wz
 Cezmín Cezmín

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

 

CHUDOBA a NÁDEJ

Dnes je u nás na Slovensku množstvo chudobných ľudí a bezdomovcov. Takmer štyristotisíc ľudí u nás žije na hranici chudoby čo nie je v poriadku, no okrem tejto chudoby je aj množstvo hladných ľudí, bezdomovcov. Keď zoberiem z cesty hladného a dám mu kus chleba alebo trochu inej poživne a tak uspokojím jeho potreby, odstránila som jeho fyzický hlad.
Ale kto sa cíti osamelý a sám, je zúfalý, uzavrie pred druhými, kto sa necíti byť milovaný, kto má obavy, strach a vzdialil sa od rodiny, spoločnosti, tak to už je bieda, ktorá spôsobuje väčšie zlo a nad ktorou sa dá veľmi ťažko zvíťaziť .
Pred časom som čítala múdrosť "o kamenárovi..."
Pred mnohými rokmi raz jeden dobrý človek stratil prácu, minul všetky svoje úspory a prišiel o svoj dom. Jeho zármutok sa znásobil náhlou smrťou jeho drahej ženy. Jediné, čo mu zostalo, bola jeho viera a aj tá časom slabla. (Moja známa pred rokmi prišla o prácu, o svoj dom v čase povodne a napokon prišla aj o svojho manžela, čím sa znásobil jej veľký bôľ zármutok, úspory sa minuli a zostala takmer bez prostriedkov. Od štátu dostala za povodňou zničený dom smiešnych pár tisíc korún, začo si nemohla zakúpiť ani jednoizbový byt v meste. Toto mi prišlo na um, keď som čítala príbeh o mužovi, ktorý stratil všetko!) Muž sa jedného dňa potuloval po okolí a hľadal prácu. Zrazu zbadal skupinu chlapov, ktorá pracovala na stavbe kostola. Jeden z chlapov ručne tesal kameň do tvaru trojuholníka. Muž zvedavý, kam by mohol zvláštny kameň pasovať, sa kamenára spýtal:

„Kam uložíš ten kus kameňa?“
Kamenár ukázal k vrcholu budovy a povedal:
„Vidíš ten malý otvor blízko vežičky? Tam ho dám. Opracovávam ho tu dole, aby dobre pasoval tam hore.

Keď muž odchádzal, mal oči plné sĺz. Prostredníctvom slov „Opracovávam ho tu dole, aby dobre pasoval tam hore,“ sa mu prihovorila vyššia moc - sám Boh. Podarilo sa mu napokon nájsť východisko z nie ľahkej situácie a aj nový zmysel života.
Mnohí z nás určite prežívajú obdobie utrpenia. Možno ste zakúsili zármutok, ktorý dokáže zlomiť srdce a možno Vám vzťahy s blízkymi či priateľmi, kolegami, susedmi, známymi nevychádzajú podľa Vašich predstáv. Možno zakúšate stres každodenného života doma, v práci či v škole. Môže to byť stovka vecí, alebo iba jediná – niečo, čo je príliš bolestivé, aby ste sa o tom s kýmkoľvek zhovárali. Údery dláta a kladiva zraňujú. Ale držte sa svojej viery a nádeje! Vzhliadnite k Bohu a otvorte srdce k Jeho Slovu pre odpoveď! Ťažkosti sú iba prechodné. Prichádza niečo omnoho lepšie. Trpké údery často vyvolajú obrovskú vnútornú silu. Modlite sa naďalej! Neopúšťajte vieru a nádej! Hľadajte vo svojom živote vyšší, Boží zámer! Majster Vás musí otesať tu dole, aby ste pasovali tam hore.

