Cezmín Cezmín

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

wz

Š ť a s t í m j e  i  t o, ž e  ž i j e m e  v  j e d n ej   d o b e  a  môžeme si navzájom pomáhať prežiť život a duchovne sa obohacovať . Tak, ako je nesporné, že Jozef Dekrét Matejovie položil základy pre obnovu lesov svojou revolučnou myšlienkou, škôlkou na pestovanie stromkov a následnú výsadbu do hôr a nielen na Slovensku, majme i my na pamäti pestovanie dobrých medziľudských vzťahov nielen v rodinách, ale všade, kam ideme a pohybujeme sa medzi ľuďmi.

          Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí. (François de La Rochefoucauld)

Kde je každý jeden jediný človek, čo hovorí: aby, ako, keď, keby, aj a ak, tak... (?)

.

Je telesný s (e) x neduchovný a láska naopak, duchovná a nesebecká?

Vypočula som si názory o s (e) xe oddelenom od lásky...

Muži a ženy... líšime sa od seba a nie sú len muži, ale sú aj ženy, ktoré dokážu oddeliť s (e) x od lásky, ibaže u mužov je to jednoduchšie - napríklad PREDSTAVA... žena, predstav si, že si  smädná - keď si smädná, prosto sa  napiješ - nerozmýšľaš nad citovým vzťahom k poháru z ktorého piješ. Môžeš mať však svoj obľúbený pohár, z ktorého piješ najradšej a keby sa ti rozbil, bola by si z toho veľmi smutná a možno aj nešťastná. To, že máš svoj najobľúbenejší pohár ale neznamená,  keď budeš veľmi smädná, tak sa nenapiješ  z iného pohára. Všakže?

Nuž teda, žena, ver alebo never, príroda to asi takto zariadila u mužov - ide o uhasenie potreby vychádzajúcej z druhého najsilnejšieho pudu (prvým je pud sebazáchovy) čiže rozmnožovacieho pudu. To ostatné, teda zvyšok... to  sú už len kadejaké predsudky, povedačky,  pseudomorálka, ktorá nemá nič spoločné s genetickou výbavou človeka ako živočíšneho druhu. Takže žena, ak nebudeš vedieť pochopiť, prečo muži môžu mať s inou ženou pomer - môžu s (e) xovať a pritom ľúbia osudovo len tú svoju vyvolenú, pomysli si na smäd a pohár.  Veci sú v prírode oveľa jednoduchšie, ako ich robí (komplikuje) naša "akože" civilizovaná spoločnosť.

ALE...

Sú dva póly vzťahu, ktoré sú  rovnaké, a predsa iné. Pletieme si ich. Patria k sebe a napriek tomu spolu nemusia byť. Ide o vzťah dvoch pólov, láska na jednej a s (e) x na druhej strane. Zaužívané boli tvrdenia, že s (e) x je telesný a neduchovný a láska naopak, duchovná a nesebecká.  Nie je to správny názor vzhľadom k tomu, že s (e) x ualita je rovnako duchovná ako láska - a láska zasa môže byť rovnako sebecká a telesná ako niektoré formy s (e) x u. Láska je dlhodobý stav mysle a dušu človeka môže naozaj ovládať po celý život. V skutočnosti  láska nie je vôbec závislá na čase, prosto TRVÁ a JE. Láskou sú určené ciele, je ňou ovplyvnená vôľa a rozhodovanie človeka, podmieňuje radosť zo života,  umožňuje ľahšie nadväzovať a udržiavať vzťahy, samozrejme nie iba s (e) x uálne vzťahy.  Všetci ľudia sú silou lásky spojení.  Bezprostredne pre nás láska znamená NIEČO čo je  nepomenovateľné a dáva nám to schopnosť žiť - ale si to my ľudia uvedomujeme naozaj málo a iba ku tomu ešte zriedkakedy.

s (e) x predstavuje a znamená určitý čin. Je to okamžitý výkon prebiehajúci práve tu a teraz. s (e) x uálny čin mení náš čas a jeho priebeh. Keď sa zamyslíme nad tým, tak dobre chápaný s (e) x môže človeka celkom isto  omladiť, môže mu dodať silu, elán, entuziazmus; ak je však s (e) x chápaný nesprávne, pridáva únavu, traumu, psychické starnutie a doslova a do písmena človeku kradne jeho schopnosti - vitalitu. Ako vieme, pri s (e) x uálnom spojení zažívajú mnohí extázu. Podstatou  akejkoľvek extázy je, že dočasne prestávajú existovať hranice mysle a dochádza k prepojeniu vedomia človeka so základnými silami existencie danými prírodou a vesmírom. Mali by sme byť  vo vlastnom záujme k druhým i k sebe zodpovednejší; uvedomme si, že iba od nás závisí, ako prežijeme život, čo komu dáme a čo si z toho odnesieme. A naozaj nejde pritom o málo!

Nevera s inou ženou či mužom je stále iba neverou a ničím iným a to je zlyhanie stavu mysle a nie že muž má vyvinutý pud rozmnožovania a preto môže bez výčitiek svedomia súložiť s inou ženou a pritom svoju ženu ľúbiť trvalou láskou. Je to obyčajný CHTÍČ a nič viac. Zaobaľovať to do základného rozmnožovacieho pudu môžu len nezrelí jedinci, ktorí nie sú schopní pohnúť svojimi mozgovými závitmi spolu s citmi a myslia len nadržaným libidom. Pokiaľ svoju ženu naozaj bezpodmienečne ľúbi a  miluje, nebude zoháňať s (e) x uálne hry s inou ženou či inými ženami a využívať možnosti so situáciami na s (e) x, ale bude rozvíjať okrem základných vzťahov aj  s (e) x uálne vzťahy so svojou ženou, ktorú miluje a naopak. Toto platí aj pre ženy. Nato máme mozgové závity, aby sme si uvedomovali rozdiel medzi zverou a človekom. Zver má rozmnožovacie pudy tak ako my, no nemá rozum, aby si to uvedomovala. Tak načo je potom človek človekom, keď sa poddáva naprogramovaným rozmnožovacím s (e) x uálnym pudom bez štipky zdravého rozumu v mozgu, ktorý mu jasne hovorí, že nad ním panuje obyčajný chtíč a  stav mysle homo sapiens je na úrovni zvery a nie človeka?


Ženy mužov s (e) xom  netrápia a ak, tak len trochu a to vtedy, keď s (e) x používajú na vydieranie, do čoho nie niektoré, ale zväčša mnohé baby občas skĺzajú, čo však (možno) nestojí ani za reč(?) No hovorí sa aj o takých ženách, ktoré svoje polovičky "týrajú" svojou nadmernou potenciou tak, že muži zomierajú pomerne mladí na infarkt (hovorí sa tomu odborne, že zomreli na nezdravý životný štýl a stresy) vzhľadom k tomu, že majú "preťažený" krvný obeh. No nie je to pre nich romantická smrteľná choroba - prepracovaný s (e) xom?

No a baby, ruku na srdce, čo Vám hovoria komplexy? Chudnutie za každú cenu, stenanie počas menštruácie, behanie po obchodoch a nakupovanie aj keď to nepotrebujete, dlhosiahle celodenné rozhovory o ničom mnoho krát -  hovorenie len preto, aby sa hovorilo a nie k veci a o veci, potom striedavé nálady, chvíľu plač, chvíľu smiech, chvíľu nadávanie, chvíľu zdúvanie sa, chvíľu trápenie nielen seba... kadiaľ vietor pofukuje, tam aj ženskú zavieva, nálady každú chvíľu iné... ako to tí muži môžu s takými ženami vydržať, však?

KDE

Kde hovoria činy, slová sú nanič.(Africké príslovie)
Kde je moc tam je i sláva. (Slovenské príslovie)
Kde niet lásky, je rozhovor medzi ľuďmi len obyčajným znejúcim cimbalom.

(Francis Bacon)

 Kde niet lásky, vynikne každá chyba.(Anglické príslovie)
Kde obe strany nie sú v zhode, tam je tretí ku ich škode. (Slovenské príslovie)
Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.

(Carl Gustav Jung)

JE

Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša.

(Jil Sander)

Je charakteristické pre ľudskú myseľ nenávidieť človeka, ktorému sme ukrivdili.

 (Tacitus)

Je láska vskutku to, čo milujeme?.

Charles Dickens (* 1812 – † 1870) bol anglický spisovateľ.

Je lepšie jeden pohár naviac zaplatiť, než vypiť.

(Švajčiarské príslovie)

Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka.

(Nicolas Ronald Alexis)

Je možné milovať a nebyť pritom šťastný; je možné byť šťastný a nemilovať pri tom; ale milovať a byť pritom šťastný, to môže spôsobiť len zázrak.

(Honoré de Balzac)

Je nebezpečné predpokladať, že opozícia proti autorite je už sama osebe zásluhou a že neobvyklé názory musia byť nevyhnutne správne.

(Bertrand Russell)

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.

(František Saleský)

 Je potrebné, aby muži v manželstve prejavovali viac lásky a ženy viac rozumu.

 (Charles Pinot Duclos) * 12. február 1704 Dinan, Francúzsko – † 26. marec 1772 Paríž, Francúzsko)

Je prirodzené, keď syn občas nenávidí otca a matku a niekedy i ostatných ľudí na svete.

(William Saroyan)

Je strašné pomyslieť, že raz príde deň, keď nebudem už môcť povedať: ja.

(Michail Jurievič Lermontov)

 Je šťastný, kto má životné podmienky primerané svojmu temperamentu, ale vyššie stojí ten, kto svoj temperament vie prispôsobiť životným situáciám.

 (David Hume)

Je ťažšie ovládať ducha, ako trýzniť telo... (Ignác z Loyoly)
Je to srdce ktoré rozdáva; ruky už len dávajú.(Africké príslovie)
Je to vzácna zhovievavosť prírody, že nás necháva tak dlho nažive.

(Michel de Montaigne)

Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.

(Jean de La Bruyere)

Je veľmi ľahko písať pekné veci o utrpení. Ale písanie nezanmená nič. Aby človek vedel, čo je utrpenie, najprv musí sám trpieť.

(Sv.Terézia z Lisieux)

 

KAŽDÝ

Každý je sám sebe ochráncom, každý je sám sebe strojcom svojho vlastného zrodenia. (Budha)
Každý je zrodený pre inú lásku k životu.

Amaru alebo Amaruka (* / † cca 6. - 8. storočie) bol indický spisovateľ

Každý pohľad na ženu je pre básnika dôvod k zamysleniu.

(Nikolaj Alexandrovič Dobroľubov)

Každý zo skúsenosti vie, aké ľahké je zaľúbiť sa, ale aj aké ťažké je skutočne mať rád.

(Hermann Hesse)

Každý, kto má v rukách moc, má sklon ju zneužívať.

(Montesquieu)

Každá myšlienka je ukradnutá - z prvkov vesmíru.

(Stanisław Jerzy Lec)

Každá reformácia má svoje obete. Nemôžete očakávať, že sa vykŕmene teľa bude tešiť z návratu márnotratného syna spolu s anjelmi.

(Saki)

Každá žena sa chce páčiť, to ešte neznamená vnucovať sa.

(Berthold Auerbach rodený ako Moses Baruch Auerbach) (* 28. február 1814 – † 8. február 1882) bol nemecký básnik a spisovateľ.

Každú svoju prácu sa snažím konať tak, akoby bola posledná v mojom živote. No pracovať chcem tak, akoby som mal ešte dlho žiť.

(Giovanni Melchior Bosco)
 

JEDEN

Jeden otec skôr uživí desať detí, ako desať detí jedného otca.

(Holandské príslovie)

 Jeden pohľad na svet stačí na zistenie, že horor nie je nič iné ako realita.

(Alfred Hitchcock)

Jeden za duchom, druhý za bruchom. (Slovenské príslovie)

JEDINÝ

Jediným UĆITEĽOM hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.

(Jan Amos Komenský)

Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.

(Israel Zangwill - 14. február 1864 - † 1. august 1926) bol anglický spisovateľ a novinár.

Jedine ten, kto vo svojej láske vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu, ktorou sa vstupuje do tajmostva bytia.

(Gabriel Honoré Marcel)

Jediné, čo je horšie, ako keď sa o človeku hovorí, je keď sa o ňom vôbec nehovorí.

(Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde)


ČLOVEK

Človek bez lásky je na tom oveľa horšie ako zem bez oblohy.

(Gavril Romanovič Deržavin)

Človek len nevydrží; on prevládne... pretože má dušu. Ducha schopného súcitu a obetovania a výdrže.

(William Faulkner)

Človek má byť stále zamilovaný. To je dôvod, prečo sa nemá ženiť.

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (* 1854 – † 1900) írsky spisovateľ a básnik.

Človek musí byť zamilovaný do úspechu, nie do stroskotania. (Ernst Bloch)

Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti. (Margarita Aliger)

Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. Prílišná sebarealizácia je slepá ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.

(Viktor Frankl)

 Človek sa môže cítiť šťastný s každou ženou, ak ju len obdivuje.

(Theodore Dreiser)

Človek sa musí ženiť tak, aby pre neho manželstvo nebolo lákavým dobrodružstvom, ale šťastnou náhodou.

(Diophantus z Alexandrie) alebo Diofantos) bol grécky matematik.

Človek vymyslel reč preto, aby sa mu zmestil do hlavy celý svet.

(Jiří Voskovec)

Človek získava na sile tým, že sa prizná ku svojím slabostiam.

(Honoré de Balzac)

Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov. (Francis Bacon)
Človek, ktorý príliš miluje, sa podobá volajúcemu na púšti - nikdy sa nedočká ozveny.

(Denis Diderot) (* 5. október 1713, Langres (Champagne) - † 31. júl 1784, Paríž) bol francúzsky filozof, estetik a spisovateľ.

Človek, to sú jeho styky, ktorí rád udržuje. (Euripides)
Človeka chyť za slovo, psa (kravu) za uši (rohy). (Slovenské príslovie)
Človeka nikto neklame, človek klame sám seba. (Johann Wolfgang Goethe)

ČO

Čo je na prvej láske najpôvabnejšie? Že málokedy končí sobášom.

(Honoré de Balzac)

Čo je napísané to mačka nevylíže. (Slovenské príslovie)
Čo je veľká láska? To, čo na mnohých ženách nenávidíme, a predsa na jedinej žene milujeme.

(Juan Ruiz de Alarcón)

 Čo jednou rukou buduje, to druhou kazí. (Slovenské príslovie
Čo láska horko-ťažko vybuduje, to nenávisť v jedinom okamihu zrúca.

(Panait Istrati niekedy sa používa aj Panait) (* 10. august 1884 – † 18. apríl 1935) rumunský spisovateľ.

Čo milujeme, je ospravedlnením toho, čo robíme. (Americké príslovie)
Čo milujeme, sa nás zmocňuje tak dokonale, že to chvíľami začíname nenávidieť. (Arión)
Čo nechutí na jazyku, neprospieva ani srdcu. (Ázijské príslovie)
Čo neurobí žena, aby nahnevala svoju sokyňu. Pamätám si, že mi jedna žena vyznala svoju lásku preto, lebo som miloval inú.

(Michail Jurievič Lermontov * 15. október 1814, Moskva, Rusko - † 27. júl 1841, Piatigorsk, Rusko) bol ruský romantický básnik a dramatik.

Čo oči vidia to srdce uverí. (Slovenské príslovie)
Čo oko nevidí, to srdce nebolí. (Arabské príslovie)
Čo po takej krave, ktorá nadojené mlieko vykopne. (Slovenské príslovie)
Čo sa pri poháriku stalo, nech sa pri poháriku aj dokoná. (Nezistené príslovie)
Čo si zdedil po svojich otcoch, to musíš dobyť, aby si to skutočne mal.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Čo vysoko letí nízko padá. (Slovenské príslovie)
Čomu sa v láske bránime, to nás v nej neminie. (Jeremy Bentham)

HOVORÍ

Hovoriť o láske znamená roznecovať ju. (Anglické príslovie)
Hovoriť pravdu, to je ako dobre písať - prichádza to praxou. (John Ruskin)
Hovoriť striebro, mlčať je zlato. (Slovenské príslovie) (České príslovie)

ABY

Aby sa dostali do pohybu masy, stačí fráza jedného hlupáka. Koľko však treba času rozumnému človeku, aby jedného-jediného presvedčil o svojom názore!

 (Wilhelm Raabe)

Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo troch dňoch pominúť, no láska je už na svete.

(Stendhal vlastným menom Henri Marie Beyle (* 1783 – † 1842) bol francúzsky spisovateľ a esejista.

Aby si prilákal šťastie miň novú mincu na starého priateľa, podeľ sa so starou radosťou s novým priateľom a vyzdvihni srdce pravého priateľa napísaním jeho mena na krídla draka. (Čínske príslovie)
Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

(Sv. Terézia z Lisieux alebo Tereza od dieťaťa Ježiš (* 1873 – † 1897) francúzska rehoľníčka, karmelitka, učiteľka Cirkvi.)

AKO

Ako často býva veľká láska len malý cit, nafúknutý do nebeských výšok.

(Jorge Amado)

 Ako náhradu za rozum mužov dostali ženy od Stvoriteľa ženskú logiku.

(Tibor Dery)

 Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. (Slovenské príslovie)
Ako sa ubrániť opilstvu? Pohľadom na opilca. (Čínske príslovie)
Ako sa zlato a striebro vážia v priezračnej vode, duše sa vážia v mlčaní. Vyslovené slová zavážia iba vďaka tichu, v ktorom sú ponorené.

(Maurice Maeterlinck)

Ako sme tomu porozumeli, jediným zmyslom ľudskej existencie je zapaľovať svetlo v temnotách obyčajného bytia.

(Carl Gustav Jung (* 1875 - † 1961) bol švajčiarsky psychológ a psychiater, zakladateľ analytickej psychológie ako jedného zo smerov hlbinnej psychológie.

Akonáhle muž prestáva ženu milovať, začína na nej vidieť samé nedostatky.

 (Marlene Dietrich)

Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! (Franz Grillparzer)
Aká otázka, taká odpoveď.

(Nezistené príslovie)

KEĎ

Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí. (Sv.Terézia z Lisieux)
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti. (Mary Wardová)
Keď hľadíš do priepasti, aj priepasť hľadí do teba. (Friedrich Nietzsche)
Keď je Biblia zakázaná, číta sa viac ako keď je kázaná. (Pavel Kosorin)
Keď je druhého jasno, dlhá zima bude, ale keď nesneží, nie je jaro ďaleko.

 (Pranostiky - Zima)

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno. (Pranostiky - Zima)
Keď milujeme ženu pre jej prednosti, nie je to ešte nebezpečné. Pokiaľ ju ale začneme milovať pre jej nedostatky, je to už láska.

(Sacha Guitry)

Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.

(Anton Pavlovič Čechov)

Keď nepríde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi. (Nezistené príslovie)
Keď neprší, aspoň kvapká.

(Slovenské príslovie)

 Keď sa nenávisť stane zbabelou, vyjde do spoločnosti a zmení si meno na spravodlivosť.

(Arthur Schnitzler)

Keď sa ti niečoho nedostáva, povedz to Bohu - a ľudia ti to prinesú.

(Pavel Kosorin)

 Keď sa to už stalo, i blázon zmúdrie. (Homér)
Keď sa v pohári majú, somára dvíhajú. (Slovenské príslovie)
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať.

(Konfucius)

Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.

(Sv.Terézia z Lisieux)

Keď sliepka znesie vajce, robí veľký krik. Keď znesie vajce kačica, ani nepípne. A výsledok? Na celom svete sa jedia len slepačie vajcia.(Americké príslovie)
Keď sú dvaja na koni, jeden musí sedieť vzadu.

(William Shakespeare)

Keď ti najlepšie chutí prestaň jesť. (Slovenské príslovie)
Keď vás láska korunuje, zároveň vás pribíja na kríž, a keď privodí vaše dozrievanie, zároveň vás orezáva.

(Chalíl Džibrán)

Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.

(Richard Rohr)

Kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska.

(Platón)

Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať.

(František Saleský)

Keďže súčasťou milovanej ženy sa stalo všetko, čo je na svete krásne, odrazu ste odhodlaní urobiť všetko krásne, čo sa dá na svete robiť. (Stendhal)

KEBY...AJ...

Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.

(Fiodor Michajlovič Dostojevskij)

Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie.

(Časopis LIFE, január 1984) (Isaac Asimov)

Keby niekto za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, ušlo by sa mu len opovrhnutie.
Keby sme po celý rok športovali ako na sviatky, bol by šport rovnako nudný ako je dnes práca.

(William Shakespeare)

Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť. (Voltaire)
Keby som bol diktátorom, zakázal by som zákonom požičiavanie kníh.

(William Saroyan)

Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.(Sv.Terézia z Lisieux)

Aj diabol je anjelom.

(Miguel de Unamuno y Jugo) (* 29. september 1864, Bilbao – † 31. december 1936, Salamanca, Španielsko) bol španielsky filozof a spisovateľ.

Aj keby si pacient mohol byť vedomý toho, že jeho stav je veľmi vážny, on sa môže uzdraviť, keď má vieru vo svojho dobrého lekára.

(Hypokrates)

 Aj keď si sadneš na dno mora, rybou sa nestaneš. (Africké príslovie)
Aj malý oheň veľký les zapáli. (Nezistené príslovie)
Aj najtuhšie drevo prehorí. (Slovenské príslovie)
Aj v škaredom sude môže byť dobré víno. (Nezistené príslovie)

A

A my sme stranou československého proletariátu a naším najvyšším štábom je skutočne Moskva. Do Moskvy chodíme sa učiť, viete čo? My sa od ruských boľševikov učíme, ako vám zakrútiť krk. A vy viete, že ruskí boľševici sú v tom majstri... Prejde vás smiech!

(Klement Gottwald)

 A päsťami môže preraziť bez toho, aby si rozbil hlavu.
A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojený spoločným cieľom, ktorý je nad nami.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Abrahám pre nás je najvýznamnejšou osobou dejín, gréckych i nemeckých. Bez neho by sa nestalo to, čo sa stalo...

(Friedrich Nietzsche)

AK

Ak hovorí žena o láske, nemusí to byť ešte prejav lásky.

(Alexej Nikolajevič Arbuzov)

Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.

(Arturo Graf)

Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje.

(Fiodor Michajlovič Dostojevskij)

Ak je človek zamilovaný sám do seba, má to tú výhodu, že keď sa znenávidí, nemusí sa rozvádzať.

(Tibor Dery)

Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha.

(Matka Tereza)

Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.

(Mignon McLaughlin)

 Ak mladík v dievčati prebudí lásku a potom odíde, je to ako keď umelec opustí v polovici majstorvské dielo.

(Honoré de Balzac [balzak], pôvodné meno Balsa (* 1789 – † 1850), francúzsky spisovateľ.)

Ak mlčíš, tvoje apoštolské snahy budú účinnejšie a vyhneš sa nebezpečenstvám márnej slávy.

Sv. Josemaría Escrivá rodený ako José María Mariano Escrivá Albas (* 9. január 1902 – † 26. jún 1975) španielsky kňaz, zakladateľ Opus Dei.

Ak nechceš sa vzdať klamstva, nemôžeš hovoriť pravdu.

(Ludwig Wittgenstein)

Ak nemiluješ príliš veľa, znamená to, že miluješ príliš málo.

Auguste Marseille Barthélemy (* 1796 Marseille, Francúzsko– † 23. august 1867, Marseille, Francúzko) bol francúzsky básnik a satirik.

Ak niečo urobí muž z lásky k svetu, postará sa, aby to už druhý raz neurobil.

 (Aischylos)

Ak niekoho nenávidíte, nenávidíte v ňom niečo, čo je súčasťou vás. To, čo nie je našou súčasťou, nám nevadí.

(Hermann Hesse)

Ak niekto bedáka, že ho zradil svet, robí tak preto, lebo to on zradil svet. Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba. Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba.
Ak piješ vodu, mysli na prameň.

(Čínske príslovie)

Ak sa chcete stať spisovateľom, musíte na rozdiel od ostatných robiť dve veci: veľa čítať a veľa písať. Pokiaľ viem, nedá sa tomu vyhnúť a žiadna skratka neexistuje.

(Stephen King)

Ak sa milenci nenudia, je to preto, že stále hovoria len o sebe.

(François de La Rochefoucauld)

Ak sa túžba po peniazoch neobmedzuje nasýtením, je oveľa horšia ako najväčšia chudoba, lebo väčšie túžby spôsobujú väčšie potreby.

(Demokritos)

 Ak sa v službe ľuďom nezoderiem až do krvi, tak v budúcnosti nebude nikto veriť posolstvu spásy.

(Alfréd Delp)

Ak sa žena spovedá, chváli sa, ak sa muž chváli, vymýšľa si.

Abram Alikjan (* ? – † ? ) ruský básnik.

 Ak sklopíte oči zo skromnosti, pokorte sa aj v duši. Keď ukazujete, že chcete posledné miesto, túžte po ňom aj v srdci.

(František Saleský)


Ak túžiš dokonalo milovať, nenáviď sám seba.

(Egid z Assisi)

Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát , tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.

 (Normandské príslovie)

Ak ušľachtilý človek stratí vážnosť, stratí aj autoritu. A nech by bol čo ako učený, nič mu to nepomôže!

(Konfucius)

 Ak vás pre vašu nábožnosť považujú za pokrytca, ak vás považujú za slabocha a zbabelca, že odpúšťate krivdy, netrápte sa preto. Kresťanskú čnosť, ktorá musí byť povznesená nad všetku ľudskú úctu, takéto falošné a klamné posudzovanie nemôže zatemniť. (František Saleský)

TAK

Tak ako k nám Ježiš prichádza v skromnej hostii bez chuti, tak aj Duch Svätý niekedy pôsobí skrze monotónneho, nevýrazného kazateľa.

(Scott Hann)

 Tak už neplačem, jednoducho bijem ľudí. Je to oveľa väčšia zábava.

(Peter Steele)

Tak, ako cítime stále väčšiu náklonnosť k ľuďom, ktorým sme urobili dobre, tak stále prudšie nenávidime tých, ktorým sme veľmi ublížili.

 (Jean de La Bruyere)

SLOBODA

Sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie, ktoré oslavujeme pri šampanskom. nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po ktorých sa len zalizujeme. Ach, práve naopak, je to hrdovisko, ďiaľkový beh... úmorný, a v plnej osamelosti.

 (Albert Camus)

Sloboda znamená zodpovednosť - preto sa jej väčšina ľudí bojí.

(George Bernard Shaw)

 

KONTAKT
Mail :
agnesa@seznam.cz ;
hornechlebany@seznam.cz 
Horné Chlebany 39, 956 31 Krušovce

 

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org

Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza:
http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

http://referaty.atlas.sk/

http://liktom.sblog.cz/%22%3E%3Cimg/o30

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Vsevjednom.cz