998.
Zákon č. 56/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov nadobudol účinnosť 1. apríla 1999.
Zákon č. 346/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 2000.
Nariadenie vlády č. 298/2000 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 1. októbra 2000.
Nariadenie vlády č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 19. októbra 2001.
Zákon č. 225/2002 Z. z., ktorým sa mení zákon NR SR č. 90/1996 Z. z. o minmálnej mzde v zení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 30. apríla 2002.
Nariadenie vlády č. 226/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 30. apríla 2002.
Nariadenie vlády č. 514/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 1. októbra 2002.
Nariadenie vlády č. 400/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 1. októbra 2003.
Nariadenie vlády č. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 1. októbra 2004.
Nariadenie vlády č. 428/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 1. októbra 2005.
Nariadenie vlády č. 540/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy nadobudlo účinnosť 1. októbra 2006.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

Ďalší zdroj za rok 2005 - 2006:
Vláda zvýšila sociálne dávky 9. augusta 2006
Ficova vláda pri zvyšovaní dávok uprednostnila sociálne odkázaných pred rodinami. Zvýšenie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov v stredu schválila o niečo štedrejšie, ako to naplánoval Dzurindov kabinet, nechystá sa však upraviť prídavky na deti.
Tie mali podľa zámerov bývalého vedenia rezortu od budúceho mesiaca vzrásť z 540 na 565 korún.
Ministerka Viera Tomanová však tento návrh na rokovanie vlády zatiaľ nepredložila, rozhodla sa viac pridať sociálne odkázaným. Tí si polepšia o 400 až 900 korún, a to najmä vďaka vyššiemu aktivačnému príspevku a príspevku na bývanie a na zdravotnú starostlivosť.
Jednotlivec bude môcť od septembra získať najviac 5 060 korún, kým dnes je to len 4 670 korún. Dvojica s piatimi deťmi získa od štátu mesačne vyše 11 700 korún, doteraz to nebolo ani 11-tisíc. "Súčasné sumy už nezodpovedajú výdavkom na zabezpečenie základných životných podmienok," zdôvodnilo zvýšenie ministerstvo práce.
Príjmy sociálne odkázaným výraznejšie zvyšujú najmä príspevky, ktoré idú nahor oveľa viac ako základná dávka. Ministerstvo práce upravuje aktivačný príspevok pre poberateľov dávok, ktorí odpracujú určený počet hodín na verejných prácach, z dnešných 1 700 až 1 900 korún. Iveta Radičová ho chystala posunúť miernejšie, na 1 800 korún. "Ak sa rozhodli pridať viac, považujú to za prioritu a majú na to zdroje, je to v poriadku," zhodnotil bývalý štátny tajomník rezortu Miroslav Beblavý. Za nezmysel však označil zvýšenie príspevku na zdravotnú starostlivosť z 50 na 60 korún. "Tento príspevok sa mal zrušiť a peniaze malo ministerstvo prerozdeliť inde," odkázal.
Príspevok na zdravotnú starostlivosť má totiž sociálne odkázaným nahrádzať výdavky na poplatky u lekára a v nemocniciach, ktoré sa však od septembra rušia. Ministerstvo práce napriek tomu zvýšenie príspevku obhajuje, tvrdí, že bude kompenzovať vysoké náklady na lieky.
O sto, prípadne 150 korún sa zvýši aj príspevok na bývanie. Pre viacčlennú domácnosť bude 2 300 korún, pre jednotlivca 1 460. Práve maximálna dávka jednotlivca je podľa Beblavého na úrovni, ktorá už niektorých ľudí nemusí motivovať hľadať si zamestnanie. "Je to na hrane, u nich by som to už ďalej nezvyšoval," povedal. Za správne však označil, že časť dávky, 1 900 korún, si musí človek odpracovať. Jednotlivec získa mesačne s príspevkami 5 060 korún, čo je len o niečo menej ako čistá minimálna mzda. Tá sa má zvyšovať až v októbri, keď prekročí sedemtisíc korún.
Náklady na zvýšenie sociálnych dávok nebudú mať podľa ministerstva dosah na štátny rozpočet. V tomto roku by to malo stáť 160 miliónov korún, v budúcom 650 miliónov, ktoré pôjdu zo sociálnej kapitoly.
Okrem dávok a príspevkov v hmotnej núdzi od septembra vzrastie aj rodičovský príspevok. Ten dostávajú rodičia, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Namiesto dnešných 4 230 korún to bude 4 450 korún. Hore pôjde o rovnaké percento ako životné minimum, teda o 5,2 percenta. Takisto sa upravujú aj základné dávky v hmotnej núdzi. Nárast príspevkov určil rezort práce na základe vlastných prepočtov.
Zvýšené dávky dostanú ľudia prvý raz v októbri, pretože sa vyplácajú mesiac pozadu.

