wz

 Cezmín

Rozlíšenie: 1280 x 1024; Stránka je vytvorená pre Internet Exploer 4.0 a viac a Mozilla Firefox, na podporu hudby nainštalovať: QuickTime player

VITAJTE, ČÍTAJTE! Prajem Vám pohodu tela, pokoj duše, radosť v mysli a lásku v srdci!

HODNOTY

Dostala som v e-maile....

Sibylinino proroctví se začíná naplňovat - rok 2015 ma dojít ke střetům víry...
TEN KONEC  SI   PŘEČTI  U R Č I T Ě
Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel TANAY, známý a vysoce uznávaný psychiatr.
Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí. Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem, který může být určující pro náš postoj k fanatizmu: "Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo. Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů. Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa. Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny. Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam! Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu ... Islámu...!!!. Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů...... Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými bombovými ....zabijáky..... Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, mlčící většina!" je vyděšena a je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí.
Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.
Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgii zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.
Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina Rwanďanů byli mírumilovní lidé?
Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přese vše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními.
Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se stejně jako Dr.Tanay jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že"nastal konec světa".
Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě.
Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří nás...!!!... ohrožují....!!!... náš způsob života!
Žádná mešita ani minaret v Evropě, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství katolíků!
Pedofily civilizovaný svět trestá... a co muslimové, kteří souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti, co Mohamed, jejich bůh, také měl 8 letou, také byl pedofil!
Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky let souložil nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku..?!
A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitost. a kdo vymaže tento mail, aniž by ho poslal dál, ten se podílí na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly. proto se trochu rozmáchněte a pošlete to dál a dál, a ještě dalším. Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí na světě, přemýšlejí o něm. Pošlete jej dále - než bude příliš pozdě!

Evropská unie nás nezachrání, to musíme udělat sami!!!!!"

HODNOTY

 „Dnes je faktom, že vo väčšine členských štátov Európskej únie majú osoby rovnakého pohlavia právo sobášiť sa, čo je pre mňa prejavom kultúry ľudských práv, predovšetkým tej európskej, ktorá je výsledkom francúzskej revolúcie...“
Frans Timmermans

Hodnoty, ktoré sú vyjadrením najvnútornejšieho presvedčenia a určujú štandardy podľa ktorých ľudia žijú a akým cieľom svoj život zasvätia, by rozhodne nemali byť predmetom kontroly z Bruselu.

Akú hodnotu má manželské spolužitie dvoch ľudí rovnakého pohlavia?
O akej hodnote to EÚ drísta?
Základnú a pravú faktickú a aj morálnu hodnotu má jednoznačne párové spolužitie manželov mužského a ženského pohlavia. To je hodnota a nie spolužitie ľudí s rovnakým pohlavím, to je zvrátenosť, amorálnosť!
EÚ nám importuje v podobe tzv.ľudských práv práve zvrátenosť a amorálnosť!!!
S takýmito hodnotami sa NIKDY nestotožním a verím tomu, že každý súdny človek so zdravým rozumom nebude súhlasiť, aby nám EÚ diktovala, aké máme mať prioritné morálne hodnoty a práva na ich obhajovanie a ich dodržiavanie a nie importované zo západu dodržiavanie práv zvrátenosti a amorality.
To je útok na naša základné ľudské práva, dávané nám do vienka po stáročia našimi predkami.

Ak však prvý podpredseda Európskej komisie vo svojich odpovediach niekoľkokrát spomenie ľudské práva v zmysle práva na manželstvo vo vzťahu k LGBT komunite a v jeho diskurze absentujú iné zraniteľné skupiny ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím, alebo ďalšie ekonomické a sociálne ľudské práva zakotvené v Charte základných práv EÚ, je namieste otázka, akej ochrane hodnôt sa chce Frans Timmermans vo svojom portfóliu venovať a na základe akých kritérií chce členské štáty nútiť, aby tieto hodnoty dodržiavali.

Navyše, otázka hodnôt je veľmi citlivou témou, na ktorej sa nevieme zhodnúť ani na národnej úrovni, o čom svedčia vášnivé diskusie na tému Stratégie ľudských práv na Slovensku. Hľadať konsenzus na európskej úrovni v hodnotových otázkach, je veľmi ťažké ak nie nemožné, najmä v pluralitnej demokratickej spoločnosti. Hodnoty, ktoré sú vyjadrením najvnútornejšieho presvedčenia a určujú štandardy podľa ktorých ľudia žijú a akým cieľom svoj život zasvätia, by rozhodne nemali byť predmetom kontroly z Bruselu.

Dňa 22. októbra poslanci Európskeho parlamentu túto novú Európsku komisiu schválili. Veľká väčšina poslancov - 423 bola za. A ako hlasovali naši slovenskí europoslanci? Všetci poslanci za KDH, SMER, SDKÚ a SMK hlasovali za novú Komisiu, zdržali sa traja - B. Škripek, J. Žitňanská, R. Sulík. Pán József NAGY z Mostu sa voliť neunúval.

S EÚ sa vraciame k opiciam!

  

„Keď slová strácajú svoj význam, ľudia strácajú svoju slobodu“. Konfúcius

Jeden z nás

 Napriek tomu, že Európska komisia nemá povinnosť pripraviť legislatívny návrh ako odpoveď na občiansku iniciatívu, takýto postoj však degraduje občiansku iniciatívy na úroveň bezvýznamnej petície a neguje jediný nástroj priamej demokracie v Európskej únii. Európska komisia tak dala facku všetkým občanom, ktorí sa zaujímajú o dianie na Európskej úrovni a snažia sa o spoluvytváranie politík. V tomto kontexte nie je prekvapivé, že účasť občanov na voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla na Slovensku historické minimum, keďže hlas občanov je zo strany Európskej komisie ignorovaný. Viac TU!

http://fki.sk/urad-vlady-chce-znovu-obmedzit-internetove-peticie
http://fki.sk/otvorena-vyzva-slovenskym-poslancom-v-europskom-parlamente

http://fki.sk/web/wp-content/uploads/2014/12/FKI-vianocny-informačný-list.pdf
Výsmech EÚ:
http://fki.sk/iniciativa-jeden-z-nas-–-europska-komisia-ignoruje-volu-obcanov-vyhlasenie-fora-krestanskych-institucii
http://fki.sk/tlacova-sprava-forum-krestanskych-institucii-odmieta-absurdnosti-v-strategii-ludskych-prav
http://www.chelemendik.sk/Justicia_zvrhlikov_Herodesovia_noveho_svetoveho_poriadku__1_cast_784218937.html
 

 Termín „juvenílna justícia“ (preklad z anglického jazyka „justícia pre neplnoletých“) svojimi koreňmi siaha do starobylých orgastických kultov, v rámci ktorých sa praktizovalo prinášanie obetí. V starom Ríme sa juveníliami označovali Nerom legalizované rituálne obrady, na počesť božstiev mladosti (medzi ne cisár zaraďoval nielen bohyňu mladosti Juventas, ale aj sám seba). Starorímske hry mládeže sa vyznačovali bezuzdnou samopašnosťou a tým, že sa počas nich „rušili sexuálne obmedzenia“.

V aplikačnom pláne juvenílna justícia predstavuje nemilosrdný mechanizmus zmien základných princípov vzájomného pôsobenia medzi štátom a rodinou prostredníctvom totalitného presadzovania slobody jednotlivca, zničenia autonómnosti vzťahov medzi deťmi a rodičmi. V mnohých západných krajinách sa šíreniu juvenílnej justície venujú tie isté osoby a štruktúry, ktoré presadzujú znižovanie pôrodnosti, potraty, šírenie antikoncepcie, legalizáciu drog, sexuálnu osvetu a propagáciu rôznych sexuálnych vzťahov, záujmy gayov a lesieb, adopciu detí ľuďmi s homosexuálnou orientáciu, nepripúšťajú sprísnenie trestov za detskú pornografiu, pedofíliu a propagáciu sexuálnych zvráteností... Viac TU!

Vo Veľkej Británii v posledných rokoch prudko vzrástol počet odobratých detí. Sociálni pracovníci svoj postup motivovali a zdôvodňovali „emocionálnym násilím“ (emotional abuse) a „rizikom emocionálnych škôd“ (risk of emotional harm), hoci význam týchto slovných spojení je neznámy.Moje
webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://agika.szm.com
 Veľká noc:
http://eufrosyne.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Jánska noc: http://cbjanskanoc.wz.cz
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Vianoce: http://vianocechristmas.czweb.org
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2006 http://cezmina.wz.sk