wz
Cezmín Cezmín

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

Miluj na tisíc spôsobov

Láska, čarovné slovo, ktoré človeka - ľudí privádza k istej voľnosti, vzletnosti, fantázii, nadšeniu, zanieteniu pre dobrú vec slúžiacu v prvom rade iným a nie samotnému zanietencovi. Láska... "Boh je láska", tak sa hovorí v knihe kníh, Biblii. Na Slovensku žije prevažná väčšina kresťanov a tak každý čo - to vie o kresťanskej láske, láske k blížnemu medzi nami. Výstižne a pravdivo o tom povedal Stanislav Košč v prednáške na konferencii v Ružomberku v marci 2006:

(Klikni!) "Dialóg teológie a sociálnej práce“.

Milenci často udržujú svoj milostný vzťah len predstavou sobáša, ktorý nikdy neuzatvoria.

(Juan Ruiz de Alarcón)

Milovať je múdra činnosť, ale zamilovať sa je hlúpy stav.

(Alexandre Dumas, starší

vl.m. Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie)

Milovať niekoho znamená byť jediný, čo vidí zázrak, ktorý ostatní nevidia.

(François Mauriac)

Miluj seba samého, a ľudia ťa budú haniť. Haň seba samého, a ľudia ťa budú milovať.

(Africké príslovie)

Milujem hriešnikov! Je v nich viac lásky ako v svätcoch.

(Amaru alebo Amaruka)

Milujem lesk, ktorý v hlbokých očiach zanechávajú vnútorné slzy.

(Robert Desnos)

Milujem život, som doňho vášnivo zamilovaný a budem mať tú česť mu to dokázať.

(Maxim Gorkij)

Milujte jeden druhého, alen nerobte z lásky väzenie!

(Chalíl Džibrán)

Milujúcim rastú ruže pod nohami.

(Anglické príslovie)

Kým sa dostaneme k základným podobám lásky, najprv si trochu priblížme isté  CITOVÉ FORMY, ktoré tvoria rôzne podoby lásky.

1. Náklonnosť; 2. Priateľstvo; 3. Éros 

1. Náklonnosť: Citový základ tvorí u každého z nás, teda je v každom z nás prítomná NÁKLONNOSŤ, ktorá je prítomná i v ostatných druhoch lásky. Náklonnosť je zo všetkého najmenej vyberavý citový základ, pretože ju môžeme cítiť tak k pokrvným najbližším, ako aj k cudzím ľuďom, ktorých stretávame na ulici a iných miestach, kde sa pohybujeme a sú nám niečim sympatickí. Ako ste mohli zaregistrovať, tak náklonnosť dokáže spájať ľudí nadobro rozdielnych, ktorí nemajú veľa spoločného. Náklonnosť je dôverná vec, nachádzame ju napríklad vo veľa krát opakovaných zvykoch (bežná vec, sedíme doma pri knihe, ďalší členovia rodiny robia všetko po svojom, k tomu nám poskakuje po byte psík či mačka..., tak toto je náklonnosť v opakovaných zvykoch z detstva, neuvedomená náklonnosť, prosto JE.

2. Priateľstvo: Možno nás to prekvapí, no i priateľstvo je považované za lásku. Jeho základy sa tvoria už v detstve vo chvíli, keď dieťa začína tvoriť vzťahy s inými deťmi. Pre dieťa sú tieto nové kontakty nesmierne dôležité, dieťa totiž považuje svojich rodičov a súrodencov za „niečo svoje“, za súčasť seba.  Vzťahy s rodinou sú pre dieťa niečím prirodzeným, samozrejmým, o čo sa nemuselo zaslúžiť, nemuselo oň bojovať. Preto nevyhnutne príde čas, kedy dieťa túži nájsť si priateľa, niekoho seberovného, rovnocenného partnera, túži (samozrejme podvedome) urobiť tzv. „diferencovaný výber“, samé si zvoliť a vybojovať nový vzťah, učiť sa komunikácii s „cudzím človekom“. Tento proces je pre dieťa nesmierne dôležitý a pokiaľ uspeje, dieťa je veľmi šťastné, navyše toto víťazstvo posilní jeho tvoriace sa sebavedomie.

Postupne sa samozrejme tieto detské priateľstvá prehlbujú, priamo úmerne, ako človek  vnútorne dozrieva.

