wz

 

Cezmín Cezmín

.
Poznáte svoju krvnú skupinu?

Neviem či viete, ak nie čítajte ďalej, viedenský vedec (klikni na odkaz!) Karl Landsteiner  dokázal so skupinou spolupracovníkov zistiť individuálne rozdiely v ľudskej krvi a v roku 1930 mu za to udelili Nobelovu cenu. Lansteiner (spolu so svojimi kolegami) objavil krvné skupiny, čiže krvné typy odobtratím vzoriek krvi svojej i od rôznych ľudí a rozdelil ju na plazmu a červené krvinky. Skúšal miešať  červené krvinky s rôznymi vzorkami plazmy a zapisoval si výsledky pozorovaní a... zistil, že niektorých zmesiach sa červené krvinky zhlukli, v iných nie a z toho vyplývalo poznanie  zložitosti krvných typov – ABO.  Tak ako ktorékoľvek iné bunky, aj červené krvinky majú na svojom povrchu špecifický molekulárny vzorec predstavujúci  antigén (znak), ktorý spúšťa zhlukovanie krviniek. Existujú dva typy znakov (nazýva sa to aj aglutiníny) na povrchu červených krviniek – A a B. Niektorí ľudia majú iba A, iní iba B, ďalší obidva (AB) a sú ľudia, ktorí nemajú ani jeden z nich (O). Tomu zodpovedajú aj vlastnosti plazmy – prítomnosť protilátok (aglutinínov) v nej. Ľudia  s krvnou skupinou „A“ majú v plazme bielkovinový aglutinín anti-B, ktorý zhlukuje krvinky s B-aglutinogénmi. Ľudia s krvnou skupinou „B“ majú v plazme anti-A aglutinín, ktorý zhlukuje krvinky A. Ľudia s krvnou skupinou „AB“ nemajú v plazme anti-A, ani anti-B aglutiníny, ktoré by inak  „útočili“ na vlastné krvinky. A nakoniec tí, ktorí nemajú na povrchu krviniek žiadny antigén (A lebo B), majú v plazme anti-A, aj anti-B aglutiníny, čiže protilátky. Sú to ľudia s krvnou skupinou „O“. (Chcela som darovať krv, pretože mám O skupinu, ktorá je vhodná na darcovstvo...). Landsteinerov výskum a poznanie sa rýchlo rozšírilo a dnes je to už tak, že lekári naozaj rozlišujú nielen základné krvné skupiny A, B,AB, O, Rh faktor. Ako ma syn informoval z literatúry ktorú čítal o darcovstve, tak v Európe je vraj najviac ľudí s krvnou skupinou "A" a potom skupinou "O".

V roku 1940  Karl Landsteiner objavil Rh faktor, ktorý tak ako ABO systém má v medicíne veľký význam. I v Rh systéme môže dochádzať k nezhodnosti medzi dvomi ľuďmi s rozdielnym Rh faktorom,  čo môže viesť k ohrozeniu života. Označenie „pozitívny“ (Rh+) a „negatívny“ (Rh-) sa vzťahuje na vlastnosti krviniek. Keďže mám krvnú skupinu "O" Rh faktor negatív, viem o tom svoje. V čase tehotenstva sa vytvárajú protilátky v tele proti vlastnému Rh pozitívnemu dieťaťu a to v premnohých prípadoch minulosti znamenalo smrť  diaťaťa. Vieme že v minulých storočiach bola veľmi vysoká úmrtnosť novorodencov a malých detí. Mojej starej matke zomrelo až šesť detí a ďalších šesť prežilo, porodila 12 detí. Takže poznanie Rh faktoru je obzvlášť dôležité u Rh negatívnej matky (akou som bola) čakajúcej Rh pozitívne dieťatko, keďže telo matky vytvára protilátky proti vlastnému dieťaťu. Po narodení takéhoto dieťatka musí byť vykonaná výmena krvi, aby prežilo, čo už v dnešnej dobe je možné vďaka výskumom Karlai Landsteina. Pozrite sa na nasledujúci text v pomyslnej tabuľke, aká je možná krvná skupina dieťatka podľa toho, akú krvnú skupinu majú jeho rodičia. (Mňa a mojich detí sa týkala skupina "O" Rh negatív s "A" pozitív otca.)

