wz

  


 Cezmín

Rozlíšenie: 1280 x 1024; Stránka je vytvorená pre Internet Exploer 4.0 a viac a Mozilla Firefox,
na podporu hudby nainštalovať:
QuickTime player

VITAJTE, ČÍTAJTE! Prajem Vám pohodu tela, pokoj duše, radosť v mysli a lásku v srdci!

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

  Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

Myšlienky

Ľudia sa stávajú väzňami času.
Každé nové poznanie človeka zmení.
Z pocitov vyzdravieme a z pocitov ochorieme.
Cez svetlo prišiel aj ten, ktorý teraz s vami hovorí.
Všetko je založené na energii a na podstate svetla.
Život človeka je rieka pocitov unášajúca ho do diaľky.
Sme vesmírne bytosti a sme napojení na celý vesmír.
Ľudia budúcnosti raz vytvoria obrovskú spoločnosť duch.
Keby mnohí ľudia neochoreli, v živote by nepochopili, čo je Boh.
Svetlo, ktoré prichádza z iných dimenzií a iných planét, chráni Zem.
Chcel by som niečo svetelné a duševné postaviť do tohto materiálneho sveta.
Ak raz vyspejete, pochopíte, že práve toto je nová energia a nové slová, ktoré vás liečia.
Len taký človek, ktorý je pokorný, skromný a dobrý, môže dospieť k poznaniu súvislosti.
Táto zem nie je jedinou obývanou planétou, všetci sme pozorovaní a komunikuje sa s nami.
Bolesť je často potrebná a nevyhnutná preto, aby ste sa zmenili, bolesť nás učí stáť sa lepšími.
Som v tomto smere úplne prvý a moja práca je veľmi ťažká, lebo staré myslenie nechce prijať nové.
Ak chcete byť v živote šťastní, musíte vytvoriť prostredie okolo seba, až potom sa vám môže plniť váš sen.

Nikdy nie som sama, keď mám Boha v srdci, sme dvaja a keď stojím na brehu rieky pod jelšovým stromom so slnkom nad hlavou, už sme štyria, ja, Boh, príroda a vesmírne nebo. (Anežka Vražbová)

„Peklo je prázdne, všetci diabli sú medzi nami“

Čím viac som poznával ľudí, tým radšej som mal svojho psa. (Goethe)

Je mojím osudom, že sa musím stať prvým poctivým ľudským tvorom.
Poznám svoj osud. Moje meno sa jedného dňa bude spájať so spomienkou na čosi obrovské, s krízou aká nemá na zemi obdobu, s najhlbšou kolíziou svedomia so všetkým, čo sa doteraz verilo, čo sa vyžadovalo a uctievalo. Tam, kde vy vidíte idoly, ja vidím to čo je ľudské, žiaľ bohu príliš ľudské.
Kto sa uberá po tak vlastných cestách, nestretáva nikoho: tak už to s "vlastnými cestami" chodí. Nikto mu nepríde na pomoc; so všetkým, na čo narazí, nebezpečím, náhodami zlobami a nečasmi, sa musí vysporiadať sám. Má svoju cestu skrátka pre seba a k tomu, ako sa rozumie i svoju horkosť, svoje občasné znechutenie nad týmto "pre seba". (Nietzsche)

BENE DICTA  – VÝSTIŽNÉ  VÝROKY

Ex parvis sapea magnarum momenta rerum pendent - Od maličkostí často závisí osud veľkých udalostí /Livius/

Quae facta sunt, non possunt mutari - Čo sa stalo, nemožno zmeniť / Naše: „ Čo sa stalo, už sa neodstane“. 

Homo doctus in se semper divitias habet - Učený (vzdelaný) človek má svoje bohatstvo v sebe. /Phaedrus/

Honestus rumor alterum est patrimonium - Dobrá povesť je viac ako majetok /Publilius Syrus/

Proximus esto bonis, si non potes optimus esse - Drž sa dobrých ľudí, keď už sám nie si najlepší 

Solamen miseris socios habuise malorum - Útechou nešťastných je mať spoločníkov v trápení

Promissis dives quilibet esse potest - Na sľuby môže byť každý bohatý. /Ovidius/

Propter vitam vivendi perdere causas - Užíval a stratil zmysel života /Iuvenalis/

Proditor alterius non tibi fidus erit - Kto zradil iného, ten ani tebe nebude verný

Ex cinere in prunas - Z popola do žeravého uhlia. Naše: „Z dažďa pod odkvap“.