Ako však charakterizovať podstatu priateľstva? Pri jej objasnení musíme odlíšiť a objasniť aj povahu kamarátstva.

Kamarátstvo je založené na partii ľudí, ktorých spája nejaké spoločné prostredie (napr. škola, vojna...), ktoré spoločne zdieľajú, prípadne musia zdieľať. Keď sa títo ľudia časom rozídu do svojich domovov a po rokoch sa stretnú, spomínajú na spoločné zážitky, smejú sa na zábavných príhodách, na svojich prezývkach – prosto spomínajú na časy, ktoré spolu kedysi prežili. O niečo hlbšie v týchto vzťahoch prakticky nejde. No v tej „tlupe“ či v partii sa môže vyskytnúť dvojica či trojica ľudí, ktorí objavia niečo hlbšie. Narazia na to zväčša v rozhovore. A sú prekvapení, že objavili „partnera v dialógu“, niekoho, koho predmet rozhovoru taktiež zaujíma. Niečo ako: „Čože, aj ty? Myslel som, že to zaujíma len mňa...“ Priatelia súhlasia s tým, že nejaká vec, ktorú si iný človek možno ani nevšimne je dôležitá. Nemusia mať však na ňu úplne rovnaký názor.

Priateľstvo je teda výberové, mojim priateľom sa nemôže stať hocikto. Ako sa o zaľúbencoch hovorí, že sú zaujatí jeden druhým a pri ich znázornení hľadia na seba, priatelia sa zväčša znázorňujú stojac vedľa seba, pričom ich pohľady sledujú spoločný cieľ. Tento fakt je charakteristický, priateľov vždy spája spoločný cieľ, myšlienka, záujmy. Ak si milenci v milostnom spojení obnažujú svoje telá, priatelia si navzájom „obnažujú svoje duše“. Priateľstvo funguje medzi mužmi i medzi ženami, i keď sa tieto priateľstvá trochu líšia istými črtami. Muži napr. zväčša nehovoria o osobných veciach, kým ženy práve naopak. Samozrejme, existujú aj zmiešané, mužsko - ženské priateľstvá.  Ale tu veľmi záleží na okolnostiach, priateľstvo sa totiž v tomto prípade môže veľmi rýchlo zmeniť na lásku. Zmiešané priateľstvo dvoch slobodných osôb nie je problém. Zadané osoby však v takomto priateľstve musia vykázať veľkú dávku vnútornej vyzretosti a opatrnosti, aby sa vyhli problému s citovým vzplanutím.   

3. Éros Pri tejto citovej forme lásky sa jedná o stav zamilovanosti. Myslím, že ju netreba príliš predstavovať, máme možnosť ju vidieť takmer na každom kroku. Ako ju však objasniť? Éros vzniká medzi mužom a ženou (no vzniká i medzi rovnakými pohlaviami) na základe určitej fyzickej, duševnej i intelektovej príťažlivosti, je to silná citová energia, ktorá sa časom (ak si rozumejú) prehlbuje. Čo sa týka tej príťažlivosti, nedajú sa samozrejme definovať kritériá, na základe ktorých zamilovanosť vzniká. Je to vždy vec vkusu každého človeka.  

4. Kresťanská láska: Kresťanská láska nevzniká z lásky k človeku. Vzniká vedená inou láskou, veľmi špeciálnou Láskou. Je to Boh, ktorý (ak Mu dovolím vstúpiť do svojho srdca) pretvára moje srdce tajomným a zvláštnym spôsobom. Ak dovolím Bohu pôsobiť v mojom srdci, časom sám spozorujem, že sa učím chápať, prijímať a mať rád aj nesympatické osoby. Že dokážem odpustiť niekomu, kto mi veľmi ublížil. Že cítim solidárnosť a súcit s cudzími, trpiacimi ľuďmi. To Boh ma učí kresťanskej láske. Vo Svojom Synovi nám dal prvý raz zreteľnú predstavu o tejto láske. A ja sa jej môžem učiť. Nie je to jednoduchá, ani príjemná láska. Je to totiž láska, ktorá nás učí prekročiť hranice svojich ľudských možností. No možno práve táto láska nás najviac robí ľuďmi. Pretože ako povedal Ježiš: „Veď ak milujete len svojich priateľov, akúže máte zásluhu? Veď to robia aj pohania!“ 

5. Láska k Bohu: Táto podoba lásky samozrejme predpokladá vieru v Boha. A je zaujímavé, že v žiadnom inom náboženstve sa tak nehovorí o láske k Bohu a o Božej láske k nám. Sv. Augustín, známy cirkevný učiteľ preto nazval kresťanstvo náboženstvom lásky. Ale niečo k tej láske: milovať Boha je niekedy veľmi ťažké. Boh je totiž Kráľom paradoxov. Je tak blízko a predsa často vzdialenejší než koniec vesmíru. Niekedy tak otvorený, inokedy tajomný, avšak pre človeka je Jeho tajomnosť občas až príliš náročná. Musím si však uvedomiť, že moja láska k Bohu sa nikdy nevyrovná tej Jeho láske ku mne. Toto nie je fráza. Boh z lásky ku mne prišiel na tento svet ako človek a z lásky ku mne zomrel na kríži. Neviem, či poznám príťažlivejšiu predstavu Boha. A nemusíme sa báť, nechajme Boha vstúpiť do nášho srdca. A Boh pretvorí naše srdce k lepšiemu.

Takže poznáme viaceré citové  formy spojené s inými okolnosťami, ktoré tvoria určité základné podoby lásky:

1. Rodičovská láska;

2. Priateľská láska;

3. Erotická láska;

4. Kresťanská láska;

5. Láska k Bohu

Nezastupiteľnou  láskou medzi nami a hlavne veriacimi ľuďmi je práve kresťanská všeobjímajúca láska, ktorá dokáže napĺňať srdcia a životy ľudí tak, že sú schopní tak veľkých činov, ako aj veľkých obetí.

O podobách lásky je veľa povedaného a napísaného, odporúčam prečítať si  "Moja identita" , aby si človek urobil jasno tak v pojmoch, ako i v obsahu vety: "Láska a jej podoby".

Stará gréčtina na označenie toho, čo my rozumieme pod slovom láska, používa tri slová: eros, filia, agapé. Eros je láska zištná, zmyslová, vášnivá, sexuálna. Iný mi je predmetom na moje vlastné sebauspokojenie, na to, aby som sa ja cítil dobre. Toto nemusí byť zlý koncept, avšak ak je jediný a aj to limitovaný len na fyzické cítenie sa dobre, potom je to nedostatočné.

Filia je láska, vyplývajúca zo vzájomnosti, zo záväzku. Je to láska či už pokrvná, alebo aj priateľská, alebo jednoducho každá, ktorá je nutná na to, aby sme rástli ako prirodzené spoločenstvo. Kde niet lásky filia, tam niet spolupatričnosti, tam niet spoločenstva.

Agapé je láska nadprirodzená. Láska bezpodmienečná, nezištná, dávajúca sa. Toto je láska, ktorú priniesol Kristus. Tento koncept lásky sa nevyskytuje v žiadnom inom náboženstve, dokonca ani v židovstve. Síce slovo ‘ahab z hebrejskej Biblie sa do gréckeho prekladu Biblie nazývanej Septuaginta preložilo ako agapaó, avšak v hebrejskej Biblii pôvodné slovo ‘ahab má celkom iný význam ako naše novozákonné agapé (ktoré pochádza od Krista: z jeho učenia, ale hlavne z jeho príkladu). V Starom zákone sa ním vyjadruje buď vzťah, o akom sme počuli v prvom čítaní, alebo sa toto slovo nachádza aj pri opisovaní lásky erotickej, napríklad v knihe Veľpieseň:

 Veľpieseň

(8. kapitola)

  1 Ó, keby si mi bol ako brat, odkojený na prsiach mojej matky,
    keby som ťa stretla na ulici  a bozkala by som ťa,   nik by mi to nezazlieval.
  2 Viedla by som ťa,   uviedla do domu svojej matky,  a ty by si ma poúčal.
    Dala by som ti piť z voňavého vína  a z muštu môjho granátovníka.
  3 Jeho ľavica je pod mojou hlavou  a jeho pravica ma objíma.
  4 Zaprisahávam vás,  dcéry jeruzalemské,  prečo chcete budiť a rušiť lásku,  kým sama nebude chcieť!
  5 Kto to vystupuje z púšte, opierajúc sa o svojho milého?
Pod jabloňou som ťa prebudil,  tam ťa počala tvoja matka,  tam ťa počala tá, čo ťa zrodila.
  6 Polož si ma na svoje srdce ako pečať, ako pečať na svoje rameno.
    Lebo láska je mocná ako smrť. Tvrdá sťa záhrobie je žiarlivosť.
    Jej žiar je žiarom ohňa, mohutným plameňom.
  7 Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia.
    Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by ním pohrdli.
  8 Máme maličkú sestru, čo nemá ešte prsníky.
    Čo máme spraviť so svojou sestrou v deň, keď sa budú uchádzať o ňu?
  9 Ak je hradbou, postavíme na nej strieborné cimburie.
    Ak bránou je však, zatarasíme ju cédrovou doskou.
 10 Ja som hradbou a moje ňadrá sú ako veže; vtedy som sa stala v jeho očiach tou, ktorá prináša pokoj.
 11 Kráľ Šalamún mal vinicu v Baal-Rámóne. Svoju vinicu zveril strážcom.
    Každý by mal odovzdať za jej ovocie tisíc strieborných.
 12 Moja vinica je predo mnou! Nechaj si svojich tisíc, Šalamún, a dvesto tým, čo strážia jej ovocie.
 13 Ty, ktorá sedávaš v záhradách a ktorej hlasu naslúchajú priatelia, daj aj mne počúvať!
 14 Utekaj, milý môj, rob ako gazela alebo mladý jeleň na balzamových vrchoch!

V Novom zákone sa slovo eros vôbec nenachádza. Nie preto, že by sa erotická láska považovala za zlú. Tam, kde má svoje miesto (v manželstve), je to láska posvätná. Eros je však láska prirodzená, a preto prichádza automaticky. Slovo filia sa v Novom zákone nachádza len veľmi zriedka (najviac pri opise osôb spojených pokrvne a vierou). Najviac sa ako odporúčaná láska používa slovo agapé. Agapé bola láska, ktorú praktizoval a o ktorej učil Kristus. Je to láska, ktorá nie je založená na citoch. Tie tam iste môžu byť, avšak mnoho ráz nie sú. Agapé je láska, ktorá je výsledkom utrpenia, námahy a snahy. Neprichádza automaticky a už vonkoncom nie je súčasťou našej prirodzenosti. A práve táto láska nás pretvára, pretvára naše vzťahy a pretvára aj svet. A práve táto láska mala byť novinkou, ktorú Kristus priniesol do sveta a ktorú chcel, aby jeho nasledovníci praktizovali. O Matke Tereze sa ktosi vyjadril, že ju mohlo vytvoriť len kresťanstvo. Napríklad hinduizmus (pri všetkej úcte k nemu) by Matku Terezu nevytvoril. Pre hinduizmus je ideálom nirvána (prázdno). A to je niečo vrcholne osobného a na seba zameraného.

Je veľa príkladov na agapickú lásku. Z nedávnych dejín je snáď najznámejším príklad sv. Maximiliána Kolbeho. Kolbe po svojom bohatom a zmysluplnom živote zomrel v koncentračnom tábore v Osvienčime v bunkri hladu ako náhrada za spoluväzňa. Jeho spoluväzeň, ktorý bol vybratý (pri počítaní dozorcovia vyberali každého desiateho) na smrť v bunkri hladu ako trest za utečeného spoluväzňa, mal rodinu. Páter Kolbe sa ponúkol dobrovoľne ako náhrada za tohto neznámeho muža. Toto bola láska agapická. Nebola výsledkom ani priateľstva, ani iných náklonností. Jednoducho bola obetou za človeka.

Kolbe prejavil svoju lásku v extrémnom prostredí. Lenže ona má svoje variácie aj prostrediach nie tak dramatických, vlastne každodenných. Žiada sa od nás vo chvíli, keď nás napríklad opustia city v manželstve alebo v inom vzťahu – kde možno nie je už nič, čo by nás ťahalo dohromady, kde však stále ostáva záväzok. V takomto bode sme pozvaní, aby sme praktizovali lásku agapickú.

