wz

 Cezmín Cezmín

Žena a traja starci

Žena vyšla z domu a uvidela troch starých mužov s dlhými bielymi fúzmi, ktorí sedeli vpredu na dvore. Nepoznala ich. Povedala:

 

-  "Nemyslím, že vás poznám, ale musíte byť  hladní. Prosím poďte ďalej a  vezmite si niečo na zjedenie"."Je tu pán domu ?" ,opýtali sa.

"Nie", odpovedala.
 

Potom nemôžme vstúpit', odpovedali.

 Večer, keď sa manžel vrátil, žena mu povedala, čo sa stalo.
Bež a povedz im, že som doma a pozvi ich.
 
Žena vyšla ven a pozvala mužov dovnútra.

 

"My nemôžeme spoločne vstúpiť do domu" odpovedali.


"Prečo nie?" opýtala sa.


Jeden zo starých mužov začal vysvetľovať. Ukázal na jedného z nich a povedal:

"Jeho meno je Zdravie". Ukázal na druhého: "Tento sa volá Úspech a moje meno je Láska."  Potom dodal:

"Teraz bež a prediskutuj so svojim mužom, ktorého z nás chcete doma.


Žena sa vrátila a povedala, čo počula. Jej manžel mal veľkú radosť. "Aké milé!" povedal. "Vzhľadom na túto situáciu, pozveme Zdravie. Nech príde a naplní náš dom zdravím.'
Jeho žena nesúhlasila.

 "Drahý, prečo nepozveme Úspech?'Svokra (tchýně), ktorá počula ich rozhovor, vbehla do izby so svojim návrhom:

"Nebolo by lepšie pozvať Lásku? Náš dom by bol naplnený láskou!"'Dáme na radu našej svoruše"  povedal manžel svojej žene. Choď ven a pozvi Lásku, bude to náš najlepší hosť."
Žena vyšla von a spýtala sa troch mužov: "Ktorý z vás je Láska? Poďte, prosím, a buďte naším hosťom.'


 

 Muž menom Láska vstal a šiel k domu. Ostatní dvaja vstali tiež a následovali ho. Prekvapená žena sa opýtala Zdravia a Úspechu:

"Pozvala som len Lásku, prečo idete tiež?"


Starí muži odpovedali spoločne.

"Keď by ste pozvali Zdravie alebo  Úspech, ostatní dvaja by zostali vonku, ale vy ste pozvali Lásku a kdekoľvek ide on, my ideme s ním. Kdekoľvek je Láska, tam je i Zdravie a Úspech!"'Moje prianie...
Tam
, kde je bolesť, prajem Ti pokoj a mier. Tam, kde sú pochybnosti, prajem obnovenie dôvěry v Tvoje schopnosti pracovať na nich. Tam, kde je únava a vyčerpanie, prajem Ti porozumenie, trpezlivosť a nové sily. Tam, kde je strach, prajem Ti lásku a odvahu.
 

 (11.11.2006)

PRIATELIA!

 

je i to, že žijeme v jednej dobe,

v jednej chvíli a v jednej sekunde TU a TERAZ!

 

 

 

 

 

„Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.“

 

 

MYŠLIENKA
„LÁSKA JE TO NAJSLOBODNEJŠIE ZO VŠETKÉHO, ČO EXISTUJE.“ (Edita Steinová)

A ja Vám prajem:

To najdrahšie čo človek môže mať a priať                   - ZDRAVIE
To najkrajšie čo človek môže prežiť a dať
                    - LÁSKU.
To najvzácnejšie čo človeku povznáša ducha
              - POÉZIU.
To najmilšie čo človeka robí šťastným
                          - DOBRÉ DETI.
To najpotrebnejšie čo dáva človeku istotu
                   - VIERU.
To najnutnejšie čo je podstatou bytia na zemi
             - MIER V DUŠI.
To najžiadanejšie čo pozdvihuje človeka nad zviera
   - ÚCTU.
To najhľadanejšie čo dáva človeku radosť zo života
    - ŠŤASTIE.
To najmúdrejšie čo robí človeka človekom
                   - POKORU.

                                                                Anežka


Desatoro ľudských prikázaní
1. Chráň si svoje zdravie
2. Pestuj v sebe lásku.
3. Obdivuj poéziu.
4. Miluj deti.
5. Drž sa svojej viery.
6. Rozvíjaj porozumenie.
7. Udržuj mier v duši.
8. Prehlbuj úctu.
9. Váž si šťastie.
10. Utvrdzuj sa v pokore.


Myšlienka
„Túžba po pravde je trvalou modlitbou.“

Porovnanie ľudského s Božím
1. V človeku chrániacom si zdravie prebýva Boh - Ja som Pán Boh Tvoj...
2. Človek, ktorý pestuje v sebe lásku                       - neberie meno Božie nadarmo.
3. Človek s obdivom k poézii                                      - pozná a vytvára deň sviatočný.
4. Človek milujúci deti                                                  - ctí si otca a matku svoju.
5. Človek s pevnou vierou                                           - nezabije telo (a ani dušu iného človeka)
6. Človek rozvíjajúci porozumenie                           - nezosmylní a veci objasňuje.
7. Človek udržiavajúci si mier v duši                        - nepokradne, má svedomie.
8. Človek prehlbujúci v sebe úctu                            - nepreriekne krivé svedectvo, váži si seba.
9. Človek, ktorý si váži šťastie                 - nepožiada manželku blížneho svojho, poznajúc pravú hodnotu lásky.
10. Človek, ktorý sa utvrdzuje v pokore            - nepožiada majetku blížneho svojho, nezníži sa.

ZELENÁ SVADBA: je v deň sobáša. Jej symbolom je asparágus v svadobnom venci.
BAVLNENÁ SVADBA: sa oslavuje v deň 1. výročia sobáša. Manželia si navzájom darujú vreckovky.
DREVENÁ SVADBA: je v deň 5. výročia sobáša. Manželia sa majú obdarovať dreveným talizmanom.
ZINKOVÁ SVADBA: 6,5 roka po sobáši pripomína, že aj sobáš sa musí občas vyleštiť, ako sa leští zinok. V ten deň majú byť manželia k sebe veľmi milí.
MEDENÁ SVADBA: po 7. rokoch manželstva. Manželia si majú medzi sebou vymeniť medenú mincu alebo dar ako zálohu pre budúce šťastie.
PLECHOVÁ SVADBA: Po 8 rokoch manželstva. Manželia sa obdarúvajú lesklými kuchynskými predmetmi, formami na múčniky, príbormi a podobne.
RUŽOVÁ SVADBA: .pripadá na 10. výročie sobáša. V tento deň má manžel svojej manželke venovať kyticu ruží
NIKLOVÁ SVADBA: PO 12,5 roku varuje: „Nezabúdaj na udržiavanie svojho osobného lesku.
SKLENÁ SVADBA: po 15 rokoch. Vzťahy medzi manželmi musia byť jasné, priezračné ako sklo, preto sa navzájom venujú sklené predmety.
PORCELÁNOVÁ SVADBA: po 20 rokoch. Hosťom sa má podávať jedlo na novej porcelánovej súprave. Predpokladá sa, že zo starej už  nič nezostalo.
STRIEBORNÁ SVADBA: po 25 rokoch. Má sa zísť celá rodina, príbuzenstvo a zelený veniec z asparágusu má byť nahradený strieborným. Nový svadobný prsteň má mať striebornú ozdobu.
PERLOVÁ SVADBA: po 30 rokoch symbolizuje, že spoločne prežité roky na seba nadväzujú ako perly na náhrdelníku. Žena môže dostať k tomuto výročiu dar s perlami alebo aspoň s jednou perlou, hoci umelou.
ĽANOVÁ SVADBA: sa slávi v deň 35. výročia sobáša. V tento deň sa darujú ľanové obrusy.
HLINÍKOVÁ SVADBA: po 37,5 roku dokazuje, že šťastie manželského páru je trvalé.
RUBÍNOVÁ SVADBA po 40 rokoch. Svadobný prsteň má byť s rubínovou farbou lásky, vášne a ohňa.
ZLATÁ SVADBA: sa slávi po 50 rokoch manželského spolužitia. Zlaté prstene sa vymieňajú za nové pred oltárom, pretože ruky, ktoré ich nosili tie pôvodné, sa zmenili.
DIAMANTOVÁ SVADBA: sa oslavuje po 60 rokoch a je vyjadrením istoty, že nič už nemôže roztrhnúť pevný zväzok medzi manželmi.
ŽELEZNÁ SVADBA: Železná svadba sa oslavuje po 65 rokoch spolužitia. Dary sa už nevymieňajú, lebo pre jubilantov je cesta do obchodu ťažká.
KAMENÁ SVADBA: po 65,5 roku. Kto toto jubileum prežije, bude určite žiť najmenej 5 rokov.
BLAHODÁRNA SVADBA: po 70 rokoch sa má osláviť nie nákladnou hostinou, ale striedmosťou, gratuláciami všetkých príbuzných.
KORUNOVÁ SVADBA:
Korunová svadba pripadá na 75.výročie sobáša. Výročie spoločného života vernosti a lásky manželského páru. Šťastní to ľudia, ktorí sa toho dožijú.

Každá bunka reaguje na každú myšlienku, ktorá sa vám mihne hlavou, preletí mozgovými závitmi a na každé slovo, ktoré vyslovíte. 

Treba sa naučiť milovať, treba sa naučiť byť dobrotivý, a to už od mladosti; a ak nám výchova a náhoda nedajú príležitosť cvičiť tieto city, duša nám vyprahne a dokonca nebude ani schopná pochopiť jemné city láskavých ľudí.

Existujú tri zlá tela, štyri zlá jazyka a tri zlá mysle

Telesné sú: vražda, krádež a cudzoložstvo.

Jazyka sú: klamanie, ohováranie, nadávanie a prázdne reči.

Mysle sú: závistlivá žiadostivosť, nenávisť a omyl-hriech.

Tomuto zlu sa dá vyhnúť

1.Nezabíjaj, ale maj úctu k životu.

2.Nekradni, ani nelúp, ale pomáhaj každému, aby bol pánom svojho ovocia.

3.Vyhýbaj sa oplzlostiam a ži cudným životom.

4.Neklam, ale buď pravdovravný. Hovor pravdu s rozvahou, nebojácne a s milujúcim srdcom.

5. Nevymýšľaj si špatné správy, ani ich neopakuj. Nahľadaj chyby na nikom, ale sa dívaj na dobré stránky svojich spolublížnych tak, aby si ich mohol úprimne brániť pred ich nepriateľmi.

6. Nekľaj, ale hovor slušne s dôstojnosťou.

7. Nemrhaj čas ohováraním, ale hovor k veci alebo mlč.

8. Nebuď chamtivý, ani závistlivý, ale sa raduj zo šťastia iných ľudí.

10. Osloboď svoju myseľ od nevedomosti a chci poznať pravdu aspoň v jednej potrebnej veci, aby si sa nestal korisťou omylov.

Pochybovačnosť z Teba urobí ľahostajného človeka a omyly ťa povedú na scestie.

Láska - Wikicitáty: Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou. ...

Vačšina ľudí je presvedčená, že láska v provom rade znamená byť „milovaný“ až .. Láska - myšlienky na každý deň

MYŠLIENKY, CITÁTY, VÝROKY, PRÍSLOVIA O LÁSKE


Láska - to je to ovocie, na ktoré má srdce chuť. (Charles Baudelaire)


Láska a láska nie sú dve lásky, ale nekonečné množstvo lásky. (Charles Pinot Duclos)


Láska a nenávisť národov sa nezakladá na úsudkoch, ale na spomienkach, na obavách a preludoch. André Maurois (* 26. júl 1885 – † 9. október 1967) francúzsky spisovateľ


Láska a zlato časom zájdu. Ante Dukić (* 1876 – † 1952) bol chorvátsky básnik.


