wz
 Cezmín Cezmín príjemcov a darcov.
• Všetky predpisy súvisiace s odbermi krvi a transfúziami prijímané na národnej a medzinárodnej úrovni majú byť v súlade s týmto etickým kódexom.

A prečo darovať svoju krv?

Z jednoduchého dôvodu, pomôcť ľuďom v núdzi a druhá vec je, sám krv môžeš potrebovať a ak nebude darcov, môžeš byť v ohrození života. Dnes si môže každý dopredu darovať svoju krv sám sebe v prípadoch plánovaných operácií, samozrejme v prípade, že krv môžeš darovať (ja som tú možnosť nemala po celý život doterajší, bohužiaľ). A napokon aj preto, že darcovstvo krvi akosi omladzuje organizmus a dodáva elán už len z toho základného pocitu, že si niekomu pomohol svojimi kvapkami krvi. To sú hlavné dôvody, prečo krv darovať.

Pokiaľ sa rozhodneš darovať krv a nevieš čo je k tomu treba vedieť, čítaj ďalej stručné informácie:
- treba si priniesť so sebou občiansky preukaz a preukaz svojej zdravotnej poisťovne
- pred odberom krvi dlhší čas pi viac tekutín
- večer pred odberom nejedz žiadne ťažké a mastné jedlá, nepi alkohol
- raňajkuj až po odbere krvi
- na odber choď až o dva týžne po očkovaní proti chrípke
- keď si prechladnutý alebo máš teplotu a nebodaj aj chrípku, tak nemôžeš krv darovať
- muži môžu ísť na ďalší odber až po troch mesiacoch a ženy po 4 mesiacoch
- a ak chceš ísť na odber autom, rozmysli si to, odber ti zníži pozornosť, človek je trochu malátny a môže dôjsť k nehode (syn jazdí na odber bicyklom).


Informácia: "Mikulášska kvapka krvi", sa koná súčasne s kampaňou "Získavajte darcov zo svojho okolia!" Máš možnosť zapojiť sa a darovať tak život iným spolu so svojimi priateľmi a známymi.

Dostala som do rúk brožúrku slovenského Červeného kríža a tam je napísaný DOTAZNÍK:

 Dotazník pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek

Pred darovaním Vám vyšetríme krvný obraz, teplotu, tlak krvi a podrobíte sa lekárskemu vyšetreniu.
V odobratej krvi vyšetríme krvnú skupinu, povrchový antigén vírusu jepatitídy B (HBs Ag), protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti HCV), protilátky proti vírusu AIDS (anti HIV), test na syfilis a pečeňový enzým ALT. O výsledkoch týchto vyšetrení Vás budeme informovať iba v prípade, že by ovplyvnili Vašu spôsobilosť k darovaniu krvi. alebo ask budú potrebné doplňujúce vyšetrenia.

Tieto vyšetrenia majú zabrániť prenosu infekčných ochorení darovanou krvou. Niekedy, najmä v prípade čerstvej infekcie, môžu byť výsledky negatívne, pričom infekcia sa môže preniesť darovanou krvou na príjemcu transfúzie. Preto je potrebné, aby ste pravdivo odpovedali na každú z nasledujúcich otázok. V prípade zatajenia niektorých skutočností vystavujete príjemcov transfúzie riziku infekcie.

Prosíme Vás, aby ste pravdivo vyplnili nasledovný dotazník, ktorý je súčasťou povinného vyšetrenia pred darovaním krvi a krvných zložiek v zmysle § 49, odseku 3 Zákona 277/1994 NR SR.

1. Cítite sa zdravý?
2. Darovali ste v minulosti krv, plazmu alebo krvné bunky?
3. Boli ste niekedy v minulosti vyradený z darovania krvi?
4. Zaznamenali ste v posledných 12 mesiacoch nevysvetliteľnú stratu váhy, teploty, zväčšenie lymfatických uzlín?
5. Užívali ste posledný mesiac nejaké lieky?
6. Boli ste posledný mesiac očkovaný?
7. Boli ste posledný mesiac ošetrený zubným lekárom?
8. Pre ženy: boli ste posledných 12 mesiacov tehotná?
9. Mali ste niekedy:

10. Pichali ste si niekedy drogy?

11. Dali ste si niekedy zaplatiť za sex formou peňazí alebo drog?

12. Pre mužov: mali ste niekedy pohlavný styk s iným mužom?
Pre ženy: pripúšťate možnosť, že niektorý muž, s ktorým ste mali posledných 12 mesiacov sexuálny kontakt, mal pohlavný styk s iným mužom?

13. Mali ste posledných 12 mesiacov pohlavný styk:

 • s partnerom, ktorý je HIV pozitívny alebo má infekčnú žltačku?

 • s partnerom, ktorý si pichá alebo pichal drogy?

 • s partnerom, ktorý si dal zaplatiť za sex formou peňazí alebo drog?

14. Mali ste posledných 12 mesiacov:

 • operáciu, lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie?

 • prepichovanie rôznych častí tela (piercing) alebo tetovanie?

 • akupunktúru iným ako registrovaným lekárom?

 • také poranenie, že sa rana alebo Vaša sliznica dostala do kontaktu s cudzou krvou, poranili ste sa použitou injekčnou ihlou?

15. Dostali ste posledných 12 mesiacov transfúziu krvi alebo plazmy?

16. Boli ste posledných 12 mesiacov (v rodine alebo v zamestnaní) v kontakte s osobou, ktorá mala v tom čase infekčnú žltačku alebo iné infekčné ochorenie?

17. Narodili ste sa v cudzine alebo ste žili v cudzine? Cestovali ste do trópov?

18. Zdržiavali ste sa v rokoch 1985 - 1998 spolu 6 a viac mesiacov v Anglicku a/alebo Francúzsku?

19. Boli ste niekedy informovaní o výskyte Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby vo Vašej rodine?

 • Bol (prípadne v súčasnosti je) niekto z Vašich príbuzných liečený pre stratu pamäti na neurologickom alebo psychiatrickom oddelení a na toto ochorenie zomrel?

 • Transplantovali Vám očnú rohovku?

 • Transplantovali Vám tvrdú plenu mozgovú?

 • Boli ste liečený prípravkami z ľudskej hypofýzy?

20. Boli ste liečený isotretinoinom (Roaccutane®, Accutane®), etretitanom (Tegison®), finasteridom (Proscar®)?

21. Boli ste v posledných 12 mesiacoch vo vyšetrovacej väzbe alebo výchovno-nápravnom zariadení?

22. Máte rizikové zamestnanie alebo koníčky (napr. šofér autobusu, potápač, práca vo výške ...)?

Prehlásenie:
Prehlasujem, že som porozumel(a) horeuvedeným otázkam a odpovedal(a) som na všetky otázky pravdivo. Som si vedomý(á), že v prípade úmyselného zatajenia akýchkoľvek údajov môžem spôsobiť inému poškodenie zdravia alebo smrť a môžem byť stíhaný(á) podľa Trestného zákona SR. Prehlasujem, že darujem krv (plazmu, krvné bunky) dobrovoľne a súhlasím s uskutočnením horeuvedených laboratórnych testov, ako aj zaevidovaním zistených údajov do registra darcov krvi.

Prečo darovať krv?

No a prečo nie!

 

VZÁCNY DAR DO VIENKA BLÍZKYCH - DETÍ JE HUMANITA

 

Syn je príkladom pre svojich synov a je predpoklad, že raz budú aj oni darcami krvi.

Bezplatné darcovstvo krvi učí najbližších ľudí  v okruhu darcu k vzácnej vlastnosti, k humanite.

Tak prečo krv nedarovať?

Na foto:

zľava doprava:  Patrik, Šimon a Matúš.

 

25. marec – Deň počatého dieťaťa 2006

Podporte ochranu života nosením bielej stužky
 
V poradí už 6. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa pripravujú mimovládne organizácie združené v občianskom združení Fórum života. Touto svojho druhu najväčšou celoslovenskou kampaňou chce Fórum života šíriť úctu ku každému ešte nenarodenému dieťaťu a poukázať na potrebu chrániť ľudský život od počatia.
 
Prečo 25.marec
25. marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný deň, Deň zápasu za ľudské práva, a podľa kresťanského kalendára je dňom počatia Božieho Syna Ježiša Krista. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa. Cieľom zviditeľnenia tohto dňa je poukázať na potrebu ochrany počatého života ako na jednu z najdôležitejších priorít spoločnosti, a tiež ukázať, že v dnešnom svete plnom útokov na ľudský život existujú zástancovia kultúry života, chápajúci život ako prvoradú hodnotu, od ktorej závisia všetky ostatné hodnoty.
 
Biela stužka
Kampaň ku Dňu počatého dieťaťa môže každý podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni od 20. do 26. marca. Biela stužka je symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Ten, kto si pripne a bude nosiť bielu stužku, dá najavo, že je za ochranu počatého život. Zároveň je to aj príležitosť vysvetliť svojmu okoliu postoj k ochrane nenarodených.
 
Informačné stánky a mediálna podpora
Heslom tohtoročnej kampane bude ako minulého roku Nechať žiť je správna voľba. Informačnou kampaňou chceme poukázať na motívy rozhodovania o živote či smrti počatého dieťaťa. Pri rozhodovaní o osude počatého živote totiž nie je relevantná otázka možnosti voľby, dôležitejšie je vedieť, ktorá z možností je správna. V informačných stánkoch na bratislavskom Námestí SNP, ale aj v iných mestách na Slovensku, budú dobrovoľníci rozdávať informačné letáky a biele stužky. Fórum života pripravilo aj plagáty, ktoré budú umiestnené v prostriedkoch hromadnej dopravy a na iných miestach v Bratislave a ďalších mestách. Ku kampani bude vydaných rozdistribuovaných 50 000 letákov a 2500 plagátov. Priamo do organizovania a realizovania kampane bude zapojených niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Kampaň bude podporená aj televíznym spotom v celoslovenskej verejnoprávnej televízii (STV), v celoslovenskej komerčnej televízii (JOJ) a niekoľkých lokálnych televíziách.
 
Konferencia o probléme neplodnosti
Fórum života v spolupráci s členskou organizáciou Áno pre život pripravuje v rámci kampane medzinárodnú konferenciu Vyber si život, ktorá sa uskutoční 24. – 25. marca 2006 v Rajeckých Tepliciach. Aj v poradí už ôsmy ročník konferencie sa bude niesť pod heslom: Nechať žiť je správna voľba. Hlavnou témou konferencie bude Neplodnosť a spôsoby jej liečby. Účasť na konferencii prisľúbili exminister spravodlivosti D. Lipšic, europoslanec M. Mikolášik, bývalý veľvyslanec SR v Taliansku J. Mikloško a ďalší renomovaní odborníci. Spomedzi zahraničných hostí treba spomenúť P. Boyla z Írska, ktorý po prvýkrát predstaví na Slovensku modernú prirodzenú reprodukčnú technológiu NaProTechnology, ktorá je morálne prijateľnou a efektívnou metódou pri riešení neplodnosti. Záštitu nad konferenciou prevzali europoslankyňa A. Záborská a primátor Rajeckých Teplíc P. Dobeš.
 
Cena Antona Neuwirtha za ochranu života
V rámci konferencie Vyber si život bude udelená Cena Antona Neurwirtha za ochranu života. Fórum života chce takýmto spôsobom každoročne oceniť ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o šírenie úcty ku každému človekovi od počatia po prirodzenú smrť. Odovzdanie ocenenia v troch kategóriách – slovenská osobnosť, zahraničná osobnosť, organizácia – sa uskutoční v piatok 24. marca 2006 od 18.45 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach.
 
Verejná zbierka
V rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa sa uskutoční verejná zbierka. Získané prostriedky budú použité na pomoc tehotným ženám v núdzi, podporu rodín a zdravý rozvoj mládeže.
Zbierka prebehne na námestiach niekoľkých slovenských miest v týždni od 20. do 26. marca. Okrem toho darcovia budú môcť prispieť zaslaním sumy priamo na účet organizácie 0422874576/0900, VS 131313, v čase od 15. 3. do 15. 4. 2006.
 
Modlitebný pochod za záchranu počatého života
Pri príležitosti kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa sa v sobotu 18. marca 2006 v Bratislave uskutoční aj tradičný Modlitebný pochod za záchranu počatého života. Pochod, ktorý Fórum života organizuje v spolupráci s členskou organizáciou Život ako dar, sa začne sv. omšou o 15. 00 hod. v Kostole sv. Ladislava. Po jej skončení pôjde sprievod až ku Kostolu sv. Alžbety (Modrý kostolík) na Bezručovej ulici, kde sa nachádza Pamätník nenarodeným. Všetkých srdečne pozývame.
 
Zapojte sa do kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa
Ak máte chuť zapojiť sa do organizácie a realizácie kampane (platí pre všetky regióny Slovenska), kontaktujte nás na e-mailovej adrese majka@forumzivota.sk alebo na telefónnom čísle 0915 746 496.
Ako môžete pomôcť?
A. Pri šírení posolstva kampane a symbolu bielej stužky.
B. Zorganizovaním informačno-vzdelávacích stánkov na námestiach slovenských miest.
C. Pri ostatných aktivitách.
 
Ďalšie informácie o kampani a aktivitách Fóra života je možné získať na internetovej stránke združenia
www.forumzivota.sk .

ODKAZY
 
Odporúčam do pozornosti www stránku, pomáha mamičkám, ktoré  stratili svojich anjelikov a budúcim mamičkám, je
TU prečítajte si.

 

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách...

 

Najvyššou hodnotou je ľudský život

Je čas prázdnin a dovoleniek, preto je vhodné pripomenúť si základné pravidlá prvej pomoci v prípade nehôd na cestách, v horách, pri vode a inde. Pomoc pri záchrane ľudského života si zaslúži  našu pozornosť.
POLOHY pri úrazoch:
Stabilizovaná poloha: pri krvácaní z úst, zvracaní, bezvedomí
Poloha na chrbte: pri poraneniach chrbtice a trupu, pri zlomeninách
Poloha na chrbte pri šoku: zraneného neprenášame a neprekladáme
Dýchanie z úst do úst
Masáž srdca

Mala som zážitok pri autohavárii, ktorá sa stala 10 metrov od nášho domu v čase, keď som sa chystala na stretnutie v Holiciach v ČR. Murphyho zákony mi dali o sebe vedieť, na stretnutie som necestovala tak ako som mala na pláne, pretože som zaspala a spala až do 9 hod. Zobudil ma hluk ako výstrel z dela. V nočnej košeli som vybehla pred dom. Uvidela som nákladné auto a pred ním bicyklistku zaklenutú medzi riadidlami. Pokiaľ by mala nejakých 50 kg bolo by to azda únosné, ale ona mala asi 80 kg a bola natlačená medzi riadidlami, chrčala... Šofér bol neschopný čohokoľvek, volal na ňu, aby sa prebrala, chvel sa a zbehnutí ľudia z okolia opodiaľ prizerali.... Slnko pálilo a na ceste vyhasínal život... Prvá moja myšlienka bola skontrolovať jazyk. Bol zapadnutý. Keďže bola v bezvedomí a ležala spolovice na asfalte a spolovice zaklinená medzi riadidlami bolo treba urobiť tieň. Pozvala som pri ceste stojacich, aby sa postavili pri ranenú, ďalších som poslala riadiť dopravu na ceste, aby bola obnovená premávka. Ďalšiu osobu som poslala privolať záchranku, ja som ranenej - spolu s pani Máriou Noskovičovou - vytiahla jazyk a utekala pre vodu. Po otretí vodou som ju so šoférom opatrne vytiahla z riadidiel von dajúc ju do polohy ležmo na chrbát s hlavou naklonenou na bok pre prípad zvracania, podoprela jej hlavu zvinutým uterákom. Predpokladala som zlomeninu panvy, čo sa aj potvrdilo.

Zhrozená som bola z faktu, že nebolo človeka, ktorý by okamžite po havárii poskytol prvú pomoc, zomrela by na ceste na zapadnutý jazyk. Šoférovi som sa nečudovala, bol otrasený a konal ako s otrasom mozgu, ale moji spoluobčania sa iba prizerali. Uvedomila som si, že sa prizerajú na smrť bez toho, aby vynaložili úsilie pre záchranu života. Taká je nevedomosť základov  prvej pomoci.

Po tejto pre mňa otrasnej skúsenosti mám v ešte väčšej úcte tých ľudí, ktorí s nasadením vlastného života zachraňujú ranených. Mala som v živote viac možností poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch doma, na poli i haváriách, táto skúsenosť (s divákmi okolo ranenej na ceste) mnou však otriasla zo všetkých najviac. Ranená sa prebrala na chvíľu a naznačovala, že ju veľmi bolí lono. Bohužiaľ, toto prebratie bolo jej posledné. Po desiatich dňoch bezvedomia v nemocnici zomrela na vnútorné zranenia. Na stretnutie CB rádioamatérov do Holíc som išla nočným vlakom a nie ranným.

Ďalšie praktické skúsenosti: spoluobčan mal cez celé líce hlbokú ranu plnú piesku natlačeného až do oka.

Okamžitá reakcia: držanie raneného dvomi ľuďmi (pri zatlačení veľkých zŕn piesku mohol prísť o zrak, i preto držanie pána dvomi spoluobčanmi, aby automaticky netrel oko a nevtláčal tak piesok do neho.) pinzeta s lupou, borová voda, jemná gaza, vymývanie a vyberanie piesku (zo samotného oka som piesok nevyberala, iba väčšie kusy a oko vymyla). To mu pomohlo zachrániť zrak.

Ďalšie zranenia boli: kosou rozrezaná ruka, dreveným kolíkom preklatý krk až k mieche (hlavná tepna nebola prepichnutá, iba škrabnutá a to bolo veľké šťastie), popáleniny, zlomeniny nohy, ruky, rebier, alergická reakcia kolegu po uštipnutí atď.

Prajem vám veľa pekných zážitkov počas prázdnin a dovoleniek. Opatrnosti nie je nikdy dosť. Poskytnúť pomoc ranenému a chorému človeku je nielen nutnosťou, ale i povinnosťou.

Pokiaľ ste vy sami zachránili ľudský život a zdravie  alebo viete o niekom vo vašom okolí, kto zachránil ľudský život a zdravie človeka, napíšte o tom na adresu: agnesa@seznam.cz alebo mudraakoradio@pisem.net (tento e-mail mi ešte nefunguje ako treba) , Váš príspevokzverejním na tejto stránke .

V takýchto chvíľach si človek najhlbšie uvedomuje svoju krehkosť a následne mu dôjde, že na ceste môže sám ležať pod kolesami auta a bez pomoci...

Dôležité je, aby ranení mali dostatok odbornej pomoci a v neposlednom rade aj vzácnej tekutiny krvi pri ťažkých krvácajúcich úrazoch v nemocniciach. Celý život kvôli nízkemu tlaku som nemohla darovať krv a bola som minimálne tridsať krát na prípravnom vyšetrení... určite by som dávala svoju krv po celý život, no nebolo mi to dopriate. V nasledujúcich riadkoch si niečo povieme o darcovstve a darovaní krvi, informácie mám od syna (pozri a klikni na sekciu "Človek osobnosť") , ktorý krv daroval už viac ako 25 krát.

Ľudský organizmus zdravého dospelého človeka má v sebe asi 5,5 litra krvi, čo je asi 6 až 8 % telesnej hmotnosti,a hoci sa to javí, že je to málo tekutiny, stačí v organizme roznášať množstvo potrebných látok pre život ako sú kyslík, vitamíny, rôzne živiny, minerálne látky atď. Srdce dospelého človeka prečerpá za 24 hodín asi 10 tisíc litrov krvi a bežný pulz je 60-80 úderov za minútu. Vraj srdce ženy vykonáva za minútu o 6-8 úderov viac ako srdce muža a ku tomu ťažká fyzická námaha dokáže spôsobiť zrýchlenie pulzu až na 200 i viac úderov za minútu.

Existuje spísaný zoznam pravidiel

• Darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu, má byť za každých okolností dobrovoľné a bezplatné, na darcu sa nesmie vyvíjať žiaden nátlak. Darca má potvrdiť podpisom, že krv alebo krvnú zložku daruje dobrovoľne po získaní základných informácií o darovaní krvi a spôsobe jej využívania transfuznou službou.
Pacient má byť informovaný o známych rizikách a liečebnom účinku transfúzie, ako aj o možnostiach alternatívnej liečby a má právo s transfúziou súhlasiť alebo ju odmietnuť.
• V prípade, že pacient nie je schopný pred transfúziou potvrdiť na základe získaných informácií súhlas s transfúziou, musí sa postupovať vždy len v záujme pacienta.
• Zriadenie a činnosť transfúznej služby nesmú byť motivované ziskom.
• Darca má byť informovaný o rizikách súvisiacich s odberom krvi, vždy musí byť zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia darcu. V prípade, že darca dostáva medikáciu, ktorá má prispieť k zvýšeniu zisku určitých zložiek krvi, jej použitie musí byť v súlade s medzinárodne prijatými zásadami.
• Až na výnimočné situácie sa musí dodržať anonymita medzi darcom a príjemcom. Musí sa zabezpečiť ochrana informácií o darcovi.
• Darca musí porozumieť informácii o riziku prenosu ochorení infikovanou krvou a o jeho etickej zodpovednosti voči pacientom.
• Darcovstvo krvi musí byť založené na pravidelne revidovaných kritériách výberu darcov a nesmie sa dopustiť žiadna diskriminácia darcov z hľadiska pohlavia, rasy, národnosti alebo náboženstva. Darca ani príjemca transfúzie nemajú právo vyžadovať, aby sa akceptoval akýkoľvek druh diskriminácie.
• Odbery krvi môžu uskutočňovať len riadne kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie.
• Všetky požiadavky súvisiace s darovaním celej krvi a hemaferézou majú byť v súlade s presne definovanými a medzinárodne akceptovanými kritériami.
• Darca aj príjemca majú byť informovaní, ak došlo k ich poškodeniu.
• Transfúznu liečbu môže vykonávať len lekár.
• Dôvodom na transfúziu môže byť jedine klinický stav vyžadujúci túto liečbu.
• Pri ordinovaní transfúzie je neprípustná finančná zainteresovanosť, resp. motivácia finančným ziskom.
• Krv je verejný zdroj a musí sa zabezpečiť jej dostupnosť.
• Pokiaľ je to možné, pacient má dostávať len tú zložku krvi (bunky, plazma alebo plazmatické deriváty), ktorá je najvhodnejšia pre dosiahnutie optimálneho liečebného efektu a maximálnej bezpečnosti.
• Musí sa zabrániť znehodnocovaniu krvi, aby sa tak hájili záujmy všetkých potenciálnych

http://www.anjeliky.sk/  

Názov účtu :  
Číslo účtu :  
Banka :  
Kód banky :  
IBAN kód :  

Denisa Trnková
2115076178
Tatrabanka, a. s.
1100
SK8711000000002115076178

RODINA: http://www.rodina.cz

MIMINO: http://www.ds-soft.info/mimino

Čínske liečenie: http://www.moreenergie.sk

Moja rodina: http://www.moje-rodina.cz

Prírodné liečivá: http://www.prozdravi.cz

Doktorka: http://www.doktorka.cz

Vedomie: http://www.vedomie.sk

Umieranie... http://www.umirani.cz

Kúpeľné pobyty: http://www.sunflowers.sk

Slovenská katolícka charita (SKCH)

realizuje Adopciu na diaľku aj do Albánska

Mgr. Katarína Michalčíková, manažérka pre komunikáciu a PR SKCH 0908/796212, www.charita.sk info_charita@computel.sk ,

 SKCH, Bratislava, 18. 11. 2005: Slovenskú katolícku charitu navštívila rehoľná sestra spolupracujúca s SKCH v Albánsku.

Okrem Indie aj Albánsko

Od augusta 2005 Slovenská katolícka charita (SKCH) sprostredkúva okrem Adopcie na diaľku do Indie aj Adopciu na diaľku do Albánska. Adopcia na diaľku znamená finančné podporovanie konkrétneho dieťať z rodín a krajín, kde jeho rodičia nemajú  možnosť mu poskytnúť nádej na dôstojný život v dospelosti.  

Návšteva z Albánska

Včera 17. 11. navštívila charitu slovenská rehoľná sestra Magdaléna Cerovská pôsobiaca v Albánsku. S manažérkou projektu Adopcia na diaľku SKCH Máriou Takáčovou doladili podrobnosti spolupráce na spoločnom projekte Adopcia na diaľku detí z Albánska. Doteraz bolo slovenským adoptívnym rodičom pridelených 27 albánskych detí. Ostatné čakajú na svojich dobrodincov.  

Spoľahlivé použitie prostriedkov darcov

V Albánsku SKCH splupracuje so slovenskou sestrou Magdalénou Cerovskou, FMA, ktorá už 15. rok pôsobí v Tirane. SKCH je so sestričkou vo veľmi úzkom kontakte. Vie preto zaručiť úplnú spoľahlivosť použitia prostriedkov darcov. S. Magdaléna so spolusestrami taktiež spravujú centrum pre deti z chudobných rodín v prímorskej osade Tale – Bregdeti. Centrum je schválené štátom ako stredisko pre výchovu detí a mládeže.  

Centrum pre deti v Tale

V prímorskej osade Tale sestry dobudovávajú centrum pre deti rôzneho veku. Venujú sa v ňom predškolákom, aj starším deťom. Tie tu navštevujú rôzne kurzy (šitie, remestá, cudzie jazyky, majú tu doučovanie...). V tejto osade sa nachádzajú deti, ktoré ešte ako desaťročné nevedia čítať a písať alebo vo svojich dvanástich rokoch sa doteraz nemali možnosť naučiť používať zubnú kefku. Mnoho rodičov z tejto pastierskej oblasi je negramotných. Zato sú, podľa sestry Magdalény, starostliví a zodpovední. Bez vzdelania nemajú tieto deti žiadnu perspektívu do budúcnosti. Minimálna čiastka pre dieťa v Albánsku je 550,- Sk mesačne alebo 6.600,- Sk ročne. Číslo účtu v ČSOB pre Albánsko je 4002454960/7500. Komunikácia s centrom v Albánsku je v slovenčine.  

Elektrina len niekoľko hodín za deň

Na včerajšom stretnutí sestra Magdaléna podotkla, že k ťažkým podmienkach v ktorých ľudia v Albánsku žijú sa pridávajú daľšie nepríjemnosti, ktoré sestrám sťažujú prácu. Napríklad odchádzajúca vláda s novou si robia prieky.  Nová dalá zbúrať stavby, ktoré boli zhotovené za starej, stará dala zasa vypustiť priehradu v blízkosti centier. Z tohto dôvodu z už dovtedy obmedzeného prívodu elektrickej energie je tento ešte viac zredukovaný len na niekoľko hodín denne.  

Potreby pre centrum

Sestry s vďakou privítajú aj podporu pre rôzne potreby detí v centre v Tale – Bregdeti (strava, vybavenie učební, školské pomôcky, potreby pre záujmové krúžky). Frekvencia a výška príspevkov pre tento účel je ľubovoľná.

Ako sa zapojiť do projektu?
V prípade záujmu môžu potenciálni adoptívni rodičia SKCH kontaktovať na e-mailovej adrese
charita@computel.sk  alebo na tel. čísle 02/5443 1506. Informácie o Adopcii na diaľku môžu tiež nájsť na www.charita.sk .  

Adopcia srdca do Afriky

Na základe dotazov viacerých záujemcov o pomoc deťom v Afrike uvádzame kontakt na bratov Pallotínov, ktorí spoľahlivo organizujú „Adopciu srdca“ pre deti Rwandy a Zaire: Pallotínsky sekretariát pre misijné záležitosti, Pod kláštorom 3, 966 53 Hronský Beňadik; e-mail: pallotti@gmx.net , www.pallotini.sk .

Mgr. Katarína Michalčíková, manažérka pre komunikáciu a PR SKCH

 

http://www.mudraakoradio.euweb.cz

 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

Vsevjednom.cz