wz

 Cezmín Cezmín

.

Staraj sa o syna a našu malú

Blúdim po bludišti opustených duší,
V šedých kamenných chodbách,
Ľúbezný hlas Rusalky vkráda sa do uší...
Stojím sám v železných okovách.

Hľadanie

 

Hemisféry našich mozgov... alebo...

 to je  ale kosť, tá sa vie riadne točiť okolo...

Zaujal ma tento obrázok na jednej zahraničnej (tým pádom inou rečou písanej)  www stránke:  http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,22556281-661,00.html?from=mostpop 
a to hlavne tým, ako sa žena točí raz v smere hodinových ručičiek a raz zase opačne.
Faktom je, že som na ňu "čumela" dostatočne dlho a točila sa v oboch smeroch, doľava i doprava...
No iní to môžu vidieť inak, pretože točiaca žena predstavuje určenie dominanty hemisféry v našom mozgu. Ako vieme, u jedného je dominantná ľavá strana hemisféry a u druhého pravá strana a ideálne je, ak nie je dominantná ani jedna strana... (ani na WC a hlavne politická! hahaha...)
Okrem iného, obrázok je veľmi pekný, čím myslím figúru ženy... nemyslíte?
Tak čo, ktorým smerom sa točí žena, keď na ňu hľadíte?
V smere hodinových ručiek alebo proti smeru hodinových ručičiek?

No a obsah originálu textu zahraničnej www stránky?
Nuž, asi určuje dominantnú hemisféru nášho mozgu, takže slúži dobrej veci a odpoveď na túto otázku si už nájdete TU:

http://www.charisma-seeker.com/2007/10/ktora-cast-mozgu-je-u-vas-dominantna-test.html

Ak vidíte ženu točiť sa proti smeru hodinových ručičiek, vaša dominantná hemisféra je ľavá, ktorej sa pripisujú tieto atribúty:
●logika
●racionalita
●analytický prístup k veciam
●človek sa na veci pozerá po častiach
●je dobrý v matematike a v iných vedách
●človek je praktický
●vie, uvedomuje si veci
●chápe realitu, žije v reálnom svete

Ale ak sa točí v smere hodinových ručičiek, dominantná je pravá hemisféra, ktorej atribútmi sú:

●človek viac cíti
●pozerá sa na veci ako celky
●chápe podstatu systémov
●vyjadruje sa v symboloch
●je zameraný na filozofiu a náboženstvo
●cíti, že robí správne veci
●jeho konanie je často nepredvídateľné
●abstraktné myslenie, rád fantazíruje
●je zameraný na prítomnosť a budúcnosť
●Potvrdiť výsledok si potom môžete vyplnením tohto testu.
Tak ako to je s Vami? Otestujte sa a dozvedzte sa o sebe niečo možno nové a neuvedomované si... (?)
Môžete si to potvrdiť psychotestom a slovenskej www stránke PSYCHOTESTY:
http://www.psychotest.sk/index.php?test=pouzivate_obidve_hemisfery_mozgu

Príjemnú zábavu mladým a skôr narodeným pekné spomienky na točiacu sa ženu okolo...

Hlľadanie

hobby ľudstva?

Azda najzávažnejšou a najväčšou "záujmovou činnosťou každého človeka planéty Zem je hľadanie. Hľadanie seba samého, hľadanie miesta v rodine, komunite, spoločenstve ľudí, hľadanie pravdy, viery, lásky a nádeje, Boha, hľadanie zmyslov života, hľadanie uplatnenia  v súkromí i na verejnosti a množstvo ďalších hľadaní (medzi ktoré patrí aj hľadanie smietky v cudzom oku a nevidenie VLASTNEJ klady vo svojom oku).

Najčastejším hľadaním je hľadanie pravdy

Eirik Newth: Hľadanie pravdy
Vydavateľstvo GRAL, s.r.o., Melíčkovej 21, 841 05 Bratislava
 

Prednedávnom sa objavil slovenský preklad knižky “Hľadanie pravdy” od nórskeho astrofyzika Eirika Newtha (1964), pôsobiaceho na Univerzite v Oslo, úspešného autora viacerých populárno-vedeckých knižiek pre mládež. Spomínaná knižka je jeho poslednou, vyšla v roku 1996. Získala viaceré ocenenia a v krátkom čase bola preložená do 11 jazykov (od nemčiny a škandinávskych jazykov po kórejčinu, litovčinu a teraz slovenčinu).

Knižka je rozdelená do 31 stručných kapitol (159 strán), zahŕňa postupne poznatky ľudskej civilizácie od praveku až po súčasnosť. Pár názvov kapitol: Všetko je z vody, Všetko sa skladá z atómov, Praktickí filozofi, Algebra a alchymisti, Slnko - stred slnečnej sústavy, Isaac Newton a nekonečný pád, Elektrina, Veľký strom života, Kvantová fyzika, Nekonečný vesmír, Veľká knižnica v nás, Tajomstvo života.

Knižka je napísaná zrozumiteľným a pútavým štýlom, nájdete v nej veľa zaujímavých informácií a faktov z matematiky, fyziky, chémie, biológie, genetiky i medicíny. Na okrajoch strán je takmer tisíc hesiel venovaných vedeckým a technickým objavom, historickým a kultúrnym udalostiam, určujúcim danú etapu vývoja spoločnosti. Pri čítaní knižky nebudete mať dojem, že ide o zložité vedné disciplíny, pochopíte čo je kvantová fyzika, či teória relativity, ako plynie čas v priestore. Knižka Eirika Newtha je určená v prvom rade mládeži od 12 rokov, ale vďačne po nej siahnu aj dospelí. V niektorých krajinách slúži ako doplnková učebnica, používaná pred alebo aj pri štúdiu prírodovedných predmetov. Pretože poznávanie je neukončený proces, autor vydáva anglicky a nórsky elektronický časopis “Hľadanie pokračuje” (na adrese http:/newth.net/jakten/index.html), čo môže byť tiež inšpiratívne pre mládež.

Knižka stojí 248,- Sk s DPH + poštovné pokiaľ si ju objednáte u vydavateľa alebo objednáte faxom a telefonicky tel/fax/odkaz: 07/65412657, e-mail:ghani@ba.sknet.sk

(Prečítal a informuje: Peter Prešnajder, Katedra teoretickej fyziky, Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava.)

Zamyslenie

Po udalostiach z 11. septembra sa dcéra evanjelizátora Billyho Grahama zúčastnila rozhovoru v programe "Early Show" a moderátorka Jane Claysonová sa jej spýtala: "Ako mohol Boh niečo také dopustiť?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď. Povedala: "Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z naších škôl, z našej vlády a z nášho života. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na pokoji?"
Pozrime sa teda na to.
Myslím si, že sa to začalo, keď sa Madeline Murrayová-Oharová (bola zavraždená) sťažovala, že nechce v školách žiadne náboženstvo, a my sme povedali OK.
Potom niekto povedal, že by bolo lepšie, keby sa Biblia v školách nečítala... Biblia, ktorá hovorí, nezabiješ, nepokradneš, a miluj svojho blížneho, ako seba samého. A my sme povedali - OK.
Potom Dr. Benjamin Spock (nie, to nie je ten Dr. Spock zo Star Treck-u) začal tvrdiť, že by sme nemali svoje deti trestať, keď sa zle správajú, lebo by sme tak mohli zraniť ich mladé osobnosti a narušiť ich sebaúctu (syn Dr.Spocka spáchal samovraždu), a my sme súhlasili: "Odborník určite vie, čo hovorí." Tak sme znovu povedali OK.
Potom niekto povedal učiteľom a riaditeľom, aby nevychovávali naše deti, keď sa správajú zle. A riaditelia povedali, aby žiadny člen učiteľského zboru netrestal študentov, keď sa neprístojne správajú, lebo nechcú stratiť dobré meno a určite nechcú, aby ich zažalovali. (Medzi výchovou a mlátením, fackaním, ponižovaním a kopaním je veľký rozdiel.) A my sme povedali - OK.
Potom niekto povedal, dovoľme naším dcéram, aby nezáväzne sexuálne žili a aby šli na potrat, keď chcú, a nemusia o tom dokonca povedať ani svojím rodičom. A my sme povedali - OK.
Potom nejaký múdry člen školskej rady povedal, že chlapci zostanú chlapcami aj tak budú robiť čo chcú, takže dajme naším synom toľko kondómov, koľko si len zažiadajú, aby si užili toľko zábavy, koľko len chcú. Nemusíme pritom hovoriť ich rodičom, že ich dostali v škole. A my sme povedali - OK.
Potom niekto z vyšších úradníkov povedal, že nezáleží na tom, čo robíme v súkromí, ak poctivo pracujeme. Zase sme súhlasili a povedali,že nám nezáleží na tom, čo človek robí v súkromí, vrátane prezidenta, ak máme prácu a naša ekonomika je v poriadku. Potom niekto povedal "Vydávajme časopisy s obrázkami nahých žien a nazvime to dobrým, realistickým ocenením krásy ženského tela. "A my sme povedali OK.
Potom niekto posunul toto ocenenie ešte o krok ďalej a publikoval obrázky nahých detí. Ďalší krok urobil, keď ich sprístupnil na internete. A my sme povedali OK, odvolali sa predsa na slobodu prejavu. Potom prišiel zábavný priemysel s tým, aby sme urobili televízne programy a natočili filmy, ktoré propagujú neúctu k ženám, rúhanie, a protizákonný sex. Povedali:
"Nahrávajme hudbu, ktorá povzbudzuje ľudí k znásilňovaniu, drogám, vraždám, samovraždám a k preberaniu satanských vzorov." A my sme povedali: "Veď je to len zábava, nemá to žiadne negatívne vplyvy, aj tak to nikto neberie vážne, tak poďme na to. "Teraz sa pýtame sami seba, prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nevedia rozoznať dobré od zlého, a prečo pre nich nie je problémom zabiť cudzincov, svojích spolužiakov a samých seba. Keby sme o tom dlhšie popremýšľali a pozreli sa hlbšie, možno by sme našli odpoveď.
Myslím, že to priamo súvisí s tým, že "ČLOVEK ŽNE TO, ČO ZASADIL".
"Drahý Bože, prečo si nezachránil to malé dievčatko, ktoré zabili v triede?" S pozdravom, znepokojený študent. ODPOVEĎ: "Drahý, znepokojený študent, mám zakázané ísť do škôl." S pozdravom, Boh.
Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú Boha, a potom sa čudujú, prečo sa svet rúti do pekla. Je smiešne, ako veríme všetkému, čo sa píše v novinách, a spochybňujeme všetko, čo hovorí Biblia. Je smiešne, ako chce ísť každý do neba s tým, že nemusí veriť, myslieť si, hovoriť alebo robiť to, čo prikazuje Biblia. Je smiešne, že niekto povie "Verím v Boha," ale stále nasleduje Satana, ktorý, mimochodom, tiež "verí" v Boha. Je smiešne, ako rýchlo sme pripravení súdiť, ale sami nechceme byť súdení. Je smiešne, ako môžeš poslať tisíce "vtipov" emailom, ktoré sa budú rozširovať rýchlo ako oheň, keď však pošleš správy, ktoré hovoria o Bohu, ľudia si dvakrát premyslia, či ich pošlú ďalej. Je smiešne, ako sa neslušné, nemravné, vulgárne a obscénne správy slobodne šíria kybernetickym priestorom, ale verejné diskusie o Bohu sú v školách a na pracoviskách potlačované.
Je smiešne, ako môže byť niekto v nedeľu zapálený pre Krista, ale ostatné dni v týždni je neviditeľným kresťanom. Smeješ sa? Je smiešne, že keď budeš posielať túto správu ďalej, do okienka KOMU nezadáš veľa mien z tvojho adresára, lebo si si nie istý, čomu vlastne tí ľudia veria alebo čo si o tebe pomyslia, keď im dôjde od teba takýto mail. Je smiešne, ako sa viacej obávam toho, čo si o mne pomyslia ľudia, než toho, čo si o mne pomyslí Boh.
Premýšľaš? Pošli túto správu ďalej, ak si myslíš, že za to stojí. Ak nie, jednoducho ju vymaž... nikto sa nedozvie, že si to urobil. Ak však vymažeš tento myšlienkový proces, potom sa ľahostajne neopri o operadlo a nesťažuj sa, aký je tento svet zlý!

(Zdroj: Z internetu)

Pravda je len jedna a tou je BOH.

Pravda

Setkala se moje pravda s jinou pravdou cizí,
sebejistě prohlásila :" Já jsem pravá, ryzí!"
Druhá pravda ušklíbla se: " Co to říkáš blude!"
"Já jsem věčná, nekonečná! Co po tobě zbude?"

Moje pravda nafoukla se, zlostí jenom syčí,
ta druhá se rozpaluje vzteky hrůzně kvičí.
Pustily se pravdy spolu do lítého boje,
argumenty vzduchem sviští jak žihadla vosího roje.

Z jednostranných stanovisek navršily valy
jedna druhou již neslyší, lží se obě staly.
A ta pravá tiše stojí smutně opodál,
opět někdo v jejím jménu na pravdu si hrál.

Zdroj nájdete na www .

 

ZAUJÍMAVÉ MYŠLIENKY O HĽADANÍ PRAVDY:   PREKLAD:

 HĽADANIE PRAVDY


Keď ľudia hľadajú pravdu predstavujú si, čo tou pravdou asi je. Myslia si, napríklad, že keď ju nájdu, budú šťastní, úspešní a zdraví. Nazdávajú sa, že pravda pomôže ich egu realizovať sa. Myslia si, že pravda je tu nato, aby im uľahčila život, pomáhala im v raste a v získaní osvietenia.
Lenže pravda nikdy nemôže byť otrokom ega; taká je jej povaha. Pravda tu nie je nato, aby urobila ľudí šťastnými, úspešnými alebo zdravými. Pravda nie je limitovaná len do hraníc vedomia osobnosti. Pravda svojou povahou vedie ľudí k Bohu, k realite a božskosti. Úlohou pravdy je odvádzať ľudí od ega a viesť ich do ríše preobrazeného vedomia, kde už dualita neexistuje. Úlohou pravdy je umožoovať božej vôli prejavovať sa vo svete.

A tak ľudia hľadajú pravdu, ale neuvedomujú si, že tá zničí práve tie veci, ktoré chcú dosiahnuť objavením pravdy. Ľudia pravdu hľadajú preto, aby boli mocnejší, ale pravda moc ega ničí. Ľudia hľadajú pravdu, aby boli šťastnejší, ale pravda zničí akékoľvek uspokojenie v osobnom živote. Ľudia hľadajú pravdu, aby našli osvietenie, ale pravda ich "ja" zničí, aby mohli to osvietenie dosiahnuť.
Ľudia si myslia, že pravda je ich otrokom, ale keď nájdeme pravdu, vtedy sa my neodvratne stávame jej otrokmi - služobníkmi božského vedomia, Kristovými učeníkmi. Ľudia si predstavujú, že ak nájdu pravdu, budú ju môcť nejako využiť pre seba, ale keď nájdeme a spoznáme pravdu, jej uvedomovanie je nepretržitým procesom sústavného rozpúšťania ega a jeho dezintegrácie. Pretože to, čo ego chce a po čom túži, je protikladom pravdy. To, čo si ego želá dosiahnuť, je protikladom pravdy.

A keď prichádza na lámanie chleba, väčšina ľudí chce byť radšej šťastná, než vedieť pravdu. Radšej budú sedieť v usmievavej nevedomosti, než aby vzali na vedomie povahu pravdy. Pretože pravda sa prejavuje zánikom ega a nášho "ja", čo zároveň značí zánik osobného pocitu šťastia. Pravda skoncuje s naším osobným životom. Pretože pravda je božská, božia, božského ducha. Púťou k pravde ideme k Bohu a ísť k Bohu značí zanechať svoju osobnú povahu za sebou raz navždy.

Toto je, samozrejme, pre väčšinu ľudí príliš ťažké nato, aby to chceli. Predstavujú si, že môžu ísť k Bohu, získať osvietenie a pritom si zachovať všetky zlozvyky. Alebo si aspoň uchovať svoju osobnosť a jej ciele a sny. Takže, ak ľudia hovoria, že hľadajú pravdu, vždy majú nejaké tie očakávania, čím by mala byť, čo im potom zabraňuje pravdu spoznať. Keďže pravda ich očakávaniam nezodpovedá, neuznajú ju ako pravdu. V tom prípade ľudia opomínajú diamanty popri ceste, pretože nemôžu vidieť to, čo vidieť nechcú.

Takže pravda sa väčšine ľudí zdá byť negatívna. Pretože pravda, to je ničiteľ "ja", lenže ľuďom ide o vybudovanie si svojho osobného života. Pravda vysiela odkaz, že osobný život sa skončí, ale ľudia sa chcú seba ohradiť a ochrániť. Pravda prezrádza plytkosť a falošnosť materiálneho žitia, ale ľudia chcú vytvárať vždy čosi nové pre svoj materiálny život. Pravda ukazuje cestu k Bohu, ale ľudia chcú len žiť svoj osobný život. Pravda odhaľuje nutnosť smrti, ale ľudia sa chcú len tešiť z prítomnej chvíle. Pravda odhaľuje budúci Harmagedon, ale ľudia nie sú schopní vidieť ďalej, než po dnešné večerné správy. Pravda hovorí o nebezpečnom vesmíre, ale ľuďom ide len o vlastnú bezpečnosť. A tak všetky pravdy označujú ako negatívne, aby mohli seba ochrániť.
Ego musí zomrieť - a tak pravda je teda vrahom.
Musíme obetovať svoje osobné ciele - takže pravda nie je milá.
Táto civilizácia nepretrvá - pravda je teda negatívnym náhľadom na život.
Túto planétu je nutné purifikovať - takže pravda je vlastne zlyhaním.
Musíme sa poddať Bohu - pravda teda popiera osobnú vôľu.
Tento svet je len ilúzia - takže podľa pravdy život nemá žiadny zmysel.
Dualitu treba preobraziť - takže pravda vlastne stojí proti dobru.
Tento svet je ríšou utrpenia - takže pravda vedie k pocitu nešťastia a k bolesti.
V každom z týchto prípadov je zmysel pravdy prekrútený a skreslený.

Preto má pravda tak málo priateľov vo svete. Tak málo, že sotva ich možno nájsť na tejto planéte. Je tu niekoľko takých, čo sú schopní vidieť za závoje a hmly tejto temnej ríše, aby boli schopní oceniť hodnotu pravdy vo svete. Je tu niekoľko takých, čo sú schopní prijať pravdu aká je bez toho, aby sa ju snažili zalievať a uspôsobiť tak, aby bola vhodná pre masy, ktoré dávajú prednosť predstave, že Boh je ich osobným sluhom a že pravda je ich osobným kľúčom k úspechu.

Dnes nikto nemôže predstaviť svetu pravdu aká je a očakávať, že ju spoznajú, uznajú alebo vôbec budú vidieť. Pretože ego, to je nepriateľ pravdy a ľuďom dnes vládne ego. Toto je temný vek; celá sila tohto sveta dnes stojí proti pravde. Celá substancia tejto planéty je preniknutá energiami, ktoré stoja proti pravde. Vzduch, ktorý dýchame a prach pod našimi nohami je proti pravde. Tie energie sa stali temnými bariérami, ktoré neprepustia božské svetlo a duchovné osvietenie. Všetky ľudské výtvory: budovy, autá, továrne, odevy, farmy, kostoly, školy vyžarujú energie, zabraňujúce duchu vniknúť dnu. Ľudia si spustili na tvár závoj ako hmlu a radšej sa dívajú pod nohy, než aby zodvihli zrak smerom nahor, k božskému. Všetky subjektívne výtvory ľudských bytostí - city a myšlienky - takisto utvárajú takmer nepreniknuteľnú bariéru, ktorá im zabraňuje rozoznať pravdu. Veľkolepé myšlienkové formy materializmu, vlády, organizovaného náboženstva a vied dostali ľudskú myseľ do pasce v zlovestnom zovretí a len veľmi málo ľudí je schopných odolávať moci masových a zjednotených myšlienkových foriem miliárd ľudí. To si vyžaduje veľmi mocnú myseľ, aby bolo možné odolávať - a potom ešte mocnejšie srdce, aby bolo možné odovzdať tú myseľ božej vôli.

A tak teda, ľudia skutočne nehľadajú pravdu. Nemilujú ju. Sú to len prázdne slová. Keďže ľudia pravdu nechcú, radšej z nej budú mať strach, cítiť k nej odpor, nenávidieť a odmietať ju. A najčastejšie ju ignorujú. Myslia si, že keď ju budú ignorovať, jednoducho sa stratí. A oni si potom budú môcť pokojne žiť svoj život, nerušení tými znepokojivými konceptami, ktoré pravda vnáša do ich žitia.
Pravda nie je tým, čo hľadajú ľudia. Ľudia hľadajú lži. Toto je jedna z právd, ktoré ľudia tak ťažko prijímajú a nechcú ich v sebe vidieť. Lenže my skutočne nehľadáme pravdu, kým nehľadáme Boha, realitu a život. A my nemôžeme pravdu nájsť, kým svoj život nepodriadime duchu v svojom srdci a nenecháme sa ním viesť. Pretože v tomto svete nemožno nájsť pravdu, okrem tej božej iskry vo svojom srdci.

Len tí, čo bolestne nariekajú, keď sú od Boha oddelení; len tí, čo sa chcú dostať zo života a z tela a len tí, čo inštinktívne kvília: "Ja sa chcem vrátiť domov!" nájdu cestu k pravde. Duch to začuje a on bude vedieť, keď budeme pripravení, kedy už bude načase. Potom sa dvere otvoria, zasvieti svetlo a pravda odvedie svoje prospešné ničivé úsilie, aby nás oslobodila.

Aká je pravda na Slovensku a akú môže mať podobu môžete si prečítať na stránke .
Pravda o krajine farizejov je zverejnená na 
stránke z internetu a stojí za prečítanie.

Pred rokmi som si napísala vetu s otáznikom a výkričníkom: "Je mnohoprávd na svete, preto nie je žiadna...(?!)"

Hľadela som potom na ľudí tak, že každý človek má "svoju pravdu" a pravda každého má spoločné s večnosťou toľko, koľko zmrzlina s nekonečnom.

Bolo mi jasné, že okrem lásky hovoriť o nejakej pravde namá zmysel a tak som slovo PRAVDA vypúšťala zo svojho slovníka vytrvalo a celoživotne. Keď  už má človek o niečom hovoriť, tak o faktoch, princípoch a javoch, ktoré majú s pravdou spoločného menovateľa: milióny a milióny rokov trvajúcu, nevyčerpateľnú vesmírnu energiu, zvanú Božia či Božská energia. Ostatné považujem za hranie sa na Pravdu. Hovoriť medzi ľuďmi o pravde sa  mi javí ako zhadzovanie, znevažovanie a degradovanie základneho a principiálneho zdroja.

Stačí pozorne počúvať, ako si ľudia (milióny ľudí) melú tú svoju jedinú pravdu a vyhlasujú ju div nie za všeobecne platnú... Že ľudia strácajú záujem o hľadanie PRAVDY... to mátalo filozofov na sklonku 20.storočia a máta ich to i dnes, no filozofia akosi stratila kontakt s vedou a nestíhala stráviť masívny vývoj techniky (ani nestíha) a veľkomožná PANI VEDA bola už taká premúdrelá, že nepovažovala za potrebné komunikovať a viesť dialógy s filozofmi o jej napredovaní, cieľoch, prospešnosti a duchovnom rozmere pre terajšie a budúce generácie tak, aby vznikol ak už nie harmonický, tak aspoň prijateľný súzvuk dvoch frekvencií, aby sa spoločne priblížili k večnosti, večnej energii - PRAVDE. Terajšia globalizácia ešte zahlobuje klinec hlbšie a hlbšie...

Filozofia pomáha zorientovať sa v tomto materiálnom svete v súvislostiach a Biblia pomáha prekonávať nedokonalosti človeka vo vzťahu k svetu vo forme nekonečnej,nadčasovej, bezpriestorovej a bezpodmienečnej LÁSKY. Kniha kníh - BIBLIA.

Výroky, myšlienky, citáty, príslovia, pranostiky: Keď....

Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí. (Sv.Terézia z Lisieux)
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti. (Mary Wardová)
Keď hľadíš do priepasti, aj priepasť hľadí do teba. (Friedrich Nietzsche)
Keď je Biblia zakázaná, číta sa viac ako keď je kázaná. (Pavel Kosorin)
Keď je druhého jasno, dlhá zima bude, ale keď nesneží, nie je jaro ďaleko. (Pranostika - Zima)
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno. (Pranostika - Zima)
Keď milujeme ženu pre jej prednosti, nie je to ešte nebezpečné. Pokiaľ ju ale začneme milovať pre jej nedostatky, je to už láska. (Sacha Guitry)
Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky. (Anton Pavlovič Čechov)
Keď nepríde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi. (Nezistené príslovia)
Keď neprší, aspoň kvapká. (Slovenské príslovie)
Keď sa nenávisť stane zbabelou, vyjde do spoločnosti a zmení si meno na spravodlivosť. (Arthur Schnitzler)
Keď sa ti niečoho nedostáva, povedz to Bohu - a ľudia ti to prinesú. (Pavel Kosorin)
Keď sa to už stalo, i blázon zmúdrie. (Homér)
Keď sa v pohári majú, somára dvíhajú. (Slovenské príslovie)
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať. (Konfucius)
Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.(Sv.Terézia z Lisieux)
Keď sliepka znesie vajce, robí veľký krik. Keď znesie vajce kačica, ani nepípne. A výsledok? Na celom svete sa jedia len slepačie vajcia.(Americké príslovie)
Keď sú dvaja na koni, jeden musí sedieť vzadu. (William Shakespeare)
Keď ti najlepšie chutí prestaň jesť. (Slovenské príslovie)
Keď vás láska korunuje, zároveň vás pribíja na kríž, a keď privodí vaše dozrievanie, zároveň vás orezáva. (Chalíl Džibrán)

Výrok: "Toľko hľadala lásku, až sa stala k..."

Moje
  webové stránky

 Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu