wz

 Cezmín Cezmín

  

 V priebehu storočí sa sova stala symbolom múdrosti.

 Filozofia  je logická analýza prírodných vied. Je slúžkou prírodných vied. Vymedzuje problémovú oblasť prírodných vied, vymedzuje to, čo je mysliteľné a tým aj to, čo je nemysliteľné. To, čo je nemysliteľné, má vymedzovať zvnútra tým, čo je mysliteľné. Vyznačuje to, čo sa nedá povedať, tým, že jasne ukáže, čo povedať možno.

Všetko, čo vôbec môže byť myslené, môže byť myslené jasne. Všetko, čo sa dá vysloviť, dá sa vysloviť jasne. (Wittgenstein)

Cieľom filozofie je logické vyjasňovanie myšlienok. Filozofia nie náuka, ale činnosť. Filozofické dielo sa skladá v podstate z objasňovania. Výsledkom filozofie nie sú 'filozofické vety', ale objasnenie viet. Filozofia má vyjasňovať a presne vymedzovať myšlienky, ktoré sú inak akoby zakalené a hmlisté. (Witgenstein)

„Filozofické myšlienky môžu mať dnes vo svete vplyv iba vtedy, keď zapôsobia na väčšinu jednotlivcov. V súčasnosti totiž masy obyvateľstva vedia čítať a písať, ale neobsiahnu západnú vzdelanosť vo svojej úplnosti. Podieľajú sa však na poznaní, na myslení i na konaní. Tieto príležitosti môžu využiť tým lepšie, čím plnšie zvládnu najdôležitejšie názory a kritické rozlíšenia. Je teda nevyhnutné, aby pre chvíle uvažovania každého človeka bolo všetko podstatné podané tak jednoducho, ako je to len možné, a bez straty na hĺbke.“  (Karl Jaspers - Úloha filozofie v súčasnosti; 1953)

( Sova na obrázku je zdieľaný zdroj.)

Filozofi doteraz svet vysvetľovali, ide však o to: zmeniť ho. (Karl Henrich Marx)

Filozofom lásky sa stáva ten, kto ju nepozná. (Denis Diderot)
 

O filozofii, filozofoch a filozofických smeroch

Životopis a dielo Cirkvou zatracovaného a vďaka zneužitiu jeho mena inými ľuďmi nenávideného nemeckého mysliteľa nájdete na adrese:  filozof, psychológ a filológ: Fridrich Wilhelm Nietsche ; a ďalšie informácie o filozófii, filozofoch a filozofických smeroch nájdete na stránke slovenskej encyklopédie Vikipédia:

Vesmír, v ktorom ľudská bytosť žije, môže byť premenený v nové stvorenie. Musíme len preraziť tu dieru v múre, ten otvor v plote, a rozhliadnuť sa okolo seba tak, ako to popísal filozof Plotinos. „Iným spôsobom pohľadu, ktorý má v podstate každý, ale používa ho len málo ľudí.“ (Kruh života)

O majetok Ťa môžu iní ľudia pripraviť, o vlastné používanie rozumu, srdca a vôle nie. (Martin Ďurina - admin )

K dispozícií Vám ponúkam k nahliadnutiu a preštudovaniu Lexikón slovenských filozofov Slovenského filozofického združenia www.sfz.sk  a dalšia ponuka smeruje k webovej doméne www.veda.sk e-mail:  veda@veda.sk , kde získate informácie z oblasti nielen slovenskej vedy.

FRANCIS BACON

Francis Bacon sa narodil ako ôsme dieťa svojho otca 22. 1. 1561 v Londýne. Otec, Sir Nicholas Bacon, pochádzal z nižšej šľachty a pôsobil ako vysoký štátny úradník. Okrem iného mal aj titul lorda strážcu pečate. Matka, druhá manželka N. Bacona - Anna Cookova, bola spriaznená s W. Cecilom (lord Burghley), ktorý bol jedným z najvýznamnejších úradníkov v štáte - lord strážca pokladu.Počas pobytu v Gray`s Inn vzniklo v 1584 prvé Baconove dielo - Najväčší pôrod doby (Tempus partus maximus). Obsahovalo autorove prvé myšlienky o vede a filozofii. Zachovali sa však z neho len fragmenty.
V 1610 sa stal kráľovým hovorcom v Dolnej snemovni. Po smrti Roberta Cecila (syna lorda Burghleya) dostal v októbri 1610 miesto generálneho prokurátora. Počas nasledujúcich rokov sa mu podarilo intrigami zatlačiť Edwarda Cokeho do úzadia a 3. marca 1617 sa stal kancelárom s titulom Lord strážca pečate. Čoskoro nato prišlo menovanie za lorda Kancelára a boli mu zapožičané tituly pair a lord z Verulamu.
Podľa vzoru knihy Utópia (Thomas Moore) napísal dielo Nová Atlantída. Tu stvárnil svoje predstavy štátu riadeného filozofmi a vedcami. Kniha povzniesla jeho meno v odborných kruhoch. V októbri 1620 vyšlo dielo Nové organon, ktorým sa snažil povzbudiť ľudí k hľadaniu nových metód vedeckej práce. Kniha vyšla v latinčine.
Ako 60-ročný dostal najvyššiu šľachtickú hodnosť - vincount zo St. Alban a stal sa po Buckinghamovi a Kráľovi Jakubovi I. najvýznamnejším mužom v krajine.Pri jednom experimente so snehom silne prechladol a krátko na to - 9. apríla 1626 v Londýne zomrel.

PRÍVALY ENERGIE

V správe z 22. decembra 2004 som informovala o čoraz frekventovanejších prívaloch energií, zasahujúcich našu planétu a o narušeniach poveternostných cyklov všade vo svete (viď súvisiaca správa). Okrem narušenia týchto systémov sa objavujú aj nevysvetliteľné blesky na zimnej oblohe v severských arktických oblastiach a ako sa spomínalo v článku, ktorý bol súčasťou správy: "Celý horizont je akoby magicky povznesený, akoby ho ožarovala ruka božia." Pre ľudí vo svete je možno osudovejší fakt, že čo sa spomínalo len v súvislosti s južnou hemisféroiu, to sa teraz začína diať aj na severnej.

Tie čoraz frekventovanejšie "energetické zásahy" začínajú spájať s niektorými udalosťami vo vesmíre v minulých rokoch, ktorých účinky zrejme teraz na sebe pociťujeme. Jednou z takých udalostí je výbuch supernovy (SN1987a) 23. februára 1987. Ako vysvetľuje Peter Garnavich z univerzity Notre Dame: "Konečne začína skutočný ohňostroj a nasledujúcich desať rokov sa budú diať pozoruhodné veci." Zároveň sa informovalo, že ľudia na zemi budú môcť tie udalosti viditeľne sledovať v rozpätí rokov 1995 - 2015. Ale to, čo sa deje teraz značí, že k tým udalostiam možno dôjde už okolo roku 2010.

...Po výbuchu tejto supernovy sa v decembri 1997 udiala astronomicky najvýznamnejšia udalosť v ľudských dejinách. "Astronómovia stoja v úžase nad najsilnejšou explóziou, akej sme kedy boli svedkami, nad výbuchom gamma lúčov asi 12 miliárd svetelných rokov od Zeme, ktorý v sekunde uvoľnil toľko energie, ako všetky hviezdy vesmíru dohromady", písalo sa v článku CNN. NASA a Goddard Space Flight Center k udalosti dodali: "Nedávno zaznamenaný výbuch gamma lúčov uvoľnil stokrát viac energie, než sa prv teoretizovalo, že by bolo možné; toto je najsilnejšia explózia od vytvorenia vesmíru Big Bangom. Jednu až dve sekundy bol výbuch taký žiarivý, že zaclonil celý vesmír", povedal profesor Caltech-u George Djorgovski, jeden z dvoch hlavných výskumníkov tímu Kalifornského inštitútu technológie v Pasadene.

Hoci pre nás, Rusov, to znie neuveriteľne, ľudia na Západe (zvlášť Američania) - tie ľudské bytosti, odchované sociálnym darwinizmom - nevidia spojenie medzi poslednou katastrofou amerického vesmírneho raketoplánu, súčasným blýskaním sa nad arktickými oblasťami severnej hemisféry a nepretržitým chaosom v počasí! Tých vyučujú v školách podľa štátom nariadeného programu, v rámci vzdelávacieho systému, ktorý ich indoktrinuje práve do takého bytia! Rodičia a starí rodičia ochotne vodia deti do tých indoktrinujúcich stredísk, hoci si musia uvedomovať deštruktívnosť tých inštitúcií na základe príkladov z našej vlastnej, ruskej, histórie. ...Ale Západ sa z našich dejín očividne nepoučil.

...Prezident Vladimír Putin na naliehavú žiadosť Spojených štátov nariadil povestnému ľadoborcu Krasin pridať sa k americkej pobrežnej stráži v záchrannej akcii výskumníkov americkej antarktickej stanice McMurdo. Vedúci tejto expedície Valerij Lukin povedal: "Päť ľadovcov narazilo v blízkosti tejto stanice na pobrežie a ľad teraz nemôže prúdiť zo zálivu von. Ľad v zálive je hrubý 3 a pol metra, a tak je veľmi ťažké zásobovať stanicu."
Hoci Rusko pochopilo naliehavosť situácie a snaží sa pomôcť 5 000 obyvateľom stanice McMudro, západné médiá svoje obyvateľstvo o tých udalostiach vôbec neinformujú. A ešte prekvapujúcejšie je, že výbor NASA vyhlásil: "Predstavitelia NFS (The National Science Foundation) povedali, že ľadovec B-15A a zamrznutý Sound nenaruší cestu zásobovacej lode k stanici McMudro; väčšinu aktivít v súvislosti s naším výskumom na Antarktíde zabezpečujú Spojené štáty."

O sústavne sa lámajúcich ľadovcoch v Antarktíde západné obyvateľstvo takmer nevie. Ale ako dlho ich môžu zavádzať, keď ani západné médiá nemôžu neinformovať o masívnych ľadovcoch, plávajúcich v moriach južnej hemisféry, na tú otázku si odpovedzte sami.
Aj severná hemisféra má ten problém, čo dokazuje nový výskum. Ľadovec v Grónsku (Jakobshavn Glacier) je teraz najrýchlejšie sa pohybujúcim ľadovcom na svete. Je to takisto najväčší ľadovec v Grónsku a jeho roztápaniu možno vďačiť za štvorpercentné zvýšenie hladiny morí v 20. storočí. Na rozdiel od Ruska, kde sa teraz státisíce ťahujú z pobrežných oblastí, západné obyvateľstvo sa i naďalej sťahuje smerom k brehom a cenia si také pozemky väčšmi, ako parcely v horských oblastiach.

A čo je ešte najdôležitejšie, pokiaľ ide o to, o čom tu dnes hovoríme, sú tu vzrastajúce obavy, že tie energetické kozmické vlny môžu byť príčinou mutácie "nanajvýš virulentného bacilu chrípky", známeho ako H5N1.
...Náš svet sa teraz zohrieva, ale väčšinou sa nevie, že to isté platí pre planétu Mars a sú tam tiež badateľné poveternostné zmeny. Vedci Technologického inštitútu v Massachussetts informujú, že dôkazy o globálnom otepľovaní našli aj na Neptúnovom mesiaci Tritón. Univerzita Berkeley v Kalifornii uvádza detaily podobného otepľovania na planéte Jupiter v dokumente pod názvom: "Predpoveď globálnej klimatickej zmeny na Jupiteri". A v správe National Geographic sa hovorí: "Do nášho slnečného systému prúdi vesmírny prach".
...Podľa včerajšej večernej správy v zemskej atmosfére nad Spojenými štátmi v oblasti Wisconsinu explodoval ďalší meteorit. Podobé správy prichádzajú aj z Číny, Austrálie, Washingtonu. D. C., z Indonézie a tesne pred veľkou vlnou tsunami preletel medzi satelitmi a Zemou nespozorovaný asteroid.