Niektorí teológovia hovoria, že k takejto láske musel dozrieť aj sám Kristus. Napríklad Fran Ferderová vo svojej knihe Words Made Flesh (Slová učinené telom) hovorí, že Ježiš mal vo vzťahu k ľuďom spočiatku isté zámery: získať ich pre nebeské kráľovstvo tým, že by ich vyzval, aby opustili návyky a štruktúry, ktoré ich zotročovali. Toto bolo najviditeľnejšie hlavne na jeho vzťahu k neohybným farizejom. Nakoniec sa však vzdal akéhokoľvek presvedčovania týchto ľudí. Jediné, čo voči nim uplatnil do krajnosti, bola láska: zomrel za nich na kríži. V okamihu svojho dobrovoľného utrpenia nemal už Ježiš od ľudí žiadne očakávania: jediné, čo mu zostalo voči nim, bola agapická láska. A presne k takejto láske chce, aby sme dorástli aj my.

Ako perličku na záver: dialóg Ježiša s apoštolom Petrom po jeho utrpení. Tento dialóg je veľmi zaujímavý, hlavne keď sa zoberie do úvahy používanie slov v pôvodnej gréckej verzii.

Ježiš sa stretá so Šimonom Petrom, ktorý ho len pred pár dňami zaprel. Predtým sa zaprisahával, že on dá za neho aj svoj život a že ktovie čo ešte, no Ježiš ho upozornil, že ani kohút nezaspieva a on ho tri razy zaprie. Chcel mu teda dať najavo, že takáto heroická láska k nemu by síce bola namieste, ale nebude jej ešte schopný. Nech sa teda nepreceňuje. A naozaj sa tak stalo. Dialóg, ktorý sa potom odohral o niekoľko dní, znie nasledujúco:

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra:

„Šimon, syn Jánov, miluješ ma [agapás me] väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu:

- „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád [filó se].“ Ježiš mu povedal:

- „Pas moje baránky.“

Opýtal sa ho aj druhý raz:

- „Šimon, syn Jánov, miluješ ma [agapás me]?“ On mu odpovedal:

- „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád [filó se].“ Ježiš mu povedal:

- „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz:

- „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád [fileís me]?“ a povedal mu:

- „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád [filó se].“ Ježiš mu povedal:

- „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“

To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho:

- „Poď za mnou!“ (Jn 21, 15-19).

Ježiš sa Petra teda najprv pýta, či je schopný heroickej, nezištnej, božskej lásky (sleduje jeho ambicióznu mentalitu). No Peter poučený už svojím pádom odpovedá skromne: „Nie, Pane, nie som schopný zatiaľ povedať, že ťa milujem agapickou láskou. Milujem ťa však láskou filiou (úprimnou priateľskou, ľudskou láskou).“ Ježiš to opakuje znova. Keď však dostane tú istú odpoveď, zostúpi o niekoľko stupňov dole k Petrovi a pýta sa ho aspoň na túto jeho ľudskú lásku. Vieme, že Peter ho (a určite aj ľudí) neskôr dokázal milovať aj agapickou láskou, ktorej dôkazom bola jeho smrť dolu hlavou na kríži, no musel do nej dozrieť. Presne tak, ako sa to žiada aj od nás.

Agapická láska je teda naším ideálom a ako taká je výsledkom procesu, trvalého úsilia.

Kde sa ale táto láska berie, ako sa jej človek stáva schopným? Vertikálne rameno je podmienkou pre horizontálne rameno. Iba vtedy, ak precítim lásku Boha ku mne a keď sa otvorím pre milosť, ktorá z môjho osobného vzťahu s Bohom ku mne plynie, budem schopný túto lásku praktizovať. A to čím ďalej, tým lepšie.

Prosme dnes Boha, aby sme pri praktizovaní lásky nespúšťali z očí základný symbol nielen kresťanstva, kríž.

O kresťanskej láske hovorí jeden z mnohých príbehov života , mať v sebe a pestovať ju, zdokonaľovať pravú a nefalšovanú kresťanskú lásku nie je vôbec ľahké.

Dokiaľ nezískame pociťované vedomie príbuznosti medzi naším vlastným druhom a našimi spolusmrteľníkmi, ktorí sa s nami delia o slnko a tieň života na tejto zápasiacej planéte, nie je tu žiadna nádej pre iné druhy, žiadna nádej pre životné prostredie a žiadna nádej pre nás samých."

(John Winnie Tyson)

Viera, NÁDEJ, Láska... Vieme, čo je nádej?

Faktom je, že o kresťanskej láske sú aj iné predstavy na základe inej interpretácie Ukrižovaného na kríži. Kde niet kresťanskej lásky, treba k tomu kopu zákonov o ľudských právach v každom smere a samozrejme že väzníc.

Existuje jedno ľudové porekadlo, ktoré hovorí: "Milovanie je liekom chudobných".

Tiež taoistická tradícia priznáva milovaniu telesné liečivé účinky, okrem toho ho však považuje za možnosť povznesenia duše. Taktiež mnoho iných východných duchovných ciest transformovalo milovanie na ozajstné umenie. Pritom sa v dnešnej dobe niektorí lekári zhodujú v názore, že súlož môže viesť až k vyčerpanosti a psychickej neresti. Ako je možný tento názorový rozdiel?

LIEČIVÉ MILOVANIE

Čo pôsobí liečivo a čo vyčerpáva?

Taoizmus  Lao c a slovník pojmov

Ľúbosť je večná, keď po veciach večných túži.

(Andrej Sládkovič)

Ľudia majú vždy viac presvedčivých dôvodov nenávidieť svojich blížnych ako ich milovať.

(Jean-Antoine de Baif)

Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.

(Aischylos)

Ľudia obdivujú hrdinov, pretože odvážne opúšťajú to, čo majú a vydávajú sa na nepreskúmanú pôdu.

(Erich Fromm)

Ľudia sa strácajú v množstve zbytočných slov.

(Maxim Gorkij)

Ľudia, kotí sa milujú, delia si svoje srdcia ako ovocie.

(Hugo von Hofmannsthal (* 1. február 1874 – † 15 júl 1929)

rakúsky básnik a spisovateľ.

Ľudské oko seba transcenduje: jeho schopnosť vnímať okolie je nepochybne závislé na tom, že nie je schopné vnímať seba. Seba - teda zákal - vídí vtedy, keď je choré.

(Viktor Frankl)

Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.

(Erich Fromm) (* 23. 3.1900 - † 18. 3.1980) nemecký filozof.

Kto miluje svojho psa, musí milovať aj jeho blchy.

(Africké príslovie)

Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe.

(Edith Stein)

Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť, než nenávidieť.

(Auguste Marseille Barthélemy)

Domovská stránka SIKHIZMU

Zbierka odkazov na domovské stránky sv. písma v cudzích jazykoch.

Poslal mi priateľ niečo o mužoch...

Proč muži lžou?

 Dřevorubec kácel stromy u řeky. Najednou mu sekera spadla do řeky. Začal naříkat a v tom se zjevil Bůh:

"Proč tak naříkáš?" ptal se ho.

„Ach, Pane, spadla mi do řeky sekera. Bez ni se nemohu živit.“

Bůh sáhl do vody a vytáhl zlatou sekeru.

"Je to tvá sekera?" zeptal se.

"Ne, není," odpověděl muž.

Bůh z řeky vytáhl stříbrnou sekeru:

"Je to ona?"

"Ne," zněla dřevorubcova odpověď.

Potřetí sáhl Bůh do vody a tentokrát muži nabídnul železnou.sekeru.

"Ano, to je má sekera," zaradoval se dřevorubec.

Boha potěšilo, že je tak čestný a poctivý, proto mu daroval všechny tři sekery. Po čase se muž procházel se svou ženou na stejném místě. Náhoda tomu chtěla, že jeho žena uklouzla, spadla do vody a utopila se. Dřevorubec začal plakat.

Proč pláčeš?" zjevil se před nim Bůh.

"O Pane, má žena spadla do řeky a utopila se."

Bůh vešel do vody a když se vrátil, vedle něj stála Jennifer Lopez.

"Je to tvá žena?" zeptal se Bůh.

"Ano, to je ona," odpověděl muž.

"Lžeš" rozhněval se Bůh, "to není ona!"

Dřevorubec padl na kolena a řekl:

"Odpusť, Pane, ale musel jsem. Kdybych ti řekl NE, nabídl bys mi Catherine Zeta-Jones. Kdybych odmítl i tu, vrátil by ses s mojí ženou. Já bych pak řekl ANO a ty bys mi dal všechny tři. Jsem chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy naje

Z toho plyne ponaučení: Pokud muž lže, má pro to dobrý a čestný důvod a dělá to pro blaho druhých.

Moje
webové stránky
 
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu


 http://www.mikmeier1948.dk/farver/websikre%20farver.htm

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]