Ďalší zdroj pre rok 2003-2004
Za oddelenie štátnych sociálnych dávok
Oddelenie vypláca nasledovné štátne sociálne dávky:
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Zaopatrovací príspevok pre manželku a dieťaťa vojaka – bol zrušený zákonom č. 570/2005 o brannej povinnosti
Príspevok na pohreb
Príspevok pri narodení dieťaťa
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Konanie začína podaním písomnej žiadosti na predpísanom tlačive.
Vzory žiadostí ako aj potrebné tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke MPSVR SR
www. employment.gov.sk – Dávkový informačný systém (DIS), vzory žiadostí.
Prídavok na dieťa
V zmysle zákona NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení sa od 1.4.2004 stal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jediným platiteľom prídavku na dieťa . Prídavok na dieťa je dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
Oprávnenou osobu podľa tohto zákona je :
rodič
osoba, ktorej bolo dieťaťa zverené do starostlivosti
plnoleté nezaopatrené dieťa ak – nemá rodičov
– ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov
– ktoré uzavrelo manželstvo
– ktorého manželstvo zaniklo.
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 25 rokov veku ak :
– sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom
– nemôže sa pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
– nie je schopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav , najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.
Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje štúdium na strednej škole alebo vysokej škole ( denné štúdium), ktoré trvá od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy a trvá do skončenia štúdia.
Nárok na prídavok na dieťa nevzniká ak : – dieťa má prerušené štúdium
– vykonáva zárobkovú činnosť
– bolo zaradené do evidencie nezamestnaných
– štúdium na VŠ presahuje štandardnú dĺžku
– dieťaťu vznikol nárok na invalidný dôchodok
– dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
– aj je nad dieťaťom nariadená ústavná alebo ochranná výchova na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 12 ods. 2 ak na základe písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní prídavku obci alebo mestu, v ktorom má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt.
Platiteľ poukazuje prídavok na dieťa poštovým okruhom alebo na účet v banke.
Výška prídavku na dieťa bola upravená nariadením vlády a jej výška od 1.9.2004 je 540,-Sk mesačne.
Rodičovský príspevok
Prostredníctvom rodičovského príspevku štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa
a) do troch rokov veku dieťaťa
b) s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo
c) do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.
Podľa bodu c) sa obdobie poberania rodičovského príspevku oprávnenej osobe predlžuje.
Od 1. júla 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 244/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 1. júla 2005 zanikol nárok na rodičovský príspevok druhému rodičovi ( tzv. R2), ktorý si mohol uplatniť druhý rodič pokiaľ bol zárobkovo činný.
Novela zákona o rodičovskom príspevku umožňuje rodičovi zabezpečiť starostlivosť o dieťa nielen osobne ale aj umiestnením dieťaťa v predškolskom zariadení – jasliach alebo do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Jasle ako predškolské zariadenie nie je
zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.
Pre nárok na poskytnutie rodičovského príspevku bude rozhodujúce zistenie o aký druh zariadenia ide, v ktorom je dieťa umiestnené a či je zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR . Týmto zariadeniam patrí príspevok na dieťa :
a) priamo zo štátneho rozpočtu – ak je zriaďovateľom fyzická alebo právnická osoba, t.j. súkromná materská škola, cirkev alebo náboženská spoločnosť, t.j. cirkevná materská škola
b) alebo z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy – ak sú MŠ zriaďované obcou.
Vyššie spomínané zariadenie môžu navštevovať deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najviac štyri hodiny denne.
Materské
Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi , ak jeden z nich má nárok na materské alebo dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia. Ak rodič v období, keď sa stará o dieťa uvedené v § 3 ods.1 písm.a) má nárok na materské, ktorého výška v kalendárnom mesiaci je nižšia než je výška rodičovského príspevku , rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským .
Výška rodičovského príspevku
Od 1.júla 2005 sa rodičovský príspevok poskytuje rodičovi, ktorý sa riadne stará o dieťa do troch rokov veku, ako aj rodičovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, študuje alebo sa pripravuje na vstup na trh práce.
Opatrením MPSVR SR došlo k úprave výšky rodičovského príspevku na sumu 4.400,-Sk s účinnosťou od 01.09.2006.
Príspevok na pohreb
Nárok na príspevok upravuje zákon č. 238/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Oprávnenou osobu na uplatnenie nároku na príspevok ja plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa toho zákona.
Podmienky nároku na príspevok sú :
zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR
trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého . Žiadosť vydáva matrika podľa miesta úmrtia zomretého a potvrdzuje ju pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu výdavkov spojených s pohrebom.
Príspevok sa vypláca poštovým okruhom alebo na účet oprávnenej osoby.
Výška príspevku
Výška príspevku od 01.09.2004 je 2.300,-Sk.
Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo , ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
Príspevky upravuje zákon č. 235/1998 Z.z. , ktorý bol naposledy novelizovaný a je účinný od 01.01.2006.
Príspevok je štátna sociálny dávky , ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
Príspevok rodičom je štátna sociálna dávka , ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo osobám uvedených v v § 5 ods. 1 písm. b) na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o deti.
Oprávnenou osobou podľa tohto zákona je:
a) matka, ktorá dieťa porodila
b) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo bolo po matke vyhlásené pátranie
dieťa mladšie ako jeden rok bolo zverené do výchovy otca na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu
c) osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia prísluš. orgánu alebo opatrenia podľa
osobitného predpisu.
Podmienkou nároku na príspevok sú :
a) narodenie dieťaťa
b) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR.
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe ak:
pred uplatnením nároku na príspevok dala privolenie na osvojenie
dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení.
Nárok tiež nevzniká ak sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia vyplatila príspevok oprávnenej osobe alebo inú dávku toho istého druhu.
Nárok na príspevky sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce podľa miesta trvalého pobytu.
Nárok na príspevok si oprávnená osoba uplatňuje do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.
Výška príspevku
Od 1.9.2005 sa príspevok vypláca vo výške 4.460,-Sk.
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Zákon vyšiel v zbierke zákonov pod č. 627/2005 Z.z. Upravuje poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa, ak náhradnú starostlivosť o dieťa vykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu iná fyzická osoba ako rodič.
Náhradná starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je :
v zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča
v pestúnska starostlivosť
v poručníctvo , ak sa poručník osobne stará o dieťa. To neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa ,ktorého rodičia nie sú plnoletí
v dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom
v zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bol podaný návrh na začatie konania o zverenie dieťaťa do NS.

Druhy príspevkov
Príspevky sú :
jednorázový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti
jednorázový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti
Jednorazový príspevok je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.
Nárok na príspevok má dieťa:
a) ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti – NOS,PS, poručníctvo na základe rozhodnutia súdu
b) ktorého náhradný rodič sa začal oň starať
c) ku dňu zverenia je v ústavnej alebo ochrannej výchove.
Jednorazový príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola nariadená ústavná výchova ak pri začatí konania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie.
Jednorazový príspevok pri zverení so náhradnej starostlivosti je 9 290 Sk.
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
Jednorazový príspevok je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa. Nárok na príspevok má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je 23 240 Sk.
Opakovaný príspevok dieťaťu
Opakovaný príspevok je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.
Nárok na príspevok má nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu
alebo príslušného orgánu a plnoleté nezaopatrené dieťa ak :
nemá vlastný príjem
má príjem nižší ako je suma opakovaného príspevku .
Príjem podľa tohto zákona je súdom určené výživné a sirotský dôchodok.
Opakovaný príspevok dieťaťu je :
a) vo výške 3 490 Sk mesačne ak dieťa nemá príjem
b) vo výške rozdielu medzi príspevkom a príjmom dieťaťa.
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.
Nárok na príspevok má náhradný rodič ak :
mu bolo na základe rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti
sa začal osobne starať aspoň jedno zverené dieťa
má trvalý pobyt na území SR
nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.
Nárok na príspevok nevzniká ak :
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok
na materské alebo dávku nemocenského poistenia
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má nárok na rodičovský príspevok
dieťa zverené do náhradnej starostlivosti je jeho príbuzným v priamom rade.
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je 4 440 Sk mesačne.
Ak sa náhradný rodič stará o tri deti a viac, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje o 3 150 Sk mesačne.
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Príspevok je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká ak :
sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie
náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu
dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je 1 830 Sk mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ŤZP.
Nárok na príspevok si oprávnená osoba uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Príspevok sa vypláca mesačne pozadu buď poštovým okruhom alebo na účet v banke.
Naše oddelenie Vám poskytne informácie aj o rodinných dávkach v rámci Európskej únie
žiadosti o rodinné dávky , v prípade že občan pracuje v zahraničí, je potrebné predložiť v štáte, kde je zamestnaný
rodinné dávky sa vyplácajú v sadzbe štátu, v ktorom občan pracuje
cieľom koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ je dosiahnuť voľný pobyt pracovnej sily, zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých pracujúcich bez ohľadu na to, či je to cudzinec alebo domáci zamestnanec
koordinácia rešpektuje systém sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských krajinách a zabezpečuje , aby osoba, ktorá pracuje v inom členskom štáte EÚ nestratila nárok na rodinné dávky pre členov svojej rodiny

Tlačové správy
Úprava prídavku na dieťa 20.7.2007

V súčasnosti sa na Slovensku vypláca každý mesiac 540-korunový prídavok na dieťa (rodinné prídavky) pre 1 284 658 nezaopatrených detí. Je to štátna sociálna dávka, ktorej výšku predchádzajúca vláda od roku 2004 nezvýšila. Naopak zrušila valorizačný mechanizmus, ktorý stanovoval povinnosť každoročne valorizovať prídavok na dieťa a ten nahradila len možnosťou jeho zvýšenia.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR využíva právnu možnosť zvýšenia prídavku na dieťa v zmysle platnej legislatívy v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Toto ustanovenie má fakultatívny charakter, čo umožňuje vláde SR upraviť výšku prídavku na dieťa k 1. septembru bežného kalendárneho roka, pričom toto ustanovenie neurčuje výšku sumy zvýšenia. Vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu a so zohľadnením predpokladanej miery inflácie 2,2% v roku 2007 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhlo zvýšiť prídavok na dieťa z 540 na 550 korún mesačne. Hoci rodičia by určite privítali aj vyššiu úpravu tejto dávky, len na vyplatenie zvýšenej sumy prídavku na dieťa sa od 1. septembra do konca roku 2007 (za 3 mesiace) použije zo štátneho rozpočtu o 36,6 miliónov korún viac. V roku 2008 dosiahnu celkové náklady na prídavok na dieťa 8,4 miliárd korún.
Štátnu pomoc na podporu rodinám s deťmi však nemožno vnímať len cez zvýšenie prídavku na dieťa. Okrem neho sa k 1.septembru 2007 opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. zvyšuje rodičovský príspevok o 120 Sk a opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 322/2007 Z. z. aj príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Popri týchto dávkach navrhuje ministerstvo nariadením vlády zvýšiť od toho istého termínu aj príspevok pri narodení dieťaťa a to o 100 Sk, príspevok rodičom, ktorým sa narodili súčasne tri a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dvojčatá a to v závislosti od veku detí o 50 Sk pre dieťa do 6 rokov veku, o 70 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku a o 70 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
Podotýkame, že okrem zvýšenia uvedených rodinných dávok sa navrhuje od 1. septembra 2007 upraviť nariadením vlády aj dávka v hmotnej núdzi a taktiež príspevky k dávke v hmotnej núdzi, osobitne osamelým rodičom s deťmi. Táto dávka bola osobitne - a to viac ako o percento inflácie - zvýšená pre rodiny (úplné aj neúplné), ktoré sú najviac ohrozené chudobou: o 170 korún jednotlivec s počtom detí do 4, o 200 korún jednotlivec s počtom 5 a viac detí, dvojica s počtom detí do 4 o 110 korún a dvojica s počtom 5 a viac detí o 150 korún.
Navyše v súčasnosti je v legislatívnom procese aj návrh novely zákona o prídavku na dieťa, ktorým sa od 1. januára 2008 navrhuje zaviesť vo výške 300 Sk mesačne príplatok k prídavku na dieťa rodičom, ktorí poberajú dôchodok, nevykonávajú zárobkovú činnosť a z tohto dôvodu si nemôžu uplatniť daňový bonus. Taktiež sa uvažuje o zvýšení príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa.
Všetky pripravované úpravy zvyšujú úroveň sociálnych príjmov rodín s deťmi a prejavia sa v zvýšených nárokoch na štátny rozpočet.

Info:
Štátne sociálne dávky

1.1.2004 1.9.2004. 1.9.2005 1.9.2006 1.9.2007
Prídavok na dieťa 500 Sk 540 Sk 540 Sk 540 Sk 550 Sk
Rodičovský príspevok
opakovaný 3 790 Sk 4 110 Sk 4 230 Sk 4 440 Sk 4 560 Sk
opakovaný - rodič vykonáva zárobkovú činnosť 1 200 Sk 1 300 Sk 4 230 Sk 4 440 Sk 4 560 Sk
jednorazový 1 200 Sk 1 300 Sk x x x
Príspevok pri narodení dieťaťa 4 000 Sk 4 320 Sk 4 460 Sk 4 460 Sk 4 560 Sk
Príspevok rodičom, ktorým sa narodili 3 a viac detí alebo opakovane trojčatá
pre dieťa do 6 rokov veku 2 160 Sk 2 340 Sk 2 420 Sk 2 420 Sk 2 470 Sk
pre dieťa od 6 do 15 rokov veku 2 660 Sk 2 880 Sk 2 980 Sk 2 980 Sk 3 050 Sk
pre dieťa vo veku 15 rokov 2 840 Sk 3 070 Sk 3 170 Sk 3 170 Sk 3 240 Sk

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
1.1.2006 1.9.2006 1.9.2007

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti 8 840 Sk 9 290 Sk 9 550 Sk
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti 22 100 Sk 23 240 Sk 23 910 Sk
Opakovaný príspevok dieťaťu 3 320 Sk 3 490 Sk 3 590 Sk
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 4 230 Sk 4 440 Sk 4 560 Sk
Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi 3 000 Sk 3 150 Sk 3 240 Sk
Osobitný opakovaný príspevok náhradnemu rodičovi 1 740 Sk 1 830 Sk 1 880 Sk

Príspevky pestúnskej starostlivosti (PS)
1.1.1999 1.9.2004
Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do PS
dieťa do 6 rokov veku 5 400 Sk 5 840 Sk
dieťa od 6 do 15 rokov veku 6 640 Sk 7 180 Sk
dieťa od 15 rokov veku 7 080 Sk 7 650 Sk
Jednorazový príspevok pri zániku PS 7 080 Sk 7 650 Sk
Opakovaný príspevok PS
dieťa do 6 rokov veku 2 160 Sk 2 340 Sk
dieťa od 6 do 15 rokov veku 2 660 Sk 2 880 Sk
dieťa od 15 rokov veku 2 840 Sk 3 070 Sk
Odmena pestúna na každé zverené dieťa 1 320 Sk 1 430 Sk

(12.7.2008)

Už ani neviem koľko desiatok, ak už nie stovku takýchto e-mailov som dostala a niekedy mi to už riadne "lezie na city".

Předmět: Leukémie – Prosím přečtete si nasledovné:
Subject: Leukaemia - Please read then Forward

Jestli toto vymažete….vážne nemáte srdce
If you delete this ... you seriously don't have a heart. 
 Ahoj, jsem 29 letý otec. Já a moje manželka máme krásný společný život. Bůh nám dopřál i dítě.
Hi,  I am a 29 year old father. Me and my wife have had a wonderful life together. God blessed us with a child too.
 Naše dcera se jmenuje Rachel a je jí 10 let.
Our daughter's name is Rachel, and she is 10 years old.
Nedávno lekáři zjistili rakovinu mozku v její malém telíčku. Je jen jediná cesta jak ji zachránit a to  – operace.

Not long ago the doctors detected brain cancer and in her little body. There is only one way to save her...an operation. 
 Smutné, nemáme dostatek penez, aby jsme zaplatili takovou částku. AOL a ZDNET souhlasili, že nám pomůžou.
Sadly, we don't have enough money to pay the price.  AOL and ZDNET have agreed to help us. 
 Jediná cesta jak pomoci, je poslat tento email dalším lidem.
The only way they can help us is this way, I send this email to U and U send it to other people. 
 AOL stopuje tento email a počítá, kolik lidí ho dostane.
AOL will track this email and count how many people get it.
Každý človek, který otevře tento email a pošle ho nejméně dalším 3 lidem, nám dá 32 centů.
Every person who opens this email and sends it to at least 3 people will give us 32 cents.
Prosím pomozte nám.

Please help us.
 S pozdravem  Sincerely  George Arlington

Tak toto je KRAVINA a len mi zahlcujú takýmito bludmi mailovú schránku!!!

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2006http://cezmin.wz.sk/