Vľavo červenou farbou zvýraznená krvná skupine je krvnou skupinou matky a dolu je vyznačená modrou krvná skupina otca. zaujímavé, však?

AB      A,B,AB         A,B,AB         A,B          A,B,AB
0            A,0               B,0              0                A,B
B       A,B,AB,0           B,0            B,0            A,B,AB
A           A,0            A,B,AB,0       A,0            A,B,AB
              A                    B                 0               AB

.

KRV

Všetky možné opatrenia sa konajú pre ochranu obetí domáceho násilia a predsa sa stávajú i také veci, že žena v dôsledku dlhodobého týrania a pre ochranu vlastného života je dohnaná až k vražde, ako opisuje vo svojej výpovedi o vlastnom živote Kamila Velikovská jednoduchou vetou: "Prostě jsem to zmáčkla...". Titulok knihy má názov :"Svobodná, i když za  mřížemi". Najsmutnejšie na tom je, keď žena nemá pomoci u rodiny, okolia a nevie pomoc nájsť, pretože je násilníkom izolovaná a zavretá len doma medzi štyrmi múrmi. Počuli ste už o tom, vraj  psychológovia zo Švajčiarska zistili, že mentalita človeka, jeho povahové vlastnosti i životné postoje sú už zašifrované v jeho krvi?
Akú máte krvnú skupinu? Švajčiarsky psychológovia odporúčajú partnerom, aby si čo najskôr položili túto otázku. Krvná skupina podľa nich veľa prezradí o človeku.
A- precizionisti
B- individualisti
0- vodcovské typy
AB- idealisti

Čo prezrádza krv?

Z prieskumu vyplynulo, že ľudia s krvnou skupinou 0 sú vodcovské typy. Radi sa rozprávajú a chcú byť stredobodom pozornosti. Ich najväčším nepriateľom je samota.

Krvná skupina A sa zvyčajne vyskytuje u ľudí, ktorí si potrpia na dôkladnosť a presnosť. Sú to precizionisti, no len málokedy vytvoria niečo nové.

Individualisti mávajú zväčša krvnú skupinu B. Príznačné je pre nich, že nemajú radi nijaké predpisy, zákony či normy, lebo stoja v ceste ich tvorivosti.

Napokon ľudia s krvnou skupinou AB sú idealisti. Veľmi dobre sa vedia vcítiť do položenia iných a na seba myslia až v poslednom rade. Majú sklon k naivite.

Hodíte sa k sebe?

Pre ženu s krvnou skupinou 0 je ideálnym partnerom muž s krvnou skupinou A.

Skvele sa dopĺňajú:

Ona je impulzívna a činorodá, on nežný a stabilný. Pomerne vhodný je pre ženu 0 aj muž 0. Stačí však dlhšie odlúčenie, aby sa jeden druhému odcudzili.
Bohatý na napätie, ale veľmi zaujímavý je vzťah ženy 0 s partnerom AB. Dôležité je, aby mali rozdielne povolanie.
S mužom B vytvára žena 0 výbušnú zmes, pretože jej aktivita a energia ho buď odpudzujú, alebo dusia.

Žena A vytvára skvelú kombináciu s mužom 0.

Jeho želaním je perfektná rodina, ona sa vie o to postarať. Pravda, muž sa nesmie správať priveľmi autoritatívne. Aj v intímnej oblasti sa k sebe hodia: Ona je skôr pasívna, on aktívny.

Ideálne je aj spojenie ženy A s partnerom A. Majú rovnaký záujem o príjemný domov a pekný, harmonický život.

S mužom B vytvára žena A dobrý vzťah, ak vie tlmiť jeho mimoriadnu činorodosť a výbuchy zlosti. V opačnom prípade dlho spolu nevydržia.

Vratké je spojenie ženy A s mužom AB. Ťažko totiž znáša partnerovu záhaľčivosť, ako aj jeho „papučovú“ mentalitu, naproti tomu sa uňho nemôže sťažovať na nedostatok citu.

Trvalý, pokojný, nežný a harmonický je vzťah ženy B s mužom A.

Žena B vytvára harmonický, stabilný a vyrovnaný vzťah aj s partnerom AB. Vášnivosť a citovosť ich silne držia pohromade, hoci často nemajú nič spoločné okrem toho, že sa ľúbia.

Náročné je spojenie ženy B s mužom 0. Rýchlo sa zaľúbia jeden do druhého, no väčšmi zmyslovo než citovo. Musia si lásku pestovať, inak sa čoskoro rozídu.

Ťažkosti môžu nastať pri spojení ženy B s mužom B. Hoci sú si povahovo podobní, potrebujú dlhý čas, aby sa jeden druhému prispôsobili. Sú skôr priateľmi než milencami.

Takmer ideálny pár vzniká spojením ženy AB s mužom 0. Vášeň, rozum a city sú tu v rovnováhe. On rozhoduje, ona potrebuje jeho rozhodnosť. Len v intímnej sfére môžu vzniknúť problémy, ak nemá pochopenie pre jej fantázie.

Pokojné partnerstvo plné nežností sľubuje spojenie ženy AB s mužom A. Obidvaja hľadajú stabilitu a zväčša ju aj nájdu. Nepotrebujú k šťastiu veľkú vášeň.

Dobrý vzťah sa môže vyvinúť aj medzi ženou AB a mužom B. Chápu jeden druhého a navzájom sa obdivujú, pravda, skôr ako brat a sestra než ako muž a žena.

Žena AB a muž AB vytvárajú na pohľad dokonalý pár. Majú rovnaký vkus, rovnaké predstavy a rovnaké záujmy, len intímna sféra je pre nich kameňom úrazu. Žijú buď v siedmom nebi, alebo na púšti. Tento vzťah zväčša nemá dlhé trvanie.

Poznáte svoju krvnú skupinu?

Ten, kto si chce pri výbere partnera vziať na pomoc krv, musí, pochopiteľne, poznať svoju krvnú skupinu. Ako to však vyplynulo zo švajčiarskeho prieskumu, táto znalosť vonkoncom nie je samozrejmá. Viac, než tretina opýtaných nevedela, akú má krvnú skupinu, zatiaľ čo znamenie, v ktorom sa narodili poznali takmer všetci.
Podľa časopisu Rodina

Namiesto záveru konštatovanie pre ženy:

Nedôvera sama v sebe, v našu tvorivosť nás obmedzuje a činí nás závislými na odborníkoch. Tento negatívny prístup je podporovaný všeobecne a aj systémom konkurencie a výmenných vzťahov. Namiesto prijatia mentality "niečo za niečo" a využívania profesionálnych služieb podporujme využívanie skúseností a znalostí ľudí v spoločenstve a poskytovanie vlastných zručností a schopností ostatným. Svojpomoc a spolupráca sú princípom (staro)nových vzťahov v slobodnej spoločnosti.

Ešte som nezabudla na to, ako si ľudia - muži i ženy - navzájom pomáhali v dedine, v rodinách. Keď sa narodilo v rodine dieťa, všetci rodičke pomáhali, aby čo najskôr mohla ísť von z izby medzi ľudí a robiť okolo statku. Keď sa stalo nešťastie v rodine, susedky pomáhali už či s domácimi prácami, ale i prácou na poli, okolo statku a s deťmi. Keď stavali mladí chalupu, naklusali všetci z rodiny a aj kamaráti, susedia a známi, aby mladí čím skôr bývali pod svojou strechou a nečakali, až ich pozvú k pomoci, samí prišli a spýtali sa, kedy budú murovať či omietať.

Takto sa deje ešte i dnes v obci Zlatníky okresu Topoľčany, kde si rodiny navzájom pomáhajú pri prácach na domoch i na poliach. Ženy najprv na jednom pozemku pookopávajú plodiny a potom idú na ďalšie, tak si navzájom pomôžu čo najskôr urobiť poľné práce na malých políčkach. Nezabúdajme, že... Tvorivá  aktivita  človeka (ženy) by mala predovšetkým napĺňať potreby,  medzi ktoré (potreby) nesporne patrí i uspokojenie zo života.

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
Späť| Obnoviť | Dopredu


Designby Cezmín Slovakia
Web:  http://cezmin.wz.cz