...Mnohí ruskí vedci sú presvedčení, že vypustenie americkej armádnej masívnej rakety Delta 4 22.decembra 2004 (o ktorom západné médiá neinformovali) má náväznosť jednak na americký protiraketový obranný systém projekt Wormwood, ale aj na dni po udalostiach v Indickom oceáne v súvislosti s veľkou tsunami. BBC v súvislosti s vypustením novej rakety uviedla: "Ale nebol to celkom úspech. Nedostatočná výkonnosť prvého stupňa značila, že 6,1 tonový "Demosat" nedosiahol zamýšľanú, takmer kruhovú, obežnú dráhu vo výške 36 340 km." Ale pre ruských vedcov to absolútne nie je náhoda, že raketa dosiahla menšiu výšku, než 36 000 km; v rovnakej výške preletel totiž podľa médií aj spomínaný asteroid.

Naši starovekí predkovia mali oveľa väčšie poznanie o kozmických dejoch a udalostiach, často sa dostávajúcich cyklicky. Americkí Indiáni Odžibua hovoria o Genondahuajnung, čo znamená "Stúpajúca hviezda s dlhým chvostom": "Dostavila sa kedysi, pred tisícami rokov, a bola ako slnko. Vo chvoste mala radiáciu a horúce teplo." Tá kométa vtedy údajne spálila Zem, takže nič nezostalo, len americkí Indiáni, ktorých vopred varoval Čimanitú: "Bola taká horúca, že všetko, dokonca aj kamene, uvarila. Všetky gigantické zvieratá vtedy vyhubila. Dnes môžete nájsť ich kosti v zemi. Hovorí sa, že kométa mala chvosť dlhý celé kilometre."
Na americkej web stránke SpaceWeather.com  sa uvádza: "Kométa Machholz sa teraz približuje k zemi a posúva sa súhvezdím Býk. Ľahko ju možno nájsť. Choďte von a zahľaďte sa na nočnú oblohu v čase medzi 9 a 10 hodinou večer. Dívajúc sa voľným okom vyzerá ako hmlistá zelená hviezda. Cez menší teleskop však možno vidieť, že má dva chvosty."

Jaqueline Brooková v knihe "Naša skala, ktorá si na nebi, nech je posvätené meno tvoje" píše:

"Kométa (doslova Swordfish) má náväznosť na Hermesa Trismegista, má oválny tvar a žiari jasným zeleným svetlom."
...Západní vedci si staroveké poznanie necenia, ale keby si osvojili nový spôsob myslenia, možno mohli zachrániť státisíce ľudí, ktorí zahynuli v katastrofe v Ázii. V článku "Tsunami posilnila presvedčenie, že zvieratá majú šiesty zmysel" pán H. D. Ratnayake, zástupca riaditeľa departmentu pre divé zvieratá na Šrí Lanke hovorí: "Ani jeden slon nie je mŕtvy, dokonca ani jeden zajac alebo králik. Ja sa nazdávam, že zvieratá vedia vyciťovať pohromu. Tie majú šiesty zmysel. Tie vedia, keď sa čosi deje."

...Ak dnes vedci v západných krajinách nehovoria obyvateľstvu pravdu, to je zo strachu. Obávajú sa, lebo vedia, že materiálny svet, budovaný celé tisícročia na úkor tejto planéty a tých ľudí, ktorým bola zverená, tu už čoskoro nebude.
Ako sa vo svete hotovia do bitky strašné armády a takisto tajomné kozmické moci, obyvateľstvo západných krajín stále spí a nevie, že na nich čaká smrť. V dnešnom svete je západné obyvateľstvo skutočne stratené, bez duše a bez tváre, nevediac nič o tom, čo ich v budúcnosti postihne. Preto sme sa my a mnohí nám podobní zaviazali, že zachránime toľkých, koľko je len možné - nie pred stratou života, ale pred smrťou ich vlastnej duše.


Výber z článkov Sorče Faalovej, výskumníčky zo St. Petersburg, Rusko
What Does It Mean

Prevzaté z www stránky Proti prúdu (nezávislý internetový spravodaj)

Podľa Velikovského sa záznamy o týchto planetárnych katastrofách zachovali vo všetkých starovekých kultúrach v podobe mýtov a folklóru. Velikovsky tvrdil, že staroveké záznamy - vrátane biblických a iných tradičných hebrejských textov - sú v skutočnosti popismi prírodných udalostí. Mnohí, ktorých Velikovsky inšpiroval - vrátane niektorých výskumníkov v skupine Thunderbolts - dnes uznávajú, že v mnohých bodoch sa mýlil, ale zároveň hovoria, že Velikovsky bol oveľa väčšmi bližie k pravde, než tí vo vedeckom svete, ktorí ho zatracovali.

I. VELIKOVSKY

Ruský vedec filológ (niečo ako prorok)- I.Velikovskij (1895 – 1979) vyslovil názor, že kráľovná zo Sáby mohla byť egyptská faraónka Hatšepsut odvolávajúc sa na dejepisca Flavia (1.stor.), ktorý nazval vládkyňu zo Sáby „kráľovnou Egypta a Etiópie“. Pokiaľ sa to časom potvrdí, to by bolo naozaj jednoduché - kráľovná je pochovaná v Hatšepsitinom chráme v Údolí kráľov v Luxore.

 Doteraz sa nemohli vykonávať vykopávky vo vtedajšom hlavnom meste kráľovnej,, no mýtus o nej žije aj bez vykopávok archeológov. V českom jazyku je vydaná kniha Velikovského pod názvom: "Stráta paměti lidstva ?"

Foto Velikovského ďalej

Tajomstvo Venuše

   Alternativné adresy:
astro-tabu.webpark.sk
astro-tabu.host.sk  

Dr. Immanuel Velikovski ako prvý upozornil vedeckú verejnosť, že staroveké dokumenty, okrem iného, presne popisujú, ako planéta Venuša - bývalá kométa vyzerá... Popis Venuše neskôr bezo zvyšku potvrdili vesmírne sondy a väčšina jeho tvrdení o zákonitostiach v pohybe nebeských telies v slnečnom systéme sa medzitým potvrdila tiež. V roku 1963 Mariner II. zistil, že Venuša je naozaj veľmi horúca a jej atmosféra presne zodpovedá zloženiu bývalej kométy, ako to popisujú staroveké texty. A neskôr sa potvrdili aj iné údaje a fakty, ktoré obrátili naruby pekne zaškatuľkované teórie modernej vedy.

    Venuša vytvára každých osem rokov na svojej dráhe po oblohe dokonalú hviezdu keď sa uberá direktívnym smerom ale aj menej dokonalú hviezdu, keď sa uberá retrográdnym smerom. Staroveké národy (ich kňazov-astrológov) tento úkaz natoľko prekvapoval, že Venušu a jej pentagram povýšili na symbol dokonalosti, krásy, harmónie a kult tela i cyklických vlastností pohlavnej lásky. Zároveň znázorňuje vládu človeka nad prírodou prostredníctvom piatich zmyslov. Napríklad Gréci na počesť čarovnej Venuše a jej osemročného cyklu začali organizovať olympijské hry. Dnes si už len málokto uvedomuje, že aj novoveké olympijské hry sa konajú každé štyri roky a riadia sa dodnes polovičným cyklom planéty Venuše. A ešte menej ľudí vie, že päť cípa hviezda sa takmer stala oficiálnym olympijským znakom, ktorý bol zmenený na poslednú chvíľu. Hviezdu nahradilo päť prelínajúcich sa kruhov, ktoré lepšie vystihujú celistvosť, dokonalosť a harmóniu ako hlavné vlastnosti športových hier z piatich kontinentov.

    Pentagram však súvisí aj so symbolom diabla – a to práve v obdobiach, keď je Venuša retrográdna. Ide o zvrátený symbol, keď človek nevládne svojim zmyslom, ale jeho zmysly sú pudovo ovládané satanom (viď päť cípe hviezdy boľševikov-komunistov a ich vyčíňanie od roku 1917... V období retrográdnej Venuše tiež nastávajú celosvetové problémy v diplomacii).

   
Pôvodný ženský význam tohto symbolu sa síce zachoval, no výklad samotného symbolu bol v priebehu tisícročí prekrútený na základe biblického príbehu, resp. hriechu, ktorého sa dopustila Eva s hadom a s Adamom.

    Pentagram Venuše je predkresťanský symbol, ktorý súvisí s uctievaním prírody. Staré národy rozdeľovali svet na dve polovice - mužskú a ženskú. Ich bohovia a bohyne udržiavali rovnováhu moci, ktorú tvorí Jin a Jang. Keď boli muži a ženy v rovnováhe, na svete vraj vládol súlad a keď neboli v rovnováhe, vládol chaos. Venuša predstavuje ženskú polovicu všetkého jestvujúceho, ktorú náboženskí historici nazývajú aj posvätné ženstvo alebo jednoducho božská bohyňa.

    Pentagram symbolizuje bohyňu ženskej pohlavnej lásky a krásy. Prvé náboženstvá boli založené na tomto božskom poriadku prírody. Bohyňa Venuša a planéta Venuša boli jedno a to isté. Táto bohyňa mala svoje miesto na nočnej oblohe a bola známa pod rozličnými menami - Východná hviezda, Ištara, Astarte, Afrodita, Venuša..., všetky jej prívlastky mien súviseli vždy so ženstvom, prírodou a matkou Zemou.

    Predstava ženy ako nositeľky života bola teda základom starovekého náboženstva a narodenie dieťaťa bolo mystickou a silnou skutočnosťou.

Moc ženy a jej schopnosť plodiť život sa kedysi považovala za posvätnú, no stala sa hrozbou pre nastupujúcu, z prevažnej časti mužskú cirkev. Kresťanská filozofia sa bohužiaľ, rozhodla ignorovať biologické pravdy. Jediným tvorcom urobila muža a spreneverila sa tak voči ženskej tvorivej moci.

Kult bohýň a ženy zanikol po víťazstve kresťanstva, až na jedinú výnimku – „nepoškvrnenú“ Pannu Máriu - matku Ježiša Krista...


    Symboly sú veľmi odolné. Raná kresťanská cirkev pozostávajúca takmer výlučne z pokrstených Židov, nahradila pentagram Venuše najskôr záhadným znamením Ryby (symbol veľkej plodnosti), ale aj preto, že ryby vo zverokruhu a v astrológii symbolizujú svet okolo človeka ohraničený nielen spoločenstvom, ale aj ako časť celého kozmu. Ryby zároveň inklinujú k mystike, k niečomu vzdialenému, tajomnému a hoci to nevidieť, i napriek tomu to existuje. Celá židovská história je obrazom vykúpenia. Mnohé veci sa nestali tak, ako to opisuje Starý zákon. Ide skôr o symbolizmus, ale z toho však ešte nevyplýva, že židovskej histórii nebolo a Židov niet.