Láska bez bolesti neprežije. (Dietmar von Aist alebo Dietmar von Eist)* 1140 – † 1171) nemecký básnik.


Láska bez bolesti neprežije. (Dietmar von Aist)


Láska bez úcty nemôže dôjsť ďaleko, ani vzlietnuť vysoko. Je to jednokrídly anjel. (Alexandre Dumas, starší vlastným menom Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie)


Láska čistí krv. (Francis Bacon)


Láska dokáže život ľudí rozveseliť, ak oni dokážu lásku a život brať vážne. Ernst Otto Fischer (* 10. november 1918) nemecký chemik, nositeľ Nobelovej ceny.


Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo má na očiach. (William Shakespeare)


Láska je ako kvet; aj tá najkrajšia zomrie. (Till Lindemann)


Láska je ako smäd: ten je po kvapke vody ešte väčší. (Raymond Radiguet) (* 18. jún 1903 – † 12. december 1923) francúzsky spisovateľ.


Láska je akýmsi sviatkom samoty dvoch ľudí. Henri Barbusse (* 1873 – † 1935) bol francúzsky novinár, politik, prozaik.


Láska je bezpodmienečný cit, ale veľká láska je podmienená toľkými citmi, že prakticky neexistuje. (Henri-Frédéric Amiel)


Láska je bezvýhradné rozhodnutie sa pre určitý typ nedokonalosti. (Ludwig van Beethoven)


Láska je buď malá alebo veľká. Nenávisť je vždy celá. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)


Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu. (Tomáš Akvinský)


Láska je cnosť i vášeň zároveň. Milovať však nemožno z cnosti, ale iba z vášne. (Egid z Assisi)


Láska je čosi osobné a neohraničené, čo sa zmocňuje celého človeka a oslobodzuje od sebectva. (Henry Miller)


Láska je dieťaťom ilúzie a matkou dezilúzie. (Miguel de Unamuno)


Láska je dobrá ospravedlnenka pre každé zlo. (Joseph Babbitt Bashforth)


Láska je hľadanie v tom druhom doplnku svojho vlastného ja. (Marlene Dietrich)


Láska je hlavným východiskom z osamelosti. (Bertrand Russell)

Láska je jediný cit dosť veľký, aby bol hoden nekonečne malých. (Louis Aragon)


Láska je jediný druh vedy, ktorý sa zaobíde bez konverzácie i korešpondencie. (Edmondo De Amicis)


Láska je jediný prostriedok poznávania, lebo odpoveď na moju otázku je v zjednotení sa s druhým. V druhom nachádzam a objavujem nielen seba; objavujem dvoch. Objavujem človeka. (Erich Fromm)


Láska je krb, ktorý čoskoro vyhasne, ale dáva ešte dlho teplo v spomienkach. (Gabriele d'Annunzio)


Láska je láskou až vtedy, keď nečaká, že bude tiež milovaná. (Antoine de Saint-Exupéry)


Láska je len nedostatok dobrej vôle na priateľstvo. (Gabriele D'Annunzio)


Láska je len obal citov, pozlátka, ale jej jadrom je bolesť. (Konstantin Balmont)


Láska je maximálna koncentrácia ducha na jediný predmet. (Denis Diderot)


Láska je množstvo prejavených „áno“, vymedzujúcich život medzi množstvom „nie“. (Michael Quoist) (* ??? – † ???) spisovateľ.


Láska je mocná ako smrť... Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. (Pieseň piesní)


Láska je najkratšia cesta od srdca k srdcu: priama línia. August Ferdinand Bebel (* 22. február 1840 – † 13. august 1913) bol nemecký filozof a politik, zakladatel SDP.


Láska je námesačnosť ducha. (Egid z Assisi)


Láska je nekonečný cieľ svetových dejín, amen vesmíru. Novalis (Friedrich von Hardenberg) (* 2. máj 1772 - † 25. marec 1801) bol nemecký filozof, spisovateľ, básnik, predstaviteľ romantizmu.


Láska je neustály boj: spočiatku o ženu, nakoniec so ženou. (Joseph Babbitt Bashforth)


Láska je niečo omnoho vážnejšie než len úvaha. (Theodore Dreiser)


Láska je niečo, čo žena túži prežívať, aby sa necítila tak sama v prítomnosti muža a tak previnilo, keď s ním spí. (Joseph Babbitt Bashforth)


Láska je niekedy len preto stála, že jej tŕne prenikli príliš hlboko do živého a každý pohyb je bolestivý. (Hector Berlioz


Láska je oceánom citov, zo všetkých strán oblopený výdajmi. (Sir James Dewar)


Láska je pohár, ktorý sa rozbije, ak ho držíme príliš slabo, alebo príliš silne. (Josef Kajetán Tyl)


Láska je pre ženu jediná dostupná múdrosť tohto sveta.(Berthold Auerbach)


Láska je pre ženu zrkadlo, v ktorom hľadá proťajšok seba. (Marlene Dietrich)


Láska je predovšetkým počúvanie v mlčaní. Milovať znamená uvažovať. (Antoine de Saint-Exupéry)


Láska je prechodný stav duše, sebaláska trvalý. (Agathias)


Láska je prejav ľudského vnútra, v ktorom sa najmenej prejavuje vnútorná zodpovednosť človeka. (August Ferdinand Bebel)


Láska je prelietavá ako motýľ, lieta z kvetu na kvet. Anakreón z Teu (* – † 6. storočie pred Kr.) bol grécky básnik.


Láska je preto tak pôvabná, lebo nám núka predstavu večnosti, v ktorú neveríme. (Richard Aldington)


Láska je príliš cenná na to, aby sa strácala. (Alfred Tennyson)


Láska je príliš cenná na to, aby sa strácala.( Alfred, Lord Tennyson * 1809 – † 1892) bol britský básnik.


Láska je rozkoš, ale pôsobí bolesť. (Hans Christian Andersen)


Láska je rozprávka o citoslovciach. (Charles Baudelaire)


Láska je ruža, ktorá vyvoňala. (Konstantin Balmont)


Láska je sestrou smrti; človek vždy schádza tým, čo nesmierne miluje. (Ernest William Barnes)


Láska je schopnosť objaviť podobnosti v nepodobnom. (Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno)


Láska je silná večera a zlé zažívanie. (Denis Diderot)


Láska je sladká, ale len s chlebom. (Arabské príslovia)


Láska je stredobod medzi citom a vášňou. (Božena Benešová, rodená Božena Zapletalová) (30. november 1873 – 8. apríl 1936), bola česká spisovateľka.


Láska je strom s koreňmi hlboko v zemi s konármi siahajúcimi k nebu. Nemôže však rásť a prekvitať, ak ju obmedzujú všelijaké tabu, poverčivé terorizovanie, karhavé reči a hrozivé mlčanie.(Bertrand Russell)


Láska je súrodencom smrti a obe potom deti múdrosti života. (Konstantin Balmont)


Láska je tá najmocnejšia sila na zemi, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť. (Móhandás Karamčand Gándhí)


Láska je túžba po kráse. (Torquato Tasso nar.11. marca 1544 - 25. apríla 1595) bol taliansky básnik.)


Láska je túžba po niečom, o čom si predstavujeme, že nám môže spôsobiť radosť z toho, že žijeme. (Jules-Amadée Barbey D'Aurevilly)


Láska je veda, ktorá nevyžaduje žiadne vysvetľovanie. (Božena Benešová)


Láska je výživa pre dušu; pre telo je to diéta. (Hector Berlioz)


Láska je vždy niečo približného, no nikdy nie istého. (Edmondo De Amicis)


Láska je zdĺhavý proces jej ukončovania. (Marlene Dietrich)


Láska je zdvojená túžba a zdvojená láska sa stáva šialenstvom. (Prodikos)


Láska je živená malými prejavmi lásky.(Theodor Fontane)(* 30. decembra 1819 – † 20. september 1898) nemecký spisovateľ.


Láska je žula, ľudské srdcia sú len z blata. (Jean-Antoine de Baif)


Láska jediného nešťastníka je neporovnateľne väčšia než láska všetkých šťastných jedincov dohromady. (Marcel Achard)


Láska k druhému spočíva v tom, že si ním človek snaží nahradiť to, čo mu príroda odoprela. (Berthold Auerbach)


Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berú. (Guillaume Apollinaire)


Láska má len dovtedy cenu, pokiaľ je spontánna. (Robert Desnos)


Láska má nekonečné množstvo stupníc a každý z nás žije na inom stupni. (Lucie Delarue Mardrus)


Láska má tú prednosť, že nám znemožňuje trápiť sa nad sebou samým tým, že sa trápime pre iných. (Auguste Marseille Barthélemy)


Láska medzi dvoma ľuďmi je most cez priepasť, ktorý časom spráchnivie a hrozí, že sa zrúti. (Jacques Deval)


Láska medzi mužom a ženou, je slobodná a bez strachu. Má na nej rovnakú účasť telo i duch. Nepreháľa v idealizme, lebo sa zveruje aj telu. Ale ani telo ju veľmi nesputáva, lebo svojho sa domáha aj idealizmus. (Bertrand Russell)


Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu. (Sv.Terézia z Lisieux)


Láska môže byť šialená, ale zošalieť z nej môže človek len žiarlivosťou. (Richard Aldington)


Láska môže byť šťastná, ale nikdy však veselá. Veselosť je prejavom ľahkovážnosti. (Theodore Dreiser)


Láska musí mať stále pred očami to, čím sa vyznačuje spoločný manželský život, totiž oddanosť, výlučnosť a stálosť; a musí sa o to zreteľne a úprimne usilovať. Inak to nie je láska. (Karl Barth (* 10. máj 1886 – † 10. december 1968) nemecký teológ.)


Láska nám musí chutiť, nie nás len dráždiť. (Gabriele d'Annunzio)


Láska nám nepomáha k radosti ale k šťastiu. (Aischylos)


Láska neche vlastniť ani neche byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.(Chalíl Džibrán)


Láska nekaldie otázky, láska dáva odpovede. (Karl Barth)


Láska nemá iba páliť, ale aj hriať. (Johann Wolfgang Goethe)


Láska neodpúšťa buď nič, alebo všetko. (Honoré de Balzac)


Láska nepovznáša nikoho, kto jej len prisluhuje. (Diophantus z Alexandrie)


Láska nie je kupec, ktorý chce dostať späť svoje investície. (Erich Maria Remarque vlastným menom Erich Paul Remark (* 22. jún 1898 – † 25. september 1970) bol nemecký spisovateľ.


Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma. (Antoine de Saint-Exupéry)


Láska nie je slepá, hoci aj býva oslepená ohňom, ktorý sama vyvoláva. (Friedrich Nietzsche)


Láska nie je to, čo sa páči, ale čo nevadí, že sa nepáči. (Aulus Licinius Archias)


Láska nie je zábudlivá, len rada zabúda. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)


Láska nie je zďaleka tak uspokojujúca ako žiaduca. (Aristofanes)


Láska povzbudzuje k veľkým dielam, ale bráni nám ich dokončiť.(Alexandre Dumas, starší vlastným menom Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie)


Láska premôže všetko - Omnia vincit amor  (Latinský výrok )


Láska sa nemá uplatňovať iba vo veľkých veciach, ale najmä v obyčajných životných situáciách. (Sv. Josemaría Escrivá)


Láska sa neučí. Láska sa dáva.(Bernardi)


Láska sa neživí len citmi, ale tiež beefsteakmi.(Carlo Alberto Pisani Dossi)


Láska sa prehlbuje len vtedy, keď sa prehlbuje naše zmýšľanie o nej. Thomas Merton (* 31. január 1915 – † 10. december 1968) rehoľník (trapista), americký spisovateľ.


Láska sa stáva tým viac záležitosťou tela, čím viac prehlasuje, že je len záležitosťou duše. (Ambrogio Sto)


Láska sa udržiava pravdou a pravda je číre milosrdenstvo, do ktorého musíme byť celí zaodetí, aby sme sa mohli nazývať kresťanmi. (Chiara Lubichová)


Láska slúži v prvom rade k poučeniu, až potom k rozkoši.(Amaru alebo Amaruka)


Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom. (Antoine de Saint-Exupéry)


Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú, a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú.(Denis Diderot)


Láska udržuje svet v pohybe. (Alphonse Daudet) (* 13. máj 1840 – † 17. december 1897) francúzsky spisovateľ.


Láska už nie je v móde. Zabili ju básnici. Napísali toho o nej toľko, že ľudia už v lásku neveria. Neprekvapuje ma to. Pravá láska totiž trpí a mĺčky znáša utrpenie. (Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde )


Láska v nás vzbudzuje hlbšie city, než v nás môže vzbudiť žena.(Alexandre Dumas, starší vlastným menom Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie)


Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzávaní sa jeden druhému. (Edit Stein)


Láska zmenšuje nežnosť ženy. Mužovi zväčšuje.(Alexandre Dumas, starší vlastným menom Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie)


Láska ženy zohrieva muža často až tak, že ho spotí. (Gaius Asinius Pollio)


Láska, čo aká už, nikdy nie je trudnoyseľná. (Aldo Palazzeschi) (* 2. február 1885 – † 17. august 1974) taliansky spisovateľ.


Láska, ktorá neriskuje svoj zánik, je neplodná. (Georges Duhamel)


Láska, ktorá nie je stála, je bezvýznamný cit. (Ludwig van Beethoven)


Láska, ktorá sa denne neobnovuje, stáva sa zvykom a napokon otroctvom.(Chalíl Džibrán)


Láska, ktorá sústavne nevyviera, je na pokraji zániku. (Chalíl Džibrán)


Láska: Keď máte niekoho radi, nemali by ste hovoriť: mám v srdci Boha, skôr hovorte: som v srdci Boha. (Chalíl Džibrán)


Láske rozumie dokonalo len žena. Muž je vždy začiatočník... (Charles Dickens )


Láskou triafame do druhého tak, aby sme ho zasiahli na najcitlivejšom mieste. (Barnabe Barnes)


Lásku možno držať pri živote len pochybnosťami, nie istotou. (Brigite Bardot)


Lásku neodsudzuj nikdy! Vždy len milujúceho alebo milovaného.(Denis Diderot)


Lásku netreba pozorovať mikroskopom, rastie ako kvasinky - do rána jej je dvojnásobné množstvo. (Henri Frédéric Amiel)


Lásku si treba zaslúžiť. Niekedy ju nedosiahneme, ale aspoň sme upevnili svoje sebavedomie, že sme urobili pre ňu všetko a že sme toho schopní. (Dominik Tatarka)

Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. (Ignác z Loyoly)

Láska hory prenáša. (Slovenské i české príslovie)

Láska - družka slepoty. (Arabské príslovie)

Láska je to, čomu dovolujeme, aby nám ubližovalo. (Americké príslovie)

Láska nemá zákazu. (Nezistené príslovie)

Láska prechádza cez žalúdok. (Nezistené príslovie)

Láska v duši je ako voda v sude - rozťahuje ju. (Americké príslovie)

Láska všetkému naučí. (Nezistené príslovie)

Láska nekladie otázky, láska dáva odpovede. (Nezistené príslovie)

Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak. (Nemecké príslovia)

Láska sa dopúšťa i najhoršieho beztrestne. (Arabské príslovia)

Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky. (Anglické príslovie)

Láska nie je bez tŕňov. (Nezistené príslovie)

Láska je jednooká, ale nenávisť je celkom slepá.(Dánske príslovie)

Láska je krava, ktorá sa dojí medzi tŕním. (Africké príslovie)

Láska žien je dar, ktorý sa ním stane až vtedy, keď nim prestane byť. (Americké príslovie)

 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia http://seniorka.szm.com