wz

citáty

Láska ktorú dávame, je jedinou Láskou, čo nám zostane.
Ľúbiť už samo o sebe znamená byť zraniteľným. (L.S. Lewis)
Slzy môžu vyschnúť, no srdce- nikdy. (Marguerite de Valois)
Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe. (E. Roosveltová)
Je lepšie milovať a stratiť, ako nemilovať vôbec. (Seneca)
Láske sa učíme len vtedy, keď ľúbime. (Iris Murdochová)
Pri dotyku lásky sa stáva básnikom každý. (Platón)
Odmenou pre lásku je lásku. (John Dryden)
Osud sa napĺňa neprestajne. (Anita Loosová)
Priateľstvo je jediná duša v dvoch telách. (Aristoteles)
Ak je naša láska iba želaním vlastniť, nie je to láska. (T.N. Hanh)
Milujúci človek nemusí byť dokonalý, iba ľudský. (Leo Buscaglia)
Láska nie je niečo, čo cítime. Je to niečo, čo robíme. (D. Wilkerson)
Vášnivo zaľúbení majú pocit, že sa celý svet usmieva. (David Majers)
Ešte nikdy nikto neľúbil nikoho láskou, po akej túži každý. ( H. MC.)
Niet mocnejšiej pozvánky pre lásku, ako keď ľúbime prví. (Sv. Augustín)
Láska je život... A ak premrháme Lásku, premrháme život... (Leo Buscaglia)
láska je hra, ktorú môžu hrať dvaja, a obaja skončia ako víťazi. (Eva Gaborová)
Láska nemá stanovenú cenu. Je láskou, len keď je zadarmo. (Melody Beatie)
Svet je guľatý a to, čo vyzerá ako koniec, môže byť iba začiatok. (J.B. Priestová)
Príbeh lásky nie je dôležitý. Dôležité je, že človek je schopný lásky. (H. Hayesová)
Ľúbiť a vyhrať je tá najlepšia vec. Ľúbiť a prehrať- druhá najlepšia. (W.M. Thackeraj)
Láska je vždy prítomná, ide len o to, či ju cítime, alebo nie. (Kimberly Kirdergerová)
Robíme chyby: taký je život, no nikdy nie je chybou, že sme ľúbili. (Romain Rolland)
Láska nie je ako vodná nádrž. Nikdy úplne nevyschne. Oveľa viac sa podobá prírodnému prameňu. Čím dlhšie a ďalej tečie, o to je mocnejšia, hlbšia a čírejšia. (Eddie Cantor)
Keďže láska nie je vec, neprídeme o ňu, keď ju dávame. Môžeme svoju lásku úplne odovzdať stovkám ľudí, a predsa si uchovať tú istú lásku, čo sme mali na začiatku. (Leo Buscaglia)
Zaľúbenie spočíva vo vypustení predstavivosti z flaše a zazátkovaní zdravého rozumu. (Hellen Rowlandová)
Vždy sa bojíme začať s niečím, čo chceme urobiť veľmi dobre, z celého srdca a so všetkou vážnosťou. (Brenda Velandova)
Najväčším šťastím v živote je presvedčenie, že nás ľúbia- ľúbia nás takých, akí sme, či skôr napriek tomu, akí sme. (Viktor Hugo)
Najlepšie a najkrajšie veci na svete nemôžeme vidieť, ani sa ich dotýkať... ale cítime ich srdcom. (H. Keller)
Naplnenie nášho života-šťastie, rast, sloboda-má korene v schopnosti ľúbiť. (Erich Promm.)
Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom. ( Lao-C´)

Sv.Valentín

Zo života sv.Valentína nie je veľa známeho, no napriek tomu si získal srdcia mnohých a aj je mnohým známy práve tým, že je patrónom milujúcich sa ľudí.

Kto nepozná, ten nemiluje, iba sa zaľúbil a je zaľúbený a to ešte nie je láska...

Na internete na stránke santiebeati.it je informácia, že sv. Valentín nie je iba patrónom zaľúbených - inamorati, ale aj milujúcich sa - amanti. Možno v tom nevidíte rozdiel, no podľa môjho skromného názoru byť zamilovaným a byť milujúcim je predsa len rozdiel.
Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, ktorí spolu vykročili na cestu vernej lásky. No je patrónom aj tých, ktorí po tejto ceste kráčajú už roky až desaťročia, je patrónom milujúcich sa rodičov, priateľov, prosto je patrónom všetkých tých, ktorí sa majú navzájom radi.

Na dátum sv.Valentína sa viaže meno troch rôznych svätcov - martýrov. Prvým z nich bol Valentín, rímsky kňaz z 3. storočia. Tento kňaz vraj odmietol poslušnosť cisárovi Claudiovi II., lebo podľa cisára, mladí muži boli lepšími bojovníkmi, ak neboli ženatí a tak zakázal manželstvo. Valentín však ďalej tajne sobášil mladých zaľúbencov a keď sa to cisár Claudius dozvedel, dal ho zatvoriť a bičovať žiadajúc od neho, aby sa vzdal Krista. Keď to kňaz odmietol a nestalo sa tak, ako chcel cisár, nemilosrdne ho dal popraviť spolu so svätým Máriom dňa 14. februára roku 269. Bolo to v deň pohanského sviatku luperkálií, počas ktorých starí Rimania konali obrady očisty a prosili svojich bohov za dar plodnosti. Pre tento deň bola typická aj „lotéria lásky” - každé dievča vhodilo do urny lístok so svojím menom a slobodní muži si potom žrebovali nastávajúcu.
Podľa niektorých historikov mu patronát nad zaľúbenými párikmi prischol len zhodou okolností - na jeho sviatok, 14. februára, sa totiž príroda prebúdza zo zimného spánku a vtáky začínajú svoje svadobné tance. Sviatok sv. Valentína ako deň, keď si každý vyberá svojho milého, spomína roku 1380 vo svojom diele Parliament of Fowls aj anglický literát Geoffrey Chaucer.

Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím svätý Valentín, ktorý prešiel cestou utrpenia v Afrike spolu so svojimi spoločníkmi. O druhom a treťom Valentínovi sa nevie toho veľa a tak je príbeh rímskeho kňaza najznámejší po celom svete, pretože deň svätého Valentína sa oslavuje takmer na celom svete. Oslavuje sa, no stratil tento sviatok to základné a stal sa už iba komerčnou záležitosťou, čo je na škodu vecí a ku tomu, sviatok Valentína si privlastňujú iba "zamilovaní" a tak bude správne, ak si tento sviatok nedajú vziať všetci tí, ktorí sa navzájom milujú vernou, oddanou, nezištnou a nežnou láskou.

Kedy a ako vznikla tradícia posielania Valentínskych pozdravov, lístočkov, pohľadníc?

Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky patrí medzi zakladateľov tradície zaľúbených valentínskych lístočkov. Po prehratej bitke pri Azincourte v r. 1415 sa dostal do britského zajatia. A práve tu v londýnskom Tower poslal svojej milovanej žene do Francúzska prvú „valentínku“ – niekoľko veršov vyznania jeho nehynúcej, veľkej až horúcej lásky. Tu to vzniklo. V rozsahu, v akom sa posielajú lístočky a pohľadnice, tak to sa začalo na deň sv.Valentína až v 19. storočí. Sláva sviatku zaľúbených sa rozšírila do celého sveta hlavne vďaka masovokomunikačným prostriedkom. Vďaka tomu zaľúbení v tento deň podpisujú svoje listy „Od Tvojho Valentína“ a to aj v tých krajoch, kde kresťanstvo nestihlo zapustiť hlboké korene. Dnešná ponuka pohľadníc, kvetov, srdiečok atď.  je veľmi pestrá. podľa štatistík vraj v západných krajinách zisky z ich predaja tromfnú iba predvianočné nákupy. A práve táto komercionalizácia zatlačila do úzadia pôvidné posolstvo dňa sv.Valentína a tým sú slová vernosti dvoch milujúcich sa ľudí, vzájomné spoznávanie sa  a objavovanie silných aj slabých stránok charakteru partnera, slová trpezlivosti, pochopenia, porozumenia a oddsanosti Bohu i milovanému človeku. O tomto sa dnes veľa nehovorí, na pohľadniciach a rôznych iných propagačných materiáloch je vidno pomerne zmyselné obnažené telá a tak sa sviatok dostáva na prízemnú rovinu bez hlbšieho obsahu. Je to jednoducho zľahčovanie vzťahu medzi mužom s ženou a redukciu spoznávania sa zaľúbených na telesnú rovinu. Bohužiaľ. Vzťah medzi mužom s ženou je posvätný a preto by naozaj nemal patriť medzi "lacné" jednodňové záležitosti.
Prečítajte si zaujímavý článok o Valentínopvi v rôznych uzemiach sveta:
http://www.desitin.sk/index.php/artgallery/detail/507