   
Bol to apoštol Pavol, ktorý vo svojej kristológii urobil z kríža symbol spasenia ľudstva, na základe Kristovej sebaobetavej smrti, a tým aj symbol konečného triumfu kresťanstva. Avšak kríž zostával ešte dlho v cítení ľudí znamením strašného poníženia a smrti. Preto u prvých kresťanov v rímskych katakombách nachádzame nie obetného baránka (symbol Krista), ale najčastejšie tajomný znak Ryby - avšak nikdy nie kríž...
    Symbol kríža s mŕtvym telom Krista a tiež bez neho sa začal používať až na prelome 5. a 6. storočia. Došlo k tomu po sto rokoch - po zákaze, resp. zrušení trestu smrti ukrižovaním, za Konštantína Veľkého, keď obraz kríža, ako nástroja smrti vybledol v ľudskej pamäti a prestal vzbudzovať hrôzu.
    Znamenie Ryby (súhvezdie) súvisí vo zverokruhu s novuzrodením človeka v znamení Barana. Pozemský život končí 12. znamením Ryby a nová inkarnácia začína v 1. znamení Barana. A práve na základe tohto cyklu vznikol nielen u starých Izraelitov náboženský pojem „obetný baránok“ a nie až podľa Veľkonočných sviatkov, kedy bol Kristus ukrižovaný...
    Cirkev v snahe vykoreniť pohanské náboženstvá a obrátiť národy na kresťanstvo, rozpútala krvavú kampaň proti pohanským bohom a bohyniam a všade označila ich „božské“ (prírodné) symboly za prejav zla a rúhania. Vplyvní kňazi v ranej kresťanskej cirkvi klamali svet neutíchajúcou propagandou, ktorá potláčala ženský princíp (matriarchát) a presadzovala mužský princíp (patriarchát ) aj tým, že zakázala svojim kňazom ženiť sa. Bolo to však hlavne preto, aby sa nedrobil, ale hromadil majetok v jej držbe!. Cirkev začala démonizovať posvätné ženstvo a načisto vymazala bohyne z moderného náboženstva. Ženy (bohyne), kedysi oslavované ako podstatná súčasť duchovného osvietenia, mali na celom svete zakázané vstupovať do chrámov. Prirodzené sexuálne spojenie medzi mužom a ženou, prostredníctvom ktorého každý z nich dospieval k duchovnej jednote - sa zavrhol ako niečo hanebné. „Svätí muži“, ktorí kedysi požadovali sexuálne spojenie so svojimi ženskými polaritami, aby sa dostali do duchovného kontaktu s Bohom, sa začali báť svojich prirodzených sexuálnych túžob ako pokušenia diabla, ktorý spolupracuje so svojím obľúbeným komplicom – ženou.
    Hebrejské slovo JHVH (posvätné meno) v skutočnosti pochádza zo slova Jehova - obojpohlavného telesného spojenia medzi mužským Jah a menom Evy Havah. Pre ranú cirkev a neskôr pre centrum katolíckej moci však predstavovalo toto priame spojenie s „Bohom“ prostredníctvom sexu vážnu hrozbu. Odsúvalo tak cirkev na vedľajšiu koľaj a podkopávalo jej postavenie ako jediného sprostredkovateľa s Bohom. Cirkev preto robila všetko preto, aby sex démonizovala a zavrhovala ho, ako ohavný a hriešny akt. V tomto duchu potom pokračovali rovnako aj ostatné veľké náboženstvá.
    Nie je prekvapujúce, že v súvislosti so sexom majú ľudia rozporuplné pocity. Naše prastaré dedičstvo a samotná naša fyziológia nám hovoria, že sex je prirodzený, že je to radostná cesta k duchovnému naplneniu. Avšak i moderné náboženstvo ho odsudzuje ako hanebné (možno ho vraj praktizovať len za účelom počatia nového života) a učí nás, aby sme sa sexuálnej túžby báli ako diabla.
    Sanskrtské a zároveň slovenské slovo „jebať“ (súložiť), vlastne pochádza z tých prastarých čias bohýň, kedy sa vedelo len toľko, že nový život – dieťa vzniká tajomnou metamorfózou. Ľudia si dávali do súvislosti mesačný cyklus, menštruáciu ženy a spávanie muža so ženou. Z toho vznikol rešpekt a výstraha: („je treba sa báť“) pred istým tajomstvom... Tak sa v skrátenej forme zrodilo slovo „jebať“ a udržiavalo sa ako tabu. Ako vidieť, aj slovo rose – ruža je anagram slova Eros, gréckeho boha telesnej lásky. Ruža odjakživa symbolizovala ženskú sexualitu. Jej päť lupeňov znamenalo v primitívnych kultoch bohýň päť zlomov v živote ženy - narodenie, menštruáciu, materstvo, menopauzu a smrť. V našich moderných časoch je spojitosť medzi kvitnúcou ružou a ženou ešte očividnejšia. Kvitnúci kvet sa ponáša na ženské genitálie, na onen nádherný kvet, z ktorého prichádzajú na svet všetci ľudia...
    Nová moc (rímskokatolícka cirkev) síce prebrala jestvujúce staré symboly, ale postupne ich potierala a potláčala ich pôvodný význam až natoľko, že katolícka inkvizícia vydala knihu, ktorá sa dá právom nazvať najkrvavejšou publikáciou v dejinách ľudstva. Dielo Malleus maleficarum (Kladivo na čarodejnice) malo upozorniť svet na „nebezpečenstvo voľnomyšlienkárskych žien" a radilo kléru, ako tieto ženy vyhľadávať, mučiť a likvidovať. Medzi tieto ženy, ktoré cirkev nazývala „bosorkami", patrili vedkyne, kňažky, cigánky, mystičky, milovníčky prírody, bylinkárky, skrátka všetky ženy, ktoré „mali podozrivo blízko k prírode"... Za svoje hriešne znalosti medicíny, ktorými sa usilovali zmierniť pôrodné bolesti žien, boli trestané aj pôrodné babice.
    Cirkev prenasledovala bosorky tristo rokov a za toto obdobie upálila na hranici (okrem mužov) neuveriteľných päť miliónov žien. V minulých tisícročiach bolo pod vplyvom nesprávnych náboženských konceptov žene dôstojné postavenie v spoločnosti upierané a to má za následok masovú vzburu žien v súčasnosti. Po tisícročiach dešpektu, zneužívania, nespravodlivého ponižovania a podceňovania žena teraz hľadá samu seba... V boji medzi pohanskými a kresťanskými symbolmi prehrali „pohania“. Trojzubec boha morí Poseidona cirkev zmenila na vidly čerta a diabla, špicatý klobúk mudrca (vedca, bádateľa) zmenila na symbol čarodeja a Venušin pentagram (retrográdny) pretvorila na znamenie Satana...
    Dr. Velikovský tiež hovorí, že v prehistorickej dobe sa na Zemi odohralo niekoľko veľkých katastróf, ktoré vždy spôsobili mimozemské objekty. Dokazuje, že asi pred 3500 rokmi Venuša svojím nečakaným priblížením spôsobila na Zemi veľkú kataklizmu a potom, asi o 700 rokov neskôr vychýlila Mars z obežnej dráhy tak, že sa priblížil k Zemi a takmer sa s ňou zrazil. Po tejto udalosti, ktorá zostala v pamäti ľudstva, sa stal Mars národným bohom vojny v gréckej aj v rímskej ríši... Zeus – najvyšší boh panteónu určil Afrodite (Venuši) za manžela chromého a večne upoteného božského kováča Hefaista. Náhradou za to si hľadala útechu v náruči boha vojny Aresa (Marsa). Známa historka z rajskej záhrady sa zopakovala. Z nevery a lásky sa Venuši a Marsovi postupne narodilo päť detí... Venušu už starí Sumeri nazývali LA.HA.MI., čo znamená „vládkyňa bitiek“.
    Z výskumu, ktorý robil Nick Fiorenza vyplýva, že v roku 1999-2000 došlo k zvláštnej udalosti: rovníková pláň zeme zvierala vtedy presne 90 stupňový uhol s rovníkovou pláňou slnka a 22. septembra roku 2002 sa k tomu pridal iný pravý uhol: zem a galakticky stred (jadro) bol v podobnej pozícii. K unikátnemu usporiadaniu hviezd a zeme v súvislosti s galaktickým stredom dochádza iba štyrikrát počas Veľkého kozmického roka (tzv. platónskeho) vtedy, keď zemská rotačná os ukazuje smerom k fixným znameniam - Býkovi, Levovi, Škorpiónovi alebo Vodnárovi. Americkí Indiáni hovoria o štyroch rohoch sveta, v ktorých je zem upevnená súdržnými silami. Ale niekedy sa stáva, že tie sily prestanú nakrátko pôsobiť a vtedy sa zem ocitne v priestore „neupevnená“, čo má potom za následok katastrofické udalosti: Zem sa môže i niekoľkokrát prevrátiť a potom ustáliť v inej polohe, nastanú nové vrásnenia, vytvoria sa nové kontinenty, nové moria, jazerá a rieky...
    V roku 1991 sa vonkajšia vrstva na slnku úplne stratila a slnko začalo vysielať nové spektrálne emisie. Od tých čias všetky svetové vlády urobili rad opatrení. Nielenže sa sústavne vysielajú do vesmíru sondy, aby ten proces sledovali, ale robia sa opatrenia pre prípad katastrofických udalostí. Pretože v blízkom vesmíre sa skutočne deje čosi veľmi vážne. Jadro galaxie očividne vstupuje do nového explozívneho obdobia, čo môže mať za následok supervlny - výbuchy galaktického jadra. Tieto výbuchy vytvárajú veľmi intenzívne vetry kozmických častíc (kozmický prach), energeticky equivalent ktorý sa rovná piatim až desiatim miliónom výbuchov supernov. K takýmto výbuchom dochádza približne každých 10 tisíc rokov.
    Podľa Dr. La Violettea do dnešného dňa už dve supervlny opustili galaktické jadro a smerujú k nášmu slnečnému systému. Ale nie je možne ani len približne povedať, kedy nás vlna zasiahne. Na to sa príde len pár hodín, či minút predtým, pri prvých príznakoch. A Ulysses nedávno zistil, že do slnečného systému práve vstupuje mračno interstelárneho prachu práve smerom od galaktického stredu.
    Mayský kalendár končí decembrom 2012 a toto je jeden z mála kalendárov, ktoré sú založené na galaktických cykloch. Mayovia tvrdia, že kalendár Tzolkin vytvorili na sledovanie kvality svetla, pôsobiaceho zo stredu galaxie na zem a že toto svetlo ovplyvňuje všetky úrovne existencie; pôsobí na naše city, myšlienky, dokonca aj na našu DNA. Fritz Popp napríklad zistil, že DNA nielenže svetlo prijíma, ale ona sama svetlo vysiela. Zdá sa teda, že DNA predstavuje most medzi fyzickým telom a éterickým telom. Aj vedci si teraz už uvedomujú, že DNA odráža naše vedomie a že je možné vedome ovplyvňovať aj svoju DNA. A Mayovia si očividne uvedomovali to úzke spojenie človeka s kozmom, ktoré Gregg Braden popisuje ako posvätný obeh.
    Už staré národy si uvedomovali, že z Absolútneho vedomia (Boha) sa zrodil náš vesmír tým, že Absolútno sa manifestovalo prostredníctvom dvoch princípov: mužského a ženského. Nekonečno si "pomyslelo" a stvorilo Konečno - stvorilo prvý, najvyšší svet, najvyššiu dimenziu. Keď sa naplnili určité predpoklady a podmienky, energie z neho "prekypeli" a vytvorili ďalší vesmírny rozmer, ďalšiu dimenziu - úplne nový svet a tento sa vyvíjal, formoval, až znovu vytvoril rozmer ďalší - a tak ďalej až po fyzický svet, ktorý tak dôverne poznáme. Tých svetov je celkovo desať. Absolútno nemá žiadnu formu, tvar a všetky veci, ktoré s ním splynú, prestanú existovať ako také, hoci môžu teoreticky zase vzniknúť v rovnakej alebo v odlišnej podobe a kombinácii.
    Neviditeľné psychické, duchovné dimenzie a reality vedome nevnímame a nevieme o nich. Veľakrát sme však ovplyvňovaní nielen konkrétnym okolím - energiami, ktoré vyžaruje zem, pocitmi zvierat, citmi a myšlienkami iných ľudí, ale aj tých čo už na zemi nežijú, či impulzmi z neviditeľných dimenzií. Sme nesmierne zložitým energetickým systémom, ktorý sa stále vyvíja postupným uvedomovaním si skutočností o sebe i o realite okolo seba. A tak, ako vo vesmíre existuje desať realít, i ľudská bytosť má rôzne telá, od fyzického po atomické. Podobné telá majú však aj ostatné objekty, aj planéta zem, vesmírne telesá a hviezdne systémy.
    Mužské ego bez spojenia so svojím ženským náprotivkom už vyčíňa vo svete dve tisícročia. Tajný démonický výklad pentagramu napokon prevzali nielen slobodomurári, boľševici, komunisti, ale všeobecne celá armáda. Pentagram je dnes najvýznamnejším symbolom vojny. Nachádza sa na raketách, raketoplánoch, bojových lietadlách, tankoch aj na pleciach všetkých dôstojníkov a generálov. Moderné symboly muža a ženy predstavuje Mars a Venuša. Avšak pôvodný symbol muža bol znak 45 stupňový uhol smerujúci špicou hore (falus) a znak ženy zase opačne, špica smerujúca dole (ženské lono). Symbol falusu sa vlastne dodnes používa na vojenských uniformách, kde označuje hodnosť – čím je na výložkách viac „penisov“, tým je vyššia hodnosť... Doposiaľ však oba symboly kreslia aj „nevedomé deti“ na steny alebo ploty spolu - ako kosoštvorec s kolmou čiarou uprostred... Takto nakreslený symbol muža a ženy vlastne znamená spojenie muža a ženy - súlož... Hoci to deťom žiaden dospelý človek nikdy nevysvetlil, majú tento pradávny symbol kdesi hlboko v podvedomí zakódovaný, aj keď s nesprávnou polohou čiary, ktorá má byť zakreslená horizontálne – a potvrdzuje znaky „šarží“ vojakov !
    Zem sa očividne stala mužským svetom a svoje obete si vyberajú dnešní „bohovia“ ničenia a vojen podľa sily zbraní – kedy a kde sa im zachce. Propaganda a krviprelievanie vykonali svoje. Živým dôkazom je súčasný skazený svet, ktorý sa dá prirovnať k biblickej Sodome a Gomore – konzumnej spoločnosti, plnej násilia a homosexuality. Kto však za to nesie zodpovednosť, nie je tak ťažké uhádnuť...
    Ján Pavol II. často v tomto kontexte hovorí o vojne medzi civilizáciou smrti a civilizáciou lásky. Pri svojej návšteve Poľska prehlásil: „Národ, ktorý zabíja svoje vlastné deti, je národom bez budúcnosti a štát, ktorý si uzurpuje právo na zabíjanie detí v lonách matiek, sa stáva štátom barbarským“. Keď zoberieme slová Jána Pavla II. vážne, vlastne zistíme, že budúcnosť patrí islamským štátom a barbarskými krajinami sú dnešné západné demokracie.
    Po 2. svetovej vojne sa rasizmus prejavuje vo všetkých aspektoch neľudskosti – vrátane sterilizácie žien, vládami schválených potratov detí, či kastracie mužov, avšak vždy len určitej rasy alebo komunity... Zdalo sa, že tieto zvieracie praktiky budú prvé, čo po koncentračných táboroch svet navždy zavrhne. Stal sa však pravý opak a tieto praktiky ostali jedným z prvých plánov za čistotu rasy. Nikto už nezatajuje, že práve v boji za čistotu rasy boli vládami robené po celom svete násilné sterilizacie žien.
    Od začiatku 60. rokov 20. storočia používali USA vydieranie a ekonomický nátlak na africké štáty, aby ich prinútili používať antikoncepčné prostriedky a presadzovali sterilizácie plodných žien a umelé potraty u gravidných žien. Dokonca OSN sa týmto štátom vyhrážala zastavením hospodárskej a kultúrnej pomoci... V rokoch 1935 - 1976 bolo vo Švédsku násilím sterilizovaných 60.000 zdravých žien, celkom bezdôvodne - iba pre fašistickú ideu zachovania nordickej rasy. Od roku 1930. do 1970. bola v USA prevedená, („náhodnou zhodou“), tiež sterilizácia 60.000 žien... V Portoriku bolo 35, 3 % černošských a španielských žien vo veku 20 až 49 rokov do roku 1968 doslova genocidne sterilizováných. USA tu testovali aj skryté spôsoby sterilizácie, podávaním Thalidomidu, ktorý poškodzoval plod a deti zomierali priamo v tele matiek alebo sa rodily zmrzačené či života neschopné (bez nôh, rúk či inak zmrzačené). Tieto vražedné praktiky s Thalidomidom boli v rokoch 1959 až 1962 testované aj v Nemecku, Anglicku a ďalších krajinách Európy a mali na svedomí niekoľko tisíc detí. Z nás starších si mnohí na túto svetovú aféru ešte spomíname... V USA sú sterilizované aj indiánske ženy bez toho, aby boli o tom informované, choré alebo bez ich súhlasu.
    Nie je žiadnym tajomstvom, že OSN a vlády sveta začali pod hrozbami preľudnenia pristupovať k veľmi razantným praktikám. OSN a vyspelé štáty sveta si začali privlastňovať právo na rozhodovanie o svetovej populácii a živote či nenarodení každého nového človeka. Hrozba z preľudnenia a vyčerpania zdrojov sa stala falošným a riadeným strašiakom, ktorého tajná svetovláda využíva ako propagandu, aby presvedčila svet, že len svetová vláda dokáže ,,spravodlivo,, rozdeľovať potraviny a zdroje, tiež prácu a hmotné zaistenie všetkým rovnako...
    Ak by tomu malo tak byť - prečo potom Dr. Henry Kissinger v apríli 1994 (vtedajší poradca vlády pre národnú bezpečnosť) vypracoval „Memorandum o národnej bezpečnosti /NSSM 200/ ? V tomto šokujúcom dokumente priznávajúcom úmyselné vyvražďovanie afrických národov, sa mimo iného píše: "Najväčšou prioritou americkej zahraničnej politiky smerom k tretiemu svetu by malo byť zníženie počtu jeho obyvateľov." Z memoranda ďalej vyplýva, že americká ekonomika bude vyžadovať veľké a stále rastúce množstvo nerastných surovín zo zahraničia - zvlášť z rozvojových krajín. V dôsledku toho je zdecimovanie populácie tretieho sveta hlavným ,,ekonomickým záujmom USA,,.
    Už predtým však americký prezident, Jimmi Carter, vydal napríklad „Globálnu správu 2000“, v ktorej vyzýval k tomu, aby svetová populácia bola do roku 2000 zredukovaná na 2 miliardy ľudí. Čo chcel americký prezident za nie celých 30 rokov urobiť so zostávajúcimi 3,5 miliardami ľudí? Ako si má bežný človek vysvetliť jeho výraz "zredukovať", väčšinu svetovej populácie na menej ako polovicu ? A kto má patriť medzi tých, čo majú nedobrovoľne odísť z tohoto sveta ? Kto o tom mal rozhodovať a podľa akých meradiel ?