CHUDOBA a NÁDEJ

"Každý deň svojho života musíš povedať "vyššej moci" - Bohu "áno". Musíš byť tam, kde to chce ona/on. Ak ťa dá doprostred cesty, ak ti zoberie úplne všetko, v tom momente tam musíš byť. V tomto spočíva rozdiel. Rozdiel, ktorý premieňa život na odovzdanosť bez akýchkoľvek podmienok. "Bezpodmienečne prijať všetko, čo vyššia moc - Boh dá a dať všetko, čo si vezme." A je jedno či si katolík, mohamedán, hinduista, jehovista, budhista alebo ateista.
Potraty sú na dennom poriadku v dnešnej spoločnosti
"Potrat je strašný, lebo matka zničí život i lásku: zničí život dieťaťa a dušu matky." Nielenže ním človek zabíja život, ale sám seba stavia pred vyššiu moc - Boha, ľudia rozhodujú o tom, kto má žiť a kto má zomrieť. Ľudia chcú byť všemohúcim Bohom. Chcú vziať do svojich rúk vyššiu moc - Božiu moc. Ako keby chceli povedať: "Zaobídem sa bez Boha. Ja sám rozhodujem." Je to najdiabolskejšie, čo môže ľudská ruka vykonať. Platíme najhroznejšími pohromami, ktoré sa na svete dejú. Je to výkrik tých nevinných detí, ktorý ustavične vystupuje pred vyššiu moc - pred Boha."
Na záver...
"Veľkodušne milujme Ježiša, bez obzerania sa späť, bez strachu. Úplne sa mu odovzdajme - ak budeme väčšmi veriť v jeho lásku, ako vo svoju slabosť, použije nás na veľké veci. Verme mu s nádejou, dôverujme mu úprimnou a úplnou dôverou, pretože on je J E Ž I Š".

Modlitba...
"Milujem Ťa, Bože, dúfam v Teba, verím v Teba, potrebujem Ťa." To je každodenná krátka, ale zázračná modlitba.

Malý princ

http://www.youtube.com/watch?v=411d2xabiSs
 

 Matka Tereza

Matka Tereza (vlastným menom Agnes Gonxhe Bojaxhiu (* 26. august 1910 Skopje, Macedónsko – † 5. september 1997, Kalkata, India) bola rádová sestra albánskeho pôvodu, zakladateľka rehoľného rádu Kongregácia misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier.
Zo života
Jej matka Drane pochádzala z mesta Gjakovë (v dnešnom Kosove), otec Nikollë bol majiteľom drogérie a zomrel, keď mala Agnes osem (podľa iných zdrojov sedem až desať) rokov. Mala dvoch súrodencov - brata Lazëra a sestru Age. V náboženskej výchove zohrali významnú úlohu nielen rodičia, štátne gymnázium, či Mariánska kongregácia, ale aj juhoslovanskí jezuiti, hlavne Franjo Jambreković, ktorý jej čítal listy misionárov z Indie už ako dvanásťročnej. Ako osemnásťročná premýšľala o svojej budúcnosti. Zvláštnym spôsobom sa znova stretla s listami, v ktorých boli kázne jezuitských misionárov z Indie. Túžila po misiách, ale nechcela byť rehoľníčkou. Keď premýšľala ako by sa dostala do Indie, jediné východisko bolo vstúpiť do rehole. Jezuiti jej sprostredkovali kontakt s loretskými sestrami (IBVM - Institut Beata Virgine Maria) v Írsku, ktoré mali v Bengálsku misijné stanice.
29. novembra 1928 odišla do kláštora Loreto v Rathfarnham, Dublin; odtiaľ do Indie (1. decembra 1928), kde začala svoj noviciát v Dárdžilingu (Darjeelingu) spolu s juhoslovanskou spolusestrou Máriou Magdalénou. Tam Agnes dostala rehoľný habit, a dala si meno Tereza z úcty ku sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša (6. január 1929). Po zložení sľubov sa stala učiteľkou zemepisu a dejepisu na St. Mary´s High School v Kalkate. Zároveň študovala, aby dosiahla magisterský titul a stala sa riaditeľkou školy. 24. mája 1931 zložila prvé sľuby a 24. mája 1937 zložila večné sľuby v Dárdžilingu za prítomnosti arcibiskupa Ferdinanda Periera SJ.
Keď Matka Tereza oslavovala 36 rokov, v Kalkate sa politická situácia zostrila a po menších vzburách medzi hinduistami a moslimami vypukla 16. augusta 1946 posledná, najkrvavejšia z nich. Po krviprelievaní a mučení najchudobnejších Matka Tereza začala uvažovať o svojom živote a jej pravej ceste. 10. septembra odišla do Darjeelingu na duchovné cvičenia, aby si ujasnila svoje povolanie. Pri odchode sa na stanici v Kalkate ocitla medzi chudobnými a jeden z nich kričal, že je smädný a hladný. Jeho slová jej počas duchovných cvičení rezonovali v ušiach. Keď sa vrátila do Kalkaty bola rozhodnutá zmeniť svoj život.
V januári 1948 požiadala svoju predstavenú o dovolenie žiť mimo kláštora a pracovať v kalkatských chudobných štvrtiach; o mesiac neskôr si vyžiadala povolenie z Ríma. 18. augusta 1948 odišla z rehole Loretániek a obliekla si biele sárí s belasým okrajom a krížom na ramene. Odišla na tri mesiace do Patny k lekárskym misionárkam na ošetrovateľský kurz. V decembri sa vrátila do Kalkaty a bývala u malých chudobných sestier. 21. decembra 1948 otvorila prvú školu v chudobnej štvrti Moti Jheel.
7. októbra 1950 bola schválená nová Kongregácia misionárok lásky (rehoľná skratka MC; ľudovo: sestry Matky Terezy) so sídlom v Kalkate. Pridala si k rehoľným sľubom (chudoba, čistota, poslušnosť) ešte štvrtý sľub: poskytovať horlivú a dobrovoľnú službu tým najúbohejším. 1. februára 1965 sa sestry stali rehoľnou spoločnosťou s pápežskými právami. V roku 1976 založila Matka Tereza na žiadosť amerických biskupov kontemplatívnu vetvu rehole Sestry Slova. V roku 1997 sa zo zdravotných dôvodov vzdala misie a na jej miesto nastúpila sr. Nirmala MC. Zomrela 5. septembra 1997 vo veku 87 rokov. Jej telo ležalo v chráme sv. Tomáša celý týždeň pod sklom, zahalené štátnou indickou vlajkou. Indická vláda Matku Terezu poctila štátnym pohrebom rovnako ako aj Mahatma Gándhího.
Charakteristika
Matka Tereza ošetrovala len chorých a nikdy nikoho nenútila ku konverzii. V Kalkate založila niekoľko domov na pomoc chudobným, dnes majú sestry niekoľko domov (nie sú tu všetky):
Mather house - noviciát (dom kde je pochovaná Matka Tereza)
Shanti Nagar - dom pre malomocných
Prem Nivas - dom pre chorých na lepru (tu pracujú bratia misionári Lásky)
Dobrovoľníci môžu pracovať len v týchto domoch:
Nirmal Hriday - dom pre umierajúcich (22. august 1952) - ľudovo Kalighate
Shishu Bhavan - dom pre deti (31. júl 1950)
Prem Dan - dom pre dlhodobo chorých
Daya Dan - dom pre postihnutých
Hydra Nimal - chorí na tuberkulózu
Baraipur - chorí na tuberkulózu
Vyznamenania
Matka Tereza prijíma od amerického prezidenta Ronalda Reagana v roku 1985 vyznamenanie
Matka Tereza získala niekoľko cien. K týmto cenám povedala toto: Ceny nie sú pre mňa, ale pre mojich ľudí. Sú pre ľudí, ktorých si konečne niekto všimol. (reportér Desmond Doig o Matke Terézii)
1948 - indické občianstvo
1962 - medaila Padmašrí - indický lotosový rad (získala ho ako prvá osoba nenarodená v Indii)
1962 - Magsaysayova cena - za medzinárodné porozumenie (založené na počesť zosnulého prezidenta Filipín)
1964 - cena Pavla VI. - daroval jej limuzínu Ford Lincoln (rok výroby 1964) ako jedinečný kus - dar amerického ľudu Pavlovi VI; priamy predaj by priniesol úžitok 7 500 libier, no sestry získali od vlády dovolenie vypísať lotériu na pápežovo auto a konečný zisk z lotérie bol 37 500 libier
1969 - Néhrúova cena
1971 - cena mieru Jána XXIII.
1971 - vyznamenanie Milosrdný Samaritán v Bostone
1971-10-16 - čestný doktorát humanitných vied vo Washingtone
1972 - cena Džavahárlála Néhrúa za medzinárodné porozumenie za rok 1969
1973 - Templetonova cena za podporovanie náboženstva od princa Filipa v Londýne
1974 - vyznamenanie Mater et Magistra Tretieho rádu sv. Františka z Assisi
1977-06-10 - čestný doktorát univerzity v Cambridge
1979 - Nobelova cena za mier - peniaze, ktoré získala za vyznamenanie investovala do nových domov pre umierajúcich, narkomanov a deti
1996 - honorárne občianstvo USA
2003 - vyhlásenie za blahoslavenú (pápež Ján Pavol II.)
Zdroj TU!

Matka Tereza / Mother Teresa (2006) (SK dabing)

http://www.youtube.com/watch?v=fm86HLNhh9E

FILM: Matka Tereza: Ve jménu ubohých (cz)
Originál názov: Mother Teresa: In the Name of God's Poor
(farebný v českom znení dráma, Veľká Británia/Spojené štáty americké/Nemecko, 1997, 95 minút)
Réžia: Kevin Connor
Herci: Geraldine Chaplin (Matka Tereza), William Katt (Harry Harper),
Keene Curtis, Helena Carroll, David Byrd
Kamera: Mike Frift
Hudba: Irwin Fisch
Scenár: Jan Hartman, Dominique LaPierre, Carol Kaplan
Úprava: Barry Peters

Popis filmu

Narodila se v roce 1910 ve Sopje (dnešní Makedonii) ve šťastné a bohaté katolické rodině schopného obchodníka a doktora farmacie. Při křtu dostala jméno Agnes, ale doma jí říkali Poupátko. Po druhé světové válce odešla do Indie a založila tam řád misionářek lásky na pomoc nejchudším z chudých. Z počátku se na své misi setkává s nepřátelstvím a nedůvěřivostí. V roce 1948 ale obléká své typicky bílé, modře lemované sárí a poprvé vchází do slamů, aby ošetřovala lidi umírající hlady a na tuberkulózu. Její řád se rozrostl do všech zemí světa a sdružuje nejen římské katolíky, ale i věřící jiných katolických církví a náboženství.

Matka Tereza - V mene všetkých biednych - slovensky dabing

http://www.youtube.com/watch?v=JbC3OayIPI4

Animovaný film

Matka Tereza / Mother Teresa (2006) (SK dabing)

http://www.youtube.com/watch?v=fm86HLNhh9E

Tose Proeski - Tajno moja
Cenu Matky Terezy za humanitnú činnosť získal v roku 2003

Dvadsaťšesťročný Toše Proeski zahynul 16.10.2007 pri automobilovej nehode v blízkosti chorvátskej Novej Gradišky v smere do Záhrebu. Slávu v bývalej Juhoslávii si získal nielen pre svoj hlas ale aj pre humanitárnu činnosť. Tose Proeski bol najpopulárnejším spevákom na celom Balkáne, jeho piesne sa umiestňovali na prvých miestach v rebríčkoch hitparád v Macedónsku, Srbsku, Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine, i v Chorvátsku. Účinkoval na mnohých dobročinných koncertoch, zúčastňoval sa na rôznych akciách zameraných na pomoc deťom z detských domovov a pomáhal chudobným. Cenu Matky Terezy za humanitnú činnosť získal v roku 2003. V roku 2004 sa stal Vyslancom dobrej vôle UNICEF. Napriek popularite bol výnimočne skromný a bezprostredný.

Tose Proeski - Tajno moja - YouTube

http://videoalbumy.azet.sk/tose-proeski-tajno-moja-youtube/jBh9t1BftIxjo8On/

Fantastický pán farár s veľkým darom DUCHA a SLOVA
Marián Kuffa

Malá dedinka pri Poprade, kde sa dejú veľké veci. Neveríte? Presvedčte sa i skrze záznam prednášky tamojšieho farára, dovolím si tvrdiť že výnimočného Božieho služobníka Mariána Kuffu. Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory ...

Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory.

Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť - voči Bohu, voči ľuďom a voči sebe samému. A si "v pekle". Na konci cesty pokory ťa čaká láska - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Si "v nebi". Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v živote. Keby sme išli celkom na začiatok, Pán Boh stvoril pred Adamom a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa volal Lucifer. Lux znamená svetlo a fer - ten, ktorý nosí svetlo. Svetlonos. Lucifer bol tak krásny anjel, že svetlo išlo s ním všade kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal mu: "Budeš prvý zo všetkých." A zdvihol ho úplne hore. Pozor na to, keď vás zdvihnú úplne hore, keď dostaneš funkciu, keď dostaneš úrad, možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, PhDr... Dávaj na tom vrchole veľký pozor. Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. Alebo sa odtiaľ vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že tam nie je bodka, ale križovatka a mal si vybrať jednu z týchto ciest. Čo si Lucifer vybral? Cestu pýchy. Peklo vzniklo touto vetou: Non serviam. "Nebudem slúžiť." Lucifer si uvedomil svoje postavenie, svoju funkciu, svoju moc, a chcel, aby sa slúžilo jemu, nie aby on bol služobník. A tak letel úplne zhora úplne dolu. Tak je to s každým pyšným človekom, nech je hoci aj biskupom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si pyšný, poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha, pýcha predchádza pád.

Naproti tomu Mária, matka Božia, mala takisto na výber dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. Čo si vybrala Mária? Cestu pokory. Lucifer povedal: "Nebudem slúžiť," a Mária "...hľa služobnica Pána. Nech sa stane Božia vôľa". Ona nielenže bola ochotná slúžiť, ona aj slúžila.

Cesta pýchy teda znamená: "...mne slúžte!" A cesta pokory: "Ja budem slúžiť." Cesta pýchy je cestou zotročovania. Je to ten najhnusnejší, najprašivejší a najzákernejší hriech, a základ všetkých hriechov. Povedz mi hocijaký hriech, ja ti ho odvodím z pýchy. Hneváš sa? To preto, že si pyšný; nejde všetko podľa teba. Si lakomý? To preto, že si pyšný. Mrzí ťa, že aj niekto druhý má nejaké hmotné alebo duchovné dary, ktoré si myslíš, že by si ich mal mať len ty. Máš problém s čistotou? Si pyšný. Priamo úmerne s pýchou rastie tvoja nečistota. Chceš sa zbaviť nečistoty? Zbav sa pýchy. Matka všetkých hriechov je pýcha. Prví anjeli a ľudia zhrešili najprv v pýche; uvedomili si svoje postavenie. A prvorodenou dcérou pýchy je neposlušnosť. "Nebudem slúžiť." Ak máš problém s poslušnosťou, si človek pyšný.

Na druhej strane pokora je matka všetkých čností. Povedz mi hocijakú čnosť, a ja ti ju odvodím z pokory. A prvorodenou dcérou pokory je poslušnosť. Dobrá matka rodí dobré dcéry a zlá matka zlé. Všetky zlé hriechy prídu postupne k tebe, ak si pyšný. A všetky čnosti prídu k tebe, ak si pokorný. Ten najväčší hriech, aký ti pýcha môže porodiť, je nenávisť. A najväčšia čnosť, akú porodí pokora, je láska. Láska dáva zmysel všetkému. Z nej vzniká najväčšia ozdoba ženy. Tá najkrajšia čnosť, ktorá robí ženu naozaj krásnou, je čistota. Aj jej matkou je pokora, tak ako matkou nečistoty je pýcha. Čistota je magnet, ktorý priťahuje všetko dobré; aj Božiu milosť. "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Avšak vždy je prvoradá láska. Čnosti sú ako krásny kalich, z ktorého sa človek môže napiť. No aj ten najkrajší kalich bez náplne je zbytočný. Tou náplňou je láska. Láska tvorí náplň nášho života. A kde je pokora? Pokora je dno nádoby. Čím hlbšie dno, tým viac lásky môžeme nabrať. Ak dno prederavíš, láska vytečie. A kalich môžeš zahodiť a zomrieť. Ak zničíš pokoru, láska vytečie a život nemá zmysel.

Je jeden jednoduchý spôsob ako môžeš vo svojom srdci živiť matku pokoru. Tým istým spôsobom, ale obrátene, živíš aj pýchu. Jednoduchá vec, žiadna veda: ak zhŕňaš k sebe, živíš pýchu. Ak od seba tlačíš, živíš pokoru. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, táto vec, táto okolnosť - beriem k sebe, kŕmim pýchu, tlačím od seba, kŕmim pokoru. Radšej urobiť malý skutok, ale s veľkou láskou, ako veľký skutok, ale s pýchou. A ak máš v sebe čnosť pokory, vždy môžeš napriek všetkým hriechom začať odznova. Táto čnosť ti porodí všetky čnosti, celý život, lásku a šťastie. A byť pokorný znamená predovšetkým prijať Pravdu, že ja nie som dôležitý, ale Ten, čo stojí za mnou, za všetkými mojimi skutkami. Lebo vďaka Nemu je všetko možné. On udržuje a vyživuje celé svoje stvorenie, Jeho sila je vo všetkom. V tomto poznaní spočíva pravá pokora. Bojuj vždy za svoju pokoru a proti prašivej pýche. Nech ťa Boh vždy nájde ako bojovníka, nikdy nebuď nečinný.

Je pravda, čo povedal Pán Ježiš: "...mýtnici a neviestky vás predídu do Božieho kráľovstva..." A pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí hriešnici a veľkí svätci, to bývajú ľudia pokorní. Oni sa nepotrebujú pretvarovať pred druhými, akí sú oni čnostní. Sú preto tak blízko pri Bohu, lebo sa tak hnusne nenafukujú ako my ostatní. Oni sa neporovnávajú so susedom - som lepší ako on, ja chodím častejšie do kostola a na prijímanie, ja chodím na stretko, ona nechodí. Veľkí svätci a veľkí hriešnici toto nerobia. Porovnajú sa s Ježišom a povedia: "Pane, ešte vždy som malý."

Marián Kuffa - Cesta Pýchy a Cesta Pokory (Chlapci vedia)

http://www.youtube.com/watch?v=WJHpe9LdS4k

http://www.svetlozivot.ichtys.sk/view.php?cisloclanku=2008042401

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 1

http://www.youtube.com/watch?v=BbeRTTjLS8E&feature=related

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 2

http://www.youtube.com/watch?v=BRlzNfiNDuQ

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 3

http://www.youtube.com/watch?v=3gRtif_-2wA

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 4

http://www.youtube.com/watch?v=Kl3ZjeAy45o


KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 5

http://www.youtube.com/watch?v=PWp0H-3XLSI

Žena, Hlava a srdce
Hlava a srdce
Príhovor otca Mariána Kuffu, na púti mužov v Hrabskom.

Aby som priblížil zmysel nedele, použijem názorný príklad. Všimnite si tri bytosti: Boh, človek a pes. Kto je na prvom mieste? Boh. Na druhom? Človek. Na treťom? Pes.
Na ktorom mieste je človek? Na druhom. Nedeľa mi slúži na to, aby som sa zastavil a pozrel sa hore. Kto je nado mnou? Boh. Kto je podo mnou? Pes.
V nedeľu sa zastavím a pozriem hore. Vidím, že som menej ako Boh. Preto prosím, odprosujem, ďakujem, oslavujem Boha. Preto idem do chrámu, aby som si uvedomil, že som menej ako Boh. Ale pozriem sa dolu. Kto je podo mnou? Pes. Ja som viac ako pes. Dunčo nemá nedeľu, nezaloží labky, nemá Vianoce ani Veľkú noc. Ty nie si Dunčo. Nie si ani Boh, nie si ani pes, preto nám Boh dal tretí Boží príkaz, aby sme si to uvedomovali. Nedal nám prikázanie na to, aby nás trápil, ale aby nám pomáhal. Je to zábradlie cez hlbokú priepasť z časnosti do večnosti, ktoré nám neskáče do cesty, ale je vedľa cesty.
Človeče, uvedom si, že si menej ako Boh. Hybaj dolu! Robíš sa rovný Bohu. Hybaj dolu! Alebo ideš na úroveň psa? Hybaj hore! Raz sa robíme rovní Bohu, čo je otvorená pýcha, a raz zídeme dolu pod psa, čo je žiadostivosť. Alebo pôjdeš hore a v pýche tresneš hlavou do múru a biedne zahynieš, alebo dôjdeš do bahna žiadostivosti a tiež biedne zahynieš. Máš si uvedomiť, na ktorom si mieste. Alebo klepni dole svoju pýchu, alebo sa ťahaj zo svojej žiadostivosti.
V dnešnej dobe je to troška zamotané. Niekedy sa muž cítil byť hore a žena celkom dole – na úrovni psa. Muž mohol ženu vymeniť za zviera, napr. za ťavu. Neznamenala nič. Prišiel Kristus a zdvihol ju na úroveň muža. Kde? Pri Jakubovej studni, keď sa rozprával so Samaritánkou. Apoštoli nerozumeli: „Pozrite sa, rozpráva sa so ženou, a ešte s cudzinkou. Keby bola aspoň židovka. Ježišu, veď Samaritáni sú naši nepriatelia.“ Porušil všetky pravidlá. Ukázal, že každá žena je rovná mužovi. A nebola to svätica. To si musí uvedomiť každý muž. Každučká žena je rovná mužovi.
No po čase prišiel „múdry“ človek a zdvihol ženu na úroveň Boha. Kde to bolo? Francúzska revolúcia mala krásne heslo − Bratstvo, rovnosť, sloboda. Zobrali prostitútku, herečku, zobliekli ju donaha, dali dolu kríž a bohostánok a postavili tam ženu. Urobili si z nej Boha.
Žena, ty nie si ani pes, nie si ani Boh. Muž, pamätaj si, žena nie je tvoj pes ani tvoj Boh. Žena, ty si rovná mužovi. Muž je hlava a žena je… Čo myslíte? Krk? Chyba. Žena nemá byť krk, ktorý krúti s hlavou, ako chce. Tak to aj potom vyzerá v rodine, kde je muž mučeník. Muž je hlava a žena je srdce. Teplo rodiny vytvára bezpochyby tvoja manželka. Ak žena nevytvorí teplo v rodine, muž sa uteká zohriať do krčmy, deti idú na ulicu… Muži by sa pozabíjali, preto im Boh dal ženy. Tvoja manželka má nádhernú úlohu – vytvoriť teplo. Ak ho manželka vytvorí, muž sa ponáhľa z práce domov. Ak je manželka nerváčka, hysterička, papuľnatá, jazyčnatá, muž uteká. Ak je žena naozaj dobrá, je magnetom pre muža aj pre deti. Ak je muž hlavou a žena srdcom, vtedy je to v poriadku.
Pozrite sa, kam dnes tlačíme ženu. Predtým bola kdesi dole, na úrovni psa, dnes už ani bicykel nekúpiš, aby tam nebola nahá žena. Tlačíme ju do každej reklamy. Pozrite sa na vysoké školy – sú prefeminizované. Tri štvrtiny ročníka sú ženy. Vymysleli sme si mlynček na magisterky. V poriadku. Môžeš byť magisterka, ale daj pozor, aby si si s titulom nemyslela, že si niečo viac. Možno má tvoj muž vyššiu prirodzenú inteligenciu, aj keď má len učňovskú školu a nešiel na štúdiá z rôznych dôvodov. Chlapci sú pokúšaní v tom, že „pôjdeš do Írska, zarobíš, užiješ si“. Dievčatá tým, že „budeš magisterka“.
Najvyšší titul ženy je hodnosť matky. Ženy a dievčatá, ak budete magisterky, prežijeme. Ale ak si namiesto titulu matka vyberiete titul magisterka, zahynieme. Môžeš byť aj profesorka, no prežijeme len vtedy, ak budeš aj matka. Vytrhnime vlas muža a ženy a dajme ich vedeckému pracovníkovi. Pri každej bunke tvojho vlasu, žena, bude vedec hovoriť: žena, žena, žena… V každej bunke môjho vlasu bude hovoriť: muž, muž, muž… Už vlas vyvracia to, čo sa snaží hlásať dnešná doba. Žena sa nerovná mužovi. Už vlas ťa prezradí. A čo potom všetko ostatné? Nedajte sa vytlačiť na miesto, ktoré vám nepatrí. Aj v Prahe feministky na tribúne vyhlasovali: „My tým mužom ukážeme“. Ale tribúnu im postavili muži. Feminizmus v prvom rade zabíja mužov, potom je to samovražda ženy. Je to silné pokušenie pre dnešnú ženu.
Keď som bol chlapec, jazdil som na motorke. V ľavej ruke spojka, v pravej brzda, plyn. Keďže má muž širšiu hruď ako žena, sedí vpredu, žena vzadu. Je to prirodzené. Ona sa ho drží. On stláča spojku, pridáva plyn aj brzdí. Keď som bol zamilovaný, išiel som na motorke a moje dievča za mnou. Mal som ju veľmi rád. Nevidel som ju, ale cítil som ju, a tak som sa z nej tešil. Keď povedala: „Poď doprava,“ povedal som: „Idem.“ Keď doľava, tiež som išiel. Ak muž miluje svoju ženu, aký je problém, že on je hlava? Na 95 percent pôjde podľa ženy. Prečo? Lebo ju miluje. Ja chytám dážď, ja chytám vietor, nie ona. Teším sa, že ju môžem chrániť. Ak žena rozpráva správne, muž pôjde podľa nej. Čoby nie? Ak by však povedala nesprávne, ak je on správny chlap, nepôjde podľa nej. Ak povie doľava a je tam olejová škvrna, na ktorej by sa motorka pošmykla, nepôjde tam, lebo by ju stratil. Prečo nepôjde podľa nej? Lebo ju miluje. Muž kontroluje, čo žena hovorí. V tom sa prejavuje hlava. To, že je muž hlavou, ženu chráni. Boh to tak zariadil. V normálnej usporiadanej rodine má byť muž hlavou a žena srdcom.
Rodinu by sme mohli prirovnať k stolu. Za tri rohy ju drží žena – matka. Muž ju drží za jeden roh. Ak padne matka, je na svete bezdomovec. V inštitúte mám toľko chlapcov… A keď sa na nich pozriem, spoločná diagnóza − padlá matka. Nie je to tak vo všetkých prípadoch, ale vo väčšine áno. Matka zomrela, matka je alkoholička, matka sa rozviedla… padlá matka. S matkou padá celá rodina. A muž to má vedieť. Aj keď si hlava, nemôžeš všetko to, čo môže žena. Môžeme ženu v hocičom zastúpiť. Neviem variť, ale od strachu pred hladom by som sa to možno naučil. Keby som mal zomierať od zimy a nemal by som nijakú inú možnosť, od strachu sa naučím aj štrikovať. Ale keby som si povedal, že zastúpim ženu a budem rodiť a dojčiť, tak som skončil. Toto je výslovná parketa ženy.
Pre toto Boh stvoril ženu. Materstvo. Muž, chráň svoju manželku, matku, dcéru, sestru, aby mohla byť matkou a mohla robiť to, na čo my muži nemáme.
Áno, správny chlap rozkazuje, prikazuje, zariaďuje, ruší príkazy… A keď treba, aj buchne po stole. Neprekáža to, ak si medzi riadkami žena alebo dcérka prečíta lásku. To, čo nám mama vysvetľovala dve hodiny, otec zvládol za dve sekundy. Ručne-stručne. A my sme hneď pochopili. Všetko toto je služba mojej manželke, mojej dcérke, mojej matke a Pánu Bohu.
Keďže ty muž máš najvyššiu úlohu v rodine, máš aj najväčšiu službu. Keď nemáš ženu a deti, hovoríš: ja, ty, on. Ale keď máš, hovoríš: on, ty, ja. Lenže správny chlap nespadne len tak z oblakov. Správny chlap sa musí vychovať. Pozrite sa, čo dnes robíme z chlapcov. Ženy sa väčšinou trápia v domácnosti samy. Muž uteká do Írska, do Anglicka, do kamiónu, do práce, hocikde, ide preč… Nič nemusíš. Nechceš počuť plač malého dieťaťa, a tak radšej utekáš a zhodíš celú výchovu na ženu. A ešte si to ospravedlňuješ tým, že je tvojou úlohou zarábať. Výsledok? Príďte sa pozrieť ku mne. V lete minulého roka prišlo ku mne 11 chlapcov. Nacukrovaných, napudrovaných, zoženštených… Takí 15-roční pubertiaci. Prišli s nimi strhané matky bez muža. „Ja si s ním neviem dať rady, pán farár.“ Hanbil som sa. Z chlapca urobí chlapa len chlap. Žiadna pedagogička ani sociologička. Ak zomrel otec, je tu strýko. Nie je strýko? Je tu farár. Nie je farár? Je nejaký charakterný muž. Nech je na ňom vidno rukopis muža. Aj na tvojej dcérke treba poznať rukopis muža. Otec, ty máš byť prvý muž, ktorý vystíska svoju dcérku a pochváli ju, že dobre vyzerá. Nesmierne jej to zdvihne sebavedomie.
(z homílie otca Mariána Kuffu, farára zo Žakoviec, na púti mužov v Hrabskom)
Prebraté z časopisu SLOVO – časopisu grécko-kalolíckej Cirkvi na Slovensku.
http://www.mojakomunita.sk/web/jozef-gres/obohatilo-ma/-/blogs/hlava-a-srdce


KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 6

http://www.youtube.com/watch?v=yxwpxrBNyUY

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 7

http://www.youtube.com/watch?v=0JjC_NI1Mu8

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 8

http://www.youtube.com/watch?v=IvvbzccCBmw

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 9

http://www.youtube.com/watch?v=FTx9aRcxxAo

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 10

http://www.youtube.com/watch?v=moPtSupkvfs

KUFFA MARIÁN Demänová november 2009 ČASŤ 11

http://www.youtube.com/watch?v=58d6uWdFELA

13. December 2012 So silnejúcou zimou pribúda v žakovskom Inštitúte Krista Veľkňaza bezdomovcov
http://www.magnificat.sk/2012/12/aktualne-ked-to-dokaze-jeden-clovek-preco-to-nedokaze-vlada
 Farár Maroš Kuffa: Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku!
http://www.setkani.org/index.php?id=242&author=fbd11ae01ada668aaf77696baff5ceee&case=668

http://liziciar.blog.sme.sk/c/136085/Farar-Maros-Kuffa-Ukazte-mi-jednu-stastnu-prostitutku.html

http://www.svetlozivot.ichtys.sk/view.php?cisloclanku=2008042401
http://www.teologiatela.sk/zena-hlava-a-srdce

Pane Ježišu, večný veľkňaz,
zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,
ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrny ich pery,
ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj ich čisté srdcia,
do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.
Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,
ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok
a udeľ im korunu večnej slávy.
Amen

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier
prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.
Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej
milosti na našich duchovných pastierov.
Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše
posvätenie.
Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje
srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje
sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade
pracujú pre spásu nesmrteľných duší.
Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi
podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš
súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu
večného života. Amen.

 

Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horn?Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jáska noc a iné
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz