wz
 Cezmín Cezmín

Rozlíšenie: 1280 x 1024; Stránka je vytvorená pre Internet Exploer 4.0 a viac a Mozilla Firefox, na podporu hudby nainštalovať: QuickTime player

VITAJTE, ČÍTAJTE! Prajem Vám pohodu tela, pokoj duše, radosť v mysli a lásku v srdci!

.  [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  

Potrat

Samovoľný potrat

Uplynula polovica tehotenstva. Dieťa meria 19-20 cm a váži okolo 450 gramov. Ak zaznie zvlášť silný alebo znepokojujúci zvuk, dieťa naň reaguje rýchlym pohybom. Vďaka pokročilej lekárskej technológii, je už možné prežitie. Už takmer takto vyvinuté dieťatko som potratila po úraze (1968).

.

Keď sa stala takáto vec pred mnohými rokmi, tak som prešla doslova peklom, kým som prijala holý fakt, že som potratila svoje dieťa. Vyrovnať sa touto nie príjemnou situáciou si vyžiadalo odomňa veľké utrpenie so sebaobviňovaním, sebaovládanie, sebazapieranie a vysporiadanie sa so smútkom, žiaľom, emóciami, ktoré ma nechceli opustiť s množstvom otázok bez odpovedí a s tou zásadnou a nie príjemnou na konci "Prečo?"

Keď som videla ženy, ktoré dobrovoľne išli na "výškrab" ako sa ľudovo hovorí potratu, tak ma chtiac-nechtiac obostieral ešte väčší smútok a aj hnev, že idú dobrovoľne vraždiť svoje vlastné deti. Ťažko sa mi prijímal tento fakt, keďže som potratila svoje dieťa, svojho prvého syna a aspoň jednu z tých čakateliek na výškrab", ktorá mala ešte svedomie a bola len zúfalá, som prehovorila, aby svoje dieťa nevraždila  a nebrala si na svoje svedomie, ktoré ju bude celý život prenasledovať a nebude nikdy šťastná, lebo to dieťa, čo dnes zavraždí, bude za ňou stále naťahovať svoje bezbranné ručičky a pýtať sa: "Prečo mamička, prečo?

Keď sa dievča, študentka, rozhodla, že si nedá urobiť potrat, tak sa môjmu telu a mysli v záľahe žiaľu, smútku a bolesti aspoň trochu uľavilo, že namiesto môjho potrateného dieťatka, bude žiť iný malý anjelik pod srdcom zúfalej študentky, ktorá rodičom nepovedala, že čaká dieťa bojac sa, že ju vyhodia z domu, keďže boli hlboko veriaci katolíci a ona zlyhala. Bola mladá, mala 18 rokov, o dva menej ako ja vtedy. Prišla ku mne, keď mi priam srdce pukalo od bolesti, že moje dieťatko navždy odišlo a zúfalo som liala slzy, pohladila ma po vlasoch sadnúc si ku mne na posteli. Potom sme sedeli na jej posteli a rozprávali sa. Pekné dievča a bolo mi ľúto, že chce zavraždiť svoje dieťa. Vzhľadom sa vôbec nehodila k tým ostatným vymaľovaným fiflenám, vyzerajúcim ako klaun pred vystúpením v šapitó. Bolo zjavné, že im morálka priveľa nehovorila. Zatelefonovala som jej rodičom a povedala im o tom, že som práve potratila svoje dieťa a nech prídu pre ich dcérku do nemocnice, že je zúfalá a bojí sa ich, že ju vyhodia z domu, že ona ani nechce, aby jej dieťatko umrelo atď... V duchu som jej žehnala, aj keď ma srdce veľmi bolelo, že som stratila svoje dieťatko. Dnes už má jej  dieťa vyše 46 rokov... verím tomu, že žije a že ho vychovala v láske za pomoci rodičov a už má aj vnúčatá, ako ja. 

Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24

http://web.pravonazivot.sk/nebudete-lutovat

 Na koži sú s konečnou platnosťou vytvorené papilárne línie podmieňujúce jedinečné otlačky prstov. Očné viečka zrastajú, aby chránili vyvíjajúce sa oči zárodku, ktoré sú už citlivé na svetlo. Otvoria sa znova koncom 7. mesiaca. Dieťa teraz spí, budí sa, živo sa pohybuje - pohybuje prstami, otáča hlavou, otvára a zatvára ústa, často si cmúľa palec, ale môže robiť v doteraz veľkej dutine maternice i kotrmelce a premety. Keby sa niekto dotkol jeho dlane, zovrie ruku do päste. Prehĺta a čiastočne i vdychuje amniovú tekutinu, v ktorej pláva. Koncom dvanásteho týždňa už fungujú všetky orgány a orgánové systémy. V ďalšom období plod vlastne už "iba" rastie.

Nebolelo by ťa, ak by ti pichli do krku a odrezali ti hlavu? Ako to cíti dieťa, keď sa rozhodneš k násilnému potratu? Dobre sa pozri koho dáš zavraždiť a netvár sa, že ho to nebolí, že to je normálne a bezbolestné a že o nič nejde,
VŠAK TO TEN PLOD NECÍTI!

 

Čo je to potrat?

Krátka a jednoduchá odpoveď: Potrat je ukončenie tehotenstva. Potrat je postup, ktorý je na ukončenie tehotenstva ešte pred narodením dieťaťa. Alebo môžeme povedať, jednoducho "VRAŽDA, jemnejšie povedané - ZABITIE plodu - dieťaťa".
Podľa slovníkovej definície sa za potrat považuje prerušenie tehotenstva pred ukončením 25. týždňa tehotenstva, teda vypudenie či vybratie plodu z tela matky ešte v čase, keď plod nie je schopný mimo tela matky samostatne existovať. V súčasnosti však prežívajú i plody, ktoré sú staré hoci len 25 týždňov, takže definícia má v tomto smere svoje rezervy dané stálym pokrokom medicíny.


Koncom mesiaca (v 16. týždni) dieťa meria asi 14 cm a váži okolo 200 gramov.
Dieťatko už počuje - je to dokázané, že vníma matkin hlas a tlkot jej srdca, ale i vonkajšie zvuky...
Pupočník spojujúcí dieťa s placentou je malý technický zázrak, ktorý prepraví denne 284 litrov krvi. Celkové množstvo krvi, ktoré je obsiahnuté v zárodku, ním prejde za tridsať sekúnd. Dieťa nielenže celkom vyplnilo dutinu maternice, ale začalo rozťahovať maternicu natoľko, že matka začína vnímať pohyby svojho dieťaťa.

Rozlišujeme umelé prerušenie tehotenstva (interrupciu) a samovoľný potrat. Nezabúdajme na fakt, že slovo prerušenie má veľmi zavádzajúci význam.  Naznačuje, že po prerušení akejkoľvek činnosti sa v nej dá pokračovať. Potrat však znamená definitívne ukončenie tehotenstva.
Potrat môže byť vykonaný napríklad:
- pre komplikácie počas tehotenstva, kedy je to bytostne potrebné, zachrániť ohrozený život matky (napr. keď v nej dieťa už zomrelo počas tehotenstva).
- zúfalá finančná situácia ženy, ktorá nie je schopná postarať sa o dieťa
- žena sa môže cítiť primladá na to, aby dieťaťu mohla poskytnúť potrebnú starostlivosť
- postihnuté dieťa po rozbore a vyšetrení plodovej vody
- ženu takisto mohli znásilniť či donútiť k sexu a dieťa nechce.
Dôvodov môže byť viac a zúfalstvo niektorých žien je naozaj veľké, no zväčša časom riešiteľné, čo treba matke vysvetliť a objasniť, aby svoje zúfalstvo prekonala sama v sebe a spamätala sa, čo si vyžaduje konzultovanie v psychologickej poradni. Je veľmi dôležité, aby sa žena rozhodovala so všetkou zodpovednosťou. Mala by zvážiť všetky možnosti a uvedomiť si prípadné straty, ktoré už nebude možné vziať späť a ktoré ju môžu postihnúť na celý život.


Smutná štatistika

Počet umelých prerušení tehotenstva vykonaných na celom svete každý rok je približne 46 miliónov. 26 miliónov potratov sa vyskytuje v miestach, kde je interrupcia legálna,
zvyšných 20 miliónov je vykonaných tam, kde je potrat nezákonný.
Zo všetkých vykonaných potratov, približne
- 1,2% boli 22 týždňov alebo staršie
- 10,0% bolo 13-20 týždňov
- 88,8% bolo 12 a menej
Naša história a znalosti nám hovoria, že potrat bol vyvolaný rôznymi metódami tradičnej medicíny (použitie špecifickej tradície vo forme rastliny alebo mixu), použitie ostrými nástrojmi vo vagíne. V súčasnej dobe sa zákony o potratoch líšia od krajiny ku krajine, závisí na to od preferovaného náboženstva,  kultúrnej citlivosti jednotlivých krajín a hlavne morálky, na akom stupni duchovnej a duševnej vyspelosti sú jej obyvatelia. Prikladám dôraz na obsah slova MORÁLKA a ZODPOVEDNOSŤ!

Čo je morálka?

Morálka je podľa Vajdu spoločenský jav, presnejšie oblasť ľudskej skutočnosti vymedzená protikladnosťou dobra a zla a s nimi spojenými normami správania sa človeka v obklopujúcom ho svete, v spoločnosti vo vzťahu k iným ľuďom či k sebe. Morálka je jedna z najstarších foriem života spoločnosti, hlboko zasahujúca všetky činnosti človeka. V podstate sa morálka vo svojej vyzretej podobe objavuje v žití ľudí spolu s inými formami duchovného života spoločnosti, t. j. spolu s politikou, právom, umením, filozofiou, vedou či náboženstvom.

Morálka spolu s politikou a právom predstavujú regulátory správania sa ľudí. Morálka reguluje medziľudské vzťahy – indivídua k indivíduu, k sociálnej skupine a medzi sociálnymi skupinami a indivídua či sociálnej skupiny k spoločnosti a ľudstvu – z aspektu morálnej dimenzie dobra a zla, spravodlivosti a nespravodlivosti, čestnosti a nečestnosti a pod.

Morálka vyjadruje svet človeka v normách, hodnotách, príkazoch, zákazoch. Morálka svojou dvojdimenzionálnosťou je – má byť  založená na hodnotení. Morálna dimenzia má byť odhaľuje pred človekom svet hodnôt.

ŽIVOT je najvyššou hodnotou na tomto svete, to je hlavné krédo obzvlášť pre ženy a budúce rodičky - matky.

Rozhodnutie ísť na potrat?

Rozhodnutie ísť na potrat môže byť u mnohých, ak nie u všetkých žien veľmi ťažká voľba. No napriek tomu som presvedčená, že všetky ženy majú mať právo na svoje rozhodnutie. Každá žena, ktorá cíti a hlavne je hlboko presvedčená, že potrat je v jej najlepšom záujme, by mala mať prístup k bezpečným potratom, rovnako tak na dobré rady od lekárov, psychológov a na pomoc v tomto smere. Aj keď s potratmi vonkoncom nesúhlasím a považujem ich za vraždu svojich detí u žien, ktoré k takémuto aktu pristúpia a vykonajú ho. Mnohé zúfalé situácie sa časom vyriešia a dieťatko môže žiť a byť aj milované. práve preto je veľmi dôležité, aby žena nabrala v sebe dostatok síl k tomu, aby sa so svojimi ťažkosťami obrátila o radu a pomoc u svojich srdcu najbližších ľudí a aj u odborníkov (gynekológ, psychológ, sociálny pracovník).
V súčasnej dobe približne 25% ľudí na celom svete žije v krajinách s vysoko reštriktívnymi zákonmi o potratoch. Hlavné svetové oblasti, ktoré sú obmedzujúce na potraty sú v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii. Niektoré krajiny majú potrat len obmedzený zákonom. Ženy v Čile sú ešte stále väznené za ilegálny potrat.

Ženy by si mali uvedomiť aj to, že pri potrate nielen že zabíjajú svoje dieťa, ale ohrozujú aj vlastné zdravie a svoj život, čím uvrhnú do smútku a žiaľu tak svojich rodičov a najbližšiu rodinu, ale celkom zbytočne hazardujú s darom života svojho i dieťaťa, keďže darovanie života je najvyššou hodnotou, akú môžu svetu, v ktorom žijú, poskytnúť.

Mnohé ženy si chcú len užívať sex a za cenu vlastného zdravia sa venujú rozkošiam bez zodpovednosti, čo považujem za nedostatok morálky a zdržanlivosti, nemravnosti a nízkej sebaúcty, sebavedomia. A tak pristupujú k užívaniu rôznych tabletiek proti počatiu života v ich lone namiesto toho, aby boli zdržanlivejšie a mali samé seba v úcte, čo vyžaduje osobnú sebadisciplínu a sebazapieranie, kontrolovanie vlastnej lačnosti po sexuálnych slastiach, ktoré sú obvykle zväčša u nich iba náhradou za nedostatok lásky, ktorú očakávajú a potrebujú a mnoho krát bez toho, aby ony samé lásku dávali namiesto prízemného sexu bez ducha a duševného prežívania. Tak sa stávajú premnohé tragédie a celoživotné postihnutia, degradácia osobnosti ženy a jej pravej ženskosti.

Sme prírodou predurčené v génoch na prvotné biologické dávanie tomuto svetu nového života a tým udržania svojho rodu. Potratmi odmietame tento prírodou zakódovaný dar, schopnosti darovania života a následnej lásky pri jeho udržaní a rozvíjaní pre budúcnosť. Potrat je istým spôsobom zapieranie DARU a jeho odmietnutie, ktorý máme od prírody vo svojich génoch. A užívanie tabletiek proti otehotneniu dáva poznať, že nie sme schopné zdržanlivosti či schopnosti poznania svojich plodných a nie plodných dní, čo je možné kontrolovať, len sa treba o to zaujímať a mať kontrolu nad sebou samou a samozrejme podľa toho aj konať a niesť za svoje konanie zodpovednosť v každom prípade. Nie všetky pilulky, ktoré užívate proti otehotneniu sú bezpečné a mnohé vedú tak k vedľajším účinkom na zdraví, ako aj k smrti vlastného svedomia a morálky a platí to aj o tabletkách potratových, ako napríklad príbeh ženy, ktorá následkom užitia tabletiek na potrat zomrela.

Smrť v podobe užitia potratovej tabletky RU486

Príbeh a úmrtie ženy v nasledujúcich riadkoch nie je ojedinelým prípadom, známych je oveľa viac úmrtí. O ktorých bolo písané, bolo viac ako 20. Podľa portálu Life News médiá odignorovali fakt, že v Taliansku zomrela žena po tom, čo užila potratovú tabletku RU486, ktorá obsahuje látku Mifepriston zabíjajúcu dieťa.  Následne sa podáva Prostaglandín, ktorý vyvolá pôrod.

Tabletka RU486

Podľa talianskych spravodajských zdrojov, nemenovaná 37-ročná žena zomrela v Turínskej nemocnici na zástavu srdca. Smrť nastala po užití RU486. Lekári uvedenú skutočnosť popísali ako "šok“. Uviedli, že všetko čo sa týkalo potratu a hospitalizácie ženy "bolo regulárne“. Spravodajské zdroje však uviedli, že nebolo známe, že by žena trpela nejakou chorobou. Žena v nemocnici užila tabletku RU486, ktorá mala ukončiť život dieťaťa. O dva dni neskôr sa do nemocnice vrátila, aby dostala Prostaglandin, ktorý stimuluje silné sťahy maternice, aby došlo k vypudeniu dieťaťa. Avšak štyri hodiny po užití látky sa začala žena sťažovať, že nie je schopná dýchať. EKG zistilo fibriláciu predsiení srdca i nepravidelnú a rýchlu srdcovú frekvenciu, ktorá je zvyčajne príčinou zlého prekrvenia tela. Za niekoľko okamihov bola žena mŕtva.
O tom, že nejde o ojedinelý prípad, značí fakt, že známych je minimálne 29 úmrtí. Avšak táto tabletka sa aj naďalej predáva a hlavné spravodajské médiá o ďalších prípadoch úmrtí mlčia.

Príbeh ďalšej ženy, ktorá užila uvedené tabletky

Ďalším dôsledkom, ktorý tabletka spôsobuje sú aj silné bolesti. “Najhoršie bolo, keď ma pustili domov. Nestihla som ešte ani nastúpiť do auta a pocítila som neznesiteľné bodavé bolesti, bola som čoraz slabšia a ak by som nemala v aute priateľa, dnes tu už nie som. Cestou domov po schodoch som ešte zamdlela. Keď sa mi podarilo dôjsť domov, hodiny som zvracala a mala neskutočné hormonálne výkyvy, pocity chladu a tepla, bláznivé búšenie srdca, a silné kontrakcie, ktoré ma položili do kolien. Nasledujúce dni som musela ostať v posteli a sama som sa nevedela pohnúť ani na toaletu. Bála som sa, že niečo sa zbabralo, alebo som dostala nejakú alergickú reakciu. Volala som lekárke, no tá mi povedala, že do nemocnice mám prísť len v prípade silného krvácania,“ uviedla pre portál Tempi Mária, ktorá tabletku tiež užila.
"Nejde tu len o ukrutné telesné bolesti," dodáva Mária. “S týmto liekom si všetko uvedomujete. Najväčšiu hrôzu som však zažila, keď som šla len na malú potrebu na toaletu, a zrazu som všetko vypudila. Aj môj plod.“ Viac o osude mladej ženy si môžete prečítať v článku Svedectvo: Moja nočná mora sa volá RU486.
Na záver udalosti je fakt, že tabletky, ktoré spôsobujú smrť nenarodeným deťom, ju spôsobujú aj samotným matkám.

Moja nočná mora sa volá RU486
(Zdroj: Tempi.it/HSP/Foto:Tempi.it)

Talianka Mária potratila užitím tejto tabletky pred dvoma rokmi, keď mala 26. Dnes, kedy aj v Taliansku táto tabletka vyvoláva vášnivé diskusie, nakoľko sa jej predaj úplne skomercionalizoval, zisťuje, že jej skúsenosť nebola ojedinelá. Je množstvo žien, ktoré trpeli rovnako ako ona, a dokonca minimálne 29 ich po požití tabletky umrelo.

„Prečo nik o tom nehovorí?

Prečo klamú, že im ide o dobro žien a že pocítiš len drobné bolesti?

Majú z toho finančné zisky?“

Pýta sa dnes mladá žena, ktorá je v otázkach potratu za slobodnú voľbu žien.
Mária sa teraz snaží zozbierať všetky dostupné informácie týkajúce sa tohto “desivého farmaka” (takto ho nazvali dokonca v Číne, kde násilné a priam zverské potraty sú na dennom poriadku a stiahli ho z trhu, keďže je pre ženu “príliš nebezpečný”). K tabletke sa dostala cez lekárku z Centra pre zdravie žien v Piacenze. “Počas rozhovoru som možnosť chirurgického potratu takmer ihneď zamietla, keď mi vysvetlili, nakoľko invazívny je tento zákrok a koľko vážnych rizík so sebou nesie, zatiaľ čo tabletka mala byť úplne bezpečná, jednoduchá možnosť, čosi “bio” a že maximálne môžem pocítiť nevoľnosť.“ Že tomu ale tak vôbec nebolo, pocítila Mária na vlastnej koži.
Povedali jej, že tabletku objednajú špeciálne pre ňu z Francúzska, a že pôjde o konfekčné balenie troch sád RU486, z ktorého len jedna bude jej a zvyšné dve vyhodia. Tento detail zdôrazňovali dosť očividne, akoby chceli povedať, že tieto lieky čosi stoja, ale oni sú ochotní to pre ňu urobiť. “Bolo na tom čosi zvláštne, tabletku som neprehltla v nemocnici, ale v Centre pre zdravie žien. Dva dni na to, som sa vrátila požiť ďalšie lieky. Lekárka ma v centre čakala, aby ma sama odprevadila do nemocnice. Keď sme došli, podstrčila mi podpísať papier, v ktorom stálo, že sa budem liečiť na jednodňovej chirurgii, ale v skutočnosti som mala ísť ihneď domov. Hneď na to som užila ďalší liek, tentokrát vaginálne.”
Ak by som bola sama, umriem.
Tabletka, ktorú Mária užila ako druhú, sa nazýva Cytotec a spôsobuje kontrakcie. V súčasnosti ho ani svetové zdravotnícke autority neodporúčajú ako abortívne farmakum, pretože má vážne vedľajšie účinky. No aj tento detail Mária pozná až dnes. “Najhoršie bolo, keď ma pustili domov. Nestihla som ešte ani nastúpiť do auta a pocítila som neznesiteľné bodavé bolesti, bola som čoraz slabšia a ak by som nemala v aute priateľa, dnes tu už nie som. Cestou domov po schodoch som ešte zamdlela. Keď sa mi podarilo dôjsť domov, hodiny som zvracala a mala neskutočné hormonálne výkyvy, pocity chladu a tepla, bláznivé búšenie srdca, a silné kontrakcie, ktoré ma položili do kolien.
Nasledujúce dni som musela ostať v posteli a sama som sa nevedela pohnúť ani na toaletu. Bála som sa, že niečo sa zbabralo, alebo som dostala nejakú alergickú reakciu. Volala som lekárke, no tá mi povedala, že do nemocnice mám prísť len v prípade silného krvácania. Zistila som, že mi mali pred užitím najprv vykonať testy, pretože nie všetci môžu tolerovať túto tabletku. Ale mne nevykonali žiaden.” Testy majú preukázať, že žena nemá zvýšený krvný tlak, srdcovú arytmiu, astmu či alergiu na tieto dva lieky. V skutočnosti to, čo u Márie nastalo potom, presne zapadá do kategórie vedľajších účinkov vyvolaných RU486.

Nielen fyzická bolesť

"Potrat, nie je na tom nič prirodzené, je to blud"

A ďalej, nejde tu len o ukrutné telesné bolesti, dodáva Mária: “s týmto liekom si všetko uvedomujete. Najväčšiu hrôzu som však zažila, keď som šla len na malú potrebu na toaletu, a zrazu som všetko vypudila. Aj môj plod.” Mária sklopí zrak a prsty zovrie, akoby v nich mala malé klbko. “Bol asi takto veľký, a nikdy naň nezabudnem”. Myslí naňho často? “Neustále. Vždy mám pred očami ten moment, kedy som ho zbadala. V tej chvíli sa cítiš tak osamote ako nikdy, aj keď niekto pri tebe stojí. Pretože si to ty, kto nosí v sebe dieťa, si to ty, kto si bola šťastná, kým si ho v sebe cítila. My ženy sme aj fyzicky stavané pre materstvo, náš organizmus sa cíti dobre, keď v sebe môže niekoho prichýliť, a keď prechádzaš týmto potratom a vyvolávaš kontrakcie na jeho vyhnanie, robíš niečo, čo je úplne proti prírode. Necháš zo seba odtrhnúť časť seba, a cítiš sa totálne vyprázdnená. A môžem len potvrdiť, že týmto potratom to cítiš ešte viac. Nie je to žiaden “bio potrat”, nie je na tom nič prirodzené, je to blud.“, dodáva dnes s trpkosťou Mária.

Zázračná tabletka

"Videla som svoje dieťa, jeho život bol v mojich rukách."

„Vykreslili mi ju ako zázračnú tabletku, ktorá nemá obdoby. Vzala som si ju. Po piatich minútach ma poslali domov a tam sa začala moja kalvária: videla som svoje dieťa, jeho život bol v mojich rukách.“

Každá žena a budúca matka môže vo svojich rukách namiesto krvavej guľočky vypudenej potratom držať svoje usmiate dieťatko, budúcnosť z jej tela a krvi.
 

Odkazy
Vznik a vývoj dieťaťa http://spz.pavolmaria.org/index.php?id=informacie/vznik2

 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com

Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian
http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu 

 

by Cezmín Slovakia 2006 http://cezmin.wz.sk