Honestum non est semper, quod licet - Nie je vždy čestné, čo je dovolené

Pulvis et umbra sumus - Sme iba prach a tieň. /Horatius/

Honores mutant mores - Pocty menia mravy

Puris omnia pura - Čistým je všetko čisté 

Honores onera - Pocty sú bremenom

Nadčasové citáty
Veľký je človek, ktorý dokáže ohodnotiť naše mlčanie.(Chalíl Džibrán)
Sila je v tom, nie nenávidieť, keď máme k nenávisti dôvod. (Edmondo De Amicis)
Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí. (Henry David Thoreau)
Zvyk je kat, ktorý stíha hlavy i veľkým láskam. (Ernst Moritz Arndt)
Krása, ten poctivý dohadzovač lásky, sa skoro unaví. (Ante Dukić)
Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie. (Jorge Amado)
Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska. (William Shakespeare)
Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom. (Hermann Hesse)
Zmysel lásky je zhoda duše a tela, nie ich rovnakosť. (Arión)
Kríž je kritická situácia lásky. (Hans Urs von Balthasar)
Hlava je pán, srdce je kráľ a žalúdok je hospodár.
Dobrá myseľ v tŕni rastie. (Slovenské príslovie)
Čím pevnejšie žihľavu stisnete, tým menej páli. (Anon)
Keď ti najlepšie chutí prestaň jesť. (Slovenské príslovie)
Ľahšie kráča ten, kto nosí v srdci celý svet. (Ante Dukić)
Bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť. (Slovenské príslovie)
Boha zapiera iba ten, komu záleží na tom, aby neexistoval. (Augustín)
Človeka nikto neklame, človek klame sám seba. (Johann Wolfgang Goethe)
Pohľad na zamilovaných je divadlom pre bohov. (Johann Wolfgang Goethe)

Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka. (Nicolas Ronald Alexis)
Čo láska horko-ťažko vybuduje, to nenávisť v jedinom okamihu zrúca. (Panait Istrati)
Čo si zdedil po svojich otcoch, to musíš dobyť, aby si to skutočne mal. (Johann Wolfgang von Goethe)
Jalová výrečnosť vyplýva z toho, že ľudia nemajú dostatok ani lásky, ani slov. (Jonathan Swift)
Vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn, zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo; nič len slepú neľútostnú ľahostajnosť. (Richard Dawkins)
Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. Prílišná sebarealizácia je slepá ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. (Viktor Frankl)
V každej kvapke je voda, v každom paprsku je svetlo, v každej iskre je oheň. Tak je tiež v každom stvorení Tvorca. (Indické príslovia)
Niet ťažšieho hriechu nad vášne. Niet väčšieho nešťastia nad neuspokojenie. Niet ťažšieho prečinu nad lakomosť. Preto človek zbavený vášní býva spokojný. (Lao-c') Nenávisť môže byť zdedená, láska však nie. (Berthold Auerbach)
Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie; preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič. (Mary Wardová)
Láska už nie je v móde. Zabili ju básnici. Napísali toho o nej toľko, že ľudia už v lásku neveria. Neprekvapuje ma to. Pravá láska totiž trpí a mĺčky znáša utrpenie. (Oskar Wilde) Hneď za láskou kráča v jednej rade nenávisť, ktorá ju zastupuje. (Ludwig van Beethoven)
Spievajte, tancujte a veseľte sa, tak či tak je každý z vás sám, tak ako sú osomotené struny lutny, hoci ich rozozvučala tá istá pieseň. (Chalíl Džibrán)Starí ľudia milujú náruživo, pretože milujú z posledných síl, mladí ľahkovážne, pretože ich majú nadbytok.(Božena Benešová)
Keď máte niekoho radi, nemali by ste hovoriť: mám v srdci Boha, skôr hovorte: som v srdci Boha. (Chalíl Džibrán)
Keď sa nenávisť stane zbabelou, vyjde do spoločnosti a zmení si meno na spravodlivosť. (Arthur Schnitzler)
Nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je trpezlivý, bez bázne a nenávisti - iba ten je naozaj múdrym človekom. (Budhistické príslovie)
Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné. (František Saleský)
Mládež žije priveľmi chudobným vnútorným životom, preto je náchylná k výstrednostiam. (Johannes Lindner)
Aby sa dostali do pohybu masy, stačí fráza jedného hlupáka. Koľko však treba času rozumnému človeku, aby jedného-jediného presvedčil o svojom názore! (Wilhelm Raabe)
Ako sme tomu porozumeli, jediným zmyslom ľudskej existencie je zapaľovať svetlo v temnotách obyčajného bytia. (Carl Gustav Jung
Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť, než nenávidieť. (Auguste Marseille Barthélemy)
Láska sa udržiava pravdou a pravda je číre milosrdenstvo, do ktorého musíme byť celí zaodetí, aby sme sa mohli nazývať kresťanmi. (Chiara Lubichová)
Aby si prilákal šťastie miň novú mincu na starého priateľa, podeľ sa so starou radosťou s novým priateľom a vyzdvihni srdce pravého priateľa napísaním jeho mena na krídla draka. (Čínske príslovia)
Z veľkej lásky zostávajú dobré priateľstvá, nie dobré manželstvá. (Sir James Dewar).
Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! (Franz Grillparzer)
Milujem hriešnikov! Je v nich viac lásky ako v svätcoch. (Amaru alebo Amaruka)
Presvedčenie, ktoré má mládež o sebe: že by všetko ne svete zariadila a vybavila lepšie, než to neprebudené ľudstvo robilo pred ňou, nebýva azda len márnomyseľným sebaprecenením, ale je aj – a hádam ešte väčšmi – krásne a povzbudzujúce.(Josef Čapek)
Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená. (Benjamin Franklin )
Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania. (Konfúcius)
Koľko plodov vydá i to najmenšie políčko, keď vieme, ako ho obrábať. (Johann Wolfgang von Goethe )
Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa. (Johann Heinrich Pestalozzi )
http://www.janpravda.sk/

 

Stále aktuálne

Muž má takú cenu, ako jeho kravata. Kravata, to je on sám, ňou odhaľuje svoju podstatu, ňou prejavuje svojho ducha. (Honoré de Balzac)

Niekedy je chvála urážlivá, lebo naznačuje hranice našej ceny. (Luc de Clapiers, markíz z Vauvenargues)

Na tomto svete neexistuje šťastie ani nešťastie. Existuje len porovnanie jedného s druhým, nič viac. Jedine ten, kto poznal najväčšie nešťastie vie prežiť najväčšie šťastie. Človek musí chcieť zomrieť, aby pochopil, ako je krásne žiť. (A.Dumas)

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu. (Immanuel Kant)

Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu
Humor je najdôstojnejší prejav smútku. (Miloš Kopecký)

 

Vo voľnom čase sa prejavujú sklony a temperament človeka. Skutočné potešenie závisí väčšmi na fantázii než na rozume, a preto sa má každý zabávať podľa svojho. (John Locke)

Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou. (Ernest William Barnes)

Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz. (ľudová múdrosť )

Netráp sa, čo bude zajtra, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká dnes.
Pán Boh stvoril vrany a čert politické strany. (Slovenské príslovie)

Nič nie je krásne zo všetkých strán. (Horatius)

Možno poznať mnoho lások, ale žiadnu zo všetkých strán. (Juan Ruiz de Alarcón)

Láska je oceánom citov, zo všetkých strán oblopený výdajmi. (James Dewar)

Najsamprv ti diabol nakecá že nemáš žiadnu cenu..., a tak si ťa kúpi. (Pavel Kosorin)

Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu. (Matka Tereza)

Bohatí majú na stoloch obrúsky každý deň nové, príslušníci strednej triedy si ich musia po čase prať a obyčajní chudobní ľudia nemajú žiadne.

VÝROKY

Všetko, čo sa dá kúpiť za peniaze, je lacné. (E.M.Remarque)

Hovorím so sedačkou, flirtujem s televízorom, raňajkujem s toastovačom. Skôr, ako začnem mať pomer s vysávačom... ozvi sa! 
Redbul vám dáva krídla, pitbul berie ruky! 
Vážený pane, bolo zistené, že s lochneskou príšerou nie ste v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Podobnosť je teda čisto náhodná. 
Poučka: žiadne h... nie je dokonalé! Každé má svoje muchy... 
Si ako slnko.- Nedá sa na teba pozerať! 
Kto je absolútny flegmatik? Toho ani granát nerozhádže. 
Kto pije, skoro zomrie. Kto nepije, zomrie ešte skôr, lebo ten, kto pije, ho prejde. 
Bodaj by ťa kriedou obkreslil policajný technik! 

Alkohol je najlepšie piť ráno, večer a kedykoľvek medzi tým.(Ruské príslovie)

Je potrebné, aby muži v manželstve prejavovali viac lásky a ženy viac rozumu. (Charles Pinot Duclos)

Vážne i veselo

„Dobrá povesť je lepšia ako peniaze.“ (Latinské príslovie)
Je na tom kus pravdy, lebo...napríklad krčmár vám na sekeru nenaleje alebo nenaleje, ak nemáte u neho dobrú povesť. Ale napriek tomu existuje ešte niečo cennejšie ako peniaze či dobrá povesť. Čo to je? Úspech. Je to fenomén natoľko cenný, že vám ho všetci budú závidieť. „Úspech je totiž niečo, čo ti priatelia i nepriatelia nikdy neodpustia." (Julian Tuwim)
Otázkou je, ako človek pozná, že práve on má úspech. Nie je to také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Treba na to mať matematické vzdelanie. „Úspech v živote? To je jednoduchá rovnica: A = X + Y + Z, kde X znamená prácu a Y fair play. A čo je Z? Z znamená držať jazyk za zubami." (Albert Einstein)
Kto má v živote úspech a napriek tomu neudrží jazyk za zubami a chváli sa svojím úspechom kade chodí, dosiahne, že úspech sa od neho zhnusene odvráti. (Murhy)
Vo väzení máte plné zdravotné poistenie hradené štátom. V práci máte čiastočné poistenie a hradíte si ho sami.
Aký je rozdiel medzi poisťovňou na Slovensku a na Sicílii? V slovenskej poisťovni vám na základe štatistík povedia, koľko ľudí zomrie na budúci rok. Na Sicílii vám povedia ich mená. (Murphy)
Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť. (Benjamin Disraeli )
Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí. (La Rochefoucauld)
Keď nevieš, kam kráčaš, možno prídeš niekam inde. (Laurence J. Peter)
Nikto nevie, čo môže vykonať do tej doby, než to skúsi. ( Syrus)
Máme jen slabé nádeje, ale jasné obavy.   (Paul Valéry)
Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide. (Oliver Cromwell)
Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa.  ( Gottlieb Duttweiler)

Rýchlokurz angličtiny

Tento kurz je určený pre prekladateľov, ale aj širokú verejnosť, ktorá pociťuje únavu z príliš rozsiahlej znalosti anglického jazyka. Po dôkladnom prečítaní nasledujúcich cvičení by sa mala objaviť úľava zapríčinená znížením a deštrukciou vašich jazykových vedomostí.

1. Slang - Slang
Je mi na šabľu. - It is on the sword to me.
Vylez mi na hrb! - Climb up my back-mountain!
Mám to na háku. - I have it on the hook.
2. Názvy piesni z originálu do slovenčiny - Song titles
Love me do. - Urob mi to.
Hold me tight. - Podrž mi ponožku.
Let it be. - Nechaj tu včelu.
3. Slovenské mená - Slovak names
Severin - Northbert
Gejza - Gaybehind
Vlasta - Hairy-fairy
Blanka - Membrane
Ludomil - Manlover
Servac - Shitmore
4. Geografické názvy - Geographical names
Nitra - Nitro City
Liptovsky Mikuláš - The Liptov Santa Claus
Rimavská Sobota - Rome Saturday
Michalovce - Michaelsheep
Partizánske - Los Partisanos
Nove Mesto n/V - New York upon Scales
Komárno - Los Mosquitos
Marianka - Ganjaville
Trenčianska Teplá - Trenchiner Lesbian
5. Ustálené slovne spojenia - Collocations
metrový textil - One meter long textile
vysoké postavenie - a high erection
svätojánska muška - a Saint John fly
6. Náradie a nástroje - Tools and devices
hrebeň - a hair synchroniser
obuvák - a shoe on-putter
vŕtačka - a wall-hole maker
7. Folklór - Folklore
Močila konope, močila, žabka jej do čižmy skočila...
She was pissin', ganja pissin' - froggie jumpin' to her bootling...
8. Inštitúcie
Matica Slovenska - The Slovak Matrix
Slovenska národná rada - The Slovak National Help
9. Frazeologizmy - Phrases, idioms & proverbs
Pre mňa, za mňa - For me, behind me
Bežal ozlomkrky - He ran about a neck-break
Klamala ostošesť - She has lied about one hundred and six
Trafená hus zagágala - A shot goose will make gaggle
Dala mu kopačky - She gave him a pair of mining-shoes"
Basa tvrdí muziku - The prison makes music stronger.
Toľko pre tých, čo si mysleli, že sú zbehlí v angličtine...

ÚSMEVNÁ MEČIARIÁDA

Prechádza sa Vladimír so svojou manželkou a ako tak idú Vladimír sa stále obzerá za ženskými. Manželku to naštve, tak mu povie:

-„Ešte raz a uvidíš!“ - no Vladimír sa aj tak obzrie a schytal od manželky riadnu facku. Ani sa nenazdal a zrazu od okoloidúceho druha facka.

Manželka kričí:

-„Čo sa do nás staráte?!“

-„Prepáčte, ja som si myslel, že to už začalo.“

Príde Mečiar k svojmu krajčírovi a chce si dať ušiť nový oblek.

-„Potrebujem niečo, čo by na predvolebných plagátoch zvýraznilo moju veľkosť.“ Krajčír na to:

-„Rad by som, pán premiér, ale ja kondomy nešijem.“

Mečiar sa rozhodne všetkých presvedčiť, aký je demokrat a vypíše v Slovenskej republike súťaž o najlepší politický vtip. Prvá cena: šesť rokov...

Ide pán Mečiar s pánom Kováčom. Natrafia na žabu. Pán Mečiar ju rozdupe. Idú ďalej a natrafia na hada. Tentoraz ho rozdupká pán Kováč. Pán Mečiar sa ho pýta.

-„Prečo si rozdupal toho hada?“

-„A ty si prečo rozdupal žabu?“ Odpoveď:

-„Plaziť sa môžu, ale vyskakovať nebudú.“

Sú dva spôsoby, ako Mečiar príde o svoju moc: Prvý je prirodzený a druhy nadprirodzený. Ten prvý - z neba zostúpi Archanjel Gabriel a ohnivým mečom a Vladimíra vyženie. Ten druhý - odstúpi sám.

Mečiar si pozve starého Kohna, aby mu poradil, ako dať do poriadku zhumpľovanú slovenskú ekonomiku. Kohn sa zamysli a potom hovorí:

-„Ja byt na ich mieste, nechám hrad prepísať na milostivú pani.“

Murpyho desatoro

Človek je od pradávna zaťažený na desiatku. Narástlo mu po desať prstov na rukách i nohách, najčastejšie pije desiatku pivo, od malička mu vtĺkajú do hlavy desatoro prikázaní, desatoro slušného správania, etických desatoro a tak ďalej. Dokonca aj z histórie je notoricky známe, že Mojžiš doniesol Židom božích desatoro vytesaných do kameňa.
Prečo práve desatoro a prečo do kameňa?
Ako starý praktik vedel, že človek má rád desiatku a pokiaľ ide o kameň, kameňom sa človeku všetko vtlčie do hlavy rýchlejšie ako dobrým slovom.
Na rozdiel od Mojžiša Murphy vyznáva trojku. Murphyho trojjediný základný zákon síce nie je vytesaný do kameňa, ani vytlačený na papieri, ani zaznamenaný na cédečku, ale jednoducho je tu a je vnímateľný všetkými zmyslami. Nepotrebuje byť vtĺkaný nasilu do hlavy, on si nájde cestu priamo do života. To, že sa nedá ukázať, na ktorom mieste a v akej forme je uložený, zaručuje, že ho nikto a nič nezruší.
Ak by sme ho predsa len chceli kvôli tradícii rozviesť do desatora, dopracovali by sme sa k nasledovným murphyovským prikázaniam:
Nič v živote nie je také dobré, ako sa to zdá na prvý pohľad.
Ako každý skúsený mučiteľ i život vie, že zlé veci sa ťažšie znášajú, ak sa vyskytnú nečakane.
Nič nejde tak ľahko, ako si človek predstavuje.
Človek je nenapraviteľný optimista. Znova a znova sa hrnie do záhuby a znova a znova verí, že teraz si už nenatlčie hubu. Skutočnosť je takáto:
V krásny slnečný deň je ťažké uveriť, že práve vás stihne nešťastie – ale už sa to na vás valí.
Ak je to naozaj tak, potom by svet už dávno mal byť v ruinách. Tento svet síce nie je nič moc, ale aj tak len ako-tak funguje. Prečo? Aby nám to ešte viac osladil:
Všetko na svete funguje len preto, aby sa to v najnevhodnejšom okamihu mohlo pokaziť.
Že sa to už pokazilo, poznáte až potom, keď na to škaredo doplatíte. Inými slovami, veci sú trpezlivé a čakajú na najvhodnejší okamih. A ten nastane vtedy, keď sa dá narobiť najviac škody. To ale ešte stále nie je všetko:
Ak sa môže pokaziť viacero vecí naraz, tak sa pokazia v najhoršom možnom poradí.
Poradie je obyčajne v živote dôležité. Len prvý sa dostane do novín, len prvý dostane princeznú. Dokonca aj príslovie tvrdí „Kto prvý príde, prvý melie“. Keď ale ide o kazenie vecí, tie si najskôr zistia to najškodlivejšie poradie a až potom to spustia.
Občas sa preto zdá, že vlastne sa nič nedeje:
Ak sa niečo mohlo pokaziť a predsa sa tak nestalo, tak potom len preto, že nepokazené to narobí viac škody.
Ľudia si myslia, že zákernosť je výnimočne ich výsadou. V skutočnosti sa veci dokážu oplácať ľuďom rovnakou mincou:
Pravdepodobnosť, že sa niečo stane, je tým vyššia, čím väčšia škoda tým vznikne.
Veci, podobne ako ľudia, nepoznajú zľutovanie:
Ak teoreticky existuje 50% pravdepodobnosť, že sa niečo zlé stane, potom sa to stane v deviatich prípadoch z desiatich.
Čiže, kto chce prežiť, musí byť vždy pripravený – ako kedysi pionieri. Problém je len v tom, že človek si dosť dobre nevie predstaviť, čo všetko sa môže stať:
V 90 % prípadov sa veci ukážu byť horšie, ako ste očakávali. Vo zvyšných 10 % sa ukážu byť také zlé, že ste to ani nemohli očakávať.
Tu by sme si mohli konečne vydýchnuť – všetko čo sa mohlo pobabrať, sa už pobabralo a teraz by mal byť konečne pokoj. Mal, ale nebude:
Po tom, ako sa veci zmenia zo zlého na horšie, sa začne všetko samo od seba opakovať.
Dôvod je jednoduchý – veci ani ľudia nesmú výjsť z cviku.

Murpyho zákony po slovensky

Predovšetkým treba povedať, že na Slovensku sa veci nekazia, ale ondia, hovoria o tom aj nasledujúce zákony.

Prvý zákon
Čo sa môže poondiť, to sa poondí.

Druhý zákon
Čo sa nemôže samo poondiť, to doondia iní.

Tretí zákon
Nič nie je natoľko poondené, aby sa to nemohlo ešte viac doondiť.

Štvrtý zákon
Tým, že sa na to vyondíš, ešte nič nezachrániš, práve naopak, ponechané bez dozoru sa to doondí dvakrát rýchlejšie.

Piaty zákon
Čo sa raz poondilo, to sa už nedá odondiť.

Šiesty zákon
Na zaondeného sa každý vyondí.

Siedmy zákon
Veci sa nikdy nedoondia naraz, ale vždy tak, aby stále bolo čo odondievať.

Ôsmy zákon
Čím viac sa to snažíš odondiť, tým viac sa to zaondieva.

Deviaty zákon
Na poondeného ešte aj záchod spadne.

Podľa zásady dobrého moc nebýva je „slovenských“ zákonov iba deväť. Murphyho zákony na slovenský spôsob šetria slovami, vlastne vystačia len s jedným. Za povšimnutie stojí i poetický jazyk zákona. Keby tak boli napísané i tie bežné zákony, málokto by sa odvážil ich porušiť. Tí, čo by si to predsa len trúfli, by z toho boli poondení až za ušami. A konečne, tu ide o demonštráciu rovnosti všetkých pred zákonom – zákony doondia rovnako všetkých, bez rozdielu rasy, náboženstva, výšky platu, prijatých úplatkov či zakúpených odpustkov.
 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.czA
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari: http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 Topindex.sk - internetový katalóg, inzeráty, informácie a zábava

by Cezmín Slovakia 2006 http://cezmin.wz.sk