wz

  
 Cezmín

Rozlíšenie: 1280 x 1024; Stránka je vytvorená pre Internet Exploer 4.0 a viac a Mozilla Firefox,
na podporu hudby nainštalovať:
QuickTime player

VITAJTE, ČÍTAJTE! Prajem Vám pohodu tela, pokoj duše, radosť v mysli a lásku v srdci!

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

  Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

2015

 Je rok 2015 a už aj tu máme gender ideológiu zavádzanú našimi zákonodarcami aj proti vôli ľudí nesúhlasiacich s takouto protirodinnou politikou na Slovensku. V roku 2007 pápež Ján Pavol II. písal o tejto ideológii, (viď dolu!)  a varoval nás pred sexualizáciou kresťanskej spoločnosti. „Zlá je rastúca kríza rodiny, ktorá je základnou bunkou spoločnosti založenou na nerozlučiteľnom zväzku manželstva muža a ženy. Skúsenosti ukázali, keď sa pravda o človeku zvrhne, alebo keď sa podrývajú základy rodiny, je ohrozený pokoj i vláda zákona, čo zákonite a nevyhnutne vedie k nespravodlivosti a násiliu. Kladiem si otázku:"Kto má z toho najväčší prospech a komu nepokoje prinášajú zisky?"

Svetlo č.32/07
gabriele Kubyová
chvála čistoty

Výzva k odklonu od stále neznesiteľnejšej sexualizácie

Sexuálna revolúcia, ktorá sa šíri už dlhšiu dobu, zasahuje samo jadro človeka. Má svoj vplyv na všetky životné oblasti: na otázku, kto je človek, na jeho vzťah k Bohu, k blížnym, na budúcnosť rodiny. Ján Pavol II., ktorý zažil "tvrdosť ideológie zla" v 20. storočí na svojej vlastnej koži, píše v jednej zo svojich posledných kníh Spomienky a identita o potratoch a homosexualizačnej politike EÚ:

"Je prípustné a dokonca nevyhnutné položiť si otázku, či tu - ešte viac tajne a skryto - nepôsobí ideológia zla, ktorá sa pokúša pôsobiť proti človeku, proti rodine a dokonca proti ľudským právam. "
Gender-revolúcia sa zamatovými krôčikmi za chrbtom verejnosti priplížila v EÚ cez štátne inštitúcie na univerzity, vzdelávacie inštitúcie až do základných škôl a škôlok.
Kto sa teraz zdesene prebudí a chce klásť odpor, musí počítať s pohŕdaním, očierňovaním, odstrkovaním a v niektorých štátoch dokonca s trestným stíhaním. Zaslepenosť je tak veľká, že ani obete dnešnej "ideológie zla" nedokážu strhnúť závoj: každý rok 50 miliónov potratov vo svete, rozvrat rodín s nesmiernymi dôsledkami, pandémie AIDS, vymieranie a starnutie spoločnosti.
Keby sa stal normou spoločnosti zodpovedný prístup k sexualite, ktorý zodpovedá ľudskej dôstojnosti a jednote tela a duše, bolo by možné sa obrátiť od kultúry smrti ku kultúre života. Počet potratov by klesol na zlomok, Aids by nemal žiadnu šancu, bisexuáli, homosexuáli by svoje sklony stiahli do súkromia, bol by znovu položený základ rodiny a stúpol by počet detí. Nie je to čudné, koľko ľudí je ochotných k veľkým obetiam, len aby sa mohli vyžiť podľa celkom nespútaného sexuálneho pudu?
Zmyslom sexuality je láska a plodenie, jej hnacou silou je rozkoš. Keď sa však rozkoš stane cieľom, zostane láska a plodenie ležať na ceste. Spoločnosť, ktorá prestane vzývať Boha ako svojho Stvoriteľa, klania sa ľudským telesným silám a robí si z nich falošné božstvo. Falošní bohovia človeka nemilujú, ale ho ničia.
Tento boj nie je nový. Tiahne sa celým Písmom svätým. Falošní bohovia sexuality sa nazývajú Baal a Ašéra, klaňali sa im pohanské národy, medzi ktorými sa nachádzal vyvolený národ. Izraeliti opäť a opäť upadali do pokušenia, schádzali na scestie a slúžili Baalovi a hnevali Hospodina.
Prorok Eliáš nútil nestály ľud k rozhodnosti. Celý Izrael sa zhromaždil k božskému súperenie na hore Karmel, tiež 450 prorokov Baalových a 400 Ašeřiných. "Ja jediný som zostal ako prorok Pána, ale prorokov Baalových je 450" (1 Kráľ 18,22). Vsadil všetko na jednu kartu, na vieru, že živý Boh všetkým zjaví svoju moc. Na to dal v stávku svoj ??život.
Dal ľudu návrh: Baalovi proroci nech prinesú obeť svojmu bohu a Eliáš tiež svojmu Bohu. Nikto nesmie obetný oheň zapáliť, ale oheň musí zostúpiť z neba. "Pravý Boh je ten, ktorý odpovie ohňom." Tú ľud zvolal: "To je dobrý návrh" (1 Kráľ 18,24).
Baalovi kňazi kričali, tancovali, bodali sa, až z nich tiekla krv, prepadali šialenstvo, ale ich boh mlčal. Eliáš je provokoval: "Asi je zaneprázdnený, možno odišiel alebo odcestoval. Možno že spí, kričte, nech sa prebudí "(1 Kráľ 18,27).
Eliáš postavil Pánovi oltár, položil na drevo zviera, dal je trikrát poliať vodou, pristúpil k oltáru a modlil sa: "Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma! Nech tento ľud pozná, že ty, Pane, si pravý Boh, aby si jeho srdce priviedol k obráteniu. "Tú zostúpil oheň a strávil zápalnú obeť, drevo i kamene a zem. Aj voda v jamách sa vyparila. Celý národ to videl a zvolal: "Jahve je Boh, Jahve je Boh!" To bol pre túto chvíľu koniec Baalových kňazov. "Eliáš ich dal odviesť k potoku Kišon a tam pobiť" (1 Kráľ 18,37-40).
V dráme vzťahu medzi Bohom a človekom sa počas stáročí nič nezmenilo. Aj my zabúdame na Boha a namiesto toho vzývame sexualitu. Zdá sa dokonca úplne smiešne a vzdialené od skutočnosti vsádzať na obrátenie človeka. Ak však neveríme v možnosť obrátenia, potom v našom vedomí zvíťazila gender-ideológia.
Jediná krajina, kde počet chorých Aids radikálne poklesol, je Uganda, a to nie vďaka prezervatívom, ktoré zatiaľ nikde nepreukázali svoju účinnosť, ale vďaka programom zdržanlivosti. V USA je silné hnutie zdržanlivosti až do manželstva, ktoré vláda podporuje sumou 800 mil. $ A ktoré vyvoláva zmenu v sexuálnom správaní mládeže. Prečo by malo byť nemožné, aby takéto hnutie vzniklo aj v Európe a vlády, ktoré vidia do budúcnosti, je podporili?
V sexualizovanej spoločnosti, v ktorej žijeme, sa rozšíril názor, že sexuálny pud je neovládateľný, že je vylúčené žiadať od mladého človeka, aby počkal so sexualitou až do manželstva, že by to bolo rovnako proti ľudskej prirodzenosti, ako keby sme chceli prinútiť rieku, aby tiekla opačným smerom.
Človek však nie je zviera. Je vybavený slobodnou vôľou a môže zodpovedne zaobchádzať so svojou slobodou, najmä keď mu jeho rozhodnutie umožňuje odovzdanosť a láska.
Postaviť dom trvá dlhšie než ho spáliť.
Vytvoriť z židovsko-kresťanskej sexuálnej etiky kultúrno určujúcu silu spoločnosti bolo dielom tisícročia, jej zničenie bolo dielom niekoľkých desaťročí. Ku kultúrnemu boju ani nedošlo.
Teraz musíme pochopiť: Boji proti gender-revolúcii sa ako kresťania nemôžeme vyhnúť, ak chceme, aby naše deti ešte žili v kresťanskej kultúre. Sexuálna morálka vždy odlišovala kresťanov od pohanov a práve preto bola pohanom tŕňom v oku. Kresťanstvo bolo prenasledované až na smrť, a predsa malo silu určiť kultúru celých svetadielov.
Cesta k čistote je hrdinská iniciatíva dnešnej doby. Je to politický čin budovať kultúru života, pretože to je základ, na ktorom stojí a existuje rodina. JD Unvin napísal: "Zaviesť čiastkovo sexuálnu zdržanlivosť v spoločnosti, ktorá si zvykla na sexuálnu slobodu, je najdôležitejšia a najbolestnejšia zo všetkých sociálnych revolúcií."
Kresťania sa nepotrebujú ospravedlňovať, ak sú verní sexuálnej morálke Cirkvi. Práve naopak! Idú po výsostné ceste lásky, idú so vztýčenou hlavou a všetkým dávajú vyhliadku, ktorá sa pýta na základ šťastného života. Čistota prepožičiava kresťanom krásu a radosť, ktorá z nich vyžaruje. V miere, v akej ju jednotlivec alebo spoločnosť prežíva, získava integritu a silu. Čistota a lesk priťahuje.

 

„Moja návšteva v pekle“

Paul Thigpen

Savannah , Georgia , USA , 17.9.2007 (Zenit) 0617

– „Tí, čo neveria v peklo, žijú vo veľmi nebezpečnom druhu klamného myslenia alebo pohodlnej fantázie,“ hovorí americký spisovateľ Paul Thigpen. V tomto interview predstavuje novú knihu „Moja návšteva v pekle“ vydanú v Creation House.

Napísali ste román „Moja návšteva v pekle“ o návšteve mladého muža v pekle. Čo ste tým mali v úmysle?

Thigpen: Svätý Otec sa nedávno s ľútosťou vyslovil o skutočnosti, že tak málo ľudí dnes rozpráva o pekle. Možno táto kniha trošičku prispeje k zmene tejto situácie. Prečo by ľudia mali viac hovoriť o pekle? Mnohí z našich súčasníkov vrátane niektorých katolíkov odmietajú veriť, že peklo naozaj existuje. A prieskumy verejnej mienky ukazujú, že dokonca aj medzi tými, čo v peklo veria, veľká väčšina si myslí, že im málo hrozí alebo vôbec nehrozí, že by tam skončili.
No v evanjeliách nás náš Pán vážne a opakovane varoval pred hrôzou pekla. Takže to, čo tu pozorujeme, je veľmi nebezpečným myslením, želaním a pohodlnou fantáziou, ktorá potrebuje vážne upozornenie. Mali by sme myslieť na peklo ako aj na nebo, pretože náš osud hlboko formuje našu identitu. Čím viac vieme o našich možných destináciách, tým viac budeme vedieť o tom, kto sme, prečo tu sme a ktorou cestou sa máme vydať.
Určite nemám radosť z myšlienok na hriech a z písania o hriechu a jeho mučivých dôsledkoch, ale vzhľadom na rozšírené popieranie pekla v našich dňoch a vyhýbaniu sa každej diskusii o ňom, zdá sa byť správny čas pre takúto knihu.

Ako prijímajú ľudia vašu knihu? Myslíte, že zapôsobí aj na tých, čo nie sú katolíci?
Thigpen: Katolícki čitatelia ju často komentujú tak, že táto kniha ich vyslala behom ku sviatosti pokánia a za to som vďačný. Nemal som v úmysle odsudzovať ľudí za ich hriechy, ale skôr povzbudiť ich, aby sa utiekali k Bohu a vyprosovali si odpustenie a uzdravenie.
Čo sa týka nekatolíckych kresťanov, mal som nadšené odozvy od čitateľov rôznych vyznaní. Hlavné témy príbehu – hrôza hriechu, nádej milosti, dôstojnosť a nebezpečenstvo ľudskej slobody - sú srdcom evanjelia, ktoré si ctia všetci kresťania. Čo sa týka ateistov, agnostikov a iných nekresťanov, mám nádej, že do určitej miery dokážu identifikovať niektoré postavy v knihe, ktoré zdieľajú ich situáciu. Hlavnou postavou je agnostik, ktorý musí prehodnotiť svoj postoj vo svetle toho, čo stretáva na svojej hrôzostrašnej ceste. Svedectvá ľudí ma povzbudzujú, že kniha núti čitateľov vážne sa zamyslieť nad týmito vecami.
Jeden z čitateľov mi povedal, že túto knihu použije na čítania v Pôstnom období. Ďalší zložil sériu piesní na túto tému. Čitateľské kluby si ju čítajú a diskutujú o nej. Odporúča sa aj študentom na vysokých školách.

Prečo ste si zvolili román a nie poéziu, alebo jednoducho teologické pojednanie?
Thigpen: Danteho „Peklo“, poéma zo 14. storočia o imaginárnej návšteve pekla, z ktorého moja kniha veľa čerpá, ma presvedčila, že rozprávanie je veľmi účinným prístupom k tejto téme, čo by teologické pojednanie nemohlo splniť. Tým samozrejme nechcem povedať, že Danteho vízia nie je teologicky kompetentná. Jeho obraz pekelných sfér skutočne stelesňuje morálnu teológiu sv. Tomáša Akvinského, tak ako aj môj. Danteho dielo bolo iba jedným v sérii známej ako „návštevy pekla“, ktoré poznáme od staroveku a všetky používajú naratívny žáner na vykreslenie obrazu hriechu a jeho dôsledkov na večnosť. Dokonca aj sám náš Pán hovoril o pekle s použitím podobenstva, ktorého tvrdé zobrazenie v nás vzbudzuje pocit hrôzy – v Evanjeliu sv. Lukáša - 16,19-31.
Dnes iba málo ľudí by čítalo dlhé poémy toho druhu, aké písal Dante. Dávajú prednosť románom. Takže súčasný žáner špekulatívnej fikcie sa zdal byť vhodným pre túto tému. Môžete to považovať za dlhé knižné podobenstvo. ... Chcel som ukázať, že dokonca aj keď nás hriech deformuje na niečo groteskné, Boh stále pracuje, aby nás zmieril so sebou a uzdravil.

Vo svojom obraze pekla opisujete jeho vrstvy, ktoré sa rýchlo plnia hriechmi, čo sa stále viac páchajú v našom kultúrnom prostredí, napríklad potrat, ničenie embryí na vedecký výskum, eutanázia, úsilie o dokonalosť tela. Akým spôsobom ich kategorizujete a opisujete?
Thigpen: To, čo nazývam „morálnou topografiou“ pekla – jeho štruktúru stále nižších kruhových vrstiev, každá z nich trestajúca horší hriech ako tá nad ňou - som si požičal z Danteho, ktorý to zakladá na morálnej náuke sv. Tomáša. Pod „limbom“ ležia kruhy „horného pekla“, ktoré trestajú hriechy slabosti. Potom je tu „stredné peklo“ trestajúce hriechy intelektu a nakoniec „spodné peklo“ trestajúce hriechy zloby. Čím nižšie zostupujete, tým sú hriechy vážnejšie a trest tvrdší.
Keď uvažujem o hriechoch, ktoré ste spomenuli, uvedomujem si, že sú to jednoducho súčasnejšie verzie starovekých hriechov, ktoré už boli identifikované a zaradené v Danteho pekle. Tak ako potrat aj ničenie embryí na výskum je vraždou zvlášť ohavného druhu – zrada nevinných maličkých, ktoré nám Boh zveril pod ochranu. Takže tí, čo sa previnili týmto hriechom, nie sú trestaní s ostatnými vrahmi, ale končia oveľa nižšie v najnižšej vrstve s najväčším trestom, tam, kde sú mučení zradcovia.
Alebo vezmime si modloslužbu úsilia o dokonalosť tela – to je naozaj istá forma nenásytnosti, narcistická závislosť na potešení z fyzicky atraktívneho vzhľadu. Takže je iróniou, že tí, čo sa previnili týmto hriechom, sú trestaní so zradcami, ktorí sa im hnusia ako nedisciplinovaní hulváti.
Zvláštny záujem súčasných čitateľov sa sústreďuje, ako sa nazdávam, na oblasť trestajúcu hriechy intelektu. Tí, čo sa pridržiavajú populárneho názoru, že v živote platí jedine úprimné presvedčenie o niečom, tu nájdu mnohých, čo spochybnia ich predpoklady.

V úvode spomínate, že ste váhali, či napísať túto knihu pre vážnosť jej témy. Zmenila meditácia o pekle váš vlastný život?
Thigpen: Strávil som niekoľko mesiacov hlbokého rozjímania o pekle a plody tejto meditácie som spísal pre iných. To vo mne vypestovalo zdravú bázeň pred Pánom a „bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo“ (Prís 8,13). Dospel som k novému chápaniu toho, aký odporný, aký neprijateľný, aký ničivý hriech skutočne je s tým výsledkom, že som sa mu chcel stále viac vyhýbať a namiesto toho sa vrúcne primknúť k Bohu. Vzbudilo to vo mne aj hlbšiu vďačnosť za Božiu milosť. Zaslúžim si večné utrpenie pre môj hriech, ale Boh posiela svojho Syna, aby mi namiesto toho umožnil žiť s ním naveky v nebeskej radosti. Nedokážem prestať žasnúť nad takým darom!

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.czA
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari: http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 Topindex.sk - internetový katalóg, inzeráty, informácie a zábava

by Cezmín Slovakia 2006 http://cezmin.wz.sk