Na také niečo ani vo sne nepomyslel Adolf Hitler, ktorý je považovaný za najväčšieho zločinca všetkých čias...
    Keby OSN skutočne verila, že môže byť mier na Zemi, mohla by zastaviť krviprelievanie všade vo svete ! Avšak vyzerá to tak, že úbytok ľudí v dôsledku miestnych a regionálnych vojen (ktoré sú úmyselne vyvolávané), nahráva OSN priamo do jej plánov na zníženie počtu obyvateľstva (zatiaľ) len vo vybraných krajinách sveta.
    Preto nie je vôbec náhoda, že na rôznych medzinárodných konferenciách organizovaných pod patronátom OSN (ktorú ovládajú americkí sionisti – ilumináti) stály v obrane nenarodeného života iba všetky islamské štáty a Vatikán proti zbytku sveta ! Konflikt medzi civilizáciou smrti a civilizáciou lásky nie je teda totožný zo stretom islamskej civilizácie s kresťanskou. Je však otázkou, či dnes ešte môžeme hovoriť o kresťanskej civilizácii.
    Dnešná moderná kultúra západu zvečňuje luciferskú rebéliu a robí z človeka „boha“. Človeka definuje ako všetko, - okrem dobroty a pravdy. Ako dôsledok sa nachádzame v duchovnom väzení, odrezaní od Boha Stvoriteľa a utláčaní neúprosnými pripomienkami a obmedzovaním. Náš rozvoj sa zastavuje. Tí, ktorí tomu rozumejú, vedia, že duchovné a psychologické zotročovanie, to je len úvod k politickému a ekonomickému otroctvu.

© František Šteffek

P. S.

    S mojim príspevkom čiastočne súvisia nedávno preložené a uverejnené články na ASTROLOGY PACIFIC Ing. Vladimíra Velčovského od autora Bogusłava Lenga – „Konec naší civilizace ?“ Za to zožal verejný posmech od istých indivíduí z oblasti astrológie a „duchovna“... Do svojich invektív zatiahli aj Karla Tichého, Ing. Chromíka i mňa osobne a to tak okato násilne (bez akejkoľvek logickej nadväznosti alebo súvislosti), že mám vážne obavy, či z tej horlivosti šírenia „pravdy, tolerancie a duchovna“ - nezcvokateli !

    Tieto indivíduá sa neustále zviditeľňujú na rôznych web stránkach a usilujú sa presadzovať „svoje názory“ (v zmysle – jedna reč, jedna história, jedna mena, jeden svetonázor, jedno náboženstvo atď.). Uzurpujú si právo rozhodovať, kto je renomovaný astrológ i právo „spravodlivo“ okomentovať všetko bez ľadu a skladu. Ako inkvizítorské supy striehnu na to, čo sa na českých a slovenských astrologických web stránkach objaví... Z ich správania, spôsobu reči, ohovárania, osočovania a provokovania silne vyžaruje pýcha a slobodomurárska výchova, hoci sa snažia prezentovať ako duchovné bytosti. Pravdepodobne za šírenie ohováračských kampaní na rôznych diskusných fórach sú asi dobre platení za službu v uvedených spoločnostiach, od ktorých dostali za úlohu napádať všetko, čo odporuje línii globalizácie...

    Predovšetkým ide o väčšinu odchovancov transpersonálnej astrologie „rabbiho“ Pavla Turnovského, (vraj od jesene 1992 až dodnes prešlo jeho kurzami na tisíc poslucháčov... Na margo toho uvádzam, že pre jedného „vychovaného astrológa“ je v ČR k dispozícii 10000 potencionálnych klientov... ). Tieto astrologické kurzy sú vraj výrazne zamerané na výchovu profesionálnych a poloprofesionálnych astrológov (?), na vývoj osobnosti a vzdelávanie v ďalších oboroch ako je napr. psychológia, filozofia, semiotika, religionistika apod. Turnovského astrologická skupina má prepracované etické zásady a ľudí vyškolených v intenciách supervízie pomáhajúcich profesií... (Ako si možno prečítať, na nižšie uvedených príkladoch sa to jasne odzrkadľuje i vrátane animozity a dešpektu jednotlivcov ku všetkému možnému...) !

Prevzaté z www stránky astrológa Štefeka: TU

Tu sú niektoré ich oficiálne a veľmi „duchovné výplody“ z webových stránok:

Re: Dva kutilové...
3 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Sobotu 21.Srpna 2004 22:49:06
To je opravdu neuvěřitelný blábol ! Typicky katastrofologicko - ufologicko - záhodologický! Jenomže uvědomujete si, pánové Sokrate a Ondřeji, kolik i zdánlivě inteligentních lidí (a bohužel leckdy i tady na Fóru) je ochotno takovéhle nehorázné šílenosti brát smrtelně vážně?
(Ako samozvaný „inkvizítor“ preceňuje svoju vlastnú či len zdanlivú inteligenciu – pozn. F. Š.).

Re: Dva kutilové...
4 odpověď odeslal(a) Jiří v Neděli 22.Srpna 2004 07:43:30
Je mi velmi líto, že kvůli takovým a jim podobným pindalům je znevažována práce seriozních badatelů. Osobně se divím panu inženýru Velčovskému, že takové ptákoviny překládá...

(Každý robí to, čo vie a čo uzná za vhodné, aby sa dozvedeli aj iní... A niekto sa zase hrá na vševeda a snaží sa gumovať iným mozgy a meniť ich na svoj obraz... Žiaľ, zabúda pritom, že „...na Jeho obraz sme už raz boli stvorení...“ – pozn. F. Š.).

Re: Dva kutilové...
6 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 22.Srpna 2004 10:55:15 http://www.transformotor.cz
obávám se, že řada naši astrologických kolegů považuje takové bláboly za bernou minci a nanejvýš duchovní projev. Ti, kteří se takovým blábolům smějí , jsou pak považováni za materialisty a duchovní mrzáky, které omlouvá snad jen to, že se nereinkarnují od dob Atlantidy, ale jen od 2. světové války. No a já jsem na tom úplně nejhůř neboť jsem neduchovní kretén, neboť nejen že se takovým blábolům vysmívám, ale dokonce reinkarnaci nevěřím. Turnovský

Re: Dva kutilové...
7 odpověď odeslal(a) Stuart Hample – alias Štepán Tušjak – v Neděli 22.Srpna 2004 11:18:10
A já si jen říkám, jestli to má pan Tichý (u kterého jsem tento článek zahlédl) vůbec zapotřebí. Jeho stránky nejsou zase až tak špatné, ale když se tu a tam něco z podobného soudku objeví (nezapomenu třeba na slovenského fašistu astrologa Šteffka), pak v mých očích hoodně poklesne.

(Si slepé kura, ktoré našlo Turnovským podhodené „fašistické zrnko!“ Jen tak dál, ty zlatej českej kluku... – pozn. F. Š.)

Re: Dva kutilové...
8 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Neděli 22.Srpna 2004 12:30:49Ad 4:"Osobně se divím panu inženýru Velčovskému, že takové ptákoviny překládá..."Já pana Velčovského osobně neznám, nechtěl bych mu křivdit, ale jestli si dává práci s překladem něčeho takového, tak tomu asi věří a bere to vážně. Jinak by s tím přece neztrácel čas!
Ad 6:"No a já jsem na tom úplně nejhůř neboť jsem neduchovní kretén, neboť nejen že se takovým blábolům vysmívám, ale dokonce reinkarnaci nevěřím."Buď klidný, Pavle, nejsi sám, jsme nejméně dva.
Ad 7:Taky mi vrtá hlavou, proč pan Tichý takovéhle šílenosti otiskuje. Ztrácí tím kredit nejen u Vás, Stuarte, ale i u mnoha dalších soudných lidí. S tím fašistou Šteffkem kdysi to byl úlet naprosto tragický! Petr Trnka.

(Petr by najradšej každému vygumoval mozog a natlačil mu do hlavy tie svoje scestné a dogmatické „duchovné“ kaleráby ! – pozn. F. Š.)

Bobby Fischer
2381 otázku odeslal(a) Turnovský v Pátek 27.Srpna 2004 22:40:59 http://www.transformotor.cz
ČT: Jazzová sekce žádá Klause o azyl pro šachistu Fischera... Atď.

Re: Bobby Fischer
4 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 28.Srpna 2004 14:16:19
http://www.transformotor.cz
Když spiknutí tak žido-bolševicko-zednářské, nebo ještě tak illuminátské či templářské, však na severní Moravě a na Slovensku tomu rozumnějí, že! nakonec hádky kolem Slovenského (málo) národního povstání jsou toho illustrací. No ale že má hoch s tak židovským jménem problémy, setsakra, že by si nechal dorůst obžísku? Turnovský

(Hlavne, že to vaše „Pražské povstanie“ (aby sa nevytklo Benešovi na Západe), bolo hrdinské a veľkolepé. – pozn. F. Š.).

Re: Bobby Fischer
5 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Sobotu 28.Srpna 2004 15:23:15
Neházej, Pavle, všechny Slováky a severomoraváky do jednoho pytle! Na Slovensku tomu jistě rozumí jakýsi Šteffek, v Ostravě pravděpodobně i Josef Chromík, jehož názory jsou velmi podobné (soudě podle dopisů, kterými mě kdysi bombardoval) a který je Šteffkův nejlepší kamarád. Ale podobná individua se bezpochyby dají snadno najít i v Praze, takže by se dalo říci, že i pražáci tomu rozumějí... Petr Trnka.

(Akýsi Trnka opakuje všetko po iných ako papagáj..., keď nemá čo nové k témam povedať, aspoň by sa nemal zadrapovať do zadku každému ako „túlavý pes“ a mal by držať zobák...! – pozn. F. Š.)

Re: Bobby Fischer
11 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 28.Srpna 2004 19:37:28 http://www.transformotor.cz
Praha je samozřejmě pro různé "duchemnavštívenéj" ráj, ale nezapomeň Petře, že jde o střediskovou vesničku celé země. Na Slovensku mají resetimenty vůči farské repulice pořád silný vliv. Nezapomeň, že se Slováci měli za 2. světové války jako prasata v žitě, až na trauma kvůli odtrženým územím, padlé vojáky na východní frontě a internované a později do koncentráků deportované Židy se nikomu nic moc nedělo. Peklo začalo až při po povstání. Také antisemitismus tam díky vlivu církví kvete, není to tak dlouho co musel např. Fedor Gál utéct do Prahy. Turnovský.

(Pavel, vedome zavádzate čitateľov! Viď „Nový čas“ z 20.11.2004 – O VPN: Diskusie okolo obhajoby príliš nežného priebehu novembrovej revolúcie neobstoja. Tribúni 17. novembra by si mali naliať čistého vína a úprimne povedať, že nebezpečenstvo vplyvu komunistov na politiku nedocenili. Výhovorky, že straníkov bolo príliš veľa na to, aby sa urobil radikálny rez ich vplyvu na verejný život, možno hovoriť tým, ktorí eufóriu revolúcie nezažili. Nežné pytačky VPN do dočasnej vlády s komunistami akurát legitimizovali ich zločinecký režim a umožnilo boľševickým pohlavárom prezliecť kabát. Začali odhadzovať červené knižky a pchať sa do VPN. To bola chyba Feora Gála, ktorú si dodnes nepriznal. Obalamutili ich Čič či Čalfa, a korunu tomu nasadil Doktor, premiér za VPN Mečiar. Gál si potom veselo odcupital do Čiech a teraz dáva rozumy. Odpustiť komunistom by sa dalo jedine za predpokladu, že by vyjadrili ľútosť. Oni však poznajú len triednu nenávisť. Autor: Andrej Onufer – pozn. F. Š.).

Re: Bobby Fischer
16 odpověď odeslal(a) Večernice v Neděli 29.Srpna 2004 00:13:48
Folklor i tradice mají obecně základ v minulosti. Hovoří o zkušenostech a kořenech chování, dění, a taky důsledcích ověřených v dávných dobách ve zvycích,prožitcích i návaznosti pak jedinečného přístupu v kolektivním i individuálním rozhodování. Nevím, co Vás osobně vede k averzi /snad řevnivosti?/k ostravské astrologické komunitě. Ani to nechci vědět. To si musíte vyřešit sám. Pokud však někomu "nahrajete na smeč" výroky typu: ..."i tam u vás na severovýchodě je sklon k jurodivé duchařině pod různými názvy autochtomní..." /nebo po uveřejnění článku p.Tichýn na svém astorwebu/že ..." řada našich astrologických kolegů považuje takové bláboly za bernou minci a nanejvýš duchovní projev. Ti kteří se takovým blábolům smějí, jsou považování za materialisty a duchovní mrzáky.", nebo..." jsem neduchovné kretén"..., nedivte se pak následné razantní odpovědi ,jak jste si mohl přečíst na zmiňovaném webu. Pan Tichý má právo zveřejnit to, co považuje osobně za zajímavé pro čtenáře svého astrowebu, pan Velčovský má právo přeložit to, co ho zajímá a nabídnout to veřejnosti, tak jako my máme pak právo volby to přijmout jako informaci k obohacení svého poznání. Žádný názor není " ortodoxní nauka" a učiněné poznání nás nevede k ztrátě soudnosti. I přes vše, co tady bylo vysloveno, Vám chci pane Turnovský říct, že Vás názor na sebe, že..."jsem neduchovní kretén"... osobně nesdílím. Snad tyto řádky ukončí tuto zbytečnou a nedůstojnou polemiku. S přáním klidného večera - Večernice.

Srpnové dny 1968
2372 otázku odeslal(a) Turnovský v Pátek 20.Srpna 2004 14:19:58
http://www.transformotor.cz
Zatímco 20.8.1968 ve 23.00 SEČ překročilila invazní vojska vstupců hranice ČSSR...

Re: Srpnové dny 1968
13 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 22.Srpna 2004 11:03:22
http://www.transformotor.cz
pro mne je srpen 68 nanejvýš důležitý neboť za
1/ jsem tu dobu jako gymnasista prožil
2/ protože můj strýc, plukovní lékař Sovětské armády, sešel se s mým otcem (svým bratrancem), který mu jako člen KSČ od roku 1945 vysvětlil, že se tu o žádnou kontrarevoluci nejedná. Strýc si to patrně nenechal pro sebe, byl postaven před polní soud, odsouzen za zradu k trestu smrti a popraven. Protože byl důstojníkem, dostalo se mu dobrodiní vojenské justice. Obyčejné vojáčky, stříleli u zdi nebo v lese...

Re: Srpnové dny 1968
16 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 22.Srpna 2004 18:52:54 http://www.transformotor.cz
to, že v srpnu 68 okupanti stříleli do bezbraných civilistů je věc nanejvýš vážná, ale taky přdpokladatelná. To že v srnu 69 (čtyři měsíce po převzetí moci Husákem) do bezbraných civilistů stříleli "lidoví milicionáři" a podobná svoloč je věc tak odporná, že by měly být tyto případy vyšetřeny pachatelé těchto vražd souzeni a odsouzeni k trestu nejvyššímu, k trestu smrti. Turnovský

Re: Srpnové dny 1968
21 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 23.Srpna 2004 00:06:56 http://www.transformotor.cz
u rozhlasu jsem byl. Začalo to celkem nevině, seshora se k němu blížily tanky, sesdoal od Muzea jsme to měli obšancovaný, vyrostla tam dost rychle barikáda na autobusu jehož pneumatiky řidič prostřílel půjčenou pistolí. Pak se nějakýmu šikulovi podařilo zapálit muniční vůz a začaly hořet domy naproti rozhlasu a mezi nás dopadat dělostřelecké granáty... Kříčeli jsme nahoru na balkon rozhlasu aby shodili dolů tu rudou pěticípou hvězdu, ale nějaká píča na nás dolů křičela, že ne. Doufám, že ji okupanti zastřelili.

Re: Srpnové dny 1968
26 odpověď odeslal(a) Jozef Chromík v Pondělí 23.Srpna 2004 20:03:42
Při vzpomínce na naši okupací z r. 1968 je načase se zamyslet, jak se nyní chováme my. Copak se to hodí podílet se s jiným VELKÝM BRATREM na loupežných zločinných okupacích jiných zemí na jiných vzdálených kontinentech, kde každodenně musí umírat celé spousty nevinných obětí jen a jen proto, že nechtěli se nechat oloupit a zotročit zločinným okupantům a jejich přisluhovačům. To ani za nadvlády bolševiků jsme se nikdy nepodíleli na vojenských zločinech bývalého SSSR, ani nemuseli nasazovat a obětovat životy našich synků. A to všechno z našeho státního rozpočtu. Jen v Iráku prošlo mučírnami okupantů přes 50.000 nevinných domorodců a nikdy se svět nedoví, kolik obětí bylo umučeno k smrti takovým způsobem, jaký ani středověká inkvizice ještě nevymyslela? Dokonce i celá lékařská věda okupanta se aktivně na mučení podílela, že lékaři neštítili se vystavovat falešné příčiny úmrtí obětí, aby celou mučící technologii všemožně podpořili. Důsledky těchto zločinů budou a zůstanou nedozírné zřejmě pro celý kulturné svět. V obrovskou nenávist upadnou u svých národů především vlády, které poslaly své vojenské jednotky (teda i vláda naše), aby se aktivně účastnily na takových loupežných hnusných zločinech. To při vzpomínce na okupací by mělo být pro každého občana naši republiky varováním, jak nám tenkrát bylo a jak se nyní chováme nyní my? Hanba našim vladařům.

Re: Srpnové dny 1968
28 odpověď odeslal(a) Stuart Hample alias Štepán Tušjak v Pondělí 23.Srpna 2004 22:41:07
Pane Chromíku, moc vaší logice nerozumím. Podle vás je Saddám Husajn něco jako Dubček?? Tak to vás lituji. Ačkoli nežeru to, co si Američani dovolují v Iráku, Saddám prostě musel pryč. Teď by ale měl také následovat Kim Čong Il, Chu Tin Chao (nebo jak se jmenuje), Robert Mugabe, Alexandr Lukašenko atd...

(Ty kluku blbá, - věnuj se šamanizmu, tlučení do bubínku, křepčení, spěvokolu, ale nepleť se do politiky... Prečo spomínaš a podsúvaš p. Chromíkovi - Dubčeka, keď o ničom takom vo svojom príspevku nehovorí ani nenaznačuje ? Tebe je lautr jedno, čo trepeš, len aby si sa vykecal... – pozn. F. Š.).

Re: Srpnové dny 1968
29 odpověď odeslal(a) oi v Úterý 24.Srpna 2004 08:58:59
„...Pane Chromíku, moc vaší logice nerozumím. Podle vás je Saddám Husajn něco jako Dubček?? Tak to vás lituji. "Překruť a panuj, Stuarte!

NA ASTROLABU - rok 2003

Pro pana Šteffka
... Sionismem určitě potěšíte kolegu Turnovského. Zednářství tu je. Připouštím, že mému otci problémy v politice začaly shodou okolností měsíc po tom, co odmítl členství v jejích řadách...
Autor: Baudy (21.03.2003 13:37)

Spiknutí

Upřimně řečeno, pán Šteffek je totálně mimo, z velké části i kvúli němu jsem přestal chodit na Astrology Pacific. Mám ještě v živé paměti diskusi o panu Wojnarovi, Zitchinovi a jejich vypečených teoriích a musím dát zapravdu názoru p. Trnky, že všechno to je snúška polopravd, lží a mystifikace...

(Dôležité je, že vieš kde je západ... – pozn. F. Š.).

Autor: Skeptik (21.03.2003 19:52)

RE: . Jarmila Gričová Virtuálních pár přes hubu FeStovi
Tondo (Baudyš), doufám, že tady takovýto blábol nenecháš. Svobodní zednáři, celožidovské celosvětové spiknutí, ubozí vyhnaní Palestinci a ještě slovenština - všechno smíchané v páchnoucí směs, ze které je mi na blití. Nevím, co mělo Karla Tichého k tomu, aby propůjčil takovému paznehtovi svou stránku. Já si myslím, že člověka takového formátu tady mít nemusíš. Až mi najde v talmudu místo, kde je příkázáno nenávidět křesťany, s chutí si to přečtu. Jako věřící a praktikující katolička bych chtěla tuto slovenskou skvrnu na tváři Hospodinově upozornit, že Ježíš byl obřezaný Žid a apoštolové jak by smet. Doufám, že tady FeSt byl sice ne poprvé, ale naposled. Jarmila Gričová
Autor: Jarmila Gričová (25.03.2003 12:35)

Udělejme tečku
Kolego, pane Františku Šteffku, „nebylo mi padesát a nebyl jsem v Rusku... Myslím, že naši diskusi nebudeme nadmíru protahovat. Udělejme gentlemanské vyrovnání: nebudu zde ani jinde komentovat Vaši tvorbu na Pacifikku, (slovo nedodržal a začal provokovať – viď nižšie, pozn. F. Š.) Vy na oplátku své příspěvky směrujte kdekoliv kromě Astrolabu. Váš poslední příspěvek i odpověď moji a Jarmily, zde nechám 36 hodin, múžete si ji zkopirovat a někam přenést. Posléze ji ale smažu, protože ji na Astrolabu nechci.
Věřím ve Vaše pochopení a přeji Vám vše dobré.
Autor: Baudy (25.03.2003 14:02)

Zerda - doslovná emailová otázka z 25.4.2003 (23:09):
Pane, odkud jste vzal datum založení Říma i s hodinou? Je to asi tak spolehlivé, jako výpočty onoho středověkého mnicha, který napsal, že svět byl stvořen ve čtvrtek. Některé vaše úvahy mě nasírají jako člověka a urážejí jako věřícího katolíka, ale tady tento váš výplod mě opravdu rozesmál...

Zerda: zerda@atlas.cz alias Jarmila Gričová.

Moja odpoveď: Toto sú ukážky inteligencie MVDr. J. Gríčovej, alias Baby-Jagy, resp. Gríčskej čarodejnice , ktorú nadobudla na VŠ veterinárnej – teda medzi zvieratami. Jej tolerantnosť „praktikující katoličky„ (a profesionálnej astroložky od r. 1999) voči inému svetonázoru, ale i jasne vyhranená nevraživosť alebo zaujatosť proti slovenskému jazyku a tým aj Slovákom… (Nestihol som na ďalšie urážky reagovať, pretože ma Baudy z Astrolabu na jej výslovnú žiadosť vyhodil...).

Pokračovanie invektív na Astrology Pacific

František Šteffek

22 dotaz odeslal(a) Anonymous v Pátek 25.Dubna 2003 00:55:02
Pane bože, kdo to je?????
PS: jinak se projevuje, že Slováci jsou antisemité.
PS2: řek bych, že autor odpovída za obsah stránek a zde se projevuje jednoznačně antisemitizmus.

(Nech Ti osviežia pamäť naše stretnutia pred a po založení 1. lóže v Nitre - pozn. F. Š.).

RE: František Šteffek

1 odpověď odeslal(a) Karel Tichý v Pátek 25.Dubna 2003 18:49:28
Vážený anonyme,
Jsem proti zatajování, cenzurování a zadržování jakýchkoliv vědomostí, informací a názorú. Každý má právo na svúj názor – ja, vy i pan Šteffek.
I když nemusím sa vším souhlasit, beru v úvahu, že pan Šteffek má dlouholetou astrologickou praxi a množství zkušeností. Název sekce ASTRO-TABU už napovídá, že se bude jednat o ošemetná témata.
I když všichni brblají, přesto má dnes sekce ASTRO-TABU největší návštevnost.

2 odpověď odeslal(a) Fest ve Čtvrtek 1.Května 2003 09:45:50
Pre: Anonymousa
V úvode svojho emailu sa dovolávate Boha, aby Vám odpovedal, čím porušujete Jeho 7. prikázanie – pozri Bibliu SZ...
V PS – píšte doslovne: „... že Slováci jsou antisemité...“ Uvedomujete si svoju animozitu, ktorú ste vyslovili proti Slovákom? Ako si môžete dovoliť takto verejne obviňovať a urážať Slovenský národ? Skôr by ste si mali vyjasniť dojmy a pojmy...
Ďalej v PS2 vyslovujete tento subjektívny názor: „Řek bych, že autor odpovída za obsah stránek a zde se projevuje jednoznačne antisemitizmus...“
Z uvedeného jednoznačne vyplýva vaša osobná zaujatosť a nevraživosť. V článkoch používam citáty z pôvodných slobodomurárskych prameňov, ale aj iné, na dokreslenie ich celosvetovej „záslužnej“ práce o „blaho“ ľudstva... Atď.

RE: František Šteffek

3 odpověď odeslal(a) MVDr. Jarmila Gričová v Pátek 2.Května 2003 16:44:54
Vážený pane Tichý, vážený pane Šteffku !
Již poměrne dlouhou dobu jsem pravidelnou návštěvnicí vašich stránek, ale to, co zde předvádí v posledných týdnech pan Šteffek, opravdu nemá obdoby. Již jednou jsem mu internetovým nickem Zerda napsala, že mě jeho názory jako člověka nasírají a jako věřícího katolíka urážejí. Jaké odpovědi jsem se dočkala, lze si přečíst... Atď.

RE: František Šteffek
4 odpověď odeslal(a) Anonymous v Sobotu 3.Května 2003 10:51:28
Pane Tichý, až budete stát před soudem, tak se tomu nedivte...

RE: František Šteffek
5 odpověď odeslal(a) Mourek ve Středu 7.Května 2003 18:24:47
Anonymous má pravdu, pan Šteffek má jistě jistotu v podobě glejtu od lékaře (psychiatra) ale Vy pane Tichý nikoliv !.

(Vtipálku - prezentuješ svoje IQ ako žvanil a blbeček mourovatej... - pozn. F. Š.).

RE: František Šteffek
6 odpověď odeslal(a) Co je to Šteffek v Úterý 13.Května 2003 13:31:01
Nedá mi to, abych také nezareagoval. To, že je pan Šteffek očividne antisemita, to je vcelku samozřejmé, nad tím nemá cenu bádat. Co je ale docela smutné, ohání se argumenty, které si vycucal z prstu. Žádny Talmud nečetl a židovskou filozofii viděl tak možná z projíždějícího rychlíku, přesto ale vynáši kategorické soudy, jako by se nechumelilo. Že by to bylo tak, že my všichni, kteří o židovství leccos víme, jsme asi úplně vedle, zatímco jeden jediný člověk, fantazirujícií o spikleneckých teoriích, má pravdu? Jak zajímavé ! Ale asi se nechám inspirovat a taky začnu útočit na... na co vlastně ?... dejme tomu na zedníky. Nechystá se žádné zednářské, nybrž zednícké spiknutí !! Vždyť je to úplně jasné a kdo by s tím případně nesouhlasil, ten patří ke spiklencúm !! Pozor na cihly !

(Vtáka Loskutáka poznáš po perí - slobodomurára a sionistu po kvetnatej úvahe v reči ! – pozn. F. Š.).

Pokračovanie invektív na ASTROLABE

František Šteffek si vyřídil účty
Den poté co Dominik Hašek zbyl hokejistu ležíciho protihráče v hokejovem turnaji na kolečkových bruslích, dva dny poté co fanoušek Bohemians zezadu napadnul sudího Talpu a zápas musel být ukončen, tři dny poté, co Al-Kaida odpálila 17 náloží v Maroku, si náš kolega František Šteffek zpúsobem sobě vlastním vyřídil účty s Jarmilou Gričovou, která se svého času ostře ohradila proti jeho antisemitské rétorice

(a gentleman Baudy tiež - „tři dny poté“ stratil kredit a udělal si z huby řiť... – pozn. F. Š.).

Pan Karel Tichý, dosavadní pronajímatel brizantní rubriky Astro-Tabu bude nyní možná pár dní trnout, zda návštěvnost Pacifiku stoupne či klesne. No a po těch pár dnech snad zapomeneme a život našeho Hobitína pújde dál. Pro zvědavé:
http://astro-tabu.webpark.sk/virtualnych.html
Autor: Baudy (21.05.2003 02:47)

Nebrala bych
to tak dramaticky, Tondo. Jak znám Jarmilu, ta z podobného spisku nebude mít ani zlomený nos, ani otřes mozku. Nota bene když ten „rádoby horoskop“ vycházi z nesprávnych údajú.
Stejně jak v matematice mínus krát mínus se rovná plus. Kritika od takového člověka jako pan Š. je ve své podstatě velkou poctou. Podezřelé by bylo, kdyby začal chválit.
Jen té krásné slovenštiny je na takový účel trochu škoda.
Cao, Vanda
Autor: V.Milošová (21.05.2003 07:13)

Děkuji
Paní Gričové za to, že tak efektívně vyfackovala pana Šteffka. Vztahy mezi našimi oběma národy vždycky kazejí lidé, kteří byvše přichyceni při žvanení, ohánějí se urážkou Slovenského, resp. Českého Národa. A to nebudu poukazovat na to, že po Osvětimi a gulagu, by si měl každý dobře rozmyslet co na téma obětí a jejich pozústalých říká. Kdyby pan Šteffek byl opravdový křesťan třebas katolické denominace, mluvil by jinak. Turnovský.

(Doporučujem vám urobiť si výpis z vašich výrokov a dešpektu na adresu Slovákov, čo ste kedy natárali a zamyslite sa nad nimi... Robíte si z jazyka koberec a šliapete si po ňom. Skrátka – my Goji to máme vo vašich očiach ťažké bez ohľadu na náboženskú denomináciu. Ďakujem za všetkých – pozn. F. Š.).
Autor: Turnovský (21.05.2003 19:55)

Data
Taky mi neušel styl pana Šteffka, pokud jsou jeho data na Pacifiku pravá, jinak jeho horoskop vypadat snad ani nemohl:), stejně tak srovnání s horoskopem paní Gričové, VN.

(Nemôžeme byť všetci „spravený“ na jedno kopyto, napr. ako papagáje, prisluhovači, kolaboranti či roboty... – ja som bol stvorený na Jeho obraz... – a Vy ako pán Navrátil ? - pozn. F. Š.).
Autor: V. Navratil (21.05.2003 22:00)

Stěžuje
si pan Tichý, že názory pana Šteffka měly být obohacením, ale nesetkaly se s pochopením, nebo tak nějak... Prasárny se s pochopením setkat nemohou. Na ně společně se Štyrským (v podobné situaci se ocitnuvšího v březnu 1938 vúči Nezvalovi) tvrdím není akademické odpovědi. (Aký človek – taká reč! – pozn. F. Š.)
Autor: Turnovský (21.05.2003 22:49)

Opäť pokračovanie invektív na Astrology Pacific

Ještě Šteffek
27 dotaz odeslal(a) M.K. ve Středu 21.Května 2003 07:52:25
Tak jsem si přečetla odpověď pana Šteffka paní Gričové. Jestliže pan Šteffek neváhal rozebrat na veřejnosti její radix,byl by tak laskav a poskytl nám svá data? S chutí jsem ochotna rozebrat radix jeho, též na veřejnosti.

Re: Ještě Šteffek
4 odpověď odeslal(a) Helena Alešová-Kovalová v Pondělí 26.Května 2003 04:18:13
Toto klání považuji za nešťastné a nedůstojné astrologů a když se to děje mezi námi,tak se nedivme,co se děje kolem nás. Nechápu podobné konflikty, protože všichni jsme lidé, bez rozdílu příslušenství, vyznání, rasy, sexuality..apod. Mohu nesouhlasit s názory svého kolegy a mohu se i mýlit. To mě ještě neopravňuje k podobným reakcím. Mohu polemizovat,nikoli urážet a mohu být i zraněn, přesto nevracím stejnou mincí... Nemyslím si,že tím bychom zrovna astrologii prospěli. Jak potom mohou k nám mít klienti důvěru, že se nenecháme unést svou velikostí. Jak mohou věřit, že posoudíme zrovna ten jejich problém nezaujatě a lidsky?

Re: Ještě Šteffek
5 odpověď odeslal(a) Anonymous v Úterý 3.Června 2003 08:57:36
Na hrubý pytel hrubá záplata ...

Re: Ještě Šteffek
6 odpověď odeslal(a) Helena Alešová-Kovalová v Úterý 3.Června 2003 12:19:39 Vážený,(ná)
paní Gričová a pan Šteffek jsou velmi erudovaní astrologové, kterých si vážím a vy jste co? Nepochybujte o tom, že si problém, který vznikl určitě sami v pohodě vyřeší i bez vašich jistě podnětných návrhů. Zkuste i jiná periodika například Blesk. Tam nepochybně podobné praktiky jen uvítají. Helena Alešová-Kovalová

Re: Ještě Šteffek
7 odpověď odeslal(a) M.K. ve Středu 4.Června 2003 14:57:50
Paní Heleno, doufám, že to bylo na pana Šteffka a ne na mne. Jak jste si mohla všimnout, jen jsem decentně naznačila, jak by bylo možno odpovídat, kdyby to nebylo pod úroveň. Pan Šteffek se na tuto úroveň sám snížil a sám tak snižuje své astrologické kvality. (Nemám důvod o Vašich slovech o jeho kvalitách a zkušenostech pochybovat). (I když existují i kvality lidské). A nejsem paní Gričová (aby si někdo nemyslel) ale nechce se mi uvádět jméno, není to zas tak důležité.

Re: Ještě Šteffek
8 odpověď odeslal(a) Anonymous ve Středu 4.Června 2003 21:50:23
Vážení,
pan Šteffek zneužívá astrologických myšlenek k hanobení ras a národů. To není erudovanost, ale zrůdnost. Vůbec nechápu, jak můžete spojovat schopnosti paní Gričové s žvaněním této zrůdy. Na místě paní Gričové bych se prudce ohradil.

(Zrúdy síce vždy vystupovali ako atrakcie v cirkuse, ale tie najväčšie od nepamäti zase vždy ako anonymné zmije. Rafinovane podsúvaš verejnosti vetu: „zneužíva astrologické myšlienky k hanobení ras a národů...,“namiesto „využíva slobodomurárske citácie, ktoré potvrdzujú hanobenie ras a národov – Gojov. Len toľko k tvojej mylnej slobodomurárskej interpretácii – pozn. F. Š.).

Re: Ještě Šteffek
9 odpověď odeslal(a) M.K. ve Čtvrtek 5.Června 2003 00:36:06
Zamrzela mě trochu ta "zase decentnost" mé předchozí odpovědi. Naprosto souhlasím s anonymem - a pro paní Helenu - na to, aby člověk pochopil o co se tu jedná, nemusí být astrolog, stačí být slušný člověk!, takže Vaše slova k anonymovi, kde zpochybňujete jeho oprávněnost ke kritice, bych brala jako z Vaší strany momentální, zkratkovitou nedomyšlenost (doufám!).

Re: Ještě Šteffek
10 odpověď odeslal(a) Helena Alešová-Kovalová ve Čtvrtek 5.Června 2003 10:49:59
Vážený, vážená
Nekomunikuji momentálně ani s panem Šteffkem ani s paní Gričovou. Je určité chování, které bych předpokládala u lidí věřících (a je naprosto jedno, jaké náboženství vyznávají) u lidí jež se zabývají duchovní tematikou, zabývajících se astrologií aj. Citují písmo svaté, ale něco jiného je se podle toho také chovat. A na to mají někteří lidé celý život před sebou a učí se to. Může se mi cokoli nelíbit, ale to mi ještě neopravňuje k hrubostem a nadávkám a urážkám. A ani mi to neopravňuje k tomu, abych stejných zbraní užívala i já sama ať už decentně, či nikoliv. Nepřipadá vám jako zrůdnost i útoky anonymů?

Re: Ještě Šteffek
11 odpověď odeslal(a) M.K. ve Čtvrtek 5.Června 2003 12:04:17
Připadá mi to jako napomínání ovce aby se nebránila vlkovi, neb je to nevhodné a bojovné chování!

Re: Ještě Šteffek
12 odpověď odeslal(a) M.K. v Pátek 6.Června 2003 00:37:01
Pro pana Tichého: Koukám, že od dob pana Šteffka spadlo IQ tohoto fóra hodně dolů, člověk aby sem pomalu radši nezavítal, co to je tady najednou za podivné lidi.

Re: Ještě Šteffek
13 odpověď odeslal(a) Helena Alešová-Kovalová v Pátek 6.Června 2003 14:35:28
pro pana Tichého:
Konečně první rozumný nápad, který pani decentní MK má. A myslím si, že nikomu nebude scházet. Doufejme, že časem přijde na to, že bojovat lze i čistým způsobem, ne urážet, zesměšňovat, napadat, či jako podpásovku použít své astrologické schopnosti, aby zatnula drápek a zranila svého bližního. K tomu se bohužel přidala a tím se jen dostala na stejnou úroveň chování. Astrologie je hodně o sebepoznání a přeji ji jen dobré.

Na Astrolabu.cz:

Před léty myslel jsem si, že Ivo Benda je veselý brach, který si dělá oprávněnou čurinu z duchafilných čehůnů. Pak jsem byl svědkem jeho vystoupeni v TV Prima po tom tureckým zemětřesení. Měl kliku, že tam sekundoval Messany, já bych mu dal před kamerami v přímém přenosu přes hubu. Je to normální český fašoun, podobně jako je Šteffek fašoun slovenský.

(No comment... – pozn. F. Š.)!

Autor: Turnovský (10.06.2003 00:53)
 

Na záver

   
Čitateľ si môže overiť na základe vyššie uvedených faktov, že provokácie a hrubé urážky na moju osobu aj mojich priateľov zo strany menovaných indivíduí – neustávajú, skôr naopak... Moje názory a znalosti však nemajú nič spoločné s antisemitizmom, fašizmom, šovinizmom, nacionalizmom, socializmom ani komunizmom - aj keď sú v mnohom odlišné od tých globalizačných...

    Rozumný človek si aj tak vie poskladať „puzle súčasnej politiky“. Všetky uvedené „izmy“ stvorili duchovia tej istej konšpiračnej spoločnosti, ktorá na tejto planéte už stáročia vzýva satana a jeho atribúty – molocha, mamon a zlaté teľa.

    Menované indivíduá z dlho trvajúcej „diskusie“ sa môžu napokon poučiť samoštúdiom a preto som sa rozhodol položiť im zopár otázok:

„Vôbec vám neprekážajú biblické fakty, že Boh už raz toto zlo zničil potopou...?

Že sa zachránil iba Noe s rodinou...?

Odkiaľ beriete istotu, že táto rodina bola židovská...?

Počas potopy musel zahynúť aj Adam, Eva, Set, Kain, jeho žena, syn Enoch atď... Z koho sa potom rozmnožili Goji...?

V súčasnosti žije ccá 6 miliónov (pseudožidov – Chazarov, ale skutoční biblický semiti sú Arabi) a Gojov je 6 miliárd...! Kto teda žil na Zemi skôr Židia alebo Goji...“ ?!

    Mohol by som v otázkach pokračovať, ale na prelúskanie zatiaľ postačia i tieto...

Ak sa nad nimi vážne zamyslíte, otvoria sa vám oči...

Zistíte to diabolské, biblické klamstvo Starého zákona...

Podľa neho by doteraz celkom logicky na Zemi žili iba Židia a nepotrebovali by žiadnych slobodomurárov ani iné odnože tajných spoločností...

Nažívali by si podľa vlastného hesla: „V rovnosti, bratstve a slobode“ a nebolo by žiadneho zla na svete, žiadne revolúcie ani vojny a dokonca by neexistovali ani Goji (nežidia - čiže iné národy), ktorí ich prenasledujú a strpčujú im život už stáročia pred narodením Krista. Ale koho by potom podplácali zlatom, podvádzali, klamali svojimi teóriami, okrádali a hlavne - kto by na nich robil...?!

    Práve na tomto bode všetky sionistické a slobodomurárske výplody ich fantázie stroskotávajú. To sú fakty a trpká realita dneška, ktorú by si mali Goji celého sveta pamätať až za hrob!   

© František Šteffek - astrológ

 Viac rôznych informácií nájdete na ww stránke: http://astro-tabu.webpark.sk/


N. A. Berďajev

Zlatica Plašienková

Nikolaj Alexandrovič Berďajev sa narodil 6.3.1874 v Kyjeve v šľachtickej dôstojníckej rodine. Študoval na právnickej fakulte Kyjevskej univerzity. Zomrel 23.3.1948 vo Francúzsku v Clamart (pri Paríži). Nebudem zveličovať, keď poviem, že tento mysliteľ právom patrí medzi najvýznamnejších ruských a súčasne svetových mysliteľov 20. storočia. Berďajev sa spolu s mnohými ďalšími významnými osobnosťami, akými boli najmä jeho priateľ S. Bulgakov, ale aj T. Florenský, B. Vyšeslavcev, S. Frank a N. Losskij sa zaslúžil o rozvinutie nábožensko-filozofického myslenia, pri zrode ktorého stál na prelome 19. a 20. storočia predovšetkým V. Solovjov. Nadväznosť na niektoré idey tohto mysliteľa, ale aj Berďajevov osobný záujem o problémy kultúry, civilizácie, ľudstva a predovšetkým o otázky konkrétneho človeka, rozmer jeho slobody, ponímanie hodnôt v kontexte sveta a Boha, vyústili u Berďajeva do rozpracovania personalisticko-existenciálnej filozofie, nazývanej tiež kresťanským personalistickým realizmom, existenciálnym personalizmom.

Touto filozofiou sa nezmazateľne zapísal nielen do duchovných dejín Európy, ale aj celého sveta. Možno je ale v tejto súvislosti paradoxné práve to, na čo upozornil sám Berďajev, ktorý asi dva roky pred smrťou vo svojej autobiografickej práci “Sebapoznanie” veľmi trpko poznamenal: “Som veľmi známy v Európe, v Austrálii, ba aj v Ázii a Amerike, preklady mojich spisov vyšli v mnohých jazykoch, veľa sa o mne popísalo. Je len jedna krajina, v ktorej ma takmer nik nepozná, a to je moja vlasť” (citované z rukopisu J. Komorovského prekladu knihy Berďajeva “Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografii”).

V tomto kontexte možno poznamenať, že ide samozrejme o charakteristiku situácie ruských (presnejšie sovietskych) pomerov spred vyše polstoročia, takže dnes – a vlastne už od čias “perestrojky” je táto situácia iná a môžeme skonštatovať, že došlo k vydávaniu Berďajevových prác nielen v Rusku, ale niektoré preklady sa objavili aj u nás a v Čechách.

Ak by som mala jednou vetou charakterizovať túto Berďajevovu filozofiu, mohla by som veľmi jednoducho povedať, že je výrazom neustáleho hľadania pravdy a zápasu o túto pravdu. Berďajev si ale veľmi dobre uvedomoval, že realita doby je celkom iná, že zápas o hľadanie pravdy dávno ustúpil, že ľudia sa pravdy takmer boja. V úvode knihy Ríša ducha a ríša cisárova veľmi skepticky konštatoval:

“Žijeme v dobe, keď ľudia nemajú radi pravdu a nehľadajú ju.

Pravdu čoraz viac nahradzuje prospech a záujem, vôľa k moci. Nelásku k pravde spôsobuje nielen nihilistický alebo skeptický postoj k nej, ale aj to, že si ju ľudia zamieňajú s nejakou vierou a dogmatickým učením, v mene ktorého sa pripúšťa lož, a tá sa nepokladá za zlo, lež za dobro. Ľahostajnosť k pravde už kedysi prv určovala dogmatická viera, ktorá nepripúšťala slobodné hľadanie pravdy. Veda sa v európskom svete rozvíjala ako slobodné skúmanie a hľadanie pravdy, bez ohľadu na to, či bola výhodná a prospešná. Ale neskôr sa aj z vedy stal nástroj protináboženských dogmatických učení, napr. marxizmu alebo technokracie. Ak sa naša doba vyznačuje mimoriadnou lživosťou, potom je to osobitá lož. Lož sa presadzuje ako svätá povinnosť v mene vyšších cieľov. Zlo sa ospravedlňuje v mene dobra. Pravda, to nie je nič nové. Dejiny vždy rady ospravedlňovali zlo pre svoje vyššie ciele. Ale v našej dobe to nadobudlo obrovské rozmery. Z filozofického hľadiska je dosť nové to, že sa podlomila sama idea pravdy”.

Aktuálnosť tohto jasnozrivého postrehu azda netreba ani zdôrazňovať, jednoducho platí aj dnes a naozaj to vidíme všade navôkol. A azda práve v tomto zmysle odkaz Berďajevovho diela nám, súčasníkom, možno pochopiť aj ako výzvu odhaľovať rovnako pravdu, ako aj lož, lebo zdá sa, že len tak môžeme dospieť k prehĺbeniu nášho osobného myslenia a viesť svoj neľahký duchovný zápas o vlastné porozumenie i pochopenie nášho miesta v celku bytia.

Chcela by som tu podotknúť, že Berďajevov osobný zápas o pravdu nebol nikdy jednoduchý, ani priamočiary. Sám uvažuje dokonca o protikladnosti a kontroverznosti vlastného myslenia, o prehodnocovaní hodnôt, o potrebe nielen poznania, ale aj zmeny sveta, o neustálom hľadaní správnej cesty k pravde. Koniec koncov jeho myšlienková a duchovná evolúcia je toho dôkazom. Od jeho študentského nadchnutia pre marxismus vidíme u neho postupný prechod k idealizmu a konečnému ukotveniu v kresťanskej filozofii a pravosláví. Je to vývoj takmer typický pre jeho dobu a viacerých mysliteľov ruskej filozofie. Vývoj, poznačený rovnako duchovnými krízami a zlomami, ako aj duchovným pokojom a zrelosťou, ktoré - okrem iného - vyplynuli aj z reflexie prežitej skúsenosti. Berďajev totiž nebol typom kabinetného, akademického filozofa, ktorého filozofia by bola čisto abstraktná a ktorého by nestrhol prúd dejinných udalostí, alebo ktorý by na ne vedome rezignoval, ako to často kabinetní filozofi robia. Sám v tejto súvislosti priznáva: “Hoci som vždy veľa čítal, moje myslenie napriek tomu nepramení z kníh. Nikdy som dokonca nemohol pochopiť nijakú knihu inakšie, len tak, že som ju spojil s vlastnou prežitou skúsenosťou.” Pravá filozofia je podľa neho vždy zápasom, a podľa mňa, jeho vlastná filozofia zápasila na poli existenciálnom, na poli reálneho života, na poli dejinných udalostí a živých osudov národov i osobností. “Nič človeka neuspokojuje tak, ako jeho osud”, hovorí Berďajev , pričom má vždy na mysli dejinný kultúrny a civilizačný rámec tejto osudovosti, “nakoľko kultúra je živým procesom, živým osudom národov”. Aj svoj život chápal v tesnom prepojení s kultúrnym dejinným procesom, ktorý mu dovoľoval prejaviť osobnú originalitu napriek nespočetným životným peripetiám.

Jeho aktívne zapojenie do historického diania tak bolo často sprevádzané bolestnými a dramatickými skúsenosťami. Stačí spomenúť vylúčenie z univerzity v r. 1898 za účasť v ilegálnom spolku a neskôr, v porevolučnom Rusku, sú to niekoľkonásobné uväznenia až po vykázanie sovietskou vládou za hranice v r. 1922. Spolu s celým radom ďalších ruských mysliteľov na známej “lodi filozofov” opúšťa svoju vlasť, ale neopúšťa svoje základné presvedčenie o slobode človeka, osobnej integrite a jeho poslaní hľadať pravdu.

Berďajev žije najskôr v Berlíne, ale napokon sa natrvalo usadzuje v Paríži. Tu napísal vlastne všetky svoje najvýznamnejšie práce, ktoré ho preslávili po celom svete. Ale spomeniem aj práce z predchádzajúceho obdobia, lebo si tiež zasluhujú výraznú pozornosť. Stačí uviesť aspoň: Filozofia slobody (1911) a Zmysel tvorby (1916). Z obdobia emigrácie sú známe: Zmysel dejín (1923), Pokus o filozofiu samoty a komunikácie (1934), Duch a realita (1937), O otroctve a slobode človeka (1939), “Ruská idea” (1946), Pokus o eschatologickú metafyziku (1947), Samopoznanie. Pokus o filozofickú autobiografiu (1948) a Ríša ducha a ríša Cisárova, ktorá vyšla až posmrtne v r. 1949.

V rokoch 1926-1939 vydáva v Paríži aj slávny časopis Puť (Cesta), ktorý združoval mnohých náboženských mysliteľov, filozofov a teológov. Už názov tohto časopisu napovedá, že ide o cestu človeka, cestu, ktorá niekam smeruje a vedie ho. Pre Berďajeva to bola cesta k transcendentnému svetu ducha, ktorý jediný - v Kristovi-Bohočloveku je schopný oživiť zvecnený svet, obnoviť duchovnú podstatu človeka a jeho kultúry. A na tejto ceste neochvejne kráča filozof slobody a ochranca tvorivých hodnôt v samotnej ľudskej osobnosti. Bez zveličenia môžeme povedať, že po takejto životnej ceste kráčal aj sám Berďajev, ktorý slobodu svojej osobnosti manifestoval po celý život. Zomrel ako pravoslávny kresťan (hoci jeho manželka bola ruská katolíčka), ale nikdy neprestal byť nekonformný a slobodný aj vo vzťahu k cirkvi ako organizovanému sociálnemu inštitútu v dejinách ľudstva, ktorý, podľa neho, tiež podlieha zákonom objektivizovaného sveta a preto sa nachádza aj v moci svetského utilitarizmu.

To ale Berďajevovi nebránilo zamýšľať sa nad hodnotou kresťanstva v modernej dobe a v tejto súvislosti najmä nad nehodnotou mnohých kresťanov a ich skutkov, podľa ktorých sa, žiaľ, v súčasnosti často kresťanstvo posudzuje. Najvýraznejšia práca, v ktorej pojednáva o tejto téme je práca O dostoinstve christianstva i nedostoinstve christian (O hodnote kresťanstva a nehodnosti kresťanov). A práve tútu tému chcem v tejto prednáške bližšie rozvinúť.

Prv, než sa o tom zmienim, chcela by som len veľmi stručne pripomenúť, že táto téma zapadá do celkového kontextu Berďajevovho uvažovania o problematike duchovnosti, preto pár slov, ktoré toto pozadie ozrejmia. Téma duchovnosti, ktorú môžeme odhaliť v mnohých jeho prácach, je založená na kladení kardinálnej otázky o vzťahu človeka a Boha. Z Berďajevovho pohľadu stretnutie človeka s Bohom je vždy dramatickou udalosťou a realizuje sa len v duchu a slobode, naviac, o Bohu možno hovoriť len jazykom symboliky duchovnej skúsenosti, intuitívnym opisom duchovných stretnutí. Vzťahy človeka a Boha sú vlastne paradoxné a nemožno ich pojmovo vyjadriť. Ale skúsenosť lásky, ktorá do tohto vzťahu vstupuje, nie je prázdny pojem, je to existenciálne prežívanie a patrí do nášho ľudského sveta. Svet bez Boha preto nemá zmysel.

Pokračovanie čítajte na adrese: klepni na meno: PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.

PhDr Zlatica Plašienková Csc. pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave. Prednáša etiku, filozofickú antropológiu, ekofilozofiu a špecializuje sa na dielo Pierra Teilharda de Chardin. V súvislosti s ním sa zaoberá tiež problematikou vzťahu vedy a náboženstva